Norge vil innføre forløperen til dyrets merke i juni -mens Florida vil bøtelegge dem som krever vaksinepass

Det omstridte og svært diskriminerende Coronapasset er nå på trappene i Norge. Dette såkalte vaksinesertifikatet har blitt utviklet i rekordfart og vil etter alt å dømme bli lansert i juni. Regjeringen har jobbet med Warpspeed for å få til et vaksinepass som åpner å diskriminere mennesker på basis av helseopplysninger. Samtidig som dette har skjedd i rekordfart, trengte regjeringen 7 år på å få på plass det nasjonale ID kortet som ble vedtatt innført allerede i 2007. Nyheten om at det nasjonale ID kortet ble tilgjengelig fra 30 november 2020, har nærmest helt druknet i Corona og Covid-19 oppslag. Samtidig som Norge og Europa higer etter å innføre det som ser ut til å være en forløper for dyrets merke, har Floridas guvernør underskrevet en lov som betyr at bedrifter og organisasjoner som krever vaksinepass for å entre, kan bli bøtelagt med 5000 amerikanske dollar melder Document.no

Nyheten om at Florida har vedtatt å bøtelegge private bedrifter og skoler som krever fremvisning av såkalte vaksinepass med over 40 000 norske kroner, er godt nytt for beboerne i Florida. Det er guvernør Ron DeSantis (R) har signert den nye loven som tar sikte på å hindre diskriminering på basis av helseopplysninger. Den nye loven blir gyldig fra første juli og innføres samtidig som vaksinepasset blir et must i Europa. Dette passet vil gi borgerne mulighet til å kjøpe og selge, reise og oppsøke konserter og arrangement som var lovlig for alle frem til Coronaviruset beseiret både landegrenser og demokratier på få måneder. Kinaviruset som først ble omtalt i media i slutten av november 2019, har siden da skapt angst og ført til nedstengninger. selvmord, økende sosiale problemer og nyfattigdom i et tempo vi ikke tidligere har sett. Innføringen av et Corona-pass passer som hånd i hanske på innføringen av merkesystemet Johannes Åpenbaring omtaler. Imidlertid er passet frivillig og krever ikke at vi bøyer oss og tilbeder dyrets bilde -og kan derfor i sin nåværende form ikke være dyrets merke. Imidlertid er det klart en forløper som bærer bud om hva som vil bli introdusert for verden under det The Fourth Reich som vil oppstå med Antikrist som øverste leder, i hvert fall dersom Johannes Åpenbaring er skrevet under Åndens inspirasjon.

Facebook Comments

26 tanker om “Norge vil innføre forløperen til dyrets merke i juni -mens Florida vil bøtelegge dem som krever vaksinepass

 1. 07/05/2021, kl. 11:09 sa Rune Lye:

  “Hvor lang tid brukte Noah på og bygge arken ?”

  Før arken ble påbegynt sa Gud at han ville utrydde alle mennesker bortsett fra Noah. Og når arken var ferdig sa Gud til Noah at han skulle gå inn i den for bare han var funnet rettferdig. Men det står ingen ting i Bibelen om at vi skal få hundre år med “forløpere til dyrets merke”. Det fremstår som sekterisk lære.

  Gjennom århundrer har folk kunnet velge mellom tro og vanntro. Mellom Gud og denne verdens fyrste. Og når enden kommer så kommer den som vannflommen. Da spiller ingen rolle hva folk har vennet seg til. Slik blir det nok med dyrets merke også. Det handler ikke om at folk folk skal lures, tilvennes eller overtales. Det handler om tvang. Om at løpet er kjørt pga synd og frafall. Tilbe antikrist eller dø.

  Det er faktisk ikke mulig for meg å se at sprøyter eller vaksinepass har noe med tilbedelse av antikrist å gjøre. Og det er dette alt handler om. Om avgudsdyrkelse. Det finnes uhyggelig mye avgudsdyrkelse idag som ingen vil snakke om. Det har ingen ting med “forløpere” å gjøre, men om alt det som folk fyller livene sine med på bekostning av å leve et hellig liv. Alt som gjør at man velger bort Gud til fordel for noe annet.

  Jo mer jeg leser her på sokelys, jo mindre tro får jeg på at det noen gang kan komme en ny vekkelse. Mange er totalt blinde for det som virkelig betyr noe men helt fiksert på “mystisk lære om forløpere”. Dette er så supertypisk for sekter.

  Det spiller ingen rolle om man vet eller forstår alt det som skjer i verden. Det eneste som betyr noe er at man omvender seg fra synd og lever et hellig liv. Da vil Den Hellige Ånd gi oss en klar bevissthet om synd, om åndelige urenhet og demoniske fenomener. Da kan man faktisk bli fysisk kvalm at visse typer medier.

 2. Dyrets merke kommer !!!

  Den som har ører han hører og den som har øyne han ser !

  Mange her inne sier : Har Gud virkelig sagt ?

  • Alle som tror på det som står i Bibelen vet at dyrets merke kommer.

   Setningen “Har Gud virkelig sagt?” kan, hvis den tas ut fra sin sammenheng, forstås på to måter. Nemlig å så tvil om noe Gud faktisk har sagt. Eller sette spørmål ved en påstand om at han har sagt noe som ikke står i Bibelen eller kan relateres til noe som står i Bibelen. Min påstand er at det hverken står noe eller advares mot “forløpere til dyrets merke”. Bare mot synd og mot å trekke noe fra eller legge noe til det som står i Bibelen. Er det ingen som forstår dette?

   Spekulasjoner ender fort opp som påstander. Og slike påstander har skapt utallige sekter og splittelser. Det har undergravd den kristne troens troverdighet hos alle som står utenfor.

   Jeg spør alle de på dette forumet som gjør krav på å ha profetisk innsikt. Hva er “det andre dyret”? Er det den falske profeten? Eller er det en ny platform for antikrists regjering? Er det en person, åndsmakt eller bare et fenomen? Eller hva er det? Vet man ikke det kan man umulig påstå noe om hverken merket eller forløpere.

   I en konservativ oversettelse står det i Joh åp 13:
   Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, drie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne,og ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.

   Denne beskrivelsen sier meg at ubestemmelige påstander om “farlige forløpere” blir helt meningsløs. Det står HVA som skal forføre folk og det står HVA de skal tilbe. Og frem for alt. Det handler om at alle skal tilbe dyret eller dø.

   Det er vel ikke helt usannsynlig at “den falske profeten” vil komme med mange påstander om at Gud har sagt noe han ikke har sagt. Skal man vende folk til dette???

  • Det har du helt rett i Rune Lye.
   Mange her inne sier: Har Gud virkelig sagt? og enkelte fratar oss kristennavnet og hevder alt er konspirasjonsteorier.
   Jeg er skremt over frafallet vi har sett blant kristne det siste året.
   Vaksinen ser ut til å gjøre noe med dem som har tatt den.

   2
   1
 3. 06/05/2021, kl. 10:51 sa Geir:

  “Det har vært mange forløpere til dyrets merke. Barkodene på 1980 tallet, magnetstripen i bankort, vaksinepasset er den neste, litt lengre ned over veien vil det virkelige dyrets merke innføres.
  Men først skal folk læres til å kues og bli vant med undertrykkelse.
  Ting trenger å modnes frem.”

  Med en slik ubegrunnet argumentasjon kan man si at hva som helst har vært “forløpere”. Gjerne hundrevis av år tilbake i tid. Og bare i min korte levetid har jeg sett antikristelige diktaturer undertrykket og kuet millioner uten at jeg kan se at det har hatt noe med dyrets merke å gjøre. Heller tvert i mot. Det finnes en del eksempler på at forfølgelse av levende kristne har vært som å helle bensin på ilden.

  Hvordan henger dette sammen?

  I løpet av de siste hundre år har mange diktaturer forstått at kristendommen må ødelegges innenifra. Også i såkalte demokratier har politikere jobbet bevisst for å forurense kristen tro så mye at den dør av seg selv. Og det har de ofte greid. Mest fordi folk flest ikke har brydd seg så mye om det som står i Bibelen. “De er jo døpt og konfirmert”.

  Det som blir “modnet frem” er liberale holdninger til Guds Ord, verdslighet og mangel på bevissthet om synd. Det står at folk skal overgis til bedraget fordi de ikke elsket sannheten. Det er dette jeg mener det handler om. Dette er selve årsaken til at antikrist kommer til makten. Antagelig litt som da Israel valgte bort Gud og krevde å få en konge i stedet. De fikk Saul og han jagde bort David.

  Ingen blir frelst av at det “avsløres forløpere”. Dette flytter bare fokuset bort fra oss selv. Det er så tydelig.

 4. Jeg forstår at mange på dette forumet har stor profetisk innsikt om dyrets merke siden de til og med kan peke ut “forløperen” for det. Så kan noen fortelle meg hva som er “det første dyret”? Det som fikk sitt banesår men som ble mirakuløst leget? Og hvordan kan man identifisere “det andre dyret” som stod frem på vegne av det første dyret? Eller hva er “dyrets bilde” som kunne tale og la drepe alle som ikke tok merket eller tilbad det? Eller kan noen si hva som er dyrets tegn som forfører folk over hele jorden og får dem til å tilbe dyret? Hvis man ikke har noen anelse om dette så vil påstander om “forløpere” være som falske profetier. Alle profetiske utsagn skal prøves og hvis de ikke er i tråd med Bibelen så skal de forkastet. Hvis alle hadde levd opp til dette så ville vi ikke hatt sekter og spilittelser.

  Ingen kan lures til å ta dyrets merke. Hvis det var mulig kunne “dyret” bare plutselig si at bilsertifikatet og personnummeret var hans merker og vipps så var alle nesten evig fortapt. Det blir rett og slett alt for dumt å spekulere på denne måten uten å ha noen forklaring.

  Det vi vet er at det viktigste i Bibelen handler om synd, frafall, omvendelse og et hellig liv. Og synd er noe man må velge bevisst akkurat som omvendelse. Den vanligste synden, den som felte lucifer og som fikk Eva til å tro at hun kunne “bli gud lik”, er stolthet. Den kan f. eks gi seg utrykk som selvgodhet, egenrådighet, stahet, mangel på ydmykhet eller vilje til å ransake seg selv. Etter en stund går kan dette gli over i egenrettferdighet og hykleri. Og da blir man ofte from utenpå men hard og uforsonlig inni. Typsk kan man si: “Da kan de angre da, når de ligger der å blir stekt levende i helvete”. Og etter hvert blir man stadig mer kjødelig. Mange kan f. eks peke på røyking og drikking som virkelig store synder men selv mister de kanskje kontrollen over andre ting som f. eks spising ol. “Tørrfylla” kaller svenskene dette. Synden ligger på lur over allt og prøver å få makt over meg.

  Jeg ville aldri pekt ut noen forløper for “dyrets merke” hvis jeg ikke hadde en veldig god forklaring som var i tråd med det som står i Bibelen. Men jeg har ingen problemer med å peke på forløpere for frafall og menighetenes undergang. Det står jo så mye om dette i Bibelen. Og det er grunnen til at jeg ikke tør å engasjere meg i noe menighetsliv i dag. Jeg har liten evne til å bedra meg selv og vet at alle troende må gå på en ganske smal sti. På begge sider av stien er det mørke avgrunner.

  Jeg hørt en predikant sammenligne dette med farlige understrømmer på sandstrender. Man kan vasse forsiktig uti og ikke merke noe før sanden blir løs og flytende i bølgene. Og så kan man bli tatt av strømmen og bli dratt til havs. Moralen var at man plutselig ikke bestemmer selv lenger. Bibelen kaller det for “syndens makt”.

  4
  1
  • Det har vært mange forløpere til dyrets merke. Barkodene på 1980 tallet, magnetstripen i bankort, vaksinepasset er den neste, litt lengre ned over veien vil det virkelige dyrets merke innføres.
   Men først skal folk læres til å kues og bli vant med undertrykkelse.
   Ting trenger å modnes frem.
   Det er på tide å forkaste gamle predikanters forestillinger.
   De har vært falske og bygd på manglende insikt.
   Deres endetidslære er mildt sagt banal.
   Man sitter nærmest å vrir seg i benkeradene av forlegenhet når den ene forkynneren etter den andre lirer av seg sine foreldede forestillinger om bibelprofeti.
   Det er nettopp derfor disse gjennom Coronaen er fratatt sin forsamling. Og det verste er at de åndelige døde nok til å godta det.

   3
   2
  • Birgir Hermansen
   Husker de gamle vaksinebevis-kortene som ble utskrevet på legekontoret for sjømenn.
   Måtte brukes i enkelte land, var en papirbit en kontrollør måtte sjekke ved innreise til noen land.
   Disse nye “passene” åpner for omfattende bevegelseskontroll og er selvfølgelig også diskriminerende da de diskriminerer dem som av helsemessige grunner ikke tåler vaksinen.
   Minner meg om en gul stjerne som ble tatt i bruk for å identifisere “ikke-ariske-jøder” under nazismen.
   Er enig i at dette er en forløper til dyrets merke som vil komme før eller siden.
   For første gang i verdenshistorien er det nå teknologisk mulig å gjennomføre et omfattende merkesystem som omfatter alle mennesker. Når det i tillegg knyttes “goder” vi ble tvunget til å gi fra oss, er det åpenbart at dette er ei gulrot for å lokke sauen til lydighet og underkuelse.
   At folk i den vestlige verden i det hele tatt er villig til å oppgi sine menneskerettigheter ved å la tyranniet og den store stat bestemme hva du tilfører kroppen din, er ei stor gåte.
   13-14 måneder med Gestapo-propaganda har åpenbart vært svært effektivt. Folk som tidligere var levende er blitt zoombier som viljeløst følger strømmen som død fisk.
   Det er tragisk å se på hvor totalt hjernevasket befolkningen er blitt.
   Joseph Goebbels ville ha applaudert i dyp respekt. Han viste hva det betydde å ha full kontroll på hva slags informasjon folk fikk.
   Nå er det noen enslige svaler som sier i mot Antikrist-agendaen, men det er ikke mange.
   Kirken og kristenheten har demonstrert for alle at de ikke er hyrder for hjorden, men blinde villedere som forfører Guds menighet til total lydighet mot den store stat.

   4
   1
  • Birgir Hermansen:
   Vaksinepass har eksistert i minst 50 år.
   Hva så? Antikrist ånden har eksistert i 2000 år og den blir ikke ufarlig av det. Vaksinepass i den form vi vil få nå, er kanskje ikke dyrets merke.
   Men det kan lett utvikles til å bli det. Det er selve tanker om at man skal ha et bevis eller merke på å kunne bevege seg eller bruke de goder Herren har gitt oss som er antikristelige og forkastelige.
   Gjennom vaksinepasset blir vi mørnet til å godta det systemet som vil føre oss til helvete og fortapelsen.

   2
   1
 5. Dette. Vaksinepasset har vært planlagt av myndigheter verden over, i lang tid. Hvor lang, er ikke godt å si. Jeg skal i hvert fall ikke ha det. Hverken vaksinen eller passet.

  Begriper ikke hvorfor folk ikke ser hva som skjer. At folk ikke forstår at vi er flere enn de som setter disse menneskefiendtlige reglene. Hvis folket hadde reist seg, og sluttet å la TV-en tenke for dem, hadde aldri dette gått igjennom.

  I starten av koronaen, sa de at vi måtte beskytte de eldre. Siden når har myndighetene våre brydd seg om våre eldre? Stuet dem inn på et sykehjem, som en slags lagringsplass, og skjært ned midlene til beinet. Samtidig omtalt dem som en utgiftspost i årevis. Folk burde anet ugler i mosen allerede da.

  10
  2
  • Svar til Anonym Anonymesen:

   Det er heldigvis lov å ikke begripe alt som skjer.

   Jeg forstår ikke hvordan pensjonistene tenker. Nesten bare gamle mennesker ser fortsatt TV. Og jeg begriper ikke hvordan noen tror og tenker helt annerledes enn meg 😉

   “Folk” er ikke hva “folk” var. Alle som var atten og eventyrlystne for hundre år siden, er døde. Og stadig nye attenåringer brenner etter å komme videre. Sånn har det alltid vært.

   “Folk”, og andre gruppebetegnekser, er dessuten enkeltmennesker med svært ulike bakgrunner og erfaringer. I tillegg er det store personlighetsforskjeller som former opplevelsen av virkeligheten, altså det som påvirker oss.

   “Vi” lever lengre og andre liv, både rikere og fattigere.

   1
   1
 6. Ser at flere her vil bestemme selv. Det er forståelig. Også at en skal bruke sunn skepsis basert på fakt, og ikke stole på falske forestillinger.

  Minner likevel om at smitte og død har særlig rammet selvsikre muslimske, jødiske-ortodokse og kristenkonservative miljøer. I disse gruppene har det vært utbredt motstand mot moderne legevitenskap og nye skikker. Derfor har råd og tiltak ikke blitt fulgt. Og flere har dødd.

  Det er altså både lov og greit nok å nekte å adlyde. Og det er godt å ha håp og sikkerhet i troen. Men når det kommer til sykdom og død, er det nok lurere å lytte til menneskenes kollektive fornuft enn følge religiøse vrangforestillinger.

  Dersom kommmentarorene her vil markere motstand mot moderne fornuft og verdslige verdier, er det lov å begå selvmord når gikta gnager og pensjonisttilværelsen er vanskelig. Forstår at folk her ikke kan orker å vente på perleport og tusenårsriket. Men det er ikke sikkert den gjenværende familien anser klorin mot covid eller lek med slanger som en like edel martyrdød.

  3
  8
  • Hva er det med deg? Mener du voksne mennesker skal behandles som barn uten rettigheter over sitt eget liv? Skremmende hvor mange som «løper beina» av seg for og vaksineres uten en kritisk tanke om langtidsvirkninger, og som ikke er kritisk ang mange som det allerede har fått alvorlige følger for, og endog død.

   4
   1
  • Til realist.

   La de små barn komme til meg…

   Forstår medisinske grunner for ikke å våge seg på vaksine, men martyrdøden som religiøs protest eller politisk gammelmannssutring blir bare for dumt.

   😂😅😇

   1
   4
 7. 1.

  Det finnes allerede strengere pass for vaksiner for andre sykdommer.

  2.

  Dyrets merke og tall er symboler som kan tolkes fullstendig fritt og i alle retninger. Ingen vet med sikkerhet hvordan åpenbaringsboken skal forstås. Teksten kan fortelle om guddommelige åpenbaringer og drømmesyn, men like gjerne være feberfantasier, psykotiske visjoner eller fri diktning.

  Derfor har uttalige pastorer og kristne spåmenn og spåkoner, ikke minst de siste 150 år, knyttet de åpne tekstene til alle slags tegn i tiden. Beåndede skriftlærde og dommedagsprofeter har hevdet at verdslige samtidsfenomener har vært sikre endetidstegn. Hittil har samtlige spådommer vært feilaktige.

  3.

  Det som likner mest på fascistiske stater idag er vel heller muslimske teokratier der en enerådende guddom er den store lovgiver. Også land som Tyrkia og Russland er mer fascistiske enn sekulære demokratier. I vesten endrer befolkningen lover og regler til det bedre gjennom fri meningsutveksling.

  Stat og folkereligion i russisk-ortodokse og islamistiske fasciststater “sleiker hverandre oppetter ryggen”. I slike land bruker dessuten staten vold for å sikre nasjonalkonservative verdier. Det samme gjelder selvsagt det “ateistiske” Kina der partiets ideologiske dogmer dyrkes og adlydes på samme måte som uforanderlige, religiøse sannheter. I teokratiene er en regel en regel uansett om den strider mot nyere kunnskap.

  Ja, fascistiske stater er nesten like autoritære som monoteistiske bevegelser; det kan ikke bli mer autoritært og eneveldig toppstyrt enn samfunn der det er én, allmektig og fordømmende guddom som bestemmer absolutt alt.

  4.

  Vaksinemotstand og skepsis oppstod allerede på Jenners tid på 1790-tallet. Likevel forstod selv helsemyndighetene i Danmark-Norge hvilket fantastisk hjelpemiddel vaksiner kan være. Staten innførte derfor obligatorisk vaksinering bare ti år etter selve oppdagelsen. Det førte til færre døde og bedre folkehelse.

  Og i motsetning til religiøse lover, som påstås å være fullkomne og tidløse, forandrer vitenskapen råd og ordninger når ny kunnskap kommer inn. Det er det eneste fornuftige.

  4
  4
 8. Jeg tror jeg kommer til å ta vaksinen og får da et vaksinepass tilgjengelig enten jeg vil det eller ikke. Men likevel med dette i bakhånd, skal jeg gjøre meg svært vanskelig. Krever de fremvisning av dette vil de ikke få det med det første. De skal virkelig få høre hva jeg mener om dette. Det skal dra seg så kraftig til at politiet vil bli tilkalt. Så kommer jeg til å vise dette frem, men vil hilse dem velkommen til det fascistiske samfunnet de har bidratt til å få.

  Jeg tror at menigheter og kirker vil bruke dette vaksinepasset. Jeg skal møte opp og ikke vise dette, men gjøre meg vanskelig. Skal da spørre dørvaktene og møtevertene utenfor kirken om det er nødvendig med et vaksinepass for å komme inn i himmelriket. De vil så få sitt pass påskrevet der de er med på å fremme fascismen i samfunnet.

  Jesus kastet ut hyklerne fra tempelet i raseri.

  • Jeg forbereder meg på å miste alt , men ikke Jesus .
   For fjellene kan vike kan vel vike og haugene rokkes , men min miskunnhet skal ikke vike fra deg og min fredspakt skal ikke rokkes, Es. 54 , 10.

   Så vil jeg bøye mine knær i stille bønn til Jesus , så får de ta alt hva jeg eier og har, så får de ta mitt liv, men Jesus kan de ikke ta i fra meg .

   Jeg skal ikke ta vaksinen , jeg skal ikke ha vaksine pass .. jeg ber Jesus om at han må styrke meg ved sin ånd og ta meg bort fra denne vonde verden.

   Kom Herre Jesus , kom snart !

   13
   3
  • Jeg vil ikke ha noen vaksine. Så får de heller diskriminere meg.
   Jeg er ikke villig til å la meg presse til å tilføre kroppen som er et tempel for Den Hellige Ånd denne rottegift fra avgrunnen.
   Vi må ikke bøye oss nå, for blir vi vant med å bøye oss, vil vi helt sikkert komme til å bøye oss når den virkelige ildprøven kommer.
   Mange har et merkverdig syn på dette med dyrets merke.
   De fleste vil ikke vite at det er dyrets merke ei gang.
   Noen kristne ser ut til å leve i den villfarelse av dyrets merke vil bli introdusert med store reklameskilt eller bli presentert slik på TV:
   “KOM og ta dyrets merke 666, ellers vil du ikke få lov til å drive transaksjoner.
   Djevelen er en lysets engel som bruker forførelse, løgn og manipulasjon til å tvinge deg til å underkaste deg myndighetenes vilje. De som har åndelig visdom vil kunne regne ut dyrets tall, og dermed vite å unngå å ta dyrets merke..
   Det store flertall av mennesker vil ta merket uten å tenke seg om et eneste sekund.
   Massene vil ta dette merket fordi det gir dem rettigheter og goder, og navnekristne og religiøse vil ta merket fordi kirkeledere og frafalne pastorer sier det er i orden.
   Dette vil bli forførelsens kunst på sitt aller høyeste.
   Poenget er: Ikke la noen tvinge deg til å gjøre noe med kroppen din du ikke selv vil.

   8
   3
  • Hør Z.
   Jeg skrev dette til en kjær venninne som ville ta vaksinen, jeg skrev det i en form som krevde en litt tenkning, for å forstå spørsmålet mitt.

   Klarer du Z. å løse ligningen.

   Sitat.

   Men jeg skal likevel trekke frem to ting, det ene står i Mark 16:17-18

   Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

   Når det gjelder det der med giften, så har du sikkert salmiakk og klorin i dine midler til rengjøring. Bland dette sammen i et glass, da vil det utvikle seg en giftig gass som de kaller kloramin. Dette vil hindre deg i å gå videre, men ta dette glasset og drikk det. Jeg kan garantere deg et du tar skade av det, og eller dør.

   Så hvorfor står det da det der i vers 18, at det ikke skal skade dem? Men det viktigste. Hva er forskjellen på disse tingene?

   I samme gate er: Apgj 28:3-5

   Paulus hadde sanket sammen en haug med kvister og lagt på bålet. Da krøp en orm ut på grunn av heten, og den bet seg fast i hånden hans. 4 Da innbyggerne så dyret henge ned fra hånden hans, sa de til hverandre: «Den mannen er sikkert en morder, siden rettferdighetens gudinne ikke lar ham leve, enda han er reddet fra havet.» 5 Men Paulus ristet ormen av seg og inn i ilden uten å ha mén av det.

   Hva er forskjellen mellom Salmiakk og klorin eksperimentet, og slangen til Paulus?

   Jeg tror jeg lærte noe sånt som:

   Innerledd forholder seg til innerledd som ytterledd til ytterledd

   Der jeg setter inn vaksinen som ytterledd.

   Så hva er forskjeller og likheter?

   2
   4

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *