Gregory Mannarino: Boligboble også i USA -neste krasj vil bli mer ødeleggende enn 2008

Parallelt med den stadig voksende børs og gjeldsboblen, har den amerikanske janet-yellensentralbanken også produsert en boble i boligmarkedet. I følge investoren Gregory Mannarino som hver eneste dag tar markedet på pulsen, er det amerikanske boligmarkedet nå i en boble som snart vil sprekke.  Og som vanlig er sentralbanken og Janet Yellen tause om krisen. Nedtellingen til neste krasj pågår for fullt, men siden vi er i en valgsyklus vil neppe sentralbanken og adminstrasjonen tillate at det vil sprekke før Hillary Clinton er i boks som president. Og som vanlig, når sentralbankene og grådige utlånere skaper bobler, blir det til syvende og sist skattebetalerne som må betale. Sjekk ut Mannarino’s siste video

Gregory Mannarino er ikke den eneste som tror at boblene verdensøkonomien befinner seg i snart vil komme til å sprekke. Jeff Berwick i “The Dollar Vigilante er blant dem som knytter økonomiske mønstre opp mot Jonathan Cahns teori om Shemitah og jubelår. I følge Berwick er det flere ting som vil skje den første oktober. Sjekk ut hva den kontroversielle anarkisten mener kan ligge foran.