Netanyahu om atomavtalen med Iran: “En drømmeavtale for Iran”

netanyahu-iran-dealAvtalen som er inngått mellom Obama administrasjonen og presteregimet i Iran er blitt kraftig kritiser både fra israelske ledere og andre stater i regionen som frykter at en gal “mulla” skal sitte med fingeren på knappen. Avtalen som er inngått innebærer at sanksjonene mot Iran blir fjernet, noe som vil gi ferske dollar og euro i lomma på et regime som ikke bare roper død over Israel og USA, men som også finansierer terrororganisasjoner som Hamas, islamsk hellig krig og Hizbollah. Mens kristne kritikere mener at Obama har undertegnet en avtale med djevelen, har Netanyahu brukt ord som at Iran har fått Jackpot og at dette er en drømmeavtale for Iran. En nasjon som gjentatte ganger har truet med å fjerne Israel fra kartet. 

Foto: Skjermdump fra Washington Free Beacon You Tube channel

Facebook Comments

13 tanker om “Netanyahu om atomavtalen med Iran: “En drømmeavtale for Iran”

 1. Kristen.
  “Vi må se etter en annen antikrist”

  Du må forstå orda i Åp 17 riktig.
  USA er endetidas Babylon i Åp 17/18

  https://www.youtube.com/watch?v=1DD-L8tEP10
  https://www.youtube.com/watch?v=mcOstgJvNKU

  “Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, men på same tid ein av dei sju ..”

  Då 911 skjedde eller USA gjekk inn i det gamle Irak – Babylon levde det 5 avgåtte presidentar i USA, ein styrte, ein var enno ikkje komen og den åttande vert Antikrist og han har styrt før .(er ein av dei sju)

  “Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter,George H.W.Bush og Bill Clinton.

  George Walker Bush sat som president. Legg merke til teksten.

  ” Dei er òg sju kongar: ( presidentar) Fem av dei er falne (gått av) , Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W.
  Bush, og Bill Clinton éin er no, (George Walker Bush jr) og éin er enno ikkje komen, (Barak Obama) og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund. Dyret / Antikrist som var , men ikkje er , det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte.”
  http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm
  http://bki.net/bkinoss.asp?3796

  Den falske fødselsattesten til Obama vart nemnd i går på CNN.

  https://www.youtube.com/watch?v=xqr08l6b0wk

  Publisert 23. jul. 2015
  CNN: Sheriff Arpaio To Jake Tapper; I’m Dealing With Forged And Fraudulent Government Document
  http://www.birtherreport.com/2015/07/cnn-sheriff-joe-arpaio-to-jake-tapper.html
  ———–
  Det er ikkje mange måtar at Åp 17 sine ord kan oppfyllast på.
  Verdas nasjonar kjem til å samla seg rundt “the bramble bush” slik dommarane 9 fortel.
  http://www.biblewatchman.com/bramble.htm
  Det er berre litt over eit år til valet i USA.

 2. Langesæter…din lære er helt på sidelinjen av både virkeligheten og Guds ord. Du minner om en pc som har låst seg fast på “repeat”, og dermed gjentar det samme igjen og igjen og igjen og igjen og…

 3. Vanskeligere å kommentere..
  Å kommentere en hovedartikkel går greitt, men jeg klarer ikke finne ut hvordan man lenger gir et tilsvar til et svar. Dette gikk greitt tidligere..

 4. Ærlig talt Torstein Langesæter, prøver du å bevise at George Bush jr er antikrist ved å putte inn noen bokstaver i navnet GOG, slik at navnet på antikrist blir GeOrGe, altså fornavnet til George Bush jr? Det får da være grenser på tøv.

  • Oddgeir.
   Sanhedrin og templeinstitute har skrive i denne berømte bokrullen at GOG i Esekiel 38 vert GeOrGe neBUSHadnezzar.

   Han er nummer 8 i denne rekkja du finn i Åp 17.
   Han kjem tilbake til alle si undring når Iran bombar USA.

 5. I Åp 17/18 vert denne farlege/lumske kvinna beskrive.

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

  I Ordtaka 6 vert ho beskrive.

  “Sju ting som Herren styggjest ved
  16 Seks er dei ting som Herren hatar,
  og sju er ein styggedom for han:
  17 HOVMODIGE AUGO og SVIKEFULL TUNGE,
  hender som renner ut skuldlaust blod,
  18 eit hjarta som legg vonde planar,
  føter som spring etter det som er vondt,
  19 falske vitne som fer med lygn
  og skaper strid mellom brør. ”

  Antikrist – sjefen for endetidas Babylon (kvinna)
  har denne svikefulle tunga.
  Han får hovmodige augo og opphøgar seg sjølv slik Nebukadnesar gjorde det.
  Han renner mykje blod med militærstyrkane sine.

  USA er makta som har gitt alle folkeslag denne berusande vinen å drikka.

  “Dei skal verna deg mot vond kvinne,
  mot den SLEIPE TUNGA ÅT FRAMAND KVINNE.
  25 TRÅ IKKJE ETTER HENNAR VENLEIK,
  lat deg ikkje fanga av hennar strålande augo!” kpt 6

  Nasjonen Israel har sett sin fulle lit til denne vakre kvinna, men teksten seier er motiva hennar ikkje gode og at ho vil svikta dei til slutt.

  “Så høyr no på meg, mine born,
  lyd på orda frå min munn!
  25 Lat deg ikkje lokka til å velja
  dei vegar framand kvinne går,
  villa deg ikkje inn på hennar stigar!
  26 For mange har ho gjeve banesår,
  talrike er dei ho har felt.
  27 Frå hennar hus går vegar til dødsriket,
  dei fører til dødens mørke rom.” Ordtaka 7

  I Habakkuk 2 vert Antikrist beskrive som “døden og helvete”
  Death and Hell.

  “For synet ventar på si tid,
  det jagar mot enden og slår ikkje feil.
  Og om det dryer, så venta berre!
  Det kjem for visst, det vert ikkje borte.
  4 Sjå, frekk og uærleg er han.
  Men den rettferdige skal leva ved si tru.
  5 Rikdomen skal svikta den stolte,
  han skal ikkje nå sitt mål.
  Som dødsriket spilar han opp sitt gap,
  umettande er han som døden.
  Han sopar til seg alle folk
  og samlar folkeslaga til seg. ”

  I Åp 6 går han frå å vera helten på den kvite hesten til å verta beskrive slik.

  Då Lammet braut det fjerde seglet, høyrde eg den fjerde skapningen ropa: «Kom!» 8 Då fekk eg sjå ein gulbleik hest. Han som sat på hesten, bar namnet Døden, og dødsriket fylgde han.”

  Kerry er med i Skull and Bones. Det same er George Bush.

  https://www.youtube.com/watch?v=gwJDs1cg9Eo

  No er høyringane i gang
  http://www.timesofisrael.com/kerry-denies-promising-anytime-anywhere-iran-inspections/

  Chamberlain-avtalen skal forsvarast.

  • Torstein. Jeg er enig med deg i mye, men kan ikke se at Bush kommer tilbake. Vi må se etter en annen antikrist.
   Verdens nasjoner samler seg mot Israel, det skjer ting på tempelplassen og antikrist kommer tilsyne. Dette er vi enige om. Foreløpig tror jeg ikke vi kan vite hvem antikrist er. Skulle jeg gjette ut fra det som skjer ville jeg sagt Obama, men etter der jeg forstår av bibelen kommer antikrist fra Romerriket.

 6. “Avtalen som er inngått mellom Obama administrasjonen og presteregimet i Iran er blitt kraftig kritiser både fra israelske ledere og andre stater i regionen som frykter at en gal “mulla” skal sitte med fingeren på knappen,” hevder Søkelys.

  Men avtalen gjør at det ikke blir noen knapp å sette fingeren på, hverken for mullaer eller andre. Faktum er at nå kan Israel spare milliarder av dollar på sitt forsvarsbudsjett siden de ikke lenger behøver å frykte et atomangrep fra Iran som israels statsledere har skremt befolkningen medi flere tiår.

  • Det finnes dem Commentator som selvfølgelig deler din optimistiske vurdering av avtalen. Israel, Saudi Arabia har uttrykt det motsatte mens John Kerry selvfølgelig forsøker å berolige.

 7. Esekiel 38 beskriv Antikrist – GOG – som går til krig mot nasjonen Israel på slutten.

  “Menneske, vend deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal. Tal profetord mot han 3 og sei: Så seier Herren Gud: Sjå, eg kjem imot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal.”

  Namnet hans uttalast GOG eller GeOrGe.
  Veldig få forstår enno kven det vert.
  Som sagt har Sanhedrin og templeinstitute med fleire fortalt det.

  “Difor skal du tala profetord, menneske, og seia til Gog: Så seier Herren Gud: På den tid, når Israel, folket mitt, bur trygt, vil du ikkje då ta ut 15 og koma frå landet ditt lengst i nord, du og mange folk med deg, alle til hest, ein stor flokk og ein veldig hær? 16 DU DREG OPP MOT ISRAEL, folket mitt, lik ei sky som ligg over landet. Det skal henda I DEI SISTE DAGAR, då fører eg deg mot landet mitt, så folkeslaga skal læra meg å kjenna, når eg på deg, Gog, midt framfor augo deira, viser kor heilag eg er.”

  Som teksten vil då Gud demonstrera for desse ulydige folkeslaga kven som er sjefen.

  “Men når den tid kjem, når Gog går mot Israels-landet, då skal HARMEN STIGA OPP I MEG, lyder ordet frå Herren Gud. 19 I min brennande iver og glødande harme seier eg: Den dagen skal det koma eit sterkt jordskjelv over Israels-landet.”

  Dette jordskjelvet er beskriv i Sakarja 14 og.
  Oljeberget deler seg i to og Herren set føtene på det.

  I det jordskjelvet skjer vil og levande vatn koma ut frå tempelhøgda.

  “Den dagen skal det henda at det renn levande vatn ut frå Jerusalem, den eine halvparten til havet i aust og den andre halvparten til havet i vest. Såleis skal det vera både sommar og vinter.
  9 Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans det einaste.”

  Til dei kristne som i falsk forventning trur dei skal bortrykkjast, les desse orda.

  “Og DE SKAL RØMA SOM DE RØMDE FOR JORDSKJEVET i dei dagar Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma og alle heilage vera med han.”

  Gud talar i ordet sitt berre om det bokstavlege Jerusalem og sitt Heilage fjell.
  Det er tempelhøgda.

  Antikrist-GOG vil lykkast i å innta tempelhøgda på slutten.
  “Tingfjellet lengst i nord, kallast det”

  “Det var du som tenkte med deg:
  «Til himmelen vil eg stiga opp;
  høgt over Guds stjerner
  reiser eg min kongsstol.
  Eg tek sete på tingfjellet lengst i nord.” Esaias 14

  “Dei som ser deg, stirer på deg,
  undrast og seier:
  «Er dette DEN MANNEN SOM SKOK JORDA
  og fekk kongerike til å skjelva,
  17 han som gjorde verda til ei øydemark,
  la byar i grus” Esaias 14

  Israel kjem til å la seg lura for Antikrist. Han er i starten Israels beste ven som tek eit oppgjer med Israels fiendar.
  Så sviktar han dei på det grovaste.

  Salme 55 beskriv han då slik:

  “FIEMDEN LEGG HAND PÅ SINE VENER,
  skamlaust BRYT HAN SI PAKT.
  22 Hans tale er sleipare enn smør,
  men i hjarta tenkjer han på strid.
  Hans ord er mildare enn olje,
  likevel er dei som dregne sverd.”

  https://www.youtube.com/watch?v=K5UQIvzpbvE

  Som det står:
  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  “*What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.”

  “When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”

 8. Me er kome til dette skremmande tidspunktet i historien som profetien fortel om.
  Iran bombar USA og GOG returnerer.

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  Sanhedrin sin berømte skriftrull ligg der som eit vitnesbyrd, underskrive av dei viktigaste organisasjonane.

  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  “Esteemed Mr. George W. Bush, the chief prince of Meshech and Tubal (Ezekiel 38:1), leader of the west!

  http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

  På slutten må nasjonen Israel greia seg åleine. USA sviktar dei og.

  https://www.youtube.com/watch?v=cRenUDa2eEg

  Klagesongane beskriv “Jakobs trengsel” som kjem over nasjonen når alle elskarane forlet henne.

  “Men folket fall i fiendehand
  og hadde ingen til å hjelpa.
  Fiendane såg på henne og lo
  fordi det var ute med henne.
  8 Jerusalem har synda grovt,
  difor har dei uvilje mot henne.
  Alle som æra henne,
  vanvørder henne no,..Eg ropa på mine elskarar,
  men dei sveik meg.”

  Iran var i fokus i GT og, då Haman vill drepa alle jødane.
  Les Esters bok.
  Heldigvis veit me korleis det går til slutt.
  Gud har alltid kontrollen, sjølv om det ser mørkt ut lenge.

  • Jeg vil hevde at mange av de som tror på erstatningsteologien ikke bare står Guds ord imot, men tjener djevelen ved at de støtter dem som ønsker Israels utslettelse. Gjennom stadig å kritisere det lille landet Israel, urimelig forlangende at de oppgir land m.m. går de djevelens ærend. Og hva ønsker djevelen? Han ønsker at Jesus ikke skal ha noe folk å komme tilbake til. Ved hjelp av Obama bygges det nå opp til et angrep på Guds eiendom Israel i nok et forsøk på å ta landet og utradere det jødiske folk.
   Dette sier Gud selv i Esekiel 36:
   1 Og du, menneskesønn, profetér til Israels fjell og si: Israels fjell, hør Herrens Ord!
   2 Så sier Herren Gud: Fordi fienden har sagt om dere: «Ha-ha! De evige høydene har blitt vår eiendom»,
   3 derfor skal du profetere og si: Så sier Herren Gud: Fordi, ja, fordi de la dere øde og trampet dere ned på alle sider, så dere skulle bli til eiendom for de andre folkeslagene, og fordi folk har dere på leppen og tungen og bruker dere til baktalelse,
   4 derfor, dere Israels fjell, hør Ordet fra Herren Gud! Så sier Herren Gud til fjellene, høydene, bekkefarene, dalene, de øde ruinene og de forlatte byene, de som ble til bytte og spott for resten av folkeslagene omkring,
   5 derfor, så sier Herren Gud: Sannelig, Jeg har talt i Min brennende nidkjærhet mot resten av folkeslagene og mot hele Edom, de som tok Mitt land til eiendom, mens de gledet seg av et helt hjerte og var fylt av forakt i sjelen, så de kunne legge henne åpen for å plyndres.
   6 Profetér derfor om Israels land og si til fjellene, høydene, bekkefarene og dalene: Så sier Herren Gud: Se, Jeg har talt i Min nidkjærhet og Min harme fordi dere har båret vanære fra folkeslagene.
   7 Derfor, så sier Herren Gud: Jeg har løftet Min hånd til en ed, sannelig, folkeslagene rundt dere skal selv bære vanæren.
   8 Men dere, Israels fjell, dere skal skyte grener og bære frukt for Mitt folk Israel, for det er like før de kommer.
   9 For sannelig, Jeg er med dere, og Jeg skal vende Meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd.
   10 Jeg skal la det bli mange mennesker på dere, hele Israels hus, alle sammen. Byene skal bli bebodd, og ruinene skal bygges opp igjen.
   11 Jeg skal la det bli mange av både mennesker og dyr på dere. De skal bli enda flere og være fruktbare. Jeg skal la dere være bebodd som i de eldste tider, og la dere få det bedre enn i de første tider. Da skal dere kjenne at Jeg er Herren.
   12 Ja, Jeg skal la det ferdes mennesker på dere, Mitt folk Israel. De skal ta deg i eie, og du skal bli deres arv. Du skal aldri mer gjøre dem barnløse.

   Joel 3: 6 For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, 7 da skal Jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josjafats dal. Der skal Jeg holde dom over dem for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land.
   21 Herren skal brøle fra Sion og løfte sin røst fra Jerusalem. Himmelen og jorden skal skjelve. Men Herren skal være en tilflukt for sitt folk og en festning for Israels barn. 22 Da skal dere kjenne at Jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, Mitt hellige berg. Da skal Jerusalem være hellig, og ingen fremmede skal komme over henne igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *