Norges ukronede pornokonge er død og på vei til helvete, 78 år gammel

Han ble kalt Norges pornokonge og stod bak en rekke tvilsomme sjapper og blader som ble utgitt i Norge. Pornokongen som døde 78 år gammel, og uten å omvende seg fra å ha besudlet Norge med pornografi -for egen vinnings skyld er nå død. Mannen levde et helt liv på å berike seg selv samt å spre smuss klekket ut i selve avgrunnen for å besmitte titusener med umoral , levde veldig sjuk og på overtid. Jeg vet ikke om en mann som var mindre interessert i porno enn ham. Det var pengene som drev ham, sier nevøen til VG. Den nå avdøde pornokongen døde fra en luksuriøs villa på 300 kvadratmeter på fornemme Tyresö. Hans nye og evige bopel vil være langt mindre luksuriøs og fornem. Nemlig i ildsjøen -i evig smerte og pine.

 

Facebook Comments

9 tanker om “Norges ukronede pornokonge er død og på vei til helvete, 78 år gammel

 1. Bernt er av samme kategori som pornokongen.
  Har valgt samme livskurs som pornokongen.
  Bernt er blant dem det ikke er håp for.
  En herdet sjel, forherdet, forblindet og på vei til den evige fortapelse, uten Gud, uten håp og uten annen fremtid enn smerte som ligger foran han. Nådetid og levetid er ikke det samme.
  Mange mennesker lever forherdet de siste år, og det er også derfor at få godt voksne og eldre finner frelsen.
  Gjennom et liv har de forherdet seg, motstått Guds kall til omvendelse og frelse -og slik med sine liv talt spottende ord mot Den Hellige Ånd. Dette er den synd et menneske ikke kan få tilgivelse for. Og det punktet kan et menneske nå lenge før den jordiske vandring er slutt.
  Derfor, vend om i dag -for i morgen kan nådetiden være slutt.

 2. sokelys skrev:
  Hans nye og evige bopel vil være langt mindre luksuriøs og fornem. Nemlig i ildsjøen -i evig smerte og pine.

  Hvor står dette?

  Jeg er langt fra noen teolog men jeg har i det minste lest igjennom Bibelen. Der står det at man først kommer til dødsriket, så til dommen og hvis man da ikke står oppført i livets bok så blir man kastet i ildsjøen. Men hvor står det at man skal pines evig i ildsjøen? Pine i dødsriket, ja. Men det eneste jeg har lest om å bli kastet i ildsjøen er at det er “den annen død”. Død i betydningen “død”.

  I hele mitt liv har jeg hørt folk forkynne ting jeg ikke finner noe om i Bibelen.

  • Det vil bli resultatet for enhver synder. Fortapelse, ildsjøen, helvete.
   Når pornokongen åpner opp sine øyne igjen, blir det i helvete.
   I fortapelse og død og tilsist skal hans endelikt bli ildsjøen.

   Mange tror ikke lenger på hva Bibelen sier om fortapelse og evig helvete.

 3. Noen religiøse liktær kommer til å reagerer. Det var kanskje ikke pent og korrekt å plassere denne personen i helvete -men sant er det.
  Viser alvoret i fortapelsen.
  Et alvor mange religiøse ikke tar alvorlig.
  Et alvor som folket burde ta inn over seg.
  Evig fortapelse og et evig helvete er en realitet -selv om falske kristne forsøker å bortforklare det,
  Himmelen er for de som er rettferdiggjort og har latt sine synder ble tvettet i lammets blod. Himmelen er ikke stedet flertallet av nordmenn vil ende i.
  Få er det som finner livet og smal er veien til himmelen.
  De fleste nordmenn, vil etter at de dør, slå opp øynene i helvetes flammer og pine.

 4. Bern er en underlig skrue. Alt han ikke liker er løgn for ham, og han gjør det han har lært av løgnens far. Nemlig løgn og anklager.
  Bernt er en av dem som ikke var utvalgt til å være en av oss.
  Han står utenfor fellesskapet av de troende og gjør det eneste han kan. Nemlig lyve og fornekte.

  For troens folk er det viktig å forstå at det er ikke alle som søker til kristne sammenhenger og skjuler seg på kristne steder.
  Djevelen sender sine paddeånder og det merkes!
  Forhåndsutvelgelsen er noe endel avviser uten å kjenne læren og sette seg inn i Guds ord.

  Som en rød tråd går læren om evig utvelgelse og forutbestemmelse gjennom Skriften. Men få er villige til å erkjenne denne sannheten. Alle må dog godta at Gud utvalgte Abraham og Israel i det gamle Testamentet. Han åpenbarte sitt ord bare for dem og sendte sine profeter. Det var den eneste nasjon han opprettet sin frelsespakt med. Men utvelgelsen går videre og vi finner i Efes.1.4-12: ” Han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, idet han i kjærlighet forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Kristus…han i hvem vi også har fått arvelodd, etter at vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt etter sin viljes råd.” I Rom.8.29-30 beskrives den gyllne tråd i denne Guds vilje slik: “For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre; og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt, og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.” Fra evighet utvalgte Gud et folk for sitt navn.
  Det var disse han kom for å frelse og ingen andre. Disse mottar et effektivt kall med skapende kraft og de blir alle frelst. Og de som blir frelst gir han evig liv og de skal aldri i evighet fortapes. (Joh.10.28) De får en fullkommen og evig frelse. (Hebr.5.9 og 7.25)

  Derfor er det slik, at når ugudelige dør, ja, da går de til sitt sted, Gjennom livet forteller de hvilken kurs de har valgt. De Guds barn som er renset i blodet fra det lyteløse Guds lam er frelst og på vei til himmelen. De ugudelige som er kontrollert av løgnens fader, viser i ord og gjerning at de er på vei til sitt sted.
  Mens noen bekrefter sin utvelgelse til frelse i ord og virke, ved tro, bekrefter andre sin utvelgelse til evig fortapelse gjennom sine liv og virke. En mann som beriker seg på andres lyst -er en klar kandidat for helvete -og Bernt som stadig spotter og håner Guds barn, har samme endemål som denne pornokongen.
  Viser til http://www.nardus-menighetene.no/index.php/5-websider/65-laeren

 5. hvordan kan du vite at han er på vei til helvetet, sitter du i juryen i Guds domstol?
  Bare Gud skal dømme, det står skrevet døm ikke for at du ikke skal bli fordømt

  • Jeg ventet den kommentaren Joh 3,36 Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.
   Han vendte aldri om til Krisus og Guds vrede blir over ham. Guds ord forteller at ugudelige og uomvendte og ubotferdige går til helvete.
   Å si hva Guds ord sier er ikke å dømme. Leif Hagen kom aldri til omvendelse og fikk sine sjanser i livet. Han avviste og spottet Guds folk, og er nå gått til sitt sted.

  • du har vel også snakket med ham på dødsleiet?
   husk røveren på det ene korset.

  • Disse “omvendelsene” på dødsleie. Nådetid er ikke det samme som levetid. En mann forpestet sin omgivelser med søppel gjennom korrupt av penger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *