Noe å lære for norske velstandsforkynnere? Megakirkepastor Ed Young lovet å refundere tiende dersom Gud ikke åpnet “himmelens vinduer”

Grådig amerikansk velstandsforkynner går nye veier for å loppe sine tilhengere i Guds navn

rolls-royceDen amerikanske velstandsforkynneren og megakirkepastor Ed Young gir nå løfte om å refundere tienden til giverne dersom de ikke opplever at “Gud åpner himmelens vinduer” over dem, skriver det amerikanske karismatiske magasinet Charisma-magazine mandag. Utspillet til den amerikanske velstandsprofeten som blant annet eier eget jetfly og som blant annet kom kjørende inn på plattformen i en Rolls-Royce er igjen på desperat pengejakt. Denne gang lover den kjente Megakirkepastoren full refusjon av pengene til dem som gir tiende til hans kirke, men som ikke opplever det pastoren omtaler som “et åpent vindu fra himmelen”.

Fellowship Church i Grapevine, Texas, har lansert noe de kaller  “The 90-Day Challenge”, som lover de møtebesøkende at dersom de gir tiende (10 prosent av inntekten) i 90 dager, og dersom Gud ikke holder sitt løfte om gi dem velsignelser tilbake, vil Fellowship Church refundere 100 prosent av den tienden de måtte ha gitt til hans kirke. “Hver eneste av oss har en unik mulighet til å være en del av den utrolige livsforandrende endringen som skjer når vi bringer vår tiende og offergaver til kirken,” het det på menighetens nettside. “Hvis du ikke alt gir tienden er “90 dagers utfordringen” rett til å begynne på,” het det i oppfordringen til å gi penger. Pastor Young knyttet oppfordringen om å gi opp mot teksten fra Malaki 3,10 som sier: “Bring hele tienden inn i forrådshuset, så det vil være nok mat i mitt tempel Hvis du gjør det, sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg vil åpne vinduene av himmelen for deg. jeg vil øse ut velsignelser så stor du vil ikke ha nok plass til å ta den inn! Prøv det! Sett meg på prøve!” (Videoen er ikke fra aktuelle kampanje)

https://www.youtube.com/watch?v=ksKon8kunEE

Neppe noen som ber om refusjon

Velstandsforkynnernes grådighet kjenner ingen grenser og det siste trikset fra pastor Ed Young som selv har blitt sterkt kritisert for å leve en lukseriøs livsstil på bekostning av kirken behøver neppe være bekymret for at noen kommer å kreve pengene refundert. I slike kretser er det viktig å ha den rette bekjennelsen og å innrømme at den lovede velsignelse uteble vil neppe noen tørre gjøre, for det blir det samme som å tre frem for pastoren og kalle Gud en løgner og samtidig innrømme nederlag i sitt eget trosliv. Innenfor trosbevegelsen er fremdeles tesen om “positiv tenkning og positiv bekjennelse” ennå levende og farbar teologi, og det vil kreve stort mot og være ærlig nok til å innrømme at velsignelsene uteble. Tros og velstandsforkynnerne har som kjent for vane å love mye på Guds vegne og blir sjeldent stilt til ansvar for sine mange og store løfter.

https://www.youtube.com/watch?v=fXyDVEoWmss

 

 

 

6 tanker om “Noe å lære for norske velstandsforkynnere? Megakirkepastor Ed Young lovet å refundere tiende dersom Gud ikke åpnet “himmelens vinduer”

 1. Så lenge det sitter folk i salen som har problemer og som får servert “løsningen” fra slike forkynnere vil disse falske profetene kunne leve i overdådig luksus. De er virkelig glupende ulver som har null omsorg for medlemmene, men som tvert imot benytter en hver mulighet til å “loppe” folk for penger.

  På den annen side gir medlemmer penger til disse ulvene også ut fra egen grådighet, ønske om stor rikdom og makt. Har selv opplevd mennesker som har gitt bort eiendeler i påvente av å få tilbake store verdier. De er drevet av egen grådighet, ikke et ønske om å hjelpe andre.

  Jesus advarer mot disse velstandsforkynnerne. Uansett, de må en dag stå til ansvar for sine handlinger. Muligens tror de ikke selv på Bibelens budskap for da hadde de ikke våget å drive på slik. Det blir et kortvarig liv i luksus før de en dag vil møte vår Skaper, som også betegnes i Bibelen som en “fortærende ild”.

  Det er på tide å vende tilbake til originalkristendommen. Jesus sier at vi skal være hellige fordi Han er hellig. Dette har i senere tid blitt veldig alvorlig for meg.

 2. Her er en beskrivelse av de sanne kristne..(De som hører Guds ord).. og Ed Young og hans like.(som hører verdens ord) De er Opptatt av denne verdens ting og formidler også det som verden vil ha og ønsker som hovedbudskap.. Rikdom og fremgang.

  1 Johannes 4:5-6

  De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

 3. Alle som holder på med pengemas driver direkte brudd med hva Paulus sier i Efeserbrevet 5.3
  3 Hor, all slags urenhet og pengejag må det ikke engang være tale om hos dere; slikt sømmer seg ikke for kristne.

Det er stengt for kommentarer.