Nye angrep på TV Visjon Norge -økende press på kristne som sender på kanalen

Det rettes nå et kraftig press mot ulike aktører som samarbeider med Visjon Norge og Jan Hanvold.

Det har lenge vært et sterkt press på de ulike aktørene som sender sine program på Visjon Norge. Som kjent har flere aktører etter press fra antikarismatiske grupper forlatt Visjon Norge og gått til lav-kvalitetsplattformen Kanal 10. Den siste organisasjonen som har kastet seg inn i krigen mot Visjon Norge, er Normisjon. Normisjon krever at Jesusnett avslutter samarbeidet med Visjon Norge. “Normisjon krever at forening bryter med Visjon Norge. De vil ikke lengre assosieres med kanalen og ber Normisjon-foreningen Jesusnett om å avbryte samarbeidet med dem. Hvorvidt Jesusnett vil etterkomme dette ønsket er uklart. Det ser ut som de fortsatt sender på kanalen, skriver Facebook gruppen Vi som støtter Visjon Norge.

“Vi er skremt at den hetse, mobbingen og trakasseringen som frembringes av kristne venner i de forskjellige organisasjoner. Det synes som om det er direkte kampanjer for å ta TV Visjon Norge, Jan Hanvold og de ansatte i kanalen. Flere oppfordrer organisasjoner om å boikotte og avslutte samarbeidet med kanalen, sendinger skal skrinlegges .Kanalen behandles som om de skulle være spedalske. I tillegg til kristne organisasjoner er det frafalne og hetsende kristen navere som hiver seg på kampanjen mot TV Visjon Norge. Vi som støtter Visjon Norges arbeid og virksomhet må be og støtte kanalen i denne ukristelige tiden,” skriver personen som står bak “støttegruppa for den kristne tv-kanalen.” Flere av Facebookgruppens følgere har kommentert de siste angrepene på Visjon Norge slik: “Når kristne har vendt seg bort fra Gud, mistet frykten for Hans ord, blitt politisk korrekte og redd for sitt eget skinn, er det forløsning av lovløsheten som vi advares mot. Jesus så dette og derfor underviste Han om kjærligheten, samholdet og enheten kristne skulle vise overfor hverandre slik at verden kunne se de ikke var av den. Hvilken menighet er ufeilbarlig og verdig til å kaste stein og sette seg til dommer? Menighetene, som er gitt et særlig ansvar nettopp å følge Guds ord, har skjøvet Gud til side som dommer for å sette seg selv inn i stedet. At de tør!” skriver Annlaug Ferking. Thorild Mortensen følger opp med dette: “Ser ut for meg som at de kristene organisajonen ikke tåler det sanne evangeliet, vil ha det spiselie evangeliet. De tåler ikke og høre Guds riktige ord forkynt. Om de forteller at det er enten er eller så tåler de ikke det. Men holder de på sånn så for de jo se det selv ,men da kan det være forsendt. Så vi må be om at de vender om og ikke minst at alle våpen som blir smidd imot visjon norge ikke skal ha fremgang.”

Fragell gleder seg

Levi Fragell som er glad for den tydelige splittelsen vi i dag ser i kristen-Norge skrev mandag dette på Facebook: “Takket være NRK Brennpunkt, aksjonsgruppen Stans pengepredikantene og de to seriøse kristne dagsaviser Vårt Land og Dagen, ser det ut til at Visjon Norge nå har mistet sin støtte også i «normale» evangelikale kretser, og må benytte helt ekstreme virkemidler for å hove inn sine giveres millioner. 1):Kanalens nye stjerne, gateevangelisten Levi Jensen, «frelser» barn over hele landet, og fortalte igår hvordan han ved sine digitale ferdigheter nå når frem til sine skolegruppers skjermer mens de befinner seg i klasserommene. 2): Jan-Aage Torp er blitt kanalens gjenværende kontakt med oppmerksomhetssøkende samfunnsfigurer, som overser demonutdrivelser, hyllest til østeuropeiske krenkelser av kvinner og homofile, og favorisering av USAs Trump både politisk og etisk,” skriver Levi Fragell som ser ut til å ha et lydhørt publikum i Normisjon.

Splittet kristen-Norge

Aldri tidligere har norske kristne vært mer splittet og i indre stridigheter enn de er i dag. Organisasjon står mot organisasjon og bror mot bror  Samtidig er dette en svært vekkelsesfattig tid og mens kirker, forsamlingslokaler og bedehus er i lockdown og kun har lov til å arrangere begravelser har kristne mediaplattformer blitt stadig viktigere. Hvor lang tid det tar før de store big-tech selskapene drar pluggen ut for kristne streaminger er usikkert, men vi har dog kunne fastslå at stadig flere har blitt rammet av informasjonskontrollen som nå utøves. Selv om det finnes en rekke uheldige sider med noen av Visjon Norges programmer, er likevel summen at kanalen slett ikke er verre enn Kanal 10 når det gjelder å presentere velstandsevangeliet og lykkereligion. Snarere tvert i mot -og la meg si det slik: “Når eller om Visjon Norge blir tatt ned,” vil andre kanaler straks bli gjenstand for tilsvarende angrep. Det er med beklagelse vi må erkjenne at kristen-Norge er dypt splittet. Splittet teologisk, splittet etisk og splittet åndelig, og samtidig kontrollerer frafallskreftene Norge totalt og vekkelsen mange ønsker skulle skje er like langt borte som øst er fra vest.

Facebook Comments

17 tanker om “Nye angrep på TV Visjon Norge -økende press på kristne som sender på kanalen

 1. Det var ikke tienden til keiseren som var poenget, tok med skriftstedet for å poengtere hva Jesus sa om å gi, så får enhver tolke og gi det en er overbevist om. Hva andre gjør er opp til de. Er det en ting jeg merker mer og mer, så er det stadig nye tolkninger fra flere og flere som mener det og det. Selv tror jeg bare enkelt som det står, og skjønner at jo mer man lytter til alle mulige meninger, jo flere ulike forklaringer følger med. Det beste er å lese sin bibel selv i disse dager.

  Svar:
  Da misforstod jeg deg. Trodde du forsvarte vranglære, og ufarliggjorde det. Så det beklager jeg. Du har rett i at mange dessverre leser som de vil, og det blir deres ansvar. Enig i at det er farlig å stole blindt på andre røster. Det er viktigere enn noen gang, å åpne bibelen selv.

  • Ingenting å beklage 😊 En hver av oss får holde fast på det man er overbevist om, og ta vare på det gode. Gjøre et hederlig forsøk i alle fall.

 2. Det er nå så mange retninger i kristen Norge at forvirringen er komplett. Det er mange ulike meninger fra mange, om saker i bibelen som jeg før og ennå leser som innlysende og tydelig. Jeg har selvsagt også meninger, mine er så enkel at jeg tror det som det står. F.eks: «Da sa Han til dem: Så gi da hva keiserens er, og Gud hva Guds er»! Dette mener noen er lovisk, noe jeg tenker man bør være forsiktig med å være bastant på.

  Gjengifte er det også en veldig forvirring rundt om hva som er riktig og ikke, igjen må jeg og har ikke annet å gjøre, enn og tro det som det står. Dvs: Man er ved loven bundet til sin ektefelle så lenge en av partene lever, det er bibelen veldig klar på. Så er det tolkningen rundt to «uklare» vers i bibelen som jeg aldri kunne benyttet meg av for min egen del.

  Jeg er som sagt også forvirret av all gjengifte blant kristne, dog uten at jeg dømmer noen for det. Det er mennesker som virker for Gud i tjeneste og som Gud bruker. Dette har skapt en stor forvirring for min del, selv om jeg som sagt tror det som det står.

  • Rettelse. Mange bevegelser kakler seg kristne i dag. Til og med mormoner og masse annet rart.

   Det som står, står fast, uansett hva du eller jeg måtte mene om det. Når det er sagt, kan jeg ikke se at gjengifte er akseptabelt for Gud. Ikke hører man snakk om det i menighetene heller. Kan det ha noe å gjøre med at mange betalende medlemmer er gift for andre og tredje gang å gjøre? Eller er pastoren gift for tredje gang selv kanskje?

   Når Jesus snakket om å gi keiseren det som tilhørte keiseren, var det snakk om skatt. Tiende har ingenting med dette bibelverset å gjøre.

  • Er fullstendig klar over at det som står fast står fast, fikk du inntrykk av noe annet? Hvordan du tolker nevnte vers er opp til deg, hvordan jeg tolker det, er opp til meg. Leser da bibelen jeg også.

  • Det var ikke tienden til keiseren som var poenget, tok med skriftstedet for å poengtere hva Jesus sa om å gi, så får enhver tolke og gi det en er overbevist om. Hva andre gjør er opp til de. Er det en ting jeg merker mer og mer, så er det stadig nye tolkninger fra flere og flere som mener det og det. Selv tror jeg bare enkelt som det står, og skjønner at jo mer man lytter til alle mulige meninger, jo flere ulike forklaringer følger med. Det beste er å lese sin bibel selv i disse dager.

 3. Jeg vil oppfordre Guds folk til å slå ring om Visjon Norge. Jeg ser det er mange Søkelys lesere som hater Jan Hanvold og arbeidet som gjøres.
  Men det er også noen som elsker Visjon Norge og velsigner kanalen.
  Jeg og familien er glad for Visjon Norge. Vi gir fast til kanalen og selv om det er noen program vi ikke liker, er det slik at Herren faktisk bruker kanalen til sjelers frelse.
  Alle dere som rakker ned på og fordømmer Visjon Norge og ønsker kanalen vondt. Dere bør klatre ned fra deres høye selvrettferdige hest og ydmyke dere innfor Herren. Jorunn Holtan: Den som er uten synd kaste den første steinen..
  Hva med DINE synder Jorunn?
  Jeg tror de fleste her inne har mer enn nok med å rydde i egne synder og la Herren rydde opp de dere mener Jan Hanvold har.
  Men, jeg og mitt hus vil tjene Herren og gir derfor nå fast til kanalen.
  Vi burde stå sammen mot den fienden som er sluppet inn i Norge.
  Jeg går i mot dere hatefulle i Jesu Kristi navn!

  3
  9
  • Det er ingen som har sagt at de hater noen her. Problemet med visjon norge, er at de legger seg så tett opp til sannheten, og blander det med løgn. For mennesker som ikke leser bibelen selv, (noe som dessverre gjelder de fleste som kaller seg krisne i Norge) vil dette bli veldig vanskelig å gjennomskue. Noe hanvold vet godt, og utnytter til egen vinning. Både lyver for, og svindler godtroende folk.

   Er ikke særlig begeistret for nrk, men med «pengepredikanten» traff de jammen meg spikeren på hodet.

   Hvis et glass vann er godt, hva hjelper det at resten av innholdet er godt, hvis jeg heller noen dråper gift oppi? Ville du drukket det?

  • Forstår ikke hvorfor noen vil Hanvold! Han juger & er full av en penge demonisk ånd! Vet Jan er gjengift….! Hanvold ville gjøre det bedre som søppeltømmer enn som TV Pastor!

 4. Jeg gidder ikke å høre på Hanvolds Prekener på TV! om VN skulle overleve? Da måtte først & fremst Jan & Inger trekke seg ut av hele Visjon Norge & nye folk tar over! Da ville man sett en fornyelse! Det er for mye pengemas & rare utenlanske forkynnere på VN! Altfor laaaange Moldva & Albania sendinger & VN satser for mye på Barne tv! Visjon Sverige burde legges ned! Bortkastet å se på VN & Støtte Hanvold!

  7
  1
 5. Så bra. Håper folk også tar avstand fra såkalte kristne kanaler nå, og begynner å lese bibelen selv i stedet, samt finner noen sunne menigheter. De er det få av i dag.

  Håper det blir mer husmenigheter igjen, og vi får vekk den ekle organiseringen. Det hadde luket ut mange pengepredikanter.

  8
  2
 6. Jeg er enig med Søkelys her. Visjon Norge har riktignok uheldige sider, men andre tv kanaler er ikke bedre.
  Det er faktisk mer falsk lære på Kanal 10 enn på Visjon Norge.
  Som kristne bør vi slå ring rundt Visjon Norge, nå som mange svikter.
  Vi befinner oss i første fase av de sju siste årene i nådens tidshusholdning.
  Trengselen er begynt og vi kristne burde stå sammen og kjempe på felles front.
  Men istedet er kristenheten dypt splittet og ute av stand til å stå i mot frafallet.
  Vi må nok regne med at det vil bli ytterligere fragmentering av kirkene i månedende som ligger foran. På slutten av disse sju år vil antikrist tre frem og deretter blir vi bortrykket i herlighet.
  Hele bibelhistorien vitner om hvordan Gud frelser når alt ser håpløst ut for Hans folk. Vi skal gjennom den siste store trengsel og vår tro skal bli testet i ilden, men holder du ut skal du bli frelst.
  Visjon Norge er til velsignelse for mange nå og Satan er rasende på kanalen og dem som er der. Når kristne splittes jubler Fragell og andre hedninger.
  Guds folk bør stå sammen med Visjon Norge. Gud velsigne Jan Hanvold

  2
  5
  • Troende burde absolutt ikke ha noe med Hanvold å gjøre. Det hjelper ikke med misjon og gjerninger, når han har så mye vranglære som han har.

   Forkynner lovgjerninger, og peker på enkelte synder, mens han overser egne feil. Etter Paulus sin definisjon, er han ikke kvalifisert til å være leder for en forsamling. Ikke kan jeg se at ektskapet hans er gyldig heller.

   Tienden er heller ikke noe for menigheten i dag, men forkynnes nærmest daglig på visjon norge. Med dette utnytter han sårbare grupper. Ofte uføre og enslige enker på minstepensjon. Det er stygt det.

   5
   1
  • Står ingenting om bortrykkelsen når de 7 år er slutt. Dette er feil. Du må lese matt. 24:30 Det er ingen bortrykkelse. Og hvem er MED Ham i joh.åp. 19:14? Vi.
   De skal SE menneskesønnen komme. Hvert et øye.
   Du ser i 1.Tess. 4:17 at DER er ordet rapture, caught up, rykket opp. Det er bruden 7 år før. Vi er ikke kalt til vrede. Blir vi her så blir det giljotinen. Men den er vi som sagt ikke kalt til. Du er kalt til å trøste og oppmuntre dine søsken.

   Du må ha lest noe helt annet enn Bibelen for antikrist trer slettes ikke frem på slutten. STADFESTER EN PAKT I EN UKE (7 år) Dan.9:27. Det står om midt i uken, 1290 dager, 1335 dager, 42 mnd , Daniel 12. Det står om han i matt.24:15.

   De som står igjen ette opprykkelsen av Guds barn kan starte å regne 7 år.

   I 1.Tess 4:17 kommer Han FOR oss.
   I Åp. 19:14 kommer Han MED oss.

   Dette minner oss om jødisk bryllup. Let opp videoen til Eva Sundar Olsen. For å lære om jødisk bryllup og sammenligningen med Jesus. Tror den ligger på YouTube kanalen ICAJ

   Alt godt. Og gled deg. Snart drar vii🙂
   Du er ikke kalt til vrede, og du skal ikke være her de 7 årene.
   Maranata!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *