Kentucky pastor utestengt fordi han omtaler homoseksualitet som synd

pastor-david-wellsDen amerikanske delstaten Kentucky møter nå kritikk for å tvinge pastorer som jobber som frivillige rådgivere ved ungdoms-fengsler å signere en policy som hevder at homoseksualitet ikke er syndig. En pastor, David Wells har blitt avsatt fra sin tjeneste som rådgiver og dette har ført til at delstatens policy er blitt alment kjent. Pastor Wells får nå juridisk bistand fra Liberty Counsel som er en organisasjon som er talsmenn for religiøs frihet. Etter at den amerikanske høyesterett tidligere i år besluttet å omdefinere ekteskapet for å tekkes de politisk korrekte har kristne som tror på Bibelen merket økende fiendtlighet i Amerika. En rekke kristne røster har advart om vi når ser stadig flere tegn på kristendoms-forfølgelse i USA

Den nye policyen til delstaten Kentucky kriminalomsorg inneholder nå et punkt at betjening og frivillige “ikke skal antyde eller fortelle unge innsatte at en homofil, biseksuell eller lesbisk livsstil er syndig, avvikende eller abnorm og at det går an å få endret sin seksuelle legning ved bønn eller terapi. I følge Liberty Counsel, ble pastor David Wells forespurt om av ville fylle ut en kontrakt hvor han “gav løfter på å avstå fra å fortelle de innsatte at homofil livsstil er syndig. Baptist pastoren hadde allerede arbeidet ved fengsels anstalten i mer enn ti år når han ble spurt om å undertegne en slik kontrakt.

Ble sparket

brev-pastor-wellsMen etter å nektet å underskrive kontrakten fikk han et brev fra fengselsdirektør Gene Wade som bryskt fortalte at han var sparket. I brevet stor det svart på hvitt: “Jeg må avslutte ditt engasjement som religiøs frivillig i dette ungdomsfengslet i følge kriminal-omsorgens policy 112, seksjon IV, Paragraf H. Liberty Counsel  som yter juridisk bistand til pastor Wells har sendt et brev Kentucky DJJs (delstatens kriminalomsorg) kommisjonær Bob Hayter, som sier at oppsigelsen er grunnlovsstridig.

Bibelen: Mat Staver, leder for Liberty Counsel sa: “Mange mindreårige er under kriminalomsorgen varetekt på grunn av seksualforbrytelser. Pastor Wells må kunne diskutere hva Bibelen sier om seksualitet med de unge han prøver å hjelpe. Å fjerne Bibelen fra pastorens hånd er det samme som å fjerne en skalpell fra kirurgens hånd. Uten den kan de ikke frembringe legedom.

Et mørke er i ferd med å senke seg over Amerika

“Change” og “Yes We Can” var blant de slagord som ble brukt for å bringe Barack the dark houseObama til makten i USA. Og siden Obama ble valgt har mye blitt forandret, fra ille til verre. Ekteskapet, som er en institusjon innstiftet av Gud selv er blitt vanhelliget og spyttet på. Regnbuesymbolet som opprinnelig var det synlige beviset på Guds andre pakt med menneskene o at Gud aldri mer ville la det komme en vannflom som skulle ødelegge jorden, -er blitt vanhelliget på det groveste og selv USAs president (som enkelte faktisk tror er kristen) jublet over vanhelligelsen av ekteskapet ved å lyse opp det Hvite Hus i regnbuens farger i ren fryd over at Amerikas øverste domstol valgte følge de politiske signalene å vanhellige ektepakten som er en institusjon innstiftet av Herren selv.

USA under dom

David Wilkerson, Jonathan Cahn, Leonard Ravenhill og en rekke profetiske røster har advart nettopp om at dette ville komme til å skje, og at USA kom til å velge å tre ut av Guds velsignelse og inn under Herrens vrede og dom. På samme måte som med Israel, har Guds sendt profetiske stemmer som har varslet USA om dom dersom landet ikke vender om å søker Gud, men de ville ikke høre. Mens det gammeltestamentlige Israel hadde sin Amos, sin Jeremias,  sin Sefanja sin Hoseas og sin Mika som alle advarte om dom dersom nasjonen ikke vendte om, har USA hatt mange profetrøster som har ropt det samme budskapet. Men i likhet med det gammeltestamentlige Israel har nasjonen nektet å lytte, vært gjenstridige mot Guds ord og fortsatt sin trassige vei mot undergangen. Abrahams Gud som også er historiens Herre og dermed besitter den høyeste autoritet, er en Gud som omstyrter imperier, dømmer verdensmaktene og ryster nasjonene.

Forut for fall kommer hovmod

USA som av enkelte også blir omtalt som “Sodomas forente stater” er en nasjon som har krysset Guds røde linjer med å fremelske idealer som er i dyp konflikt med hva Guds ord sier. Tidligere var Amerika en av de fremste misjons-nasjoner i verden. Bibler, kristne skrifter og misjonærer dro ut i et stort antall for å spre det gode budskapet om evangeliet til alle himmelstrøk. Guds velsignelse hvilte over nasjonen og nasjonen ble rik rent materielt. Samtidig som materialismen og velstanden økte, så ble USA stort, stolt og selvsikkert. Parallelt med veksten, fremgangen og overfloden begynte synden å øke i nasjonen. “Jo flere de ble, dess mer syndet de mot meg; deres ære vil jeg skifte om til skam.” (Hos 4,7) -skrev profeten Hoseas og det samme gjelder Amerika. Et frafall fra Guds vei og vilje er noe som gjerne skjer trinnvis. Først jagde man bønn og bibel ut av den offentlige skole og dermed ble prinsipper som Gudsfrykt og nøysomhet erstattet av synd, nytelse, materialisme og drømmen om rikdom.

 

Gikk videre i ondskap

Deretter,  på tross av protester fra Guds folk og advarsler fra Guds profeter tillot man drap av ufødte barn i stor skala. Samtidig som dette skjedde falt seksualmoralen blant flertallet av amerikanere og kjønnssykdommer florerte. Ettersom Gud var skjøvet ut av obama-homofilidet offentlige rom fikk synden større og større plass og man begynte å akseptere homoseksualitet og annen perversitet som Guds ord omtaler som synd. Mens det tidligere var politisk korrekt å stå for det bibelske synspunktet på ekteskapet, ble det nå politisk korrekt å undergrave ekteskapet, og en viktig døråpner for det var Barack Hussein Obama. Obama som vant valget i 2008 hevdet opprinnelig at han var for den bibelske definisjonen av ekteskapet, men Guds folk skulle snart komme til å forstå at han løy. Mr Obama var ikke bare en advokat for fortsatte fosterdrap, men han var også en forkjemper for homofile ekteskap, og promoterte dette høyt og tydelig i tiden før den skjebnesvangre kjennelsen i amerikansk høyesterett. Etter først å ha jublet fra seg hjemme, dro Obama til Kenya som misjonær, ikke for evangeliet nei, men for gay pride og homofiles rettigheter. Dermed fikk vi alle se hans sanne jeg, en mann styrt av antikristens ånd som ikke bare promoterer synd og urenhet, men som også er aktiv motstander av alle dem som forkynner et bibelsk evangelium. Profeten Jesaja sier det slik: “Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet; i rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høyhet.” (Jes 26,10) -Etter flere tiår med eskalerende, fastholdt og akseptert synd, er  det moderne Amerika nå blitt den fremste eksportør av smuss, pornografi, umoral, hor og falsk gudsdyrkelse.

For sanne bibel troende kristne er dette både gode og dårlige nyheter samtidig. De er
gode fordi de bærer bud om at frelseren snart vil komme tilbake, og dårlige fordi det vil innebære forfølgelse, undertrykkelse og vanskeligere tider for kristne som har mer enn troen som et munnhell. Flere av de profetrøster Gud har reist opp i Amerika har ved ånden varslet at  vanskelige tider ligger foran Guds menighet, men det er ikke alle kristne som kommer til å få føle på denne forfølgelse vi nå ser komme. Kristne som velger å tilpasser seg verden, fortier sannheten eller er for feige og politisk korrekte til å stå opp for sannheten, kommer til å styre unna forfølgelsen vi nå ser konturene av. Faktisk tror jeg at mye av forfølgelsen mot sanne Guds barn vil komme fra mennesker som påroper seg å være kristne i navnet  og som ikke lar Bibelens ord være det som former troen, tankene og de etiske verdier. Videoen under et budskap om den forfølgelse av sanne kristne som allerede har vist sitt ansikt i det postkristne Amerika. Et Amerika under Guds dom fordi de har vendt Gud ryggen.

 

 

 

 

Facebook Comments

7 tanker om “Kentucky pastor utestengt fordi han omtaler homoseksualitet som synd

 1. Er det virkelig noen som fremdeles tror at Obama er kristen?
  Har lest at det kanskje kan være mulighet for at han får en tredje periode som president, noe som ville blitt totalt ødeleggende for USA. Jeg gremmes ved tanken på at Norge har gitt denne djevelens håndlanger fredsprisen!

  • USA er endetidas Babylon i Åp 17/18.
   Ho er denne store HORA som alle folkeslag har drive handel med.
   Ho har forført nasjonane med dette gullstaupet med alle slags styggedomar.
   I Jeremias 51 står det tydeleg.

   “Røm frå Babylon, berga dykk alle!
   Miss ikkje livet når byen får si straff.
   Dette er ei hemne-tid for Herren;
   han gjev dei att for det dei har gjort.
   7 Babel var eit GULLSTAUP i Herrens hand
   og gjorde heile verda drukken.
   Folkeslaga drakk av vinen,
   difor bar dei seg åt som GALNE”

   RØM frå USA-endetidas Babylon.

   Åp 18 har denne advarselen.

   “Han hadde stor makt, og jorda vart opplyst av glansen omkring han. 2 Han ropa med veldig røyst: «Fallen, fallen er Babylon den store! Ho har vorte ein bustad for vonde ånder, ein tilhaldsstad for alle ureine ånder, ja, ei livd for alle slag ureine og avskyelege fuglar. 3 For alle folkeslag har drukke av hennar utukts vin, ein vreidevin. Kongane på jorda har drive hor med henne, og kjøpmennene jorda rundt har vorte rike av hennar store vellivnad.»
   4 Frå himmelen høyrde eg ei anna røyst: FAR BORT FRÅ HENNE, folket mitt, så de ikkje vert medskuldige i syndene hennar og ikkje råka av plagene hennar.”

   Gud kjem på ein dag til å straffa USA bokstavleg med øydelegging.Dersom jødar elelr kristne vil unngå på verta tekne med i straffa, må dei REISA/RØMA/FORLATA dagens USA.

   Gud kalla dei trufaste ut av Sodoma før elden kom og tilintetgjorde byen.Det same ventar USA.

   Åp 14 har Guds tre siste advarslar til menneska.
   Nummer 2 gjeld nettopp USA.

   ” Så fylgde ein annan engel etter, og han ropa: «Fallen, fallen er Babylon den store, ho som med sitt horeliv har skjenkt vin til alle folkeslag, ein vreidevin.»…

   Det er ikkje noko mystisk når Gud kallar ting styggedomar eller vederstyggeligheter. Det er GJERNINGAR som byr Han imot.

   Bruk BIBELEN om søk på “styggedomar”.
   Denne endetidas hovmodige makt bryr seg ikkje om at Gud kallar ting motbydeleg eller ekkelt.

   Det mest kjente og siterte ordet er 3 Mosebok 18.

   “Du skal ikkje gå til ei kvinne og liggja med henne når ho har månadstida si og er urein. 20 Du skal ikkje liggja med kona til ein landsmann og såleis gjera deg urein. 21 Du skal ikkje gje nokon av borna dine til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet åt din Gud. Eg er Herren. 22 Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er ein STYGGEDOM. 23 Du skal aldri ha omgang med dyr; for då vert du urein. Heller ikkje skal ei kvinne by seg fram til eit dyr og para seg med det. Det er STYGG ÅTFERD.
   24 Gjer dykk ikkje ureine med noko slikt! For med alt dette har dei gjort seg ureine, dei folkeslaga som eg vil driva ut for dykk.”

   Det er sjølvsagt grader på STYGGEDOMANE.
   Eg har sitert kva Gud seier om mat som ikkje eignar seg som føde.
   MUS, GRIS og osv er styggedomar.

   “For sjå, Herren kjem som ein eld,
   hans vogner som ein storm.
   Han slepper sin vreide laus som ein brann
   og sine trugsmål som logar.
   16 For med eld skal Herren halda dom,
   med sitt sverd skal han slå kvart menneske;
   mange er dei som Herren feller.
   17 Dei som helgar og reinsar seg
   når dei går til hagane
   i lag med ein som går i midten,
   dei som et SVINEKJØT,
   MUS og annan STYGGEDOM,
   dei skal alle GÅ TIL GRUNNE,
   lyder ordet frå Herren.” Esaias 66.

   Eg vert spesielt provosert av kristne som snakkar varmt om jula og den deilege svinesteiken dei skal kosa seg med.

   Gud seier : “Legg vekk styggedomane”.

   Nasjonen Israel vil verta straffa heilt på slutten pga alle styggedomane dei har innført.

   Dei prøver å tilfredsstilla alle elskarane sine og tilpassa seg deira skikkar.
   USA er fyrsteelskaren som me kan lesa om i Ordtaka.

   Sakarja 13 fortel at Antikrist kjem til å utrydda 2/3 av Israel i denne reinsingsprosessen.

   “Vakna, sverd, mot min hyrding,
   mot mannen som står meg nær,
   lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud.
   Slå hyrdingen, og lat sauene spreiast!
   Mot dei minste vil eg lyfta mi hand.
   8 I heile landet, lyder ordet frå Herren,
   skal to tredjepartar rydjast ut og døy,
   men ein tredjepart skal leivast.”

   Gud brukar tuktestaven sin til å gjennomføra dette i Jakobs trengsel.
   I GT var det neBUSHadnezzar som var Guds reiskap for å straffa Israel.
   Han førte folket til Babylon i fangenskap. Han sette opp dyrets bilete.
   Endetida GOG eller GeOrGe er snart tilbake.Han vil gjera det same etter fyrst å ha vore Israels beste ven som inngår denne 7-årspakta med dei.
   http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

   Som artikkelen viser vert det vanskelegare for kvar dag å ytra seg negativt om desse perverse samlivsformene.
   Å mista jobben må ein kristen rekna med om han då ikkje vil vera FEIG og skjula sine meiningar.

   Det er berre 13 år igjen av dei 6000 åra.
   I 1000-årsriket skal me samlast i det bokstavlege Jerusalem til dte store gjestebodet.
   “På dette fjellet (Tempelhøgda) skal Herren, Allhærs Gud,
   gjera eit gjestebod for alle folk,
   eit gjestebod med feite retter,
   eit gjestebod med gamal vin,
   med feite, mergfulle retter
   og gamal, klåra vin.
   7 På dette fjellet (Tempelhøgda)skal han ta bort
   det sløret som ligg over alle folk,
   det sveipet som er lagt over alle folkeslag.
   8 Han skal GJERA DØDEN TIL INKJES FOR ALLTID.” Es. 25

   Kvifor ikkje ta ein skikkleg beslutning om at GUD KJEM FYRST og så får eventuelt bil,hus,gard,jobb osv vera underordna.
   http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png
   Det er ei fantastisk framtid Gud har laga til for oss.

  • Det finnes jo noen som hardnakket har hevdet det, men det er ikke vanskelig å motbevise at disse er rett.
   https://www.youtube.com/watch?v=rEYeDGOW83I

   Allerede i 2008 var det klart for mange at Obama var en mann som ville bekjempe alle kristne verdier vi har og jeg ser en dyster fremtid for den vestlige kultur.

 2. Obama er ein ekte antikrist i sine betrebelsar på å fjerna Guds lover.
  Diverre passar ikkje kjennteikna heilt på Obama for å verta den siste store siste Antikrist.
  Dette med Guds lov og Torahen er veldig viktig.

  Eg har sett mykje på denne jødiske rabbinaren i det siste og han er berre fantastisk kunnskapsrik.

  https://www.youtube.com/watch?v=hEGq0r0SbbM

  Han tek opp temaet om Torahen og det kristne synet på det.

  Gjeld Torahen- lova og profetane?
  Svaret er definitivt JA.

 3. Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg har vel noen ganger hevdet at Obama er “kristen” men Obama narrer ikke dem som har åndens lys.

  • Jeg har hatt noen runder med de to Ellen. På tross av at absolutt alt indikerer det motsatte holder de fast på sin villfarelse.

 4. Igjen en rett på kornet artikkel fra Søkelys som ser helheten i det som skjer i tiden i lys av det profetiske ord. Herren vil gå med sitt folk gjennom de vanskelige tider som er kommet.. Før trodde kristne at endetiden nærmet seg, nå ser vi at den er kommet. Guds fred til alle!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.