Når Gud avsettes: Amerikansk ungdomsskolelærer anklaget for å ha promotert kristendom ved å gi “Bibel-kaker” til elever

bible-kakeEn ungdomsskolelærer i California er under etterforskning etter at en gruppe som påser at skille mellom stat og kirke blir opprettholdt har sendt en klage over at en lærer promoterer kristendom i klasserommet ved å dele ut såkalte “bibelkaker” til elevene. Organisasjonen Amerikanere forent for skille mellom kirke og stat som er ledet av Barry Lynn, en advokat lisensiert “pastor” i religionssamfunnet  “United Church of Christ” nylig sendte et brev til skoledistriktet etter en anonym klage. I følge klagen skal John Alameda som underviser ved “Ny Visjon ungdomsskole” i Stockton  og som også driver en bibelklubb etter skoletid, ha brukt noe av skoledagen for å snakke til elvene om kristen tro og invitert dem til bibelklubben samt å ha gitt dem såkalte bibelkaker. Læreren selv har ikke kommentert anklagene, og skolestyret sier i en kort uttalelse at de vil se på saken.