Nå blir sjikane-saken historie også i Søkelys -kun kort historikk og nyheter i kortform fremover

Den europeiske menneskerettighets-domstolen .Foto Wikipedia

Søkelys har av flere hensyn i den såkalte “sjikanesaken” besluttet å slette alle oppslag om saken, – og erstatte dem med en kort “historikk-side” hvor eventuelle nyheter om bloggerens klage til Strasbourg vil presentert i kortform. Som kjent har bloggeren sparket i gang sine advokater til å innklage den rettskraftige dommen mot seg, til den europeiske menneskerettighets-domstolen i Strasbourg. I følge advokat Brynjar Meling krenker dommen Christensens ytringsfrihet, selv om Christensen overfor Søkelys i en kommentar sier at han ikke klandrer den norske stat for dette, men onde ånder og fornærmede

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Og med dette er alle tidligere oppslag omkring denne triste saken blitt slettet, og erstattet av en kort historikk-side hvor saken blir presentert som kortnytt. Også oppdateringer hvordan det går med hans klage til menneskerettighets-domstolen vil bli presentert der. Som kjent går Christensen til sak mot en norsk offentlig institusjon (domstolen) fordi han  tilsynelatende klandrer de forskjellige dommere i saken -for å ha fratatt han ytringsfriheten -ved å dømme ham for hva han har skrevet om pastoren. Dog, i en kommentar som han la ut i den nå slettede artikkel, sier Christensen at han ikke klandrer andre enn fornærmede i selve straffesaken. Menneskerettighetsdomstolen behandler ikke klager mot privatpersoner eller institusjoner. I følge en informasjons brosjyre fra Menneskerettighetsdomstolen som er lagt ut på nettet, kan man innklage  …en eller flere av statene som er bundet av konvensjonen, som etter din mening (gjennom en eller flere handlinger eller unnlatelser som har berørt deg direkte) har krenket Den europeiske menneskerettskonvensjonen.” Videre står det: “Handlingen eller unnlatelsen som du klager over må ha vært begått av en eller flere offentlige myndigheter i staten eller statene det gjelder (f. eks en domstol eller
forvaltnings-myndighet). Det legges også vekt på at  “Domstolen kan ikke behandle klager mot enkeltpersoner eller private institusjoner, f. eks. kommersielle bedrifter.”  For pastoren som opprinnelig politianmeldte Christensen for sjikane er saken nå endelig over.

Les oppdateringen og historikken i den triste saken her 


Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!