Ny krig om «Palestina» kan forandre Midt-Østen

En analyse av krigen i Salme 83.  Verden og den kristne menighet er snart inne i avslutningen av nådens tidsalder. Det profetiske Ord kan i denne tid oppfylles på en måte som vi ikke har sett maken til. Herrens vredes-dom vil eksekveres over Israels nabofolk på grunn av mangeårig islamistisk hat, kriger, terror og eldgammelt fiendskap til Israel,” skriver Borgvald Birkeland i dette høyst aktuelle innlegget om det profetiske ord og de siste tider.

I Bibelen har vi det profetiske Ord som forteller om Guds dom og store ødeleggelser over Midt-Østen i endetiden, og det på grunn av Israels og arabernes fryktelige våpen.
I Ap.gj. 2,19:20 står det om “blod og ild og røkskyer”. Profetien har med Israel og Midt-Østen å gjøre og ikke Europa som noen tror. Denne ild Peter taler om finner vi igjen i salme 83 og Gog-krigen, og kan være kjernefysisk ild. Midt-Østen kan bli helt forandret gjennom en ny krig med Israel. Flere profetier kan snart oppfylles, og vi setter søkelyset på Salme 83, Joel kap.1, Jesaja 17. Disse profetier mener jeg har en sammenheng med Israels fryktelige gjengjeldelse i Asaf-profetien, der flere arabiske folk vil utslette Israel. Denne krig blir et knusende nederlag for Islam som vi ser i Salme 83 og Esek.36,6:7.

Krigen om «Palestina» og Asaf bønn I salme åttitre leser vi om en islamsk sammensvergelse for å utslette Israel. Her kan vi sjå konturene til en forferdelig krig der Gud gjennom Israel vil knuse jødenes fiender som svar på Asaf bønn. Herren vil oppfylle Asaf bønn på krigens dag. «La dem (araberfolkene) bli til skamme og lammet av skrekk til evig tid. Ja, la dem bli vanæret og gå fortapt». Salme 83 nevner disse folkeslagene: Libanon (Tyrus/Hizbollah), Syria (Gebal). Iran/Irak/ (Assur). Filisterlandet (Gaza) Jordan (Moab/Ammon/Edom). Egypt (Amalek/IS i Sinai). Alle disse folk er gamle fiender av jødene, og vil få oppleve Guds dom gjennom Israel. Jordan vil bli hardt rammet (Jeremias 49,1:3). Det samme vil Libanon. Egypt vil også være med å utslette Israel og vil tape stort på det gjennom en vannflom fra Aswan-demningen, som vil legge landet øde i 40 år (Esek.29,1:17). Iran (Elam) blir hardt skadet (Jer.49,35). Gaza vil bli lagt øde sier Bibelen (Esek. 25, 14:17). Damaskus blir lagt i grus, Jes. 17,1. Israels land og byer vil få store ødeleggelser. En veldig katastrofe vil ramme Midt-Østen.
Atomkrigen i Midt-Østen Taler Asaf profeti og Peters tale i Ap.gj.2,19 om atomkrig i Midt-
Østen? I så fall kan den komme etter et islamsk overraskende angrep som Jom Kippur-krigen i 1973. Israel vil ikke begynne en atomkrig, men om nødvendig forsvare seg med sine fryktelige våpen, dersom ulovlige våpen blir brukt. Her gjelder uttrykket: Øye for øye, tann for tann. Kan Syria, Iran, Irak, IS og Hizbollah i neste krig bruke kjemiske våpen mot Israel? Ja, sammen vil de planleggere et overraskende «Holocaust». «De sier: kom la oss utslette dem». Det makter de ikke med vanlige konvensjonelle våpen, her må det andre våpen til. Herren vil en dag dømme araberstatene etter Asaf bønn og sitt eget ord på grunn av all ondskapen og hat til Israel sitt folk. Derfor tror vi tiden nærmer seg da Herrens straff gjennom Israel vil fullbyrdes over de trygge araberfolkene som vil utslette Israel og Guds navn. De sier: «Israels navn skal ikke mer kommes i hug». Israel har i de senere år blitt en sterk militærmakt og har tatt en ed av sine soldater som sier: «aldri mer Mazada»! Det er mer en et stolt motto eller tomme fraser og betyr – aldri vil vi la oss utslette! Skal Israel utslettes må våre fiender følge med! Da kan det bli verre for Israels fiender en for Israel selv.

Filister-landet vil oppleve Guds vrede. Alt hatet, terrorisme og raketter som i denne tid “voldtar” Israel, vil en dag ta slutt og ikke skade jødene mer, – fordi den islamske makt over Israel vil Gud bryte gjennom Israels millitærmakt. Asaf bønn er: «La dem bli til skamme og gå under». Dommen vil gå over araberfolkene og deres byer. Terroristene i Hamas og Fatah som forener seg mot Israel vil ikke forandre sitt Charter, men overta Øst Jerusalem og landets grenser fra før 1948. Her vil de få støtte av mange nasjoner. Dette må Herren stanse før det går for langt. Israel har nok syndet ved å gi bort Tempelplassen og Gaza til sine fiender som vil utslette dem, men tilslutt sier Israels Gud, nok er nok! I de tidligere kriger hadde ikke araberne og Israel slike ødeleggende våpen som de har i dag. Derfor kunne ikke profetien i Salme 83 m. fl. bli oppfylt før nå i denne tid. Gog-profetien sier Israel vil bo trygt en tid før Antikrist kommer.
Etter «Palestinakrigen» kan Israel overta nytt land i Libanon og Gilead. I Jordan kommer en mengde jøder til å bosette seg i endens tid (Sak.10.10). Jeremias sier: «Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre».
Under Kong David og Salomo rådde Israel over Libanon, Syria og «Jordan»
Islam vil utslette Israel Hizbollah er igjen opprustet med våpen fra Iran, Russland og
Syria for å utslette Israel. Terroristene kan ha mer en 70.000 raketter, ifølge IDF. Hassan Nasral- lah triumferer og truer med at de har flere farlige våpen en Israel kan forestille seg (Norge Idag 30/1-15). Det Israelske forsvaret IDF frykter for at Syria kan ha gjemt unna kjemiske våpen til Hizbollah. Iran har missilene: Zilzal Fajir, Shiab-3 og Safir-1. Iran vil nå få oppgraderte S-300 raketter fra Russland. Disse er meget treffsikker, og kan nå like til Tel Aviv med en last på flere hundrede kilo sprengstoff – eller med kjemiske stridshoder. Iran og Egypt har og kjemiske våpen som vi ikke hører noe om.
Syria er tidligere opprustet av Russland med blant annet med underjordiske siloer med raketter av Scud-B som russerne har forbedret med nye sprenghoder i Syria siden 2008, i følge Dagen 18. august 2009. Disse våker Syria over og er ennå intakt, de kan utstyres med sprengladninger av den giftige gassen sarin.
Syria har gjemt unna kjemiske våpen og smuglet noe inn med lastebiler til Irak og Hizbollah, skriver to arabiske aviser AL-Watan og AL-Mustagbal 15.09.13, og Norge Idag den 20.09.14. Er det i Iran, Syria og Hizbollahs planer å gjøre bruk av disse farlige våpen som de kan overrumple Israel med? – Ikke alle disse giftige våpen til president Assad er destruert, sier den svenske våpeninspektør Åke Sellestrøm til VG 05.09.14 etter oppdraget var ferdig. Dersom Asaf har destruer alle sin kjemiske våpen til flere hundrede millioner kroner, har han sluttet fred med Israel. Men er det sannsynlig da de er produsert for å ødelegge Israel? Kan jødene stå foran en ny holocaust-tragedie? spør Franklin Graham.
Det nærmer seg et klimaks av fryktelige våpen rettet mot Israel, som snart kan bli rammet av tusenvis av missiler fra alle kanter. Profetien sier: «Kom la oss utslette dem så de ikke mere er et folk». Neste araberkrig blir annerledes. Det kan bli et regn med missiler som verden aldri har opplevd maken til. Hatet mot Israel vil nå sitt klimaks – jødene må utslettes. Blir det folkemord på Israel – et nytt Holocaust på jødene – kommer regjeringen og IDF til å ta den grusomme hevn vi leser om i salme 83. Det «kristne» Europa og islam vil komme til å rase mot Israel som har full rett til å forsvare sin eksistens, men hva vil USA gjøre?

Jerusalem, stridens kjerne og jødenes evige hovedstad

Damaskus, Israel og Jordan En profeti for denne tid som ennå ikke er oppfylt er Jesaja kap.17. Her leser vi om en ødeleggende krig som kan ha forbindelse med Asaf bønn. Israel vil bombe Syria og Aroers byer i Jordan. Den store by Damaskus skal opphøre og være en by og bli til en ruinhaug. Det har aldri hendt før. “Syrias hode er Damaskus”, sier Bibelen. Når hodet er borte er livsnerven brutt. Salme 83 sier at Syria (Gebal) er med for å prøve utslette jødestaten. Det blir slutten på Syria. Staten Jordan har 70 % arabere som vil utslette Israel. Jordan kan for femte gang bli med i en ny hatefull krig mot Israel. Landområdene til Manasse, Gad og Ruben i Gilead i Jordan, har fra gammelt tid hørt Israel til. Jordan (Edom, Moab og Ammon, Esek.kap.25), er under Guds dom for eldgammelt hat mot Israel, så disse områdene vil i endetiden komme tilbake til jødene. Israel skal under Messiasriket bli et vidstrakt land (1 Mosebok 15,18). Når krigen om «Palestina» er over, vil Herren åpne for et nytt stort exodus av emigranter som kan bygge på alle de bibelske steder Gud har lovet Israel (Sak.10,10). Bibeltro kristne kan si med Paulus: “Jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene”. Flere store uoppfylte – profetbibelske kriger – ligger foran oss de nærmeste årene.
Krigen hos profeten Joel kap.1
En profetisk krig som og kan ha sammenheng med salme 83 og Israels grusomme gjengjeldelse, finner vi i Joel kap.1. Et folkeslag (araberne v.6) forsøker å utslette Israel med et farlig våpen som skader både mennesker og naturen. Som før nevnt kan krigen i salme 83 (om å utslette Israel) utvikle seg slik at siste utvei for Israel er å gjengjelde med atomvåpen. Dermed vil Guds dom eksekveres over Israels fiender med store katastrofer i Midt-Østen som profetiene taler om. IDF vil ta en fryktelig hevn. Asaf bønn blir bokstavelig oppfylt. Den som løfter på Jerusalem vil såre seg selv.
Arabernes krig vil for en kort tid skade landets grøde: «For ild har fortæret beitemarkene i ødemarken, og flammen har brent alle trærne på marken og kornet er ødelagt. Vintre og fikentre er lagt øde og er hvite», v.10-12. Kan denne ødeleggelse komme av kjemiske våpen? Hvorfor kan Herren tillate dette? (v.15).
Profeten ber prestene klage og jamre seg over ødeleggelsen. Templet og prestetjenesten er ennå ikke kommet på plass i Israel, men noen prester som tilhører Levi stamme velsigner i dag folket under løvhyttefestene. Joel kapittel to taler om en annen krig, nemlig Gog-krigen, den kommer senere (Joel 2:20). Denne krigen leser vi mere om i profeten Esekiel kap.38 og 39. Irans lederskap har lovet å utslette jødenes land, det vil Iran forsøke seg på uten det vil lykkes. Araberne vet de ikke kan overvinne Israel med vanlige konvent- sjonelle krigsvåpen. Løsningen kan da bli å overrumple Israel med et annet og farligere våpen. Straffen for utslettelse vil bli hård. Arabernasjonene og islam blir vingeklippet og ligger nede for full telling. Flere store byer vil ligge i grus.

Islam og arabernes nederlag Asaf bønn vil Gud oppfylle: «Min Gud gjør dem som støvet som virvler omkring, lik agner i vinden. Som ilden brenner skogen, og som ildsluen setter fjellene i flammer slik skal Du forfølge dem med Ditt uvær, og sette skrekk i dem ved Din storm». Kan denne ildsluen være kjernefysisk ild? Meget taler for det. Menneskene vil bli til gjødsel på jorden (v.11).
En ny og grufull krig i Midt-Østen vil komme som verden ikke har sett maken til. Da kan al-Aksa-moskeen ligge i grus og Tempelberget komme tilbake på jødenes hender og et nytt Tempel oppstå. Den dag Asaf-profetien bokstavelig oppfylles vil den sjokkere verden, menneskene faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderiket. Peter sier: «Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på».
Vi som tror på profetiene og Skriftens ufeilbarlighet kan ikke overse eller undervurdere det profetiske Ord og den trussel Israel i dag står ovenfor? Israels regjering trenger mye bønn og visdom i denne tid. Takket være Israels Guds løfter og trofasthet skal ikke dette folket bli utslettet, men leve for Guds åsyn.

Innlegget er skrevet Borgvald Birkeland som blant annet skriver på nettstedet foldede hender.no er bosatt i Florvåg. Foruten å skrive i Foldede hender har Birkeland skrevet innlegg og artikler i en rekke forskjellige kristne medier. Alt fra Norge i Dag  via Dagen og til bladet “Evangelisten”. (Borgvald skriver i sin epost at han ikke kommer til å delta i eventuell debatt i kommentarfeltet.)

6 tanker om “Ny krig om «Palestina» kan forandre Midt-Østen

 1. Krigføring er mitt ” fagfelt ” siden jeg har vært yrkesoffiser og er utdannet fra befalsskole og Krigsskolen – så jeg har en smule rede på slikt.
  Israel har de siste årene skaffet seg et enormt ” overtak ” i forhold til araberne.
  Tyskland har bygget og levert 5 stk helt nye ubåter til Israel – og de gav jødene en rabatt på ca 30 % pga Hitlers drap på 6 mill jøder under 2 verdenskrig.

  Disse ubåtene ligger for det meste neddykket – og er nok utrustet med raketter påsatt atomstridshoder. Om Iran for eksempel angriper Israel ; kan disse ubåtene gjøre dette landet om til en ” rykende aske ” på få minutter.

  Bakteriologisk og kjemisk krigføring er en skikkelig ” sleip ” form for krigføring.
  Sennepsgass ble første gang brukt under 1. verdenskrig. Når ropet GASS gikk fra soldat til soldat i de milelange skyttergravene ; ble det fullstendig panikk der.
  Jeg har selv fått ” sniffe ” på denne gassen – og den lukter som nyslått gras ( høy ). Ved stor dose vil lungene renne full av vann – og man dør.
  Nervegass (for eksempel Sarin ) er langt farligere. Får man en liten dråpe av denne på huden, går man i krampe som igjen fører til hjertestans. Det fins en motgift som heter ATROPIN – denne er effektiv om man får satt sprøyten raskt og rett i låret.

  Til slutt : Da jeg fikk se Harmageddon-sletten i Israel på slutten av 1980-tallet, var det en militær benevnelse som slo ned i meg :” Stridsvogn-lende”. Her tror jeg det kommer til å bli et enormt panserslag. Israel er godt utrustet med stridsvogner levert fra USA.

  • Takk for innspill Ture.
   Bare for ordens skyld. Borgvald skrev at han ikke kom til å ta del i eventuell debatt.

  • Nå er ikke Gud spesielt interessert i Juda stamme. (Jødene) Nei, når har skuer ned på jorden, bryr Han seg om ALLE de 12 israelske stammene. Det er den hvite befolkningen i verden. Se Profetierne om Israels ti Stammer – hvad de skulde blive og eje i denne Evangelietidsalder, og hvad Storbritannien er og har.

   En stor Nation med et stort Navn.
   Eje deres Fjenders “Port”. (Alle Havindgangene kontrolleres af de engelsktalende Folk): 1. Mos. 22, 17.
   En Nation og en Samling af Nationer. 1. Mos. 35, 11.
   Under den Ny Pagt skulde de være Kristne – i national Betydning: Hos. 1, 10; 2, 23.
   Ypperst blandt Nationerne: Jeremias 31, 7.
   Manasse-Israel skal blive “et stort Folk”, men Efraim-Israel skal blive “større end han” (Amerika – Briatnnien): 1. Mos. 48, 19.
   En Mangfoldighed “som Himlens Stjerner”, som “Sand”, som “Jordens Støv”u – “formeres som Fisk”: 1. Mos. 28, 14; 32, 12; Es. 54, 1-17.
   De skulde plantes paa deres “eget Sted” og ikke vandre mere derfra og ikke “uroes mere af Uretfærdighedens Børn” – deres Fjender. Stedet lyder: “Og jeg vil berede mit Folk Israel (altsaa de 10 Stammer) et Sted og plante det, for at det maa bo paa sit Sted – o. s. v.” 2. Sam. 7, 10. Dette sagde Herren gennem Prof. Natan, da David sad i Ro og herskede over alle 12 Stammer; men ikke mange Aar efter var Folket splitte i to Nationer og Israel ført til Assyrien, hvorfra det vandrede til “sit eget Sted”, som Prof. Natan havde forudsagt det.
   Dette Sted kaldes: “Havets Øer”, “Øerne i det fjærne”, i “Nordens Land”: Es. 11, 11-12; 24, 15; Jer. 31, 10; 3, 18.
   Dette Land skal blive for lille for deres Mangfoldighed: Es. 49, 20.
   En søfarende Nation: 4. Mos. 24, 7; Sal. 89, 26.
   Uovervindelige som militær Magt: Mika 5, 6-8.
   Nationalt Emblem Løven (der siges, at alle de Lande, som fører Løven i deres Vaaben, er af Israels 10 Stammer): 4. Mos. 23, 24. (Kongeflaget Davids Harpe – det samme fører den engelske Konge).
   En Velsignelse for andre Nationer som Guds Vidner: Es. 43, 7-21; 27, 6; Mt. 21, 43.
   Ejere af et stort ikke-kristent Rige: Sal. 111, 6.
   Enorme Rigdomme, saa de kan laane til alle Nationerne – men ikke selv behøver at laane. Ogsaa styre andre Nationer, men ikke selv blive styret af dem: 5. Mos. 15, 6.
   Kendt som en Sæd, Herren har velsignet: Es. 61, 9.
   De skulde udbredes mod Vest, Øst, Nord og Syd: Amerika, Indien, Australien, Afrika, Ægypten – Jerusalem i 1917.
   Hele Landomraadet fra Nilen til Eufrat, som af Gud var lovet Abrahams Sæd efter Kødet. (1. Mos. 15, 18).
   http://www.evangeliekirken-arendal.no

 2. Herren Gud (ikkje Jesus) kjem til å visa si store makt ovanfor alle nasjonane når dei tek seg tilrette i Guds Land. Israel er Guds demonstrasjonsfolk.

  NRK tok opp dette temaet i kveld. Trump vil flytta ambasaden til Jerusalem og “Skull and Bones” mannen John Kerry
  https://www.youtube.com/watch?v=TlQsHC9WzO8
  advarte mot at dette vil utløysa ein eksplosjon i MidtAusten.

  “Alle folkeslag skal se min dom som jeg fullbyrder, og min hånd som jeg legger på dem. Da skal Israels hus forstå at jeg, Herren, er deres Gud, fra den dagen og i all fremtid. Og folkeslagene skal forstå at Israels hus ble bortført på grunn av sine synder. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg ansiktet for dem og overga dem i fiendens hender, så de alle falt for sverd. 24 Jeg gjorde med dem etter deres urenhet og synder; jeg skjulte ansiktet for dem.” Esekiel 39

  Det skjer rett framfor våre augo, oppfyllinga av bibelens enkle ord.

  “De skal glemme sin vanære og all sin troløshet mot meg når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem. Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange folkeslag. Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget land”

  • Du prøver å unngå Jesus. Ingenting skjer uten Jesus. Det er jesus som er kongenes konge og som skal regjere i all evighet.

 3. Det samme budskapet hørte man for 50 år siden etter 6-dagers krigen og vi ble fortalt at “nå var hedningenes tid forbi”, siden jødene hadde erobret Jerusalem.

Det er stengt for kommentarer.