Bodnariu-saken: Søkelys takker

Facebook-Bodnariu-FamilyVil benytte anledningen til å rette en stor takk til de av mine lesere som følger denne saken, som legger igjen linker i kommentarfeltet, som har engasjert seg, enten i form av bønn, i form av å underskrive støttekampanjen for familien eller som bidrar på andre måter. Denne familiens skjebne må ikke bli glemt og denne viktige saken må fortsette å brenne i våre hjerter. Må Gud velsigne alle som bidrar. Søkelys var en av de aller første her i Norge til å skrive om denne familien og jeg er glad for at også andre nå har grepet tak i dette. Norge I Dags engasjement og omtale av saken viser at det nytter, selv om Vårt Land og Dagen dessverre har lagt seg på en annen linje. Redaktøren