Nye toner fra avisen Dagen etter at Bodnariu-familien blir gjenforent

Tidlig i desember i fjor satte jeg og leste på utenlandske nettsider og kom over en bodnariuhistorie om en alvorlig barnevernssak som ble omtalt på flere rumenske nettsider og noen kristne nyhetssider i USA. Her blir det fortalt at en norsk/rumensk familie har blitt fratatt sine barn på grunn av at barnevernet fryktet at barna ble utsatt for streng kristen oppdragelse. Som første norske nettsted skrev Søkelys om saken allerede 6 desember i fjor -og høstet massiv kritikk fra enkelte av leserne, mens andre reagerte med fortvilelse som undertegnede. Den tiende desember publiserte Søkelys en artikkel med spørsmålet “Hvorfor er avisene Idag, Vårt Land og Dagen tause?” og det skulle gå ytterligere en uke før Vårt Land og deretter Dagen omtalte saken, da med støtte til barnevernets policy. Begge avisene publiserte så hver sin engelskspråklige artikkel for å fortelle det internasjonale samfunnet hvor bra og fortreffelig norsk barnevern er.

I ukene og månedene som gikk frem mot den gledelige avklaringen som ble kjent bodnariu-vårt-landfredag 3 juni ble saken stort slått opp av riksdekkende media og både Dagsrevyen og TV2 kunne rapportere fra de massive demonstrasjonene som foregikk verden over. Bønne og fasteaksjoner for familien ble iverksatt, og i en rekke større byer verden over vaiet norske flagg side om side med bannere som hevder at barnevernet bryter menneskerettighetene og krenker religionsfriheten. Som kjent hadde foreldrene ved noen få tilfeller gitt barna et klaps bak eller en ørefik for å stoppe slåssing blant barna.  Både Vårt Land og Dagen stod under hele saken på barnevernets side og forsvarte barnevernet som mente at det forelå grunnlag for “omsorgsovertakelse”. Den barneverns ansatte Knut Nygaard brukte tilsynelatende store deler av sin fritid til å forsvare sin arbeidsgivers håndtering av denne saken i avisenes kommentarfelt, men over hele verden pågikk det omfattende demonstrasjoner mot den norske praksisen. I en rekke oppslag ble det norske barnevernet sammenlignet med KGB og man hevdet norsk barnevern drev Gestapo metoder.

Seier: Ikke grunnlag for omsorgsovertakelse

Konklusjonen fra denne ukens avgjørende behandling var at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke var oppfylt og derfor vil barna bli tilbakeført til sine rettmessige foreldre som har vært målet for aksjonen som har pågått verden over. Også fra avisen Dagen som hele tiden har vært kritiske til Bodnariu foreldrene og nærmest har søkt å latterliggjøre den internasjonale kampanjen, publiserte fredag en lederkommentar under tittelen “Barna som var borte har kommet hjem,” skrevet av Tarjei Gilje som blant annet skriver dette: “Det gikk som mange hadde håpet. Den norsk-rumenske familien i Naustdal får alle de fem barna sine hjem igjen. Vi kan bare forestille oss lettelsen de må kjenne på. Det å bli fratatt barna sine vil antakelig for de aller fleste foreldre oppleves som den verste formen for straff en kan tenke seg. Slik sett er det ikke rart at saken har vakt stort engasjement.

Fredag ble det kjent at barnevernstjenesten i Naustdal har inngått en avtale med familien om tilbakeføring av de resterende fire barna, etter at den yngste ble tilbakeført tidligere i år. Det gir grunn til glede. Avtalen kom i stand etter behandling i fylkesnemnda. Og vi siterer ytterligere noen linjer fra Gilje’s kommentar: “Etter hvert som tiden har gått og stadig mer informasjon har kommet frem, har det imidlertid blitt bodnariu-kampanjenstadig vanskeligere å se at forholdene i den aktuelle Naustdal-familien er av en slik art at barnevernstjenestens kontante og dramatiske inngripen kan forsvares. Nå er det grunn til å håpe at saken kan bidra til en nødvendig debatt om det norske systemet. Det er ingen grunn til å mistenke barnevernsansatte for å ha onde hensikter. De har sannsynligvis ønsket å følge de retningslinjene som gjelder. Men det er grunn til å stille spørsmål ved hvordan kombinasjonen av kompetanse, regelverk og skjønn fungerer. ” Dette er nye toner fra Dagen og redaktør Gilje’s kommentar står i ganske sterk kontrast til de harde ord redaktør Selbekk kom med i sin leder om Naustdal saken tidligere i år. Hele Tarjei Giljes lederkommentar kan leses her.  Heldigvis ligger denne triste saken nå bak oss og nå kan vi alle glede oss over at saken har fått en lykkelig utgang og derfor gleder vi oss også sammen med Ruth og Marius som har fått sine barn tilbake. Dette er en stor seier for den internasjonale støttebevegelsen, og ikke mist for familien Bodnariu som nå kan leve et normalt familieliv igjen å la barna sine vokse opp i samfunn med Jesus Kristus. Samtidig er det også grunn til å kritisere barnevernet i Naustdal for uklok håndtering -og for å ha medvirket til å skade Norges dømme internasjonalt.  Men vi som tror på Jesus takker i denne helgen Gud for mektig bønnesvar, men samtidig vil vi fortsette å be for alle dem som ennå er i kloa på barnevernet, og som erfarer at barnevernet har tatt barna deres. Vær sterke og ha håp. Som Guds folk vil vi be om en endring av norsk barneverns praksis, Vi trenger noe helt nytt, et vern som ivaretar familien som en helhet, og som kun i ytterste nødsfall fratar foreldrene deres barn,

Det som skjedde i Naustdal skulle aldri ha skjedd. Disse fem barna skulle aldri ha blitt bortført fra sine rettmessige foreldre og jeg tør knapt tenke på hvilke traumer barna og mor og far er påført som en følge av denne saken. Selv om saken nå er løst og Ruth og Marius får tilbake barna, så trenger de både fred og ro, og ikke minst våre fortsatte forbønner. Den norske pinsebevegelsens organ Korsets Seier kommer ikke godt ut av sin dekning av saken. Både Andreas Hegertun og Sigmund Kristoffersen i Pinsevennenes lederråd vågde ikke å stille de nødvendige spørsmål til barnevernet og derfor stilte også Søkelys spørsmålet “Er norske kristenledere tause, feige og politisk korrekte?” i et oppslag den 19 april.  Vi er redd svaret er ja.

2 tanker om “Nye toner fra avisen Dagen etter at Bodnariu-familien blir gjenforent

 1. ….og Søkelys har tydeligvis hatt “jeg hater barnevernet”-brillene på (også) når de har lest Dagen det siste halvåret.

  • Tull og tøv “Litte idiot”. Det var først pga Bodnariu saken at jeg ble interessert i barnevernet. Før denne saken hadde Søkelys ikke en eneste sak om barnevernet.
   Søkelys gav tidlig sin støtte til familien og mente at denne saken burde løses på en annen måte enn å ta barna.
   I min menighet er to av mine bekjente ansatt i en BV institusjon og disse er også i stand til å se motforestillingene fra Søkelys -og det næres intet hat mot noen.
   Man hater da ikke noen fordi man skriver kritiske artikler om barnevernet.
   I likhet med mange andre tror jeg barnevernet må omstruktureres å søke å støtte familiene som sliter i stedet for å frata foreldrene deres barn pga ubetydeligheter.
   I Norge har vi en barne og familie-minister og medfølgende departement. Vi trenger derfor å omgjøre barnevernet til et barne og familie vern som arbeider for å gjøre det beste både for barna og familien, og kun i ekstreme tilfeller ta barna fra foreldrene.

Det er stengt for kommentarer.