Modig Heidi Mund tør tale en luthersk frafallskirke midt i mot under en felles religiøs event hvor en muslim fikk fremføre en bønn

Vi lever i en tid da selv biskopene i den norske apostat-kirke i fult alvor har diskutert hvorvidt tekster fra Koranen skal fremføres i kirken. Nedenfor video er fra en felles religiøs event i en frafallen luthersk kirke hvor en muslim fremfører en bønn til sin avgud. Siden vår egen norske lutherske kirke har lagt til side et konservativt bibelsyn og nå åpner for alt, vil kanskje dette bli scener vi snart også ser i norske kirker. Det store frafallet er for alvor satt inn og vi trenger nå røster som refser den frafalne kirke.

5 tanker om “Modig Heidi Mund tør tale en luthersk frafallskirke midt i mot under en felles religiøs event hvor en muslim fikk fremføre en bønn

 1. Eg forstår bekymringen til denne tyske Heidi. Men mye av det ho sier er grunnleggende feil og lite gjennomtenkt. At ho beskriver seg selv som troende og er bekymret for landet sitt er forståelig. Men bibelske kunnskaper har ho ikke.

  Ho kalte Allah for avgudsdyrkelse? Islam er ren monoteisme. Ho kaller Jesus for L-rd of Germany?
  Når Jesus var på jorden gikk han ofte ut for å be, be til hvem om han var G-d?
  Han blir også worshiped av de kristne. Den hellige [1] sier i Isaiah 45 23 Jeg har sverget ved meg selv, er ordet gått ut av min munn, og skal ikke vende tilbake: For meg skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge.

  ???????
  filipperne 10
  I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden,11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til G-d Faders ære!

  Er ikke dette ren avgudsdyrkelse hva er det da? Alle skal bøye seg for Jesus mens han bøyer seg for sin far?

  Hosea 11: 9
  Jeg vil ikke følge min brennende vrede,ikke ødelegge Efraim en gang til. For jeg er>>> Gud og ikke et menneske<<,
  hellig midt iblant dere. Jeg vil ikke komme med redsel.

  4 mos kap 23

  G-d er ikke et menneske, at han skulle lyve, eller en menneskesønn, at han skulle ombestemme seg. Har han sa, og han vil ikke gjøre det? ? Eller har han talt, og han vil ikke oppfylle den.

  5 mos kap 4:15-18

  15 Ta dere vel i akt! Dere så ikke noen skikkelse den dagen Herren talte til dere ut av ilden på Horeb. 16 Derfor må dere ikke gjøre noe så ødeleggende som å lage dere gudebilder av noen skikkelse, ikke noe bilde med form som en MANN eller en KVINNE, 17 et dyr på jorden, en fugl som flyr under himmelen, 18 et kryp på marken eller en fisk i vannet under jorden.

  1 Samuel 15:29 Han som er Israels ære, lyver ikke og angrer ikke. For han er ikke et menneske, en som angrer.»

  Hva sier dere nå? er dere uenig med bibelen her?? eller skal dere bortforklare dette med å sitere noe fra deres kjære venn Paulus.

  • I følge kristen tro Jeremy er Bibelens Gud den ene treenige Gud. Fader, Sønn og Den Hellige Ånd. Disse tre personene utgjør en Gud og når vi kaller Allah en avgud er det fordi Allah ikke er Jesu Kristi Fader, Den Allmektige Jehova er Skaper av alle ting og den som opprettholder livet. Allah er bare en hedensk månegud og koranens avgud har ingen Sønn. Vi som tror og erfarer livet med den ene treenige Gud erfarer forskjellen, men vi skjønner med treenigheten kan være vanskelig å forstå for en hjerne som ikke er opplyst ved Den Hellige Ånd. Som du sikkert vet Jeremy er all religiøsitet som fornekter den treenige Gud, enten de er jøder, muslimer, Jesus Only eller Modalister fordømt som avviker fra den sanne tro. Men vi skal be for deg Jeremy, at du skal få den erfaringen med Den Hellige Ånd slik at du blir i stand til å se med troens øyne, hele Guddommen som gjennom Ordet har åpenbaret seg i tre personer. En Gud i tre personer, tre personer i en Gud, ikke tre guder slik enkelte hevder, men en sann treenig Gud. Amen

  • I know og treenighetslæren er lagt til senere og er en falsk doktrine og blasfemisk. Dette er allerede et brudd på det første og andre budet i de 10 bud.

  • Geir Abelsen

   Det du sier her>>>vi skjønner med treenigheten kan være vanskelig å forstå for en hjerne som ikke er opplyst ved Den Hellige Ånd. Som du sikkert vet Jeremy er all religiøsitet som fornekter den treenige Gud, enten de er jøder, muslimer, Jesus Only eller Modalister fordømt som avviker fra den sanne tro. Men vi skal be for deg Jeremy, at du skal få den erfaringen med Den Hellige Ånd slik at du blir i stand til å se med troens øyne, hele Guddommen som gjennom Ordet har åpenbaret seg i tre personer. En Gud i tre personer, tre personer i en Gud, ikke tre guder slik enkelte hevder, men en sann treenig

   Er dette noe du personlig står for?. Det kommer ganske klart frem at du hevder at din tro er den eneste rette og alle andre er avvikere og fordømte. Altså en som ikke tror på en treenigheten er en avviker? Jeg antar du må være katolikk siden du omfavner en falsk lære som er blitt lagt til i bibelen på Konstantinopel. Dersom du har lest bibelen, har du aldri kommet over en tekst som forøvrig er å finne overalt nemlig >>>DU SKAL IKKE LEGGE TIL ELLER TREKKE I FRA? Kjenner du den? det tviler jeg på. Hvilken rett hadde den romerske keiser Konstantin På Nicea 325 AD til å endre bibelen?
   Du kan aldri være en belest man, det nekter jeg å tro, du omfavner en falsk lære og benytter anledninger til å fordømme andre som ikke deler din oppfatning. Er dette er forsøk på å appellere til bedre forståelse har du feilet noe voldsomt. Du gir meg en god grunn til å ta avstand fra noe så kjettersk som kristendommen er. Det høres tilsynelatende fint ut når du sier ”jeg skal be for deg” be for meg? En bønn i navnet til andre enn G-d den allmektige har neppe noen effekt. Avgudsdyrkelse og gudebilder er noe jeg avskyr som pesten. Så du kan be for deg selv, Slike frekke uttalelser sender et budskap og det forteller også veldig mye. her snakker vi om arrogante mennesker av høy rang som hever seg over andre. Jeg lar meg forøvrig ikke provosere av det du sier siden dette nærmer sagt er normalt blant de fleste kristne. Men dette får meg til å avsky den falske kristendomslære som ikke er ekte. Den er omskrevet og redigert mange ganger. Hvem har gitt den Romerske Keiser autoritet til å gjøre endring i det dere kaller for ”G-ds ord”
   Kristendommen er ikke en religion som vokser eller appellerer til mennesker flest. Og slik du presenterer den råtner den iallefall på rot.

Det er stengt for kommentarer.