Blå-Blå politikk: Fattige og uføre får redusert bostøtte fra juli 2016

Mens Høyre og Frp med støtte fra KrF og Venstre har fått senket skattene betydelig for de aller rikeste i Norge, er Siv og Ernas gavepakke til syke og uføre redusert eller bortfall av bostøtten fra juli 2016. Med ondskapsfulle smil om ansiktet har regjeringen, som en følge av stortingets uføre-reform, redusert kjøpekraften til uføre og eldre betydelig. Mange som fra før er fattige og som har klart seg på grunn av bostøtten, vil fra juli måtte se at bostøtten blir redusert, mens andre kan miste den helt

Høyre, Frp, KrF og Venstre vil neppe kunne høste stemmer hos uføre og eldre ved neste stortingsvalg. For etter snart tre år med borgerlig styre har mange som under de rød/grønne akkurat klarte seg, nå fått det langt tøffere, -og de fattige i Norge må forberede seg på ytterligere svekkelse av kjøpekraften. Som kjent vedtok et nærmest samlet storting en uførereform som medførte at bruttoinntekten økte samtidig som de skulle skatte på lik linje med arbeidstagere. For noen få kom dette til å bety en liten netto økning, mens flertallet fikk tilnærmet uendret eller litt svakere kjøpekraft. I tråd med stortingets vedtak ble dette innført i 2015 og det er denne endringen som vil føre til at uføre nå står foran reduksjon eller bortfall av den for mange livsnødvendige bostøtten. Allerede i 2013 fikk den blåblå regjeringen fjernet en ordning innført av de rød/grønne som gikk ut på at pensjonister annet hver år kunne motta 900 i året til tannbehandling.  Pengene regjeringen her sparte inn, ble enten brukt på skattelette til de aller rikeste, eller og sendt ut av landet for å sponse palestinske terrorister eller andre prosjekt i utlandet. Dermed kunne regjeringen høste internasjonal ros på bekostning av syke og eldre her hjemme. En annen direkte skadelig endring regjeringen fikk gjennomført ved tidligere arbeidsminister Robert Erikssons harde hånd, var å fjerne støtten til NAV bil. Under den gamle ordningen fikk uføre rente og avdragsfritt lån til¨å kjøpe seg en rimelig bil for å kunne komme ut og fungere sosialt i samfunnet. Slike avdragsfrie lån ble gitt til for å hjelpe syke og uføre, men med et enkelt pennestrøk ble regelen endret slik at det nå kun er rullestolbrukere og uføre som er friske nok til å ta utdannelse eller jobb som har rett til støtte fra NAV til bil. (reglene finnes her). Dermed blir uføre og bevegelseshemmede som fra før sliter økonomisk enten sittende isolert hjemme, eller de må ta dyre lån på en fra før lav inntekt for å komme seg noe ut i hverdagen. Dermed er det nok en gang syke og uføre som skal finansiere Siv og Ernas skattelette til de aller rikeste. Endringen med å fjerne støtten til NAV bil, var ikke en del av uføre-reformen stortinget vedtok, -og er følgelig en “gave” fra Siv og Erna til landets uføre som er for syke til å jobbe eller studere.

Lave inntektsoppgjør gir mindre kjøpekraft for de uføre

 

Som kjent har de siste lønnsoppgjørene vært svært moderate, og stortinget har som kjent vedtatt at trygdede og pensjonister bare skal få 75 prosent av de svært lave generelle lønnstillegg som er gitt de to siste årene. For pensjonister og uføre har dette, når man tar den skyhøye prisøkningen (inflasjonen) med beregningen, betydd tildels betydelig tap av kjøpekraft. Mange eldre har måttet si opp ulike ting eller måtte skjære ned på mat og drikke, og det finnes eldre i Norge som ikke engang har råd til å stelle tennene eller kjøpe nødvendig medisin. For mange av disse har bostøtten vært en nødvendig hjelp, men nå, takket være regjeringen og de to støttepartiene vil også mange uføre og eldre stå foran en ytterligere nedgang i kjøpekraften: Som kjent førte uførereformen (som ble vedtatt av alle med unntak av Frp) gjort at bruttoinntekten til uføre er økt mens man skatter på lik linje med folk i husbankengod jobb. For de fleste økte skatten betraktelig mens nettolønnen forble ca slik den var. Bostøtten regnes ikke ut fra det man får utbetalt i netto trygd, men av bruttoinntekten som altså er steget for de aller fleste. Dette har gjort at mange nå har kommet over de satser husbanken opererer med -nå vil miste eller få redusert bostøtten. Slik lyder gavepakken fra de blå-blå samt KrF og Venstre til landets fattige uføre: “…fra juli bruker vi skatteoppgjøret for 2015 som inntektsgrunnlag i beregningen. Endring av inntektsgrunnlag har betydning for beregningen. Var inntekten din i skatteoppgjøret 2015 høyere enn i 2014, vil du få mindre bostøtte. Men det stopper
ikke her for skatteletten til de rike krever mer: “Økt egenandel – fra juli øker egenandelen søker må dekke selv. Det gjør at alle får noe mindre bostøtte. Søkere med svært lave boutgifter, kan miste bostøtten.” Hva husbanken og regjeringen mener med svært lave husleier vites ikke. For her i Norge finnes det på det åpne leiemarkedet knapt en eneste leilighet som er innenfor de satser husbankens leiemarkedetbostøttekalkulator opererer med. Et eksempel, en enslig ufør som bor i en mindre kommune med inntekt på netto 13800 pr måned og 9000 i husleie, vil i følge bostøttekalkulatoren få kr 56,- pr måned i bostøtte. Imidlertid utbetales det ikke bostøtte dersom utregningen blir mindre enn 300 pr mnd. I følge de fagre løftene som skal iverksettes fra første juli vil tingene bli ennå verre. De svært få uføre som har bostøtte vil enten få mindre eller rett og slett ingenting: Så igjen kan eldre og uføre si “tusen takk til de blå-blå og deres haleheng i KrF og Venstre. Unntaket er unge uføre som både kan ha høyere bruttoinntekt og som også får mer.” Det vi ser nå, er regelrett røveri av uføre og syke -som igjen kan si “tusen takk” til Siv og Erna. Denne regjeringen har vist handlekraft, men ikke på saker som løfter uføre og syke, For det er nettopp uføre og pensjonistene som nå tar regningen for Siv og Ernas skattelette til de rikeste. Derfor sier vi et klart og tydelig nei til fortsatt borgerlig regjering. (Det gode budskapet fra regjeringen til uføre kan leses i sin helhet via denne linken.) (Foto fra Finn.no som viser at leieprisene ligger langt over de satser husbankens bostøtteordning opererer med som maks grense)

 

Kjell Andersen

 

 

 

 

4 tanker om “Blå-Blå politikk: Fattige og uføre får redusert bostøtte fra juli 2016

 1. Jeg liker ikke benevnelsen de “blå-blå”. For meg er frp SVART!!! De representerer pur ondskap, “pent” forkledd i egoisme og kynisme.
  Men, jeg har ikke spesielt vondt av de uføre og eldre som har kastet bort sin stemme på dette kjeltringpakket: det kan de takke sin egen egoisme og naivitet for. Et parti som lover mer til alle, bør alle forstå at man ikke kan ta på alvor!

  For øvrig deler jeg din analyse 100 %(den var jo også for en stor del faktabasert).

  • De kalles jo blå-blå. Jeg tror mange uføre og eldre ved siste valg stemte Frp utfra alle løftene som er blitt servert gjennom flere tiår som opposisjonsparti. Disse har lov å angre. Jeg har vondt av folk som blir svindlet, og det er nettopp svindlet disse er Godtfred. De svindlet av glatte tunger, men det er sannheten jeg skriver om hvordan fattigdommen for uføre har blitt forsterket.
   Det er mange gamle som ikke ei gang har råd til gebiss. Disse eldre og uføre hadde trengt et skikkelig økonomisk løft. Disse slitere som bygde landet og deres enker som sitter igjen med 14000-15000 netto pr mnd -og vi har sett bolig prisene hoppe i taket, og nå skal bostøtten reduseres.
   Selv om Frp stemte i mot uførereformen i stortinget, har de til gangs jobbet hardt for å gjennomføre den, samt å gjøre den ennå verre med å fjerne eksempelvis trygdebil for uføre som ikke skal jobbe eller studere og videre ta vekk tannlegestøtten som de rød/grønne innførte to år før. Hadde Frp virkelig hatt baller, hadde de kjempet og nektet å bøte seg -og sagt at de eldre og uføres kår er viktigere enn noen taburettet. Men nei, de klynger seg til makta og svelger den ene kamelen etter den andre. De gode sidene med Frp er usynlige og de dårlige sidene er de vi får presentert. Slik er det.

 2. Du har helt rett i at de kalles for de blå-blå, men jeg syns det er upassende. Det er ikke veldig mye ren “blå politikk” i frp. Det er også meget misvisende å hevde at de ligger til høyre for partiet høyre. Som om de var mer konservative enn Høyre? Sannheten er at de er nærmest umulige å plassere, da de vingler i alle retninger, fra den ytterste grumsete høyre ytterfløyen til å appellere til tradisjonelle velgere langt ute på venstrefløyen.
  De har sågar velgere blant bønder. Bønder som har latt seg fenge av løfter om billig brennevin og bensin, og som galant overser det faktum at FRP vil kutte ut hele tilskuddet til norsk landbruk, og heller satse på import(spesielt fra U-land, for da “hjelper” vi jo de fattigste av de fattigste).

  Men, tror heldigvis at “sannhetten” begynner å gå opp for “folk flest”…

  Men, til det saken handlet om; ja, så sannelig unner jeg de eldre og uføre bedre kår, selv om det er en stor del av de som har blitt pensjonister de senere år, som har svært god økonomi.
  Siden du nevner gebiss; tannhelsetjenesten burde etter mitt syn, vært lagt inn under spesialisthelsetjenesten.

  • Enig, all tannbehandling burde vært regnet som en del av helsetjenesten og dekket av folketrygden.
   Det burde vært en egenandel og så frikort som i helsen ellers.
   Det er mange som sliter nå med dårlig økonomi og det igjen gjør helsen dårligere og dersom folk har lite penger kvier de seg for å gå til tannlegen da det koster skjorta og vel så det. Så lar de tennene hangle og dekker over ubehag med paracet og annet smertestillende. Jeg mener forøvrig også at kroniske smertepasienter burde få nødvendig smertestillende på blå lapp. Vi har jo de siste årene sett hvordan prisøkningene har spist opp kjøpekraften til mange, og vi ser jo også at tallet på fattige øker i Norge. Fattige mennesker er ikke godt for landets økonomi -så vi trenger en helt ny politikk i Norge. Ikke mer av Erna og Siv.

   Er folk blakke er dette en god løsning? https://www.ekspresskreditt.no/?utm_source=Adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Adtraction

   Lån kroner 6000 på 45 dager, og betal tilbake kroner 8520,- en rente utgift på 2520 eller Årlig effektiv rente: 1618.81%
   Godt og rimelig alternativ???? Jeg kaller dette ågervirksomhet som burde vært forbudt med lov.

Det er stengt for kommentarer.