Gjenkjenner du det profetiske i tiden?

profetiske-tiderTegnene på at vi nå lever i de siste tider blir sterkere og sterkere for hver eneste dag som går. Vi er nå kommet til det punkt hvor begivenhetene taler tydeligere om Jesu gjenkomst enn det forkynnelsen i mange av våre moderne menigheter gjør. Kan vi være på vei mot det Bibelen omtaler som den store trengsel? spør John Shorey som har forfattet en rekke bøker om de siste tider. “Nu er tiden for å søke Herren, før han kommer og lar rettferdighet regne over dere,” sa den gammeltestamentlige profeten Hoseas til sin samtid som nektet å lytte. I vår tid sier stadig flere og flere profetiske forkynnere at vi nå er inn i en profetisk tid vi aldri har sett maken til

Hør hva den profetiske forkynneren John Shorey sier om dagene som kommer og spørsmålet som stilles er om vi er på  vei inn i trengselstiden

Sjekk ut de siste oppdateringer om tidens tegn som nå roper høyt at endetiden omsider er kommet over oss. Mange kristne tror at noe vil komme til å skje i løpet av de neste få år. Sjekk ut de siste oppdateringer på den profetiske himmel slik media rapporterer det i nyhetssendinger.

 

 

Facebook Comments

5 tanker om “Gjenkjenner du det profetiske i tiden?

 1. Det er trist så få kristne forstår at tempelet skal på plass.

  I Esekiel 46 får me vita at ofringar vil pågå i tempelet i 1000-årsriket.

  “Kva fyrsten skal gjera i templet
  Så seier Herren Gud: Porten til den indre føregarden, den som vender mot aust, skal vera stengd dei seks arbeidsdagane. Men på sabbatsdagen skal han vera open, og like eins på nymånedagen. 2 Då skal fyrsten, når han kjem utanfrå, gå inn gjennom forhalla i porten og stå attmed ein av dørstolpane der, medan prestane ber fram brennoffer og måltidsoffer for han.”

  Diverre har mange kristne ei feil forståing av dette med ofringane og trur at dei vart oppleva då Yeshua døydde.

  I kpt 47 får ei vakker beskriving av det levande vatnet som vil gå ut frå tempelhøgda.
  Sakarja 14 beskriv at det vil skje ved Herrens kom at levande vatn vil koma ut denne dagen.

  “Mannen førte meg attende til tempelinngangen. Og sjå, det RANN VATN FRAM UNDER dørstokken på austsida av huset. For framsida på templet vender mot aust. Vatnet rann ned på sørsida av templet, sør for altaret. 2 Så førte han meg ut gjennom nordporten, og der ute fylgde han meg ikring til den ytre porten, som vender mot aust. Og sjå, der sildra vatnet ned frå sørsida.”

  “Den dagen skal det henda at ljoset kverv, og dei herlege himmelljosa sloknar. 7 Så skal det vera ein einaste dag – Herren kjenner han – og ikkje dag som skifter med natt; om kvelden skal det vera ljost. 8 Den dagen skal det henda at det RENN LEVANDE VATN UT FRÅ JERUSALEM den eine halvparten til havet i aust og den andre halvparten til havet i vest. Såleis skal det vera både sommar og vinter”

 2. Slike ting føyer seg bare inn i rekken av endeløse spekulasjoner vi har hørt de siste 50 år. Men Jesus sa om sitt andre komme at det ikke ville forekomme et eneste tegn, og at ingen ville kunne vite tidspunktet.
  Tvert i mot, sammenlignet han sitt andre komme med:
  – En herre med tre tjenere som reiste bort og ble lenge borte, og vendte tilbake uten forvarsel slik at de dårlige tjenerne ikke fikk ordnet med forvaltningen av sine talenter;
  – Ti jomfruen som ventet på brudgommen som drøyet, og når han kom hadde de feilberegnet forbruket av olje til lampene;
  – En slave som tror at han har god tid før herren kommer og slår sine medfanger og spiser og drikker med andre drukkenbolte;
  – En tyv som uten forvarsel kommer midt på natten;
  – To arbeidere på marken og to arbeidere ved kvernen. Plutselig kommer Herren uventet, og bare den ene blir tatt med.
  – Som i Noas dager da livet gikk som normalt – folk giftet seg, spiste og drakk – inntil Herren kom overraskende og uten forvarsel.

  Den som i dag sitter med Bibelen i hånden og venter på at tegn skal oppfylles har ikke fullt ut forstått Jesu lignelser om at han kommer uforvarende, uten forvarsel eller tegn, og som en tyv om natten når man minst venter det.

  Slik sett, kan han komme i dag.

  • Det er gitt fleire tidsperiodar i Tanakh om desse siste hendingane.

   “Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera løynde og forsegla til endetida. 10 Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar. 12 Sæl er den som ventar og når fram til 1 335 dagar. 13 Så gå du til møtes med endetida! Du skal kvila og stå opp og få din lut når dagane tek ende.»

   I frå dagen Antikrist fjernar det “daglege offeret” i jødane sitt tempel og set seg sjølv der som Gud skal det gå 1290 dagar fram til Yeshuas gjenkomst og oppstandelsen.

   Tempelet vil som sagt koma på plass der Klippemoskeen står no.
   Det er dette som er plassen som kallast “GUDS HEILAGE FJELL”.

   Det er skikkeleg dumt når kristne seier at Jesus kan koma i dag.
   Fyrst må Antikrist koma og ta kloden under sitt herredøme og setja seg i Guds tempel.

   http://bki.net/bkinoss.asp?3892

   Verdas nasjonar vil samla seg militært for å knebla desse forhatte jødane på slutten.Det er då Gud vil visa si guddomsmakt.

   ”For Jeg vil samle alle nasjoner til strid mot Jerusalem ,byen skal bli inntatt,husene skal bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halvparten av byen skal gå i fangenskap,men de gjenværende av folket skal ikke bli utryddet av byen. Da skal Herren gå ut og stride mot disse nasjonene slik som Han stred på stridens dag.Og på den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget,det som vender mot Jerusalem fra øst. Og Oljeberget skal kløves på midten,mot øst og mot vest,og det skal bli en meget stor dal.Halvparten av fjellet skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør” Sak 14.

   Det skjer IKKJE i ettermiddag eller kveld.

  • Gud sier at han ikke gjør noe uten å fortelle det til sine tjenere profetene. Kanskje er Jonathan Cahn en av de som Gud har valgt ut til å advare oss om de kommende rystelser.

   Vi kan ikke vite tidspunktet for Jesu gjenkomst, men vi kan se tegn på at den nærmer seg. Jesus oppga selv hva som vil skje før han kommer. Krig, jordskjelv m.m. Han viste også til fikentreet som et bilde på hans komme. Når bladene springer ut vet vi sommeren er nær.

 3. Me er snart kome til 2016.
  Det profetiske ordet fortel om denne siste åruka- 7 år som Antikrist inngår ei pakt med jødestaten. Om denne pakta vart inngått i 2016, så ville me nå fram til 2023.
  Så fort går det ikkje. Tempelet til jødane skal på plass på TEMPELHØGDA.

  Før det skjer må den perfekte raude kviga verta fødd til innviinga av tempelet.

  http://www.gotquestions.org/red-heifer.html

  ” According to the Bible, the red heifer—a reddish-brown cow, probably no more than two years old which had never had a yoke on it—was to be sacrificed as part of the purification rites of the Mosaic Law. The slaughtering of a red heifer was a ceremonial ritual in the Old Testament”

  https://www.youtube.com/watch?v=nHnjOiagh-g

  Det ser ut som den perfekte enno ikkje er komen. No er eit storstilt program starta som videoen viser.
  I staden for å senda pengane dine til Visjon Norge, så støtt heller gjenoppbygginga av tempelet .

  Dei 6000 åra er snart til ende. Kronologien viser at år 2028 er dei oppfyllt.
  Gud har forkynt enden frå begynnelsen med sabbaten.
  Etter 6 år skulle jorda kvila det sjuande.
  Desse 6000 år er systematisk inndelt i 2000-2000-2000 år eller 40-40-40 jubileum
  Høgdepunktet i frelsesplanen skjedde då Yeshua kom som Guds Lam nøyaktig 4000 år etter Adam.

  http://trackingbibleprophecy.com/images/jubilees.gif
  http://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Mishpatim/Eved-Ivri/eschatology2.gif

  Dei siste 2000 åra eller 40 jubileum starta då Yeshua las frå Esaias 61- jubileumsprofetien i år 28.

  Ei setning utelot han, “ein hevnens dag frå vår Gud”. Den vert oppfyllt på Yom Kippur-dommens dag etter nøyaktig 120 jubileum eller 6000 år.

  GOG eller Antikrist kjem snart. Han er Israels beste ven og støttespelar som sviktar dei på det grovaste til slutt. Med sleipe ord lurer han jødane.

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html
  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  Tempelhøgda er nøkkelplassen i det siste dramaet.
  http://templemount.org/

  “As the navel is set in the centre of the human body,
  so is the land of Israel the navel of the world…
  situated in the centre of the world,
  and Jerusalem in the centre of the land of Israel,
  and the sanctuary in the centre of Jerusalem,
  and the holy place in the centre of the sanctuary,
  and the ark in the centre of the holy place,
  and the foundation stone before the holy place,
  because from it the world was founded.”

  Bibelen beskriv korleis tida vert for jødane på slutten.
  ALLE FOLKESLAG vil samla seg mot landet. “Jakobs trengsel” kallast denne siste grusomme tida som Yeshua siterer frå Daniel 12 .

  “Det skal koma ei trengselstid
  som det ikkje har vore maken til
  heilt sidan folkeslag vart til.
  Men på den tid skal folket ditt verta frelst,
  alle som er oppskrivne i boka.
  2 Og mange av dei som søv i molda,
  skal vakna opp,..”

  Jubelåret eller frigjevingsåret kjem.

  http://richardwaynegarganta.com/Feasts%20and%20Sacrifices_files/image001.gif

  I Edens hage som låg ved GUDS HEILAGE FJELL, starta elendigheten så Adam og Eva synda.
  No skal alt gjenopprettast.
  Igjen skal me samlast ved Guds heilage Fjell- Tempelhøgda til det store gjestebodet.
  http://endtimepilgrim.org/calfeasts.gif

  Lauvhyttefesten eller Sukkot kallast denne festen. Den kjem 5 dagar etter Yom Kippur. Som Esaias 25 seier:

  “Herrens gjestebod
  6 På DETTE FJELLET skal Herren, Allhærs Gud,
  gjera eit gjestebod for alle folk,
  eit gjestebod med feite retter,
  eit gjestebod med gamal vin,
  med feite, mergfulle retter
  og gamal, klåra vin.
  7 På DETTE FJELLET skal han ta bort
  det sløret som ligg over alle folk,
  det sveipet som er lagt over alle folkeslag.
  8 Han skal gjera døden til inkjes for alltid.
  Herren vår Gud skal turka
  tårene av alle andlet.”

  Messias eller Yeshua kjem om få år til Oljeberget i det bokstavlege Israel.

  “Den dagen skal dei seia:
  «Sjå, dette er vår Gud!
  Vi venta på han,
  og han frelste oss;
  dette er Herren som vi venta på.
  Lat oss gleda og fagna oss over hans frelse!»
  10 For Herrens hand skal kvila
  over DETTE FJELLET.”

  Guds englar vil samla folk frå AUST og VEST og ta dei med til TEMPELHØGDA i Israel og der skal me sitja til bords med Abraham, Isak og Jakob.

  http://2028end.com/wp-content/uploads/2014/02/2028-End-Finished-Design.jpg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *