New York lovgivere kan komme til å innføre lovpålagt vaksinasjon av Covid-19 vaksinen

Lovpålagt og tvunget vaksinasjon av befolkningen kan bli resultatet dersom et frivillig vaksinasjonsprogram ikke klarer å skape immunitet mot Covid-19 i befolkningen. Flere lovgivere kan komme til å stille seg bak et forslag fra en lovgiver som foreslår lovpålagt vaksinasjon dersom ikke et tilstrekkelig antall borgere stiller frivillig opp og tar vaksinen når den er tilgjengelig. Selv om det er tatt flere skritt for å begrense smitten, er dette likevel ikke nok får å skape immunitet i samfunnet. Derfor må myndighetene sørge for å promotere vaksinen for å forsikre seg om at en høy nok andel av befolkningen tar vaksinen for å utvikle nødvendig immunitet i samfunnet.

Covid-19 vaksinen som vil komme til New York omkring den 15 desember vil bli rullet ut til befolkningen raskest mulig. “Og når vaksinasjonsprogrammet har vært ute en stund, vil helsedepartementet ha myndighet til å innføre lovpålagt tvangsvaksinering av enhver som ikke har helsemessige grunner til å ikke ta vaksinen. Dette kan komme på tale dersom ikke frivillig vaksinering fører til at det blir tilstrekkelig immunitet i befolkningen fra Covid-19. Lovforslaget definerer ikke hva som er “nødvendig immunitet” -så dette er noe helsemyndighetene må definere. På det nåværende tidspunkt kan ikke ekspertene avgjore hvor stor prosentandel av befolkningen som må være vaksinert for å oppnå tilstrekkelig flokkimmunitet, sier Centers for Disease Control (CDC) Flokkimmunitt er et begrep som anvendes når en stor nok andel av befolkningen har utviklet immunitet for viruset, enten gjennom å ha vært syke eller fått vaksine. Guvernør Andrew Cuomo) vil ventelig stille seg bak forslaget om lovpålagt vaksinasjon. Svært mange mennesker er skeptiske til å ta Covid-19 vaksinen enten av religiøse grunner eller av frykt for vaksinens kortsiktige og langsiktige bivirkninger. Andre igjen er notoriske vaksinemotstandere som mener at kroppens immunitetssystem selv skal ta seg av viruset.

 

Én tanke om “New York lovgivere kan komme til å innføre lovpålagt vaksinasjon av Covid-19 vaksinen

  1. Viss myndighetene gjennomfører tvangsvaksinering på befolkningen, ber de om krig. Det blir faktisk et helvete. For det er mange der ute som vil nekte å ta vaksine. Faktisk millioner bare i NY. NY og USA vil bli omgjort til et fascistisk diktatur på linje med Kina om de skal tvangsvaksinere. Det vil bli mange dødsfall i krigen mot myndighetene.

    2
    1

Det er stengt for kommentarer.