Når – eller om – Russland angriper Norge

“Innen tjue år vil Russland ha overtatt Norge – om folket ikke omvender seg og ber Gud om nåde,”  Åpenbaring mottatt av Greta Aune Jotun : “Ja, hvordan vil livet bli for russia-warfolket vårt om så skjer? For barn og unge? For gamle? Det kan være klokt for voksne å løsrive seg fra det som er blitt det norske folks hovedbeskjeftigelse: idrett og annen underholdning – og ta noen tenkepauser om hva som kan bli virkeligheten for Norge i en ikke så fjern fremtid,” skriver Greta Aune Jotun i et innlegg på verdidebatt. Innlegget har på 22 timer engasjert flere som deltar i heftig debatt om et tema som er velkjent blant mange kristne. Helt siden Lebesbymannens profetier fra 1907 har det versert ulike profetier og syner om at Norge en gang i fremtiden skal bli angrepet av Russland.

I august/september 2013 skrev jeg kronikken “Norge i fare?” – se: https://www.document.no/2013//08/27/er-norge-i-fare. De foregående årene hadde det vært sparsomt med analyser fra det politiske og journalistiske Norge om utviklingen i Russland – og – om Russland kunne være, eller bli, en fare for vårt land. Om Norge hadde et sterkt nok forsvar til å svare på eventuelle angrep, spesielt i nordområdene, var heller ikke en problemstilling som ble diskutert. Ansvarlige myndigheter fløt på fredsbølgen etter Den kalde krigen; derfor ble også viktige enheter innen Forsvaret lagt ned (jf. eksempler i kronikken). Troen på at Norge aldri ville bli angrepet av fiender (igjen), var for lengst gjenopprettet etter den brutale oppvåkningen 9. april 1940 – og krigsårene som fulgte.

Den viktigste grunnen til at nevnte kronikk ble skrevet sensommeren 2013, var en åpenbaring jeg fikk fra den Gud jeg tror på og vil tjene. (Nå vil en del kristne riste på hodet, ateister fnyse og mange klikke seg ut: Det gis ingen åpenbaringer i vår tid! Hvem tror hun at hun er? Enda en svovelpreken? osv.) De som har Bibelen, kan jo likevel – før de eventuelt forlater innlegget, lese følgende: Salme 25:14 og Ap.gj. 2:17). Åpenbaringen jeg fikk var slik: Innen tjue år vil Russland ha overtatt Norge – om folket ikke omvender seg og ber Gud om nåde.

Dessverre hadde jeg liten lyst til å gå ut med dette budskapet; i Norge skal man ikke bevege seg særlig langt utenfor den korrekte A-4-rammen før man blir regnet for å være ekstremist av en eller annen art. Likevel, jeg kunne ikke tie når Mesteren ga meg oppdraget å offentliggjøre hva han hadde vist meg – og skrev derfor nevnte kronikk. Den ble trykt i sin helhet i avisen Dagen; nettforumet som publiserte den, fjernet avsnittet om omvendelse og invasjon.

Så kom forandringen, og jeg påstår ikke at den skjedde på grunn av min kronikk, som antakelig ble lest av forholdsvis få. Men – i månedene som fulgte kom Russland, og dermed Norges sikkerhet, igjen på manges lepper, også i politiske og redaksjonelle fora. Og da Russland, svært overraskende for mange sentrale norske politikere, startet (gjen-)erobringen av Krim-halvøya i februar 2014, hadde ikke Norge lenger noen grunn til å sove når det gjaldt naboen i øst; det russiske lederskapet ble oppgradert fra pus(l)ete politikere til maktsyke krigere. Norges forsvarsevne ble igjen et viktig tema, og etter hvert – nødvendigheten av et styrket Nato.

Mens jeg skriver dette, blir forsvarsministeren intervjuet av NRK i forbindelse med at enda en viktig base i nordområdene ønskes nedlagt, Andøya. Ministeren forklarer nedleggingen med nødvendige omstruktureringer, mens andre, og spesielt de som bor i nordområdene, har kommet med vektige argumenter for å beholde og styrke Andøya-basen.

Uansett klokt eller uklokt, ned- eller omlegginger: Jeg har igjen tatt meg den frihet å blande inn Bibelens Gud i en artikkel som er politisk vinklet (“helt skille politikk og religion”? – umulig, mener jeg), og tror som jeg fikk åpenbart: Norge er i fare, og vil være det så lenge folket foretrekker “brød og sirkus” – og alvorlige budskap om omvendelse blir ignorert.

For å gi kritikerne enda mer å ergre seg over, kan jeg fortelle en drøm jeg hadde i 2006. Gjennom drømmen fikk jeg fortalt at det var besluttet straffedom over Norge, og at dette ville berøre mer eller mindre alle i vårt land. Senere fikk jeg en åpenbaring om hva som skulle skje: Terror i Oslo, og på et leirsted. Jeg trodde da at angrepene skulle skje i 2007, men de kom altså først i 2011, men i juli måned, slik Gud hadde vist meg. Jeg fikk ikke beskjed om å bekjentgjøre denne åpenbaringen, noe jeg heller ikke gjorde, unntatt til familien.

Kristne, som tror at Gud ikke blander seg i politikken, kan gjerne lese Dom. 7 – om da Gud reduserte hæren til Gideon fra 32.000 mann til 300. Gud er fremdeles på tronen; og hvilken oppgave har den som besitter en trone?

Følg hele debatten på verdidebatt  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread11656994/#post_11656994

Liker ikke det vi ser

Krig og rykter om krig skal i følge Jesu egne ord være den nye normalen i tiden rett før han kommer tilbake igjen. I Jesu store eskatologiske tale, nevner Jesus en lang rekke tegn som skal fortelle oss at tiden for hans komme er nær. Blant de tegn Jesus nevnte finner vi først tegnet på Jerusalems ødeleggelse og jødenes landflyktighet, (Matt.24,2) det neste tegnet Jesus nevner er villfarelsens tegn, oppblomstringen av falske Messias gestalter og falske profeter. Å være en falsk Messias er å være en falsk salvet, og legg merke til at disse termer som “salvelse” og lignende ofte er brukt av de falske profetene innenfor tros og velstandsteologien. Her har man egne profeter, apostler osv osv som alle påroper seg en sterk salvelse.  (Matt 24, 4-5) Det neste tegnet Jesus peker på er krig og krigsrykter.  I tiden før hans komme vil det være kriger og rykter om krig, og dette er noe vi ser mye av i vår tid. (Matt 24,6) Legg merke til at Jesus her kommer  med en oppfordring: “La dere ikke skremme”  -for det må skje…men enden er ikke ennå. Vår tid er vant med rykter om krig, det går knapt en eneste dag uten at vi gjennom tv-skjermene blir minnet om krigen som pågår i Midt-Østen hvor en rekke Nato land er dypt involvert.

Verdenskrig

I neste vers i teksten møter vi et uttrykk “For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike,” og den greske teksten taler her helt klart om en mer omfattende krig enn det vi nå ser. Folk mot folk og rike mot rike, tror jeg dette må tolkes inn i rammen av en ny verdenskrig. Her snakkes det om rike og kongedømmer i dyp konflikt med hverandre og folkegrupper som står mot folkegrupper. Svært mange mener nå at verden stadig tar nye steg nærmere en konflikt mellom Russland/Kina og den vestlige kultur og i øst-områdene ser vi nå en militær opprusting av en størrelsesorden vi må tilbake til tidlig på 1980 tallet å finne maken til. Alt som skal til for å antenne en krig er en feil, en teknisk svikt eller en misforståelse og ting kan lett komme ut av kontroll. Det neste tegnet Jesus nevner er jordskjelv og hungersnød, og jevnlig blir vi påminnet om at nettopp dette skjer. Mange kristne har sluttet å akte på tidens tegn, og det er kanskje noe i uttrykket Jesus kom med i Lukas 16: “For denne verdens barn er klokere……… enn lysets barn.”  Videoen under viser oss at litt for mye militær aktivitet utspiller seg i Europa og russisk tv snakker jevnlig om den trusselen Nato utgjør mot Russland.

https://www.youtube.com/watch?v=saPdiYMZTDU

 

 

 

12 tanker om “Når – eller om – Russland angriper Norge

 1. Denne artikkelen, og den med den fiktive BBC-greia, er spekulativt og kun egnet til å spre frykt. Er det Den Hellige Ånd som leder deg til å spre unødig frykt?

 2. At Russland skal angripe Norge er bare en konspirasjonsteori som falske profeter prøver å skremme oss med. Les i stedet profetiene som står i Bibelen. Der står det noe helt annet.

 3. Dette er da ikke ukjent for kristen- Norge. En rekke respekterte navn har opp gjennom årene forkynt at Norge risikerer et russisk angrep.
  Jeg har selv hørt Emanuel Minos preke om dette:
  Thoralf Gilbrandt og en rekke eldre pinsehøvdinger.
  Jeg ser en eventuell slik russisk invasjon av Norge, i en bredere kontekst hvor Russland eventuelt okkuperer deler av Norge i en konflikt mellom Russland og Nato. Det er ikke utenkelig at noe slikt kan skje.
  Det kan virke som om mange tror at Norge står i en slags unik særstilling i forhold til å bli rammet av noe som rammer stadig flere land.

  Det undrer med at Godfred avviser Jesu ord om “krig her og der” og rike skal stå mot rike og folk mot folk.

  • Et godt skrevet stykke, men det har en helt feil dreining. Den tiden like etniske folk kriger mot hverandre er i ferd med å ta slutt. Idag er det religiøse og etniske motsetninger som er farlige…

   Det er den hvite rase som er i hardt vær om dagen. Ja, det har den vært lenge forresten… På skolen lærte vi om svartedauen på 1300 tallet. Hvor vel over halvparten av befolkningen i Norge og sikkert også i Europa forøvrig møtte døden. Etternavnet, Ødegård stammer fra den tiden… En øde gård… For tiden går det en serie på TV som heter Nord og Sør. Det er fra den amerikanske borgerkrigen 1861 til 1865, hvor hvite mennesker dreper hverandre. Over 200.000 amerikanske menn i sin beste alder ble drept.
   Så har vi 2 verdenskriger i vårt århundre, en ufattelig tragedie, hvor hvite “kristne” mennesker også dreper hverandre. Først i 4 år, fra 1914 til 1918, og så begynte nye generasjoner igjen i 5 år, fra 1940 til 1945. Senere har det vært en rekke “småkriger” hvor hundre tusenvis har måtte bøte med livet.

   I dag er det sykehusene med sine abortklinikker som er den store utrydder. Så har du p- pillene, angrepillene, kondomer og andre “ønskede” statlige midler mot svangerskap! Hvor mange er igjen av den hvite rase i dag tro? Kan de være ca. 1 milliard mennesker? Det høres selvfølgelig mange ut, men i forhold til andre raser, så er vi nå i sterkt mindretall. Hva om hundre år?

   Andre sivilisasjoner og etniske grupper som vi kjenner til, har utryddet seg selv eller hverandre, det kjenner vi fra historien. For meg virker det som, at det samme kan skje igjen.I dagens Europa går de hvite slektene sterkt tilbake, folkene har andre ting å gjøre enn å føde barn.

   Kristendommen og den kristne kulturarven vår, og som vi hvite har vært en pådriver til, er i Europa blitt forvitret. Selv om det står mange kirker framdeles, står de tomme… I en by i Danmark har de hatt gudstjenester i 37 år, og mesteparten av den tiden talte presten til en tom kirke!

   Det blir vanskeligere og vanskeligere å holde folk, som har en annen etnisk opprinnelse, borte fra det rike Europa. De etniske gruppene som kommer holder sammen, og tar deler av byene til sine beboelse områder. De dårligste områdene i starten, men etter hvert så er målet, “Holmenkollåsen” i hver by! Det er faktisk bare et hvitt flertall som kan stoppe dette, og da må noe gjøres. Nynazister og nasjonalister har begynt å røre på seg, men de er enda i mindretall, er dette en ønskelig utvikling? Men hva om noen år? Da er nok borgerkrig i hvert land, ikke bare en mulighet, men en sikker utvikling. Hva skjedde i Kosovo i vår tid og med indianerne i Amerika? Jeg sier ikke mer
   http://www.evangeliekirken-arendal.no

  • Jeg avviser da slett ikke Jesu Ord om noe som helst, men konstaterer at du utvikler/viderebringer konspirasjonsteorier og sprer frykt.

   Russland er en militær mygg, sammenlignet med NATO, og det vil være rimelig å anta at de vil gjøre alt de kan for å unngå en militær konflikt med NATO, eller med et land tilsluttet NATO.

   Sammenligning mellom Russland og US:
   http://www.militarytimes.com/story/military/2015/10/05/us-russia-vladimir-putin-syria-ukraine-american-military-plans/73147344/

   I tillegg har UK, Frankrike, Tyskland og resten av NATO et forsvar, som samlet er totalt overlegne Russland!

  • En mygg sier du, Godtfred…. En mygg med et enormt arsenal av atomvåpen, en mygg som stikker når den blir provosert, en mygg som starter omfattende militær kampanje i Syria, slår nærmest knock out på Islamsk stat, dette etter at USA og “koalisjonen” har holdt på i fire år uten å stanse IS:
   Russland har også gode forhold til Kina som også er provosert over hva USA holder på med i de omstridte havområdene det nå strides om.
   Videoen du omtaler tegner et mulig scenarium om hva som kan skje, og la meg si det slik: Nato presser på i Russlands mange bakgårder, og jeg tror ikke det er klokt.
   Russland besitter mer nok av våpen til å utslette jordkloden flere ganger. Dette med Russland-Norge er noe vi er kjent med og jeg finner det svært merkelig at mange rundt forbi i dette landet sier de har fått budskap om at nettopp det kan skje.
   I en eventuell konfliktsituasjon er Norske fjorder et ypperlig gjemmested for russiske ubåter, og vårt forsvar er krympet inn så vi knapt kan kalle det noe som helst.
   Riktignok har Norge dyktige spesialsoldater, men ellers har vi jo bygget ned forsvaret gjennom mange år, Noe også politikerne sier.
   Jeg tror

 4. For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.” (Amos 3:7).

  Flere har gjennom årene fått budskap fra Gud om at Russland vil innta deler av Norge. Gud advarer og gir oss mulighet til å unngå ulykken ved omvendelse og bønn for nasjonen.

 5. Her er synet Emmanuel Minos fikk for mange år siden:
  “Det som jeg opplevde, hendte på Hamar for en rekke år siden nå. På det store sommerstevnet var det avsatt tre døgn til bønn og faste. Personlig ventet jeg den gang at Gud særlig skulle styrke meg i mitt trosliv, under denne spesielle bønne og fastetid. Det tredje døgnet skjedde det at Gud ga meg et syn. Jeg var ikke i noen ekstase, jeg var lys våken og klar. Jeg er ikke noen fanatiker, jeg ligger ikke på den linjen.
  Jeg hadde bedt og fastet i tre døgn, men jeg var i min fulle kraft og var ikke noe svekket. Når jeg lå der og ba til Gud, forsvinner den ene veggen, og det skjedde ikke bare i ånden, det skjedde for mitt blikk. Og i stedet for den ene veggen, kom det til syne et landskap. Jeg så at det var et furu-vokst område. Og jeg så en vei bølge seg i ulike formasjoner, og jeg fikk med det samme se at veien gikk til en grense mot et fremmed land. Og jeg så bil etter bil kjøre på denne veien og bilene var på vei til en krigsfront.
  Naturligvis ble jeg både forbauset, slått og sjokkert der jeg satt ved sofaen på kne og så dette landskapet. Jeg vet jeg kløp meg selv og sa: «Kjære Gud, jeg sover ikke – jeg er våken!». Akkurat det sa jeg til meg selv. Og jeg så hvordan bilene kjørte ut og blant dem også Røde Kors-biler, og at de til slutt kom til et stort område hvor det gikk en grense. Jeg har aldri nevnt hvilken grense det er.
  Jeg vet at det er folk som har hevdet at jeg har sagt hvilken grense det er, men jeg har aldri nevnt det, og kommer heller ikke til å gjøre det, eller å nevne nasjonens navn, eller det folk som jeg så på den andre siden. Jeg nevner det ikke av flere årsaker, og da først og fremst fordi jeg ikke vil at det skal være noe nasjonalt hat i disse tingene. For bak frontene og bak disse forferdelige systemer finnes det mennesker som er mine venner, med udødelige sjeler. Vi er nødt til å elske dem og ønske dem en evig frelse.
  Mens jeg lå der så jeg denne slagmarken. Noe av skogen var brent ned. Det lot til å være en pause i krigshandlingene. Da jeg så dette på Hamar for flere år siden, la jeg merke til både på vår side og på fiendens side ukjente våpenarter. Jeg hadde verken sett eller hørt om disse før. Jeg fortalte det til en forstander på Østlandet like etterpå og fortalte hvordan våpnene så ut. Han var enig i at slike våpen fantes ikke. Men i dag eksisterer de.
  Jeg kan huske at jeg fortalte til ham at jeg så et underlig monstrum som sto på bakken. Og jeg så, da slaget kom i gang at det ut fra monstrene gikk merkelige piler opp i luften og forsvant. Og jeg sa til han at jeg aldri hadde sett slike våpen. Han sa da: «Nei, det eksisterer ikke slike våpen!». Men i dag vet vi at det finnes noe som heter raketter som skytes ut. Og et av de bilder av slike utskytningsramper som jeg sett, stemmer fullstendig overens med det jeg så i synet.
  Jeg fikk også se andre våpen som jeg ennå ikke har fått noen forklaring på, men som jeg så lå strødd omkring. Jeg tror derfor at når dette kommer til å skje, vil vi bli vitne til en krigføring som vi aldri har sett. Våpen som vi aldri før har kjent, vil da komme i bruk og ligger kanskje nå i hemmelige våpenlagre. Mens jeg ser på dette forsvinner hele scenen bort, og jeg får se et nytt bilde.
  Denne gangen var det et kart som ble rullet ut for meg horisontalt. Det var som en bokrull som ble rullet ut rett fram for mine øyne. Jeg strakte meg for å se nøyere hvilket kart det var, og fikk se at det var Norge.
  Og mens jeg så kartet bli rullet ut, slik at jeg kunne se hele Norge fra Kirkenes til Lindesnes fikk jeg se en revolver bli senket sakte ned fra himmelen – rett over midten av kartet og der på midten lyste det opp et navn, og jeg leste: MO I RANA, der revolveren ble lagt. Senere fikk jeg se flere navn som jeg ikke skal nevne nå. Det var navn i Finnmark, Troms og Nordland. Også i en del andre fylker fikk jeg se navn. Jeg forsto med det samme at det første syn hadde forbindelse med det andre, at det kanskje var noe som skulle komme over vårt land.”

 6. Andre synske personer jeg har lest om sier det rett ut at det er EU som vil okkupere Norge. EU med Tyskland som den ledende part. Akkurat som under 2. verdenskrig. Historien vil altså gjennta seg selv. De som ikke kjenner historien er dømt til å oppleve den på nytt.

  Men når det skjer er det store spørsmålet her. Kanskje ligger det 10 til 20 år fram i tid. Da vil Norge uannsett høste fruktene av sine egne handlinger. Å krige mot andre land som Norge er så ivrig etter å gjøre vil bare slå tilbake på oss selv.

Det er stengt for kommentarer.