Bodnariu saken vil neppe dø ut med det første -protestene og kampen må fortsette

bodnariu-kampanjenSaken omkring de fem norsk/rumenske barna som er blitt fratatt sine rettmessige foreldre av norsk barnevern, er en sak som neppe kommer til å gå vekk av seg selv. Hittil har de store norske kristne avisene som Dagen og Vårt Land lagt seg på en linje hvor de forholdsvis ukritisk tar barnevernets og deres versjon for god fisk. Støttespillere av familien over hele verden har iverksatt en omfattende kampanje hvor siktemålet er å få barna returnert til deres rettmessige foreldre  samt å rette et nødvendig kritisk søkelys på et norsk barnevern som helt åpenbart nå får titusener av mennesker verden over til å spørre seg hva slags land Norge egentlig er. For stadig flere mennesker verden over, er “barnevernet” i ferd med å bli et skjellsord som forbindes med statlig maktovergrep mot både barna og familien, og mange trekker assosiasjoner med regimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Her hjemme var det lenge taust om denne saken mens det i den internasjonale kristne presse ble publisert historier om hvordan norske myndigheter nådeløst gikk løs på en norsk/rumensk pinsevennfamilie hvis fem barn kynisk og uten forvarsel ble revet fra foreldrene av et barnevern som åpenbart opererer med en helt spesiell angst på kombinasjonen “pinsevenner og norsk/rumenske”, som angivelig skal ha tuktet sine barn k-s-pinsevennerslik som er vanlig i store deler av verden, samt også tidligere var normalt i norske hjem. Tausheten saken ble møtt med av norsk presse var nærmest pinlig da Søkelys i perioden 6 desember til rett etter jul alene kunne rapportere om denne familiens situasjon. I en artikkel datert 10 desember 2015 stilte Søkelys dette spørsmålet “Hvorfor er de kristne avisene “Idag, Vårt Land og Dagen” tause om denne saken?”  Det var først noen dager før jul at Vårt Land og Dagen grep saken med motiv om å fremme barnevernets syn på saken. Både Vårt Land og Dagen publiserte engelskspråklige artikler, -angivelig for å nyansere bildet som var fremmet internasjonalt av barnevernet, uten at dette har klart å stanse den internasjonale kampanjen til støtte for den kristne pinsevennfamilien. Et absolutt lavmål ble nådd da pinsebevegelsens lederråd offentlig gikk ut med en pressemelding med overskriften  “pinsevenner blir ikke forfulgt av barnevernet”. Ytterliger mer pinlig ble det da avisen Norge i Dag kunne fortelle at Naustdal kommune hadde tatt kontakt med Lederrådet i forkant av pressemeldingen, noe som i for seg har fått mange til å spørre seg hvorfor lederrådet i pinsebevegelsen svikter sine egne.

protester-barnevernet

En kamp for barna og familien

Det er ikke vanskelig å si seg enig i argumentasjonen til pastor Jan Aage Torp som flere ganger på egen blogg har slått fast at dette er en kamp både for barna og for familien som en helhet. I følge kristen tenkning har Gud satt familien som ramme for barneoppdragelsen, men vårt postkristne samfunn beveger seg stadig mer i retning av at barna egentlig er statens ansvar. Allerede tidlig skal barna bort fra foreldrene og inn i barnehaver og senere offentlige skoler, og dermed tar også det offentlige på seg et stadig større ansvar for hvordan barna skal “skriptes” til å bli gode samfunnsnyttige borgere som i toleransens navn fungerer godt i et multikulturelt samfunn. Samtidig som barna kastet inn i barnehager, førskoler og skoleverk, har den økonomiske modellen vi har skapt tvunget både mor og far ut i full jobb, samtidig som de er gjort til gjeldsslaver som faktisk krever to inntekter. Familier som vil at mor skal være hjemme og oppdra barna -blir nesten sett ned på av systemet, derav kampen mot “kontantstøtten”.

En fortvilt kamp som krever juridisk tungtvektere

Bodnariu familiens kamp for å gjenforene barna med sine foreldre vil bli en kamp som krever mer enn internasjonale demonstrasjoner eller lettere juridisk kompetanse. Det som krevet i en slik sak, er en kombinasjon av offentlig trykk mot barnevernet, bønn for familien og tyngre juridisk kompetanse, med en tungtvekter av en advokat. Det finnes helt sikkert noen her i Norge som har kompetanse og som kan bistå familien i kampen mot et barnevern som opererer vilkårlig og er ute av reell kontroll. Mens familien i Naustdal ut fra bodnariu-protestprinsippet “skyt først og spør etterpå” ble fratatt sine barn brått, raskt og uten forvarsel, rådgivning eller samtale, fikk barnevernet I Songdalen kommune utenfor Kristiansand nylig sterk kritikk for å ha latt det gå mer enn 11 måneder fra en bekymringsmelding om en gutt var sendt til det ble handlet. Det var først etter at gutten ble drapsmann at barnevernet kom tungt inn, så her er det åpenbart bruk for faste retningslinjer på hvordan man møter barn og familie som en helhet. I utgangspunktet må tanken være at barna trenger sine biologiske foreldre og at slik “bortføring og omplassering” må være absolutt siste virkemiddel som tas i bruk. Det er noe alvorlig galt når kritiske spørsmål til barnevernets håndtering av ulike saker blir møtt med en mur av taushet, fremfor den åpenhet et demokratisk samfunn krever. Over hele verden blir barnevernets aksjon mot Bodnariu familien møtt med demonstrasjoner som i San Francisco hvor omkring 2800 mennesker tok seg bryet å møte opp utenfor det norske konsulatet i protest mot barnevernet. Samtidig er det både alvorlig, trist og tragisk at norske kristenledere sitter musestille og ikke tør klynke et eneste pip i støtte til denne familien. Både pinsebevegelsens lederråd og menn som Egil Svartdahl og andre profilerte kristne figurer burde reise seg og si et “nok” til norsk barnevern. Det er derfor både skammelig og lite tillits-vekkende at norske kristenledere forholder seg tause. Guds menighet er en universell størrelse enten vi er pinsevenner, lutheranere, baptister, kalvinister eller karismatikere som har den tilbørlige respekt for Guds ord og familien som er en ordning innstiftet av Jahve Gud. Den 20 februar vil det bli arrangert en støttemarkering for familien Bodnariu i Oslo utenfor Stortinget, og i denne demonstrasjonen burde både pastorer, pinsevennenes lederråd og enhver kristen i Oslo stille opp i solidaritet med familien Bodnariu og andre som er rammet av barnevernets umoralske praksis. Hadde jeg selv hatt helse til det, skulle jeg jammen med ha dradd inn for å vise støtte, men la det være klinkende klart. Søkelys støtter fullt og helt denne familien og i likhet med Guds universelle menighet ønsker jeg å bidra til holde denne saken varm.

Skrevet med bønn i hjertet av Kjell Andersen

3 tanker om “Bodnariu saken vil neppe dø ut med det første -protestene og kampen må fortsette

 1. Hva er en “norsk kristenleder”?
  Ofte bare en som forvalter en sosial tradisjon.

  Mange av dem ser mye heller paa NRK enn aa lese Bibelen. De er mer opptatt av aa vere “balansert” enn aa vere aandelige. Det de ikke ser er at “balansepunktet” befinner seg veldig langt til venstre og veldig langt vekk fra bibelsk tro. Grunnen er at vekten av de domminerende venstreekstremistene er ti tusen ganger storre enn vekten av norsk kristendom. Det venstreekstremistene har gjort for aa skjule dette er aa kreve definisjonsmakt for aa faa folk til tro at sosialisme og kristendom er nesten det samme.

  Mange “kristenledere” bryr seg ikke saa mye om hva Bibelen sier. Men de er livredde for at folk skal melde seg ut.

  Naar synd blir alment akseptert blir den veldig fort “usynlig”. Det var vel dette Jesus pekte paa og det var vel derfor de korsfestet ham. Paa samme maate har tusenvis av ekte kristne lidd samme skjebne.

  • Det har du mye rett i kjære gjest. Norske kristenledere forvalter både en sosial og religiøspolitisk tradisjon som gjør at de ikke tar Guds ord så nøye.

 2. Hallo,

  Ich wollte einige sehr wichtige Neuigkeiten über unser zukünftiges Wohlergehen mitteilen, die sich im Internet verbreitet haben.

  Wir nähern uns der Zukunft einer bargeldlosen Gesellschaft in einer Welt, in der ein RFID-Mikrochip in unseren Körper implantiert werden muß. Dieser Chip wird all unsere persönlichen Informationen enthalten und wir werden aufgrund der Tracking-Funktionen viel mehr von unserer Privatsphäre verlieren.

  Wichtiger noch: Wußten Sie, daß dies alles vor fast 2000 Jahren von einem Mann namens Jesus prophezeit wurde? Sie glauben mir nicht? Lesen Sie weiter… Das ist vielleicht das Wichtigste, was Sie je lesen werden.

  “Er (der falsche Prophet) bewirkt, daß alle, sowohl die Kleinen als auch die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, ein Malzeichen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn erhalten, und daß niemand kaufen oder verkaufen darf, außer einem, der das Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat.

  Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen: Seine Zahl ist 666” (Offenbarung 13:16-18).

  Offenbarung 13,16-18 spricht von der Endzeit, und dies könnte nur eine Rede von einer bargeldlosen Geldgesellschaft sein, die wir noch nicht gesehen haben, aber auf die wir zusteuern. Warum? Weil wir immer noch kaufen oder verkaufen könnten, ohne das Zeichen untereinander zu erhalten, wenn das physische Geld immer noch eine Währung wäre. Daraus ergibt sich logischerweise dieser Grund.

  Diese Marke könnte nicht spirituell sein, denn das Wort verweist auf zwei verschiedene physische Orte. Wenn sie spirituell wäre, würde sie nur auf der Stirn stehen.

  Hier fängt es wirklich an, zusammenzukommen. Es ist schockierend, wie genau die Bibel in Bezug auf diesen RFID-Mikrochip ist. Dies sind Notizen eines Mannes namens Carl Sanders, der in den 90er Jahren mit einem Team von Ingenieuren an der Entwicklung dieses RFID-Mikrochips mitgearbeitet hat.

  “Carl Sanders saß in siebzehn Sitzungen der Neuen Weltordnung mit Staatsoberhäuptern wie Henry Kißinger und Bob Gates von der C.I.A. zusammen, um Pläne zu erörtern, wie dieses Ein-Welt-System verwirklicht werden kann. Die Regierung beauftragte Carl Sanders mit der Entwicklung eines Mikrochips zur Identifizierung und Kontrolle der Völker der Welt – ein Mikrochip, der mit einer Injektionsnadel unter die Haut eingeführt werden könnte (eine schnelle, bequeme Methode, die nach und nach von der Gesellschaft akzeptiert werden würde).

  Carl Sanders, mit einem Team von Ingenieuren im Hintergrund, mit US-Zuschüßen aus Steuerdollar, übernahm dieses Projekt und entwarf einen Mikrochip, der von einer Lithiumbatterie angetrieben wird, die durch die Temperaturänderungen in unserer Haut wiederaufladbar ist. Ohne die Kenntnis der Bibel (Bruder Sanders war zu dieser Zeit kein Christ) haben diese Ingenieure eineinhalb Millionen Dollar ausgegeben, um nach dem besten und bequemsten Ort für das Einsetzen des Mikrochips zu forschen.

  Raten Sie mal. Diese Forscher fanden heraus, daß die Stirn und der Handrücken (die beiden Stellen, von denen die Offenbarung sagt, daß das Zeichen gehen wird) nicht nur die bequemsten Stellen sind, sondern auch die einzigen brauchbaren Stellen für schnelle, gleichmäßige Temperaturwechsel in der Haut, um die Lithium-Batterie wieder aufzuladen. Der Mikrochip ist etwa sieben Millimeter lang, hat einen Durchmeßer von 0,75 Millimetern und ist etwa reiskorngroß. Er ist in der Lage, seitenweise Informationen über Sie zu speichern. Ihre gesamte allgemeine Geschichte, Ihre Arbeitsgeschichte, Ihre Kriminalakte, Ihre Gesundheitsgeschichte und Ihre finanziellen Daten können auf diesem Chip gespeichert werden.

  Bruder Sanders glaubt, daß dieser Mikrochip, bei deßen Entwurf er bedauerlicherweise geholfen hat, das “Zeichen” ist, von dem in Offenbarung 13,16-18 die Rede ist. Das ursprüngliche griechische Wort für “Zeichen” ist “charagma”, was soviel bedeutet wie “Kratzer oder Radierung”. Intereßant ist auch, daß die Zahl 666 ein Wort im griechischen Original ist. Das Wort ist “chi xi Stigma”, mit dem letzten Teil “Stigma”, der auch “stechen oder stechen” bedeutet. Carl glaubt, daß es sich um eine Injektionsnadel handelt, wenn sie in die Haut stechen, um den Mikrochip zu injizieren”.

  Herr Sanders fragte einen Arzt, was paßieren würde, wenn das im RFID-Mikrochip enthaltene Lithium in den Körper austreten würde. Der Arzt antwortete, daß an dieser Stelle eine schreckliche Wunde auftreten würde. So steht es im Buch der Offenbarung:

  “Und der erste (Engel) ging hin und goß seine Schale aus auf die Erde; und es fiel ein böses und schmerzliches Geschwür auf die Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten, und auf die, die sein Bild anbeteten” (Offenbarung 16:2).

  Die Bibel sagt uns, daß wir ohne das Malzeichen des Tieres oder die Zahl seines Namens nicht kaufen oder verkaufen können. Diese Zahl wird als 666 identifiziert. Die Bibel sagt uns, daß wir die Zahl 666 berechnen sollen. Wie berechnen wir 666?

  Jetzt wird es wirklich intereßant. Die Berechnung der Zahl 666 wurde im Laufe der Jahrhunderte lange diskutiert, ist aber nun in diesen letzten Tagen von Gott offenbart worden. Was ich Ihnen zeigen werde, bestätigt sich mit der Bibel die wahre Bedeutung der Berechnung von 666.

  In der ganzen Bibel verwendet Gott die Zahl 3 als Bestätigung der Dinge. Hier sind einige Beispiele:

  “Denn es sind drei, die im Himmel Zeugnis ablegen: der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins” (1 Joh 5:7).

  “und daß er begraben wurde und daß er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift” (1. Korinther 15:4).

  “…heilig, heilig, heilig, Herr, allmächtiger Gott, der war und ist und kommen wird!” (Offenbarung 4:8).

  Intereßant ist nun, daß das Malzeichen des Tieres in drei getrennten Versen ausführlich beschrieben wird (Offenbarung 13:16,17,18), und jeder Vers führt drei verschiedene Beispiele für das gegebene Thema auf. Die letzten drei sind die Zahl 6, die dreimal hintereinander verwendet wird. Dies ist ein Schlüßelpunkt, um zu erschließen, wie die Zahl 666 berechnet werden kann.

  Was bedeutet es, zu zählen? Es bedeutet, daß man addieren muß. Wie können wir also 666 zusammenzählen? Erinnern Sie sich an meinen vorherigen Punkt über die Bestätigung durch Gott in Dreiergruppen. Was wäre also logischerweise der beste Weg, die Zahl 666 zu zählen? Sie anhand der Zahl gleichmäßig zu drei zu zählen. Wir können sie nicht gleichmäßig als 600+60+6 zählen, das würde uns auch wieder an den Anfang bringen. Wir können sie nicht als 600+600+600 oder 60+60+60 zählen, weil es keine Nullen zwischen oder am Ende von 666 gibt. Die einzige logische Option ist 6+6+6=18. Intereßant ist, daß der Vers, der uns zeigt, daß wir die Zahl selbst zählen können, der Vers 18 ist, der dritte von drei Versen, die das Malzeichen des Tieres beschreiben. Was ist 18 geteilt durch 3? 6. 3×6=18, oder 6+6+6=18.

  Ein weiterer intereßanter Punkt ist, daß die beiden einzigen anderen Kombinationen (die insgesamt drei mögliche Kombinationen ergeben) für die Platzierung eines “+”-Symbols zwischen den 6 sind 66+6=72 und 6+66=72. Wenn man die beiden 72 zusammenzählt, erhält man 144. Die Zahl 144 ist deshalb intereßant, weil der Vers nach Offenbarung 13:18 das erste Mal in der Bibel ist, in dem die 144.000 im Detail beschrieben werden:

  “Und ich sah, und siehe, ein Lamm, das auf dem Berge Zion stand, und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben hatten…” (Offenbarung 14:1).

  Wenn man nun alle drei Zahlen addiert, indem man 666 zählt, indem man das “+”-Symbol in allen drei möglichen Kombinationen umherbewegt, wäre es 72+72+18=162. Das Intereßante an der Zahl 162 ist, daß man, wenn man 144.000 durch 162 teilt, 888 erhält. Der Name Jesu in der griechischen Gematria addiert sich zu 888. Das Neue Testament wurde mündlich auf Griechisch geschrieben. In Offenbarung 14:1 werden nicht nur die 144.000 erwähnt, sondern auch das Lamm, das Jesus ist.

  Das Intereßante an der Zahl für Jesus, 888, ist, daß man bei Anwendung derselben Formel 8+8+8=24 erhält. Warum die Zahl 24? Offenbarung Kapitel 4 sagt uns, daß es 24 älteste gibt, die um den Thron Gottes sitzen. Dies ist derselbe Thron, auf dem Jesus sitzt:

  “Alsbald war ich im Geist; und siehe, ein Thron, der im Himmel steht, und einer saß auf dem Thron. Und der da saß, war gleich einem Jaspis und einem Sardius-Stein in Erscheinung, und ein Regenbogen war um den Thron herum, in Erscheinung wie ein Smaragd. Und um den Thron herum waren vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen sah ich vierundzwanzig älteste sitzen, bekleidet mit weißen Gewändern, und sie hatten goldene Kronen auf ihren Häuptern” (Offenbarung 4,2-4).

  Wenn man nun 8+8+8=24, und 8+88=96, und 88+8=96 nimmt, erhält man 24+96+96=216. Nimm 144.000 geteilt durch 216 und du bekommst 666. Denken Sie daran, daß dies genau die gleiche Formel war, um die Zahl 162 aus der Zählung von 666 zu erhalten, die bei der Division von 144.000 durch 162 die Zahl 888 ergab. Sie ist ewig gültig.

  Wenn man die gleiche Zählformel verwendet, indem man das “+”-Symbol zwischen den Zahlen addiert, warum stehen dann alle diese Zahlen in einem solchen Zusammenhang?

  Ein weiterer intereßanter Punkt ist, daß, wenn Sie alle Zahlen von 1 bis 36 addieren, dies 666 ergibt. Die Zahl 36, wie in drei Sechseln? Könnte dies ein Hinweis sein, daß wir drei Sechser addieren sollten, anstatt die Zahl als sechshundertsechsundsechzig wahrzunehmen?

  Was könnte das also bedeuten? Nun, wir wißen, daß wir in dieser Welt durch Zahlen in verschiedenen Formen identifiziert werden. Von unserer Geburtsurkunde über die Sozialversicherung bis hin zu unserem Führerschein, der auf einem Herrschersystem basiert. Möglicherweise enthält dieser RFID-Mikrochip eine neue Identifikation mit insgesamt 18 Zeichen.

  Könnte dies der Name des Tieres sein, die Nummer seines Namens? Das One-World-Beast-System, das durch 18 Zeichen identifiziert wird? Dies würde zu einer Schriftstelle paßen, die von einer Marke spricht, die wir in unserer rechten Hand oder Stirn kaufen oder verkaufen müßen, und die auch die Nummer des Tieres während einer zukünftigen bargeldlosen Geldgesellschaft enthält.

  Gehen Sie zu: http://voice-truth.com, um alle Beweise zu sehen!

  Die Bibel warnt uns in der Endzeit, daß ein falscher Prophet Wunder wirken wird, um viele zu täuschen, um dieses Zeichen zu erhalten:

  “Dann wurde das Tier gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der Zeichen in seiner Gegenwart wirkte, durch die er diejenigen betrog, die das Malzeichen des Tieres erhielten, und diejenigen, die sein Bild verehrten” (Offenbarung 19:20).

  Egal was es kostet, NEHMEN SIE ES NICHT!

  “Ein dritter Engel folgte ihnen und sagte mit lauter Stimme: “Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und sein Malzeichen an seiner Stirn oder an seiner Hand annimmt, so soll er selbst auch von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der mit voller Kraft in den Kelch seines Zornes gegoßen wird. Er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden in Gegenwart der heiligen Engel und in Gegenwart des Lammes. Und der Rauch ihrer Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wer das Zeichen seines Namens empfängt” (Offenbarung 14,9-11).

  Wir leben in sehr prophetischen Zeiten, in denen sich wichtige biblische Prophezeiungen erfüllen. Als Donald Trump im Dezember 2017 Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte, war dies ein großer Schritt zur Verwirklichung des in der Bibel prophezeiten Dritten Tempels.

  Die Bibel sagt uns, daß der Antichrist sich in diesem Tempel niederlaßen wird:

  “… und der Mann der Sünde wird offenbart, der Sohn des Verderbens, der sich gegen alles erhebt, was Gott genannt oder angebetet wird, so daß er als Gott im Tempel Gottes sitzt und sich zeigt, daß er es ist Gott “(2 Theßalonicher 2: 3-4).

  In der islamischen Religion haben sie einen Mann namens Mahdi, bekannt als ihr Meßias, auf deßen Erscheinen sie warten. Es gibt viele Außagen von Online-Nutzern, die glauben, daß dieser Mann Barack Obama sein wird, der der biblische Antichrist sein soll. Ich selbst habe seltsame Träume von ihm gehabt. Er trat auf die Bühne und behauptete, ein Christ ohne Zugehörigkeit zum muslimischen Glauben zu sein, wurde aber später von seinen eigenen Familienmitgliedern enthüllt, daß er tatsächlich ein frommer Muslim ist.

  Sein richtiger Name soll Barry Soetoro sein, und er ließ seinen Namen in Barack Obama ändern. Aber warum?

  Jesus sagt: “Und er sprach zu ihnen: ‘Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz'” (Lukas 10,18).

  Im Hebräischen bedeutet das Wort Barack “Blitz”, und der Gebrauch von Bama (Starkes hebräisches Wort 1116) wird verwendet, um die “Höhen” des Himmels zu bezeichnen.

  Am Tag nach der Wahl von Barack Obama (11.04.08) waren die 3 Lottozahlen in Illinois (Obamas Heimatstaat) für den 11.05.08 666.

  Obama war ein US-Senator für Illinois, und seine Postleitzahl war 60606.

  Unabhängig davon ist derjenige, der sich in den Dritten Tempel in Jerusalem setzt und sich als Gott erklärt, DER ANTICHRIST. LAßEN SIE SICH NICHT TäUSCHEN.

  Warum brauchen wir Jesus?

  “denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes” (Römer 2:23).

  “Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn” (Römer 6:23).

  Unsere guten Werke können uns nicht retten. Wenn wir vor einen Richter treten und uns eines Verbrechens schuldig machen, wird der Richter uns nicht nach dem Guten beurteilen, das wir getan haben, sondern nach den Verbrechen, die wir begangen haben. Wenn wir als gefallene Menschheit, die nach Gottes Bild geschaffen wurde, diese Art von Gerechtigkeit vorbringen, wie viel mehr ein vollkommener, gerechter und heiliger Gott?

  Gott hat sein moralisches Gesetz durch die 10 Gebote, die Moses am Berg Siani gegeben wurden, zu Fall gebracht. Diese Gesetze wurden nicht gegeben, damit wir gerechtfertigt werden, sondern damit wir die Notwendigkeit eines Erlösers erkennen. Sie sind der Spiegel von Gottes Charakter deßen, was er in jeden einzelnen von uns gelegt hat, wobei wir bewußt bezeugen, daß wir wißen, daß es falsch ist, zu stehlen, zu lügen, unsere Eltern zu entehren und so weiter.

  Wir können versuchen, die moralischen Gesetze der 10 Gebote zu befolgen, aber wir werden sie niemals einholen, um vor einem heiligen Gott gerechtfertigt zu werden. Daßelbe Wort des Gesetzes, das Mose gegeben wurde, wurde vor über 2000 Jahren im Leib Jesu Christi Fleisch. Er wurde zu unserer Rechtfertigung, indem wir das Gesetz erfüllten und ein sündloses, vollkommenes Leben führten, das nur Gott erfüllen konnte.

  Die Kluft zwischen uns und dem Gesetz kann niemals durch unser eigenes Verdienst versöhnt werden, aber der Arm Jesu wird durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ausgestreckt. Und wenn wir uns durch den Glauben an ihn festhalten, wird er uns hochziehen, um uns zu rechtfertigen. Wenn jemand eintritt und Ihre Strafe bezahlt, obwohl Sie schuldig sind, kann der Richter, wie vor Gericht, das tun, was legal und gerecht ist, und Sie frei laßen. Das ist es, was Jesus vor fast 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Es war ein Rechtsgeschäft, das sich im geistlichen Bereich durch das Vergießen seines Blutes erfüllt hat, wobei seine letzten Worte lauteten: “…Es ist vollbracht!…”. (Johannes 19:30).

  Warum mußte Jesus nun für uns sterben?

  Weil Gott heilig und gerecht ist, konnte der Zorn, den wir verdienen, nicht unbemerkt bleiben. Durch die vollkommene Gerechtigkeit und den gerechten Charakter Gottes muß er behandelt, gestillt und befriedigt werden.

  Denn Gott hat keine Freude am Tod der Bösen (Hesekiel 18,23). Deshalb heißt es in Jesaja Kapitel 53, wo vom kommenden Meßias und seiner Seele als Opfer für unsere Sünden die Rede ist, daß es Gott gefiel, seinen eingeborenen Sohn zu zermalmen.

  Denn der Zorn, den wir verdienen, wurde dadurch gerechtfertigt, daß er über seinen Sohn ausgegoßen wurde. Wenn dieser Zorn über uns ausgegoßen würde, würden wir alle sterben und in die Hölle kommen. Gott schuf einen Weg zur Flucht, indem er ihn auf Seinen Sohn ausgießte, deßen Seele nicht im Hades gelaßen werden konnte, sondern auferweckt wurde und zur Rechten Gottes in Kraft gesetzt wurde.

  Wenn wir nun den Herrn Jesus Christus anziehen (Römer 13,14), sieht Gott nicht mehr die Person, die Seinen Zorn verdient, sondern das herrliche Bild Seines vollkommenen Sohnes, der in uns wohnt und uns rechtfertigt, als ob wir den Zorn empfangen hätten, den wir verdienen, und uns einen Weg zur Flucht vor dem Fluch des Todes bahnt.

  Was wir jetzt tun müßen, ist Buße tun und auf den Retter vertrauen, unsere Sünden bekennen und ihnen entsagen. Das ist nicht nur ein Wißen des Kopfes, an Jesus zu glauben, sondern vielmehr Seine Worte zu empfangen und sie sich zu Herzen zu nehmen. Wo wir nicht mehr leben, um Sünde zu praktizieren, sondern uns von unseren Sünden abwenden und Gerechtigkeit praktizieren:

  “Wißt ihr nicht, daß die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Laßt euch nicht täuschen. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Homosexuelle, noch Sodomiten, noch Diebe, noch Geizhälse, noch Trunkenbolde, noch Verleumder, noch Erpreßer werden das Reich Gottes erben. Und das waren einige von euch. Ihr aber seid gewaschen, ihr aber seid geheiligt worden, ihr aber seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes” (1. Korinther 6:9-11).

  Auf diese Weise können wir durch den Glauben an seinen Sohn Christus Jesus, der bereit ist, den Heiligen Geist denen zu geben, die ihn bitten, in das Bild Gottes verwandelt werden:

  “Mit Sicherheit sage ich (Jesus) zu euch: Wenn jemand nicht aus Waßer und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundern Sie sich nicht, daß ich zu Ihnen sagte: “Sie müßen wiedergeboren werden”. (Johannes 3:5-6).

  “Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes wirklich in euch wohnt” (Johannes 3:5-6). Wenn aber jemand den Geist Christi nicht hat, so ist er nicht der seine” (Römer 8:9).

  Worauf warten Sie noch? Unser Vater im Himmel will nur das Beste für uns, indem er alles wiederherstellt, was diese Welt uns gestohlen hat. Das ist es, was es unter “heilig” versteht. Geheilt zu werden.

  Er wartet darauf, von Ihnen zu hören. Daß Gott Zunge gegeben hat, um durch Glauben Sprache zu sprechen, zu ihm zu beten, ihn aufzufordern, dir zu vergeben, indem er deine Sünden bekennt und bereit ist, sie zu verlaßen; daß du das Opfer seines Sohnes Jesus am Kreuz annimmst und möchtest, daß sein Heiliger Geist in dir lebt und dich in ein Kind Gottes verwandelt.

  Jesus sagt: “Wer aber von dem Waßer trinkt, das ich ihm (dem Heiligen Geist) geben werde, wird niemals Durst haben. Aber das Waßer, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Waßers werden, das in das ewige Leben quillt.

  Wußten Sie, daß Jesus mehr über die Hölle sprach als jeder andere, sogar mehr als über den Himmel? Genau aus diesem Grund ist Er gekommen, um für uns zu sterben, um uns von diesem Ort zu retten, den wir verdienen.

  Er beschreibt die Hölle als einen realen Ort, an dem,

  “Ihr Wurm stirbt nicht
  Und das Feuer wird nicht gelöscht” (Markus 9:44).

  Und wo,

  “Es wird Heulen und Zähneknirschen geben…” (Lukas 13:28).

  Jesus sagt uns, wen wir zu fürchten haben,

  “Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der fähig ist, Seele und Leib in der Hölle zu vernichten” (Matthäus 10:28).

  Jetzt sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch gab es kein Meer mehr. Dann sah ich, Johannes, die heilige Stadt, Neu-Jerusalem, vom Himmel herabkommen Gott, als Braut für ihren Ehemann geschmückt, und ich hörte eine laute Stimme vom Himmel sagen: Siehe, die Stiftshütte Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, Gott selbst wird es sein mit ihnen und sei ihr Gott. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod, keine Trauer und kein Weinen mehr geben. Es wird keinen Schmerz mehr geben, denn die früheren Dinge sind vergangen.

  Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, diese Worte sind wahr und treu!

  Und er sprach zu mir: Es ist vollbracht! Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen frei von der Quelle des Waßers des Lebens geben. Wer überwindet, wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Aber die feigen, ungläubigen, abscheulichen Mörder, sexuell unmoralischen Zauberer, Götzendiener und alle Lügner werden ihren Teil in dem See haben, der mit Feuer und Schwefel brennt, was der zweite Tod ist'”(Offenbarung 21:1-8).

  Wie können wir von allen Weltreligionen sicher sein, daß die Bibel es richtig gemacht hat? Die wißenschaftlichen Daten haben bewiesen und bestätigen weiterhin, daß das Universum einst einen Anfang hatte, in dem Raum, Zeit und Materie geschaffen wurden. Viele kennen das als den Urknall.

  “Die nicht-biblischen Religionen sagen uns, daß Gott oder Gottes Schöpfung in Raum und Zeit existiert, die ewig existieren. Die Bibel steht allein und sagt, daß Zeit und Raum nicht existieren, bis Gott das Universum erschafft.” – Astronom (Phd) Hugh Roß

  Die Bibel hat nicht nur richtig verstanden, daß Raum, Zeit und Materie alle am Anfang des Universums entstanden sind, sondern sie sagt auch an 7 verschiedenen Orten aus, daß sich das Universum Tausende von Jahren ausdehnt, bevor die Wißenschaftler diese Dinge entdeckt haben.

  Wußten Sie, daß die echte Arche Noah an der Stelle entdeckt wurde, an der sie laut Bibel stehen sollte, und daß sie die richtigen Abmeßungen hat? Ebenso wie der Beweis für die Zerstörung von Sodom Gomorrha und der Exodus-Bericht über die überquerung des Roten Meeres?

  Die Bibel ist das am meisten übersetzte und gelesene Buch in der Geschichte der Welt, voller Vorhersage-Prophezeiungen, die mit dem übereinstimmen, was wir im Buch der Natur finden. Würden Sie nicht erwarten, daß Gottes Wort so ist?

  Diese und weitere Informationen finden Sie hier: http://voice-truth.com

  Gott liebt dich!

  Bitte verzeihen Sie mir, da dies mit Google und DeepL Translator übersetzt wurde. Es ist möglich, daß einige Details verzerrt wurden. Ich denke, der größte Teil der Botschaft ist verständlich.

Det er stengt for kommentarer.