Engasjerer seg for kristen brannsjef som ble avskjediget på grunn av en kristen bok

Tusenvis av kristne amerikanere kaster seg nå inn i kampen for å få gjeninnsatt en kristen brannsjef som ble avsatt fra sin stilling fordi han i en bok med noen få linjer sidestilte brannsjefhomofil adferd med andre former for perversjon. Frem til nå har nesten 100 000 mennesker kastet seg inn i støtte i form av ulike opprop og underskriftskampanjer for å få gjeninnsatt det kristne brannsjefen i sin stilling. En rekke større kristne organisasjoner har satt i verk flere kampanjer for å presse byens ordfører til å trekke tilbake avskjedigelsen som mange oppfatter som en klar krenkelse av den tidligere brannsjefens religions og ytringsfrihet. “Ved å gi etter for aktivister som har besluttet å mobbe og trakassere Mr Cochran, -har du (ordfører) sendt et signal til innbyggerne i Atlanta at du ikke vil støtte deres rett til å inneha og uttrykke religiøse verdier i det offentlige rom. I stedet for selger du dem ut til spesielle særgrupper og mektige lobbyer med penger,” heter det i en underskriftskampanje fra National Organization for Marriage. -Vi oppfordrer deg deg å korrigere denne feilen og den urett som er blitt begått mot brannsjef Cochran og mot troende både i Atlanta og over hele Amerika

Mektige krefter i Amerika jobber nå med full kraft og styre for å fjernet alle spor av bibelsk brannsjef-bokkristendom i det amerikanske samfunnet. Kristne lærere, brannsjefer og mennesker i posisjon som enten offentlig eller privat formidler hva Bibelen sier i etiske spørsmål blir i økende grad forfulgt og fjernet fra sine stillinger i offentlig virksomhet. Bakgrunnen for at brannsjef Cochran ble avskjediget fra sin stilling skyldes ene og alene hans religiøse overbevisning, publisert i en bok han har skrevet. Boka “Who Told You That Yoi Were Naked?” inneholder noen få linjer om hva Bibelen sier om homofili, og dette har falt militante homoaktivister tungt for brystet. Hvem kan tillit til en brannsjef som uttrykker homofobiske og homodiskriminerende synspunkter?” spør aktivistgrupper som har lykkes med å presse ordføreren i Atlanta til å sparke brannsjef Kelvin J Covhran. Kristne over hele USA reagerer skarpt på denne krenkelsen av brannsjefens tros og ytringsfrihet, -og viser igjen at USA er sunket ned og blitt en nasjon som gjerne vil ha Guds beskyttelse -men som forakter Hans bud og ord og nærmest forfølger dem som ennå er tro mot Guds bud.

kassimDet er den kontroversielle demokratiske borgermesteren Muhammed Kasim Reed som er født og oppvokst metodist selv om hans far er muslim. Den fargede borgermesteren tiltrådte i 2010 sa opprinnelig nei til homofile ekteskap, men i 2012 forandret han kurs og sa ja til homofile ekteskap. Borgermesterens politiske helomvending i forhold til homofile ekteskap provoserte en rekke fargede kirker og når han nå lot seg presse av mektige lobbyer og pressgrupper til å suspendere den kristne brannsjefen på grunn av noen utsagn i en bok, -viser det en ordfører uten integritet som ikke står opp for vår konstitusjonelle tros og ytringsfrihet,” sier en lokal pastor i Atlanta. I følge brannsjefens bok er urenhet det motsatte av renhet, og dette inkluderer sodomi, homoseksualitet, lesbiskhet,  pedofili, bestialitet og alle andre former for seksuell perversjon, skriver Cochran i sin bok. Det var ikke Cochrans skriverier mot seksuell perversjon som fikk han opp i trøbbel, men det faktum at han inkluderte homoseksualitet blant de handlinger som kan omtales som syndig, vulgær og upassende utfra Bibelen. En enste side i en bok basert på hva Bibelen lærer er nok til å provosere mektige og skitne homokrefter i Amerika. “USA er i ferd med å bli det moderne Sodoma og en nasjon under Guds forbannelse på grunn av synd,” sier den lokale pastoren som håper at byens borgemester tar til vettet.

USA er Sodoma og Gomorrah

https://www.youtube.com/watch?v=garMJgkih_U

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

4 tanker om “Engasjerer seg for kristen brannsjef som ble avskjediget på grunn av en kristen bok

 1. Langesæter, vi ser jo at det er Obama som gjør iherdige forsøk på å utrydde kristendommen fra USA, ikke Bush.

  • Obama fører vidare fråfallet frå Gud.
   USA vert meir og meir eit HOMO-land eller eit Sodoma og Gomorra.
   Poenget mitt, Anna , er at Åp 17 fortel oss at BUSH kjem tilbake.
   Han er denne personen som Israel vil omfamna og stola på når han tek eit grusomt oppgjer med Israels fiendar.
   Bush er med i “Skull and Bones” og Bohemian Grove.
   Molok er guden.
   http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/bohemian_moloch.htm
   Satanteiknet er eit lite kjenneteikn.
   http://www.lovethetruth.com/jis_images/bush_satan_sign.jpg
   “Forkynn mellom folka, lat det høyrast,
   lyft fana og rop det ut!
   Døl ikkje noko, men sei:
   Babel er teke,
   Bel har vorte til skammar,
   og Marduk (MOLOK)er vitskræmd.” Jeremias 50
   http://en.wikipedia.org/wiki/Moloch
   —————–
   ——————
   USA er Guds store fiende på slutten og er omtala mange plasser i Skrifta og sjefen er Antikrist.
   Esaias 47 fortel om henne.
   “Spottevise om Babel
   47Stig ned og set deg i molda,
   Babels dotter, du unge møy!”
   ————–
   Som teksten vidare viser gjev Gud Folket Sitt i handa på endetidas Babylon for ei stund.
   ————
   ” For du skal ikkje lenger kallast
   dronning over kongerike.
   6 Eg var harm på mitt folk
   og førte vanære over mitt arveland.
   EG GAV DEI I DINE HENDER,
   og du hadde ikkje medkjensle med dei.
   Jamvel på gamle folk
   la du ditt tunge åk.
   7 Du sa: «EG SKAL FOR ALLTID VERA DRONNING!»
   Du la deg ikkje dette på hjarta
   og tenkte ikkje på endelykta.
   8 Så høyr då dette, du nytesjuke,…
   ……………………
   Gud kallar henne for ei spiritistisk, trolldomsmakt .
   “…trass i all di svartekunst
   og dine sterke trolldomsord.
   10 Du kjende deg trygg i din vondskap og sa:
   «Det er ingen som ser meg.»
   Din visdom og kunnskap førte deg vilt,
   så du tenkte med deg:
   «Eg og ingen annan!»
   ——
   Gud øydelegg landet på EIN DAG med eld.
   “Men sjå, dei vert som halm;
   elden brenner dei opp.
   Dei kan ikkje berga livet
   frå den sterke logen.”
   —–
   ———-
   “Her sit eg som dronning, eg er ikkje enkje, og sorg skal eg aldri vita av.» 8 Difor skal plagene hennar koma på éin dag: pest og sorg og hungersnaud, og ho skal BRENNAST OPP MED ELD. For veldig er Herren Gud som dømer henne.
   9 Kongane på jorda, som har levt med henne i hor og vellivnad, skal gråta og jamra seg over henne når dei ser røyken stiga opp der ho brenn.”
   ————
   ————-
   Babylon på Nebukadnesars tid vart straffa, men ikkje med eld, slik Babylon i endetidsdramaet er beskrive.
   Ja, til og med vatnet skal fløyma over deler av endetidas Babylon fortel Jeremias 51.
   “Å, at Babylon har vorte
   ei skræmsle mellom folkeslaga!
   42 HAVET HAR STIGE OPP OVER BABYLONIA,
   og gøymt landet med sine brusande bylgjer.
   43 Byane der har vorte ei audn”
   “Det skal gå som då Gud gjorde ende på
   Sodoma, Gomorra og grannebyane,
   lyder ordet frå Herren.
   Ikkje eit menneske skal bu der,
   ingen skal halda til i byen.”
   “Å, kor han er knust og broten,
   den hamaren som slo all jorda!
   Å, kor Babylonia har vorte
   til skræmsle mellom folka!
   24 Eg sette snarer for deg, Babel,
   og før du visste av det,
   var du fanga.
   Du vart funnen og gripen,
   fordi du gjekk til strid mot Herren.”
   —————
   Anna, eg forstår du har problem med BUSH, men det kjem 100% sikkert.
   Tempelinstitute, Sanhedrin med fleire har fortalt oss kven endetida GOG- GeOrGe er.
   Det er ikkje Russland og Putin, men GeOrGe neBUSHadnezzar, sjøbeistet i Jeremias 51, 34.
   http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm
   ” Behold, his (ANTIKRIST)soul which is lifted up is not upright in him(ANTIKRIST): but the just shall live by his faith.
   5 Yea also, because HE TRANSGRESSETH BY WINE, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:
   6Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, Woe to him that increaseth that which is not his! how long? “
   —————
   No er me inne i sluttfasen. Berre 13/14 igjen til 1000-årsriket.
   Den LOVLAUSE kjem heilt på slutten slik Barnabas og seier:
   http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html
   “Give heed, children, what this meaneth; He ended in six days. He
   meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all
   things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years;
   and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of
   the Lord shall be as a thousand years. Therefore, children, in six
   days, that is in six thousand years, everything shall come to an end.
   Barnabas 15:5
   And He rested on the seventh day. this He meaneth; when His Son
   shall come, and shall abolish the time of the LAWLESS ONE, and shall
   judge the ungodly, and shall change the sun and the moon and the
   stars, then shall he truly rest on the seventh day.”

  • I mine øyne fremtrer Obama langt mer antikristelig enn det George Bush gjorde. George Bush sa nei til likekjønnede ekteskap. Obama sa ja straks han fikk makta. Alle som følger med på hva som rører seg i USA skjønner jo at Obama fremtrer langt mer kristendomsfiendtlig enn det Bush gjorde, slik jeg vurderer det er Obama nærmere å tilfredsstille de bibelske kriterier på Antikrist enn det George W Bush gjør. Jeg ser personlig flere antikristelige trekk med Obama enn med Bush.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *