Nardus-leder Torkild Terkelsen om Levi Jensen, Daniel Haddal og Inge Røysland: “Jeg er dypt rystet og såret i min ånd”

Torkild Terkelsen advarte mot frafallet vi ser hos Visjon Norge og Levi Jensen

Levi Jensen som er mest kjent for å samle unge om sin tvilsomme You Tube kanal har gjentatte ganger hvert å se på Visjon Norge, blant annet sammen med “profet” Rick Vera som er en av flere som formidler Kundalini kraft og “drunk in the spirit” ånden. Torkild Terkelsen som er grunnlegger og leder av den norske Nardus-bevegelsen reagerer sterkt på hva han så da Levi Jensen&co hadde et “Meet up” i Grimstad  etter invitasjon fra Inge Røysland. Den tidligere pinsevenn-predikanten og nå leder for Nardus bevegelsen følte seg så ille til mote at han tok til Facebook for å dele sin advarsel: “Kom nettopp fra friluftsmøte i Grimstad og er dypt rystet og såret i min ånd. De etter hvert landskjente gateevangelistene Levi Jensen og Daniel Haddal arrangerte et «Meet Up», invitert av Inge Røysland, leder av «Heavenpartner» og pastor i den nystiftede «Moria» menigheten med tilhold i «Filadelfia-menighetens» lokaler her i Grimstad,” skriver Terkelsen i et innlegg på egen Facebookside.

Kundalini-kraft og forføreriske ånder fikk Levi Jensen til å deise i gulvet.

“Rundt 100 barn og unge var samlet og fikk presentert et møte med «en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium» (2.Kor.11.4). Jeg har selv forkynt i tusenvis av vekkelsesmøter i mange land på 5 kontinenter og gjennom mer enn 60 år og vet hva nytestamentlig vekkelse er når Guds ånd gjennom Guds Ord griper mennesker til syndserkjennelse, omvendelse og en bibelsk dåp. Mennesker, utvalgt fra evighet, opplever å bli født påny.  Falske profeter inntar vårt land og presenterer sitt budskap gjennom flere av de såkalte «kristne» TV-stasjoner. De samme predikanter som gjester vår by denne weekenden var nylig å se på TV-overførte møter fra Visjon- Norge med den falske profeten Rick Vera. De lå da over lang tid, kastet i gulvet av kundalinske åndskrefter, i transe og rykninger og mottok falske profetiske budskap over sin tjeneste. Profilerte predikanter, inkludert anerkjente pastorer fra pinsebevegelsen var til stede,” skriver Terkelsen om seansen som utspilte seg på Visjon Norge. Søndag holdt Terkelsen en tale hvor han sterkt advarer mot utviklingen i deler av kristen-Norge som er blitt et klekkeri for falsk gudsdyrkelse. Se videoen her

Torkild Terkelsen advarer mot Levi Jensen og hans Kundalini-forførelse

Lo og bannet og etterapet predikantens halleluja og Jesusrop
“Ungdommene, hvorav de fleste barn i konfirmasjonsalder, som var til stede på møtet i dag hylte og skrek, lo og bannet og etterapet predikantenes halleluja- og Jesus-rop og utviste en frekkhet jeg aldri før har opplevd. Og møtelederne så ut til å glede seg stort over dette og opplevde det nok som anerkjennelse av dem. Alle som var syke skulle rekke opp sin hånd og mange rakte opp hendene med hånlatter og spottord. Og når de fikk beskjed om å legge sin hånd på det syke sted å befale Satan å gå, skrek de «Satan, Satan» og hylte og lo. Og under den såkalte «frelsesbønnen» lo de og spottet det hele,” skriver Nardusbevegelsen grunnlegger og leder som er rystet over hva som utspilte seg under møtet i regi av Moria menigheten som holder til i lokalene til Filadelfia Grimstad.

Advarte Inge Røysland personlig

“Jeg gikk, under møtet, til møtelederen og arrangøren Inge Røysland, presenterte meg og advarte ham og sa at dette er blasfemi og Gudsbespottelse og «Stans det, du er medskyldig i denne hån imot Gud». Med flere ord advarte jeg ham, men han avviste det hele og ba meg omvende meg,” skriver Terkelsen som selv har en guddomslære som kan omtales som “funksjons-trinitarisme”. “Jeg tenkte en stund på å gripe mikrofonen å rope ut et alvorsord til alle, men vet at de er vernet av en ytringsfrihet jeg selv nyter godt av. Norges lover har nok gitt ytringsfrihet, men Gud selv ikke har gitt disse selvoppnevnte predikantene den ytringsfrihet de utøvde. At Filadelfia, menigheten jeg selv er født og oppvokst i og hvor min far var den første innsatte eldste og leder, leier ut sitt lokale, som de selv, etter sin tradisjon, har innvidd til et Gudshus, til slike møter, er for meg et ytterligere tegn på det massive frafall som har funnet sted.  Ingen pastorer i denne byen har mot til å advare og å navngi de falske profetene. Dette har jeg gjort i mer enn 40 år. Velkommen til våre møter i Nardus. Eneste menighet som tør tale der de andre tier,” skriver Torkild Terkelsen avslutningsvis i sitt innlegg.

Gjentar kritikken mot Levi Jensen og pinsebevegelsen i Norge

Kjære venner og dere som har skrevet oppmuntrende ord i forbindelse med det møtereferatet jeg publiserte i går. Vist er det trist med de forførte unge predikantene jeg navngav, som sikkert tror de tjener Gud. Og trist med de skarer av barn og tenåringer som blir vitne til en slik forfalskning av evangeliet. Men mer tragisk enn alt er at de gamle, bibeltro forkynnerne, forstanderne og eldstebrødrene sitter paralysert og ser på uten vilje og kraft til å ta et oppgjør og «kjempe for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige». Plattformene fylles i dag av ugjenfødte ungdommer og talerstolene av talentfulle mennesker, men uten åndens salvelse og uten et gudgitt kall. I det grumsete vannet dette skaper svømmer endetidens urene paddeånder frem. De religiøse TV-stasjonene og avisene beretter om enorme vekkelser, men intet minner om det vi leser om i Apostlenes gjerninger.

Pinsebevegelsen burde hatt fokus på frafallet mener evangelist Torkild Terkelsen i Nardus bevegelsen

Burde hatt fokus på frafallet
Pinsebevegelsen skal snart ha sin årlige Led-konferanse på Smith-vennenes enorme konferansesenter i Melsomvik i Vestfold hvor ca. 1500 menighetsledere og medarbeidere skal sette fokus på lederskap. De burde strøket alle programposter og satt søkelys på det massive frafall som har utslettet alt den opprinnelige pinsevekkelse hadde. Men de har ingen, absolutt ingen, som våger å gå inn i dette. Alle slike røster er for lengst forstummet. Skal vi så tie om dette? Da tier vi om endetidens største og klareste tegn. Da disiplene spurte Jesus om endetidstegn nr.1, så svarer han: «Se til at ingen fører dere vill…mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill». Ingen kommer til å navngi noen av disse falske profetene under pinsevennenes konferanse, for flere av dem har vært hovedtalere på deres stevner og noen sitter blant dem i salen eller samarbeider med dem.  For dere som lider under situasjonen er det bare en ting å gjøre: «Gå ut fra henne» Fly for ditt livs skyld,”avslutter Torkild Terkelsen fra Nardus menighetene i Norge.  Nardus bevegelsen har tidligere fått kritikk av Søkelys på grunn av bevegelsens dårlige håndtering i forbindelse med erfaringene til Silvia Henriksdóttir som ble utsatt for seksuelle overgrep av sin stefar. Kritikken mot Nardus gikk på at bevegelsen valgte å håndtere det hele internt uten at politiet ble varslet. Nardus-bevegelsen tar avstand fra alle former for seksuelle overgrep, men skulle etter vårt syn ha håndtert saken annerledes.

Video: Terkelsen advarer mot det som skjer i regi av Visjon Norge og den pinsekarismatiske bevegelsen

4 tanker om “Nardus-leder Torkild Terkelsen om Levi Jensen, Daniel Haddal og Inge Røysland: “Jeg er dypt rystet og såret i min ånd”

 1. Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.

  Det å blande Guds Ord med det ugudelige er livsfarlig, det blir man skinnsyk av, og mister sin forstand.

  Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter.

  I sannhet har disse menneskene fått formørket sin forstand. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, For de har byttet ut Guds sannhet med løgn.

  Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.

  De er fulle av all slags urett, umoral, pengejag og ondskap, av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet.

  Hold dere borte fra alle slike mennesker og menigheter, også Nardussekten.

  Mvh RJ

  • Terkelsen er en sann Guds mann som våger å tale mot frafallet i kristenheten. Han har helt rett i det han skriver på Facebook.
   Det som serveres av de pinsekarismatiske er ren og skjær fordervet lære uten Ånd og kraft.
   Torkild Terkelsen er en av de få som tør tale mot galskapen vi ser.
   Noen bør tale mot galskapen til Visjon Norge og Levi Jensen og den frafalne pinsebevegelsen.

   5
   2
  • Tja, det er jo bare å søke på Torkild Terkelsen og eller Nardus her på Søkelys da, og lese det som dukker opp.

   Mvh RJ

   2
   2
 2. Ikke rart Terkelsen reagerer. Det vrenger seg i meg da jeg også har sett flere ganger at ungdom håner Gud. Jeg reager også på en del ting ang. meet-up’ene med Levi. MEN, når sant skal sies, så har jeg også sett Levi si tydelig og klart ifra til ungdommen når banning og hån av Gud har forekommet. Og tatt seg tid til å forklare dem. Jeg er ikke i tvil om at han virkelig ønsker å være i tjeneste for Gud. Og han forkynner evangeliet. Han er mer villig enn noen andre, står virkelig på, og Gud ser til hjertet hans. Skulle ønske jeg var like modig. Han trenger bønn.

  Da Levi ramla inn døra hos Hanvold ble jeg mer bekymret. Vi så -som Terkelsen skriver, Levi og en ung dame som var med -og Daniel Haddal og en “profet”. Nok om det. For her er det VIRKELIG EN VISS MANN SOM KALLER SEG BÅDE PASTOR OG APOSTEL SOM BØR sørge for orden under møtene -som Paulus lærer. OG som skal HJELPE og VEILEDE yngre folk som Heddal og Levi og andre. HVOR er lederskapet i Visjon Norge?

  Men Levi, hvis du leser; kom deg bort fra Hanvold.

  6
  2

Det er stengt for kommentarer.