Kentucky pastor utestengt fordi han omtaler homoseksualitet som synd

pastor-david-wellsDen amerikanske delstaten Kentucky møter nå kritikk for å tvinge pastorer som jobber som frivillige rådgivere ved ungdoms-fengsler å signere en policy som hevder at homoseksualitet ikke er syndig. En pastor, David Wells har blitt avsatt fra sin tjeneste som rådgiver og dette har ført til at delstatens policy er blitt alment kjent. Pastor Wells får nå juridisk bistand fra Liberty Counsel som er en organisasjon som er talsmenn for religiøs frihet. Etter at den amerikanske høyesterett tidligere i år besluttet å omdefinere ekteskapet for å tekkes de politisk korrekte har kristne som tror på Bibelen merket økende fiendtlighet i Amerika. En rekke kristne røster har advart om vi når ser stadig flere tegn på kristendoms-forfølgelse i USA

Den nye policyen til delstaten Kentucky kriminalomsorg inneholder nå et punkt at betjening og frivillige “ikke skal antyde eller fortelle unge innsatte at en homofil, biseksuell eller lesbisk livsstil er syndig, avvikende eller abnorm og at det går an å få endret sin seksuelle legning ved bønn eller terapi. I følge Liberty Counsel, ble pastor David Wells forespurt om av ville fylle ut en kontrakt hvor han “gav løfter på å avstå fra å fortelle de innsatte at homofil livsstil er syndig. Baptist pastoren hadde allerede arbeidet ved fengsels anstalten i mer enn ti år når han ble spurt om å undertegne en slik kontrakt.

Ble sparket

brev-pastor-wellsMen etter å nektet å underskrive kontrakten fikk han et brev fra fengselsdirektør Gene Wade som bryskt fortalte at han var sparket. I brevet stor det svart på hvitt: “Jeg må avslutte ditt engasjement som religiøs frivillig i dette ungdomsfengslet i følge kriminal-omsorgens policy 112, seksjon IV, Paragraf H. Liberty Counsel  som yter juridisk bistand til pastor Wells har sendt et brev Kentucky DJJs (delstatens kriminalomsorg) kommisjonær Bob Hayter, som sier at oppsigelsen er grunnlovsstridig.

Bibelen: Mat Staver, leder for Liberty Counsel sa: “Mange mindreårige er under kriminalomsorgen varetekt på grunn av seksualforbrytelser. Pastor Wells må kunne diskutere hva Bibelen sier om seksualitet med de unge han prøver å hjelpe. Å fjerne Bibelen fra pastorens hånd er det samme som å fjerne en skalpell fra kirurgens hånd. Uten den kan de ikke frembringe legedom.

Et mørke er i ferd med å senke seg over Amerika

“Change” og “Yes We Can” var blant de slagord som ble brukt for å bringe Barack the dark houseObama til makten i USA. Og siden Obama ble valgt har mye blitt forandret, fra ille til verre. Ekteskapet, som er en institusjon innstiftet av Gud selv er blitt vanhelliget og spyttet på. Regnbuesymbolet som opprinnelig var det synlige beviset på Guds andre pakt med menneskene o at Gud aldri mer ville la det komme en vannflom som skulle ødelegge jorden, -er blitt vanhelliget på det groveste og selv USAs president (som enkelte faktisk tror er kristen) jublet over vanhelligelsen av ekteskapet ved å lyse opp det Hvite Hus i regnbuens farger i ren fryd over at Amerikas øverste domstol valgte følge de politiske signalene å vanhellige ektepakten som er en institusjon innstiftet av Herren selv.

USA under dom

David Wilkerson, Jonathan Cahn, Leonard Ravenhill og en rekke profetiske røster har advart nettopp om at dette ville komme til å skje, og at USA kom til å velge å tre ut av Guds velsignelse og inn under Herrens vrede og dom. På samme måte som med Israel, har Guds sendt profetiske stemmer som har varslet USA om dom dersom landet ikke vender om å søker Gud, men de ville ikke høre. Mens det gammeltestamentlige Israel hadde sin Amos, sin Jeremias,  sin Sefanja sin Hoseas og sin Mika som alle advarte om dom dersom nasjonen ikke vendte om, har USA hatt mange profetrøster som har ropt det samme budskapet. Men i likhet med det gammeltestamentlige Israel har nasjonen nektet å lytte, vært gjenstridige mot Guds ord og fortsatt sin trassige vei mot undergangen. Abrahams Gud som også er historiens Herre og dermed besitter den høyeste autoritet, er en Gud som omstyrter imperier, dømmer verdensmaktene og ryster nasjonene.

Forut for fall kommer hovmod

USA som av enkelte også blir omtalt som “Sodomas forente stater” er en nasjon som har krysset Guds røde linjer med å fremelske idealer som er i dyp konflikt med hva Guds ord sier. Tidligere var Amerika en av de fremste misjons-nasjoner i verden. Bibler, kristne skrifter og misjonærer dro ut i et stort antall for å spre det gode budskapet om evangeliet til alle himmelstrøk. Guds velsignelse hvilte over nasjonen og nasjonen ble rik rent materielt. Samtidig som materialismen og velstanden økte, så ble USA stort, stolt og selvsikkert. Parallelt med veksten, fremgangen og overfloden begynte synden å øke i nasjonen. “Jo flere de ble, dess mer syndet de mot meg; deres ære vil jeg skifte om til skam.” (Hos 4,7) -skrev profeten Hoseas og det samme gjelder Amerika. Et frafall fra Guds vei og vilje er noe som gjerne skjer trinnvis. Først jagde man bønn og bibel ut av den offentlige skole og dermed ble prinsipper som Gudsfrykt og nøysomhet erstattet av synd, nytelse, materialisme og drømmen om rikdom.

 

Gikk videre i ondskap

Deretter,  på tross av protester fra Guds folk og advarsler fra Guds profeter tillot man drap av ufødte barn i stor skala. Samtidig som dette skjedde falt seksualmoralen blant flertallet av amerikanere og kjønnssykdommer florerte. Ettersom Gud var skjøvet ut av obama-homofilidet offentlige rom fikk synden større og større plass og man begynte å akseptere homoseksualitet og annen perversitet som Guds ord omtaler som synd. Mens det tidligere var politisk korrekt å stå for det bibelske synspunktet på ekteskapet, ble det nå politisk korrekt å undergrave ekteskapet, og en viktig døråpner for det var Barack Hussein Obama. Obama som vant valget i 2008 hevdet opprinnelig at han var for den bibelske definisjonen av ekteskapet, men Guds folk skulle snart komme til å forstå at han løy. Mr Obama var ikke bare en advokat for fortsatte fosterdrap, men han var også en forkjemper for homofile ekteskap, og promoterte dette høyt og tydelig i tiden før den skjebnesvangre kjennelsen i amerikansk høyesterett. Etter først å ha jublet fra seg hjemme, dro Obama til Kenya som misjonær, ikke for evangeliet nei, men for gay pride og homofiles rettigheter. Dermed fikk vi alle se hans sanne jeg, en mann styrt av antikristens ånd som ikke bare promoterer synd og urenhet, men som også er aktiv motstander av alle dem som forkynner et bibelsk evangelium. Profeten Jesaja sier det slik: “Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet; i rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høyhet.” (Jes 26,10) -Etter flere tiår med eskalerende, fastholdt og akseptert synd, er  det moderne Amerika nå blitt den fremste eksportør av smuss, pornografi, umoral, hor og falsk gudsdyrkelse.

https://youtu.be/1fNRDJHIM2s

For sanne bibel troende kristne er dette både gode og dårlige nyheter samtidig. De er
gode fordi de bærer bud om at frelseren snart vil komme tilbake, og dårlige fordi det vil innebære forfølgelse, undertrykkelse og vanskeligere tider for kristne som har mer enn troen som et munnhell. Flere av de profetrøster Gud har reist opp i Amerika har ved ånden varslet at  vanskelige tider ligger foran Guds menighet, men det er ikke alle kristne som kommer til å få føle på denne forfølgelse vi nå ser komme. Kristne som velger å tilpasser seg verden, fortier sannheten eller er for feige og politisk korrekte til å stå opp for sannheten, kommer til å styre unna forfølgelsen vi nå ser konturene av. Faktisk tror jeg at mye av forfølgelsen mot sanne Guds barn vil komme fra mennesker som påroper seg å være kristne i navnet  og som ikke lar Bibelens ord være det som former troen, tankene og de etiske verdier. Videoen under et budskap om den forfølgelse av sanne kristne som allerede har vist sitt ansikt i det postkristne Amerika. Et Amerika under Guds dom fordi de har vendt Gud ryggen.

https://youtu.be/fbdvn1-_FgQ

 

 

 

 

4 tanker om “Kentucky pastor utestengt fordi han omtaler homoseksualitet som synd

 1. Er det virkelig noen som fremdeles tror at Obama er kristen?
  Har lest at det kanskje kan være mulighet for at han får en tredje periode som president, noe som ville blitt totalt ødeleggende for USA. Jeg gremmes ved tanken på at Norge har gitt denne djevelens håndlanger fredsprisen!

  • Det finnes jo noen som hardnakket har hevdet det, men det er ikke vanskelig å motbevise at disse er rett.
   https://www.youtube.com/watch?v=rEYeDGOW83I

   Allerede i 2008 var det klart for mange at Obama var en mann som ville bekjempe alle kristne verdier vi har og jeg ser en dyster fremtid for den vestlige kultur.

 2. Igjen en rett på kornet artikkel fra Søkelys som ser helheten i det som skjer i tiden i lys av det profetiske ord. Herren vil gå med sitt folk gjennom de vanskelige tider som er kommet.. Før trodde kristne at endetiden nærmet seg, nå ser vi at den er kommet. Guds fred til alle!

 3. Jeg har hatt noen runder med de to Ellen. På tross av at absolutt alt indikerer det motsatte holder de fast på sin villfarelse.

Det er stengt for kommentarer.