Minst to døde og en kritisk skadd i masseskyting i kirke i Texas

Minst to personer skal være drept etter en masseskyting i en kirke i Texas. Hendelsen som utspant seg søndag rammet menigheten “West Freeway Church of Christ” i Fort Worth, Texas. Hendelsen inntraff under gudstjenesten da en mann trakk våpen og begynte å skyte mot folk som var samlet til gudstjenesten. Forsamlingen som var samlet for å lytte til forkynnelse måtte søke dekning ved å legge seg ned på kirkebenken. Det er Blazing Press som i kveld delte bilder hva som skjedde da mannen trakk våpen og begynte å skyte på dem som var samlet i kirken.

To døde og en livstruende skadd er resultatet av søndagens skyting i “West Freeway Church of Christ”. I følge lokalt politi skal den skadde nå være på operasjonsbordet. Gjerningsmannen skal være blant de døde, og i følge enkelte meldinger var det en bevæpnet sikkerhetsvakt i kirken som skjøt og drepte gjerningsmannen.

66 tanker om “Minst to døde og en kritisk skadd i masseskyting i kirke i Texas

 1. “Det skal bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”,sier Jesus. Tragiske hendelser som dette er desverre bare begynnelsen. Når religionene ødelegges av “dyret” – nasjonene i FN, begynner “den store trengsel” som Bibelen snakker om. Gjennom den kan ingen bli stående uten Guds beskyttelse.

  De grusomhetene vi nå ser aksentuere worldwide viser oss at det hele settes i gang ganske snart.Sanne kristne skulle forkynne “til husene er tomme” – for mulige, fårliknende mennesker. Når alle til slutt er forherdet er det bare å vente på at “englene slipper løs de fire vinder etter at den siste salvede (av de 144000) er beseglet”. Da er det slutten sa gutten – og tut og kjør for siste akt på “denne verdens scene”.

  11
  19
  • “Så sant jeg lever, sier Herren,
   for meg skal hvert kne bøye seg.”

   Viktig JV.
   Men du er opptatt av at du skal herske…

   14
   6
  • Det er Bibelen vi må holde oss til:

   12 Holder vi ut,
   skal vi også herske med ham.
   Fornekter vi,
   skal han fornekte oss.
   (2.Timoteus 2:12)

   og

   “Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham”
   (1.Joh. 3:2)

   Er det noe som helst annet du lurer på Hannah så skal jeg forsøke å hjelpe deg.

   Selv om Paulus skriver:

   “13 For det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå.”
   (2.Korinterbrev 1:13)

   ..så heter det også i 2,Peter 3:16 om Pauli brev:

   “Det er noe der som er vanskelig å forstå,”

   Jeg er i meg selv ingenting. Men når jeg holder meg nær til Jehovah og lar meg lede av Hans hellige ånd, er det Han som taler og ikke jeg.

   “drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.”
   (2.Peter 1:21)

   9
   27
  • Ikke bare er jeg en av de 144000. Men jeg er også kalt til å være en av de 12 “Zadoks sønner” og en av “de 24 eldste” som innebefatter de 12 apostlene i himmelen samt oss 12 som fortsatt er tilbake på jorden og skal styre menneskene i deler av det tusenårige riket.

   Derfor er jeg nøye på å minne meg selv om følgende i 1.Korinterbrev 1:

   26 Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. 27 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.

   8
   24
  • Ja JV, kjenner godt til 2:12.
   Men hvert kne skal bøyes. Du liker ikke å skrive om de knærne. Jeg forstår det.

   Det gjør meg vondt at du tror på dette som du skriver. Du kan så mye i Bibelen.

   Jesus døde for oss på korset, vi må ta imot. Ellers er vi fortapt. Mitt største ønske er at du ønsker å se hva Jesus har gjort for deg. Håpet mitt er at du studerer og leser om hva Jesus gikk igjennom -også i Getsemanehagen, for oss. Jesu’ lidelse i Getsemane rører ved meg, Gud har hjulpet meg til å forstå litt hva Jesus gjennomgikk her. Og jeg gråter når jeg skriver om det. Be gjerne Gud vise deg også.

   Å, hvor høyt Han elsker oss alle…
   Hannah og JV og hvert et menneske…

   Når du skriver som du gjør, tenker jeg ofte på Jakob og Johannes som sa til Jesus at la oss få sitte ved din høyre og venstre side i din herlighet. Og Jesus svarer

   40 “Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er gjort i stand til.»

   20
   3
 2. Dette er jo bare tragisk. USA har altså bevæpnede sikkerhetsvakter under Gudstjenestene, dette kan jo skje hvor som helst nå for tiden. Vi lever i en veldig spesiell tid og alt som nå skjer, skjer veldig fort.

  16
 3. SANNE KRISTNE OG VERDSLIG POLITIKK

  ”Det skal gå fra vondt til verre” og ”det skal bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli” forteller Jehovah Gud gjennom sine inspirerte tjenere i Bibelens ord til oss.

  Guds sanne tjenere blir anklaget for ikke å forsøke å gjøre disse Guds ord til intet ved å delta i partipolitikken worldwide og snarere gjøre verden til et bedre sted. Men det er innlysende og åpenbart logisk at vi da implisitt hadde sagt at Gud egentlig tok feil med sine ord og at bare VI kom til makten så skulle det bli mye bedre.

  Men da må man atter vurdere sin tro (tro er full visshet,sier hebreerbrevet) og få med seg utgangspunktet. Bibelen sier nemlig at ”det står IKKE til vandringsmannen å styre sin vei” (Jeremiah 10:23) Det er altså UMULIG for menneskene å styre over seg selv. Menneskene er nemlig skapt med de forutsetninger at de behøver en himmelsk ledelse. Og hvor meget mer ble ikke dette klart da de første menneskene valgte å forlate sin fullkommenhet og handle på egen hånd uavhengig av Guds ledelse.

  Jesus ba da også Peter stikke sverdet tilbake i sliren og derved ikke gjøre opprør mot landets byråkrati og ledelse. Sanne kristne vil derfor heller ikke blande seg inn i nasjonenes djevelstyrte politiske spill. ”Satan er denne verdens gud”, og ”hvordan kan kristne røre ved slik urett”.

  Det betyr ikke at vi ikke kan kommentere den politiske utviklingen sett i lys av bibelske profetier. Men vårt ”Guds rike er ikke av denne verden”. Vi er bare utsendte ambassadører i de landene vi er utsendte til. Og det ligger i det tradisjonelle diplomatiets natur at vi personlig ikke deltar i disse landenes indre politiske liv.

  7
  18
 4. Hvor har du det fra, at du er blant de 12 og blant de 144000, Har Gud sagt dette til deg? Du vet at når man tror at lyset er mørke, så blir det mørkt. Lysets engel opperere i mange arenaer. Hvor er din tjeneste rolle oppi dette. Vasker du føttene på dine trosøsken, siden du innhar en slik tjeneste du sier du har. Jesus vasket føttene på sine disipler. Og det var en grunn til dette. Når disiplene kranglet i mellom seg pp hvem som var størst og best av de, hva svarte Jesus dem da.? Den Hellige Åns gir oss den visdommen vi teenger i stykkevis, ikke alt for det vil ingen av oss få. Men slik jeg forstår så har du fått alt? Men er det forstanden din som taler eller er det fra Ånden? Og hbirdan vet man at man får visdommen fra Den Hellige Ånd?

  11
  5
  • Det er spørsmål du ikke vil få svar på. De er for nærgående. Og hans overåndeligehet strekker ikke til.

 5. 30/12/2019, kl. 10:17 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:

  Ikke bare er jeg en av de 144000. Men jeg er også kalt til å være en av de 12 “Zadoks sønner” og en av “de 24 eldste” som innebefatter de 12 apostlene i himmelen samt oss 12 som fortsatt er tilbake på jorden og skal styre menneskene i deler av det tusenårige riket.

  Her vippa det nok helt over for ambassadøren! Litt trist å få bekreftet mistanken. Kanskje har han rett og slett glemt å ta medisinene sine i romjulen? Egentlig er det nok veldig bra at han er anonym. Både av hensyn til seg selv og eventuell nær familie.

  Det er ikke lett å skille mellom forumtroll og mennesker med psykiske lidelser. Ofte umulig. Og dessverre kan begge mennesker i begge kategorier ødelegge mye med sin notoriske skriving. Og begge har en veldig negativ åndelig påvirkningskraft.

  Man burde jo be for slike. Men det er noe jeg har lurt mye på når det gjelder jehovas vitner. En viktig del av deres religiøse forstillinger har gått ut på at f. eks helbredelse ved bønn, bruk av åndelige nådegaver og ellers alle Den Hellige Ånds virksomme handlinger er “demoniske”. Dette skal i følge dem være i tråd med at alle som ikke er medlemmer av “guds organisasjon” er “djevelens barn”.

  Det står noe i Bibelen om at de som spotter Den Hellige Ånd ikke vil bli tilgitt. Men jeg er usikker når man passerer grensen for dette. Kanskje må man være kristen i utgangspunktet? Eller i hvert fall ha en klar forståelse av hva man gjør?

  Jeg spurte en gang en veldig godt kjent sjelesørger og predikant om han noen gang hadde møtt et slik menneske som Paulus sier det er umulig å omvende. Det hadde han ikke. Men etterpå tenkte jeg at slike mennesker sikkert aldri vil søke omvendelse. De ser hverken meningen eller behovet.

  17
  5
 6. Veldig oppmuntrende å se at Jehovahs motstandere oppfyller forbildene på en prikk:

  Apgj. 26:24 :
  Da han kom til dette punktet i forsvarstalen, ropte Festus høyt: «Du er fra sans og samling, Paulus! All lærdommen din driver deg fra forstanden.» 25 Paulus svarte: «Jeg er ikke fra forstanden, ærede Festus, for alt jeg sier, er sant og vel gjennomtenkt.

  Det var om Paulus. Men virkelig artig er det at selv Jesu nærmeste familie mente han var fra vettet:

  Markus 3: 21: Da familien hans fikk høre dette, gikk de dit for å ta hånd om ham. ”Han er gått fra vettet!” sa de..

  Og hvem var det som kalte Jesus demonbesatt om ikke:

  22 Men de skriftlærde[h] som hadde kommet fra Jerusalem, sa: ”Han er besatt av Satan[i], høvdingen over demonene.

  TUUSEN TAKK til de av dere som selv ALDRI viser til et skriftsted, men som oppfyller profetiene om oss sanne kristne til minste detalj med deres hobbymedisinske uttalelser. Uten dere hadde jeg rett og slett ikke kunnet si jeg har sannheten.

  6
  19
 7. Jeg skjønner at dere som nå leser Søkelys ikke har fått med dere historikken når det gjelder denne JV-en. Han opererer med et utall av dekknavn – samtidig. Han har hele tiden hevdet at han er en av 12 personer som skal styre hele jorden. På spørsmål fra meg hvilken del av jorden han skal styre – for eksempel Europa ; så svarer han at han slett ikke vet dette.
  Så langt jeg skjønner så har denne mannen vært journalist og delvis vaktsjef – han er nå pensjonist og har mange barn og barnebarn. Trolig bor han i Hallingdal – men kamuflerer sin IP-adresse. Jeg tok kontakt med Jehovas Vitner i Hallingdal ; men de påstår at de ikke kjenner til denne karen. Videre tok jeg kontakt med Jehovas vitner sentralt i Oslo – men de hevder også at denne mannen er ukjent for dem.
  Han hevder også å eie et stort bibliotek og at hans kone har vært i Israel – ikke han. Hans kone drikker vin – men han drikker vin bare en gang i året.

  25
  14
  • Yoohooodiddledooohahahihihohooyippiiiyaydoodleididdelidohah!

   Endelig et sted å føle seg fullstendig hjemme på.

   13
   1
  • Åsså fra Hallingdal a’gitt. Da skjønner jeg virkelig at det må ha gått riktig galt. Håper Ture bruker mye tid fremover på dette viktige, samfunnsnyttige detektivarbeidet. Hva med kronerulling til telefonutgiftene hans? Jeg regner med de fleste her inne er eldre, ensomme uten utdanning. Hva med å kanalisere restformuen til å hyre inn en privatdetektiv? By the way er jeg temmelig sikker på at dere er svært ensomme. Sjekk opp om ikke hjemkommunene deres har arrangementer nyttårsaften så dere slipper å sitte alene. Kom ut blant vanlige, normale folk så også tankene får litt frisk luft. Ha det så bra som mulig og GODT NYTT ÅR!

   12
   2
  • På årets nest siste dag kom årets beste kommentarer. Hjelpe seg mann! Det kan da ikke bli morsommere på noe som helst arrangement enn her inne på nettes komiside nr.1. Så på konger, keisere og ambassadører. Dere gjør livet rikt.

   PS. Har dere hørt om da kongen Laffen besøkte et tremannsrom på galehuset og blid spurte hva de het:

   -Jeg heterer Napoleon sa den første.
   -Det er ikke noe, sa den andre, jeg heter Jesus.
   -Hvem har sagt det, spurte Laffen.
   -Det har gud sagt, sa “Jesus”.
   -Det har jeg aldri sagt, sa tredjemann.

   12
   1
 8. APROPOS SKYTEEPISODEN I USA

  Mange i det nye, feministiske Norge tror seg muligens at Bibelen ikke tillater privateide våpen. Det finnes det ikke noe belegg for å hevde. At Jesus ba Peter stikke sverdet i sliren og ikke angripe Malkus, yppersteprestens tjener, betød bare at kristne ikke er gitt noe mandat til å benytte våpen mot myndighetspersoner. Men Jesus ba altså disiplene om å ta med seg eller skaffe seg våpen til dette intermessoet for å manifistere prinsippet om kristen nøytralitet.

  Jødene bar gjerne våpen på sin ferd fra sted til sted. Det var flust med ville dyr, og også landeveisrøvere kunne finne på å overfalle en reisende, så også kristne var til tider nødt til dette. På samme måte er det ikke noe galt i å eie våpen til jakt i Norge. Viltbestanden behøver å kontrolleres i balanse for ikke å lide under overpopulasjon og beitemangel. Vilt er dessuten en god matauk. Også Jesus var med på å drepe dyr for å få mat, nemlig fisk. I prinsippet er det ikke noe forskjell på fisk eller firbente dyr eller fugl.

  Men for selvforsvar er det ikke generelt tillatt å ha våpen i Norge, og kristne er formant til å følge ”keiserens” lover. Det har forekommet at ransmenn har brutt seg inn i folks hus og blitt nøytralisert – og faktisk drept – av beboerens våpen. For at norsk rett skal akseptere dette som den ytterste nødløsning må beboerne vært uten mulighet til å flykte ut og bort, og under enhver omstendighet er det ikke tillatt å benytte mer vold enn nødvendig for å nøytralisere rans- og innbruddsmannen.

  I USA gir det andre grunnlovstillegget alle innbyggere med rent rulleblad rett til også å bære våpen på offentlig sted. Slik bæretillatelse gis ikke i Norge. Kristne som også driver jakt kan imidlertid med fordel la være å utbasunere sin lovlige geskjeft med tanke på at noen – fordi de ikke kjenner sannheten – kan ta anstøt og vende seg bort fra de bibelske sannheter.

  Selv driver jeg ikke jakt – av manglende interesse, men jeg spiser gjerne all slags kjøtt av fisk, fugl og vilt generellt. Og spiser jeg det, må jeg også akseptere at dyrene avlives.

  12
  23
  • Der startet årets siste dag. Vil bare ønske alle godt nyttår, jeg blir travel i morgen. I dag, mener jeg visst 🙂 Da ser det ut som det blir 2020 for meg allikevel 🙂

   Tusen takk Kjell for flott Søkelys, beundringsverdig at du holder ut med noen av oss med våre kommentarer -og manglende kommentarer når vi godt kunne skrevet noe. Noen av sakene gjør vondt langt inn i marg og bein, men det er så viktig at du også tar dem med.

   Hilser spesielt til JV. Du har en plass i hjertet mitt 🙂

   20
  • Så fint av deg Hannah ☺️ Selv om man ikke er enig, skal man prøve å være snill med hverandre. Godt nytt år, som sikkert blir veldig spesielt. Ja, til deg også JW, kan sikkert ønske deg det, selvom det ikke går an å si «god jul» til deg.

   22
  • Alltid gode ord fra deg Betina, tusen takk 🙂
   Jeg har ikke alltid skrevet fint til JV, jeg tror han bærer over med meg -så jeg trenger ikke prøve på å være snill med ham. Han er en real fyr. (han skulle hatt en fin elg-stek fra meg…)

  • Takk for det Hannah ☺️ Det hørtes veldig godt ut, elgsteik altså. Det blir pinnekjøtt her som vanlig, med familien. Ja, han bærer nok over med det tenker jeg. Vi får bære over med hverandre ? Gode ønsker for det nye året er det lov å håpe på.

   24
 9. Det er i hovedsak tre grunner til at “kristendommen” blir ansett for å være en verdensreligion. Og to av dem er samtidig en grunn til at kristendommen har mistet anseelse.

  Dels har kristendom blitt mer eller mindre påtvunget folk som -eller gjennom, statlige systemer. Slik som f.eks den romerske middelalderkatolisismen.

  Dels har kristendommen fått en viss utbredelse ved at “profetiske ledere” har lansert nye religioner i kristendommens navn. Akkurat som når asiatiske fabrikker lager falske kopier av kjente varemerker. Noen biter jo alltid på og kjøper slike billigprodukter fordi de ikke har kunnskap til å skille ekte fra falskt. Men siden den eneste referansen for evangelisk tro er Bibelen så er det lett å avsløre dem. Det vanligste er at “ulvene i fåreklær” tar utgangspunkt i bibelske tekster og tillegger innholdet helt andre meninger enn det de sier i klartekst. Eller man lager helt nye tekster som skal likestilles med Bibelen. Som f.eks mormons bok og alle trykksakene til Russel og Rutherford.

  Den opprinnelige evangeliske troen kan man lese om i Bibelen. Den første evangeliske menigheten kan man lese om i apostelgjerningene. Kjennetegnene var at Den Hellige Ånd var veldig virksom i det som skjedde. Dette kan kalles den ekte evangeliske troen og den ekte menigheten. Vanligvis har mennesker med denne opprinnelige troen og menighetsfelleskapene bestått av minoriteter i samfunnet. Men de har i utrolig grad satt standarder for normer og moral i de samfunnene de har levd i.

  Det er mange grunner til at folk vender seg bort fra bibelske sannheter. Det vanligste kan kanskje illustreres gjennom måten synd etablerte seg i israelsfolket under ørkrenvandringen og frem til det gammeltestamentelige Israels endelige fall. Liberale holdninger i forhold til åpenbar synd konverterer kristendommen til en knusktørr menneskelig kulturtradisjon. I en slik tilstand er det mange som søker “ny mening” gjennom alt fra politikk til okultiske ellementer som f.eks yoga. I andre tilfeller har man prøvd å skape “nytt liv” gjennom utagerende adferd. Man svinger seg i gardinene og ruller seg på gulvet.

  Andre grunner til at kristendommen mister troverdighet kan være alle de som bruker store ord som de ikke har dekning for. Tror det var Gandhi som sa noe slik som at they make so many exstaordinary claims but they live so ordinary lifes. Gandhi var visst nær ved å bli en kristen gjennom å lese Bibelen. Men når han så på de kristne mistet han interessen.

  Gjennom hele kristendommens historie har folk med store tanker om seg selv stått frem og gjort krav på å være “den helt spesielle”. De står nesten i kø. Det finnes mange eksempler på hva som kan skje hvis slike mennesker greier å oppnå en lederposisjon. Det kan begynne ganske beskjedent med at de bare “er spesiellt utvalgt av gud”. Etter hvert som de får mer makt, og kun føler seg ansvarlig ovenfor seg selv, kan ting ta helt av. De identifiserer seg med gud og kan opphøye seg selv til uante høyder og dømme alle de som ikke underkaster seg til evig fortapelse. “For gud taler kun gjennom dem”. I denne sammenhengen står jehovas vitners Rutherford og alle hans etterfølgere i en særstilling.

  De mest ødeleggende syndene i kristendommens historie er alle lederne som vil gjøre det enkelt for seg selv og alle medlemmenes likegyldighet. Ingen tar egentlig ansvar for annet enn det formelle. I praksis tror jeg det er det dette som har skapt rom for det meste av den elendigheten vi har sett opp gjennom historien.

  22
  7
  • Trist at du lider og er bitter etter å ha blitt utstøtt av Vakttårnet. Men forsøk heller å finne tilbake til gud. Det er sikkert ikke lett, men jeg ønsker deg en god fremtid og et godt nytt år.

   12
   20
  • Hadde du selv gjort som outsideren, hadde også DU funnet veien til Gud.

 10. Selv om det ikke er tillatt i Norge, viser det seg at det kan være store fordeler at folk i USA har anledning til å bære selvforsvarsvåpen. I dette tilfellet kunne den livsfarlige inntrengeren bli nøytralisert umiddelbart.

  Men skal folket tillates å bære våpen på offentlig sted betinger det at de er i stand til å betjene våpenet på en adekvat måte. I Norge ser vi til stadighet at selv politiet skyter seg selv i knærne eller treffer andre rundt seg inne på politikamrene. Dette er sikkert et resultat av at de bare sjelden bærer eller trener med sine våpen. Skyttere trenger også sikkert trening for å treffe.

  Derfor vil det å la folk flest bære våpen lett kunne føre til at slike ulykker skjer i større omfang enn blant det våpenvegrende politiet. Nettopp i USA skjer det jo også dramatisk mange skyteepisoder. Demokratene vil derfor begrense det andre grunnlovstillegget som gir folket bæretillatelser. Problemet er den enorme tilgangen på ulovlige, stjålne og uregistrerte våpen som lovbryterne ikke har betenkeligheter med å skaffe seg. Resultatet av et våpenforbud vil derfor kunne komme til å bety at BARE de kriminelle har våpen. Da ville folk i denne kirken ha ligget døde i hopetall.

  Alt dette viser at det er behov for en nye og fredeligere verden. På den nye jord vil selvsagt ikke menneskene ha behov for å ha våpen til selvforsvar. Etter at Kristus og de 144000 på vegne av Jehovah Gud har overtatt styringen vil vi passe på dere mennesker, og et hvert tilløp til utagering vil umiddelbart tas hånd om. Vil DU være med på dette så søk Jehovah og Kristus NÅ. Og ikke bry deg om støyen fra personer som verken er kristne eller viser til bibelske skriftsteder.

  Jeg er selv ingen vakttårnist, men vet at mange av de som er både rettmessig og urettmessig utstøtte blir bitre og gjerne vil ut med sine frustrasjoner. Det er forståelig. Men pussig nok blir de fleste av dem ateister etter å ha blitt utstøtt, og da har de tapt ikke bare en, men to ganger.

  Undersøk selv! Da har du gjort den viktigste jobben for å berge livet under den snarlig kommende store trengsel som begynner med religionenes fall. Lykke til og et godt nytt år til dere alle i så måte.

  14
  22
 11. Tragisk at de har en hodeløs våpenlovgivning. Det tåpelige argumentet til NRA, at “det er ikke våpenet som dreper….”. Med den logikken kan jo enhver diktator få tilgang til atomvåpen? I Norge blir det drept like mange av skytevåpen pr år, som det gjør i Amerika på 1,5 time.

  • Det du sier er en side av saken. Men da må også politiet bære våpen og kunne bruke det. Og den såkalte “nærpolitireformen” har jo som vanlig vist seg å være en bløff.

   Det er bare her i Oslo og de store byene at politiet er relativt nært. Ute på landet er jo politiet forsvunnet. Og de sosionom-tantene som i dag forstår seg ihjel på de kriminelle blir jo bare ledd av i de kretser.

   Skal folket være avvæpnet må staten ha et skikkelig voldsmonopol som er i stand til å sette seg i respekt. Når man så selv delta-gruppen i den røde gummibåten ved Utøya ble vi alle oppmerksomme på hvor svakt det norske politiet er.

   Skandinaver tror dessuten at alle mennesker er like snille og gode uansett kulturer. Men vår snillhet blir ofte oppfattet som svakhet av klankulturer. Sverige er derfor nå snart i full kollaps, og en borgerkrig kan i verste fall komme. Norge ligger noen år etter.

   Det er synd på disse menneskene som kommer fra failed states, men blir de for mange her blir også vi failed states. Dette er et opplagt og objektivt faktum når en ser betongrør og forsvarsklosser i bybildene overalt i vesten.

   14
   1
 12. ET NYTT VERDSLIG ÅR

  Ved inngangen til et nytt verdslig år ser det med politiske øyne meget truende ut i på planeten. Men akkurat slik beskriver Guds ord Bibelen hvordan det skal være før Jesus fullt ut står frem (apokalypsis) på den jordiske arena.

  Helt siden hedningenes tider endte i 1914 har Jesus vært her usynlig nærværende (parousia) og ”hersket midt i blant sine fiender” for å ”skille fårene fra geitene”. Han uttalte at ”om det dryger, så komme skal det” og mente da enden for denne tingenes ordning. Bibelen forteller at ”Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden”. Det kunne ikke menneskene før i vår tid.

  Åpenbaringen viser at det hele vil innledes med de store nasjonenes angrep på all offentlig religiøs utfoldelse gjennom et fornyet FN. Dette vil få menneskeheten til å ”måpe av forbauselse”. Og sammen vil de så unisont komme med ”et kraftig utrop om endelig fred og sikkerhet”. Men ”mens de sier fred og sikkerhet, kommer en brå undergang over dem” – Guds veldige hånd i Harmageddon.

  Vil DU være blant de som overlever dette og kommer velberget gjennom trengslene, må DU allerede NÅ rette dine bønner til Faderen Jehovah og alltid avslutte med ”i Jesu navn amen”. Tøm ditt hjerte for Ham. Be personlig, men selvsagt også med respekt.

  ”Mennesket kan ikke se Gud og leve”, sier skriften. Men sønnen Jesus har mennesker sett. La oss derfor ALLE ta eksempel av ham – den fremste skapning – og ta til oss den læren han gikk i bresjen for. Og slik sett ønsker jeg alle på Søkelys et godt, nytt år med håp om omvendelse for de som vil, og som Gud drar til seg.

  18
  1
  • Sier sinnataggen som selv ALDRI henviser til ETT eneste skriftsted. Dette er symptomatisk for vår tid. Folket fylles med propaganda så de til slutt tror det selv. Når de så konfronteres med fasiten opp imot sine påstander står de der avkledd og nakne. Når dette går opp for dem kommer frykten snikende. Og frykten genererer blind aggresjon. De søker deretter etter andre villedede slik at smerten blir utholdelig gjennom det falske fellesskapet.

   Sannheten er at de har møtt veggen, men nekter å innrømme det. Dette er vel kjent som Stockholmsyndromet, der de kidnappede etter hvert tilpasset seg sine overgripere og begynte å forsvare dem. Dette viser klart hvordan kirkene og deep state har hjernevasket befolkningen. Akkurat slik var det da Jesus møtte sine landsmenn. Og akkurat slik sa han det skulle være i de siste tider.

   12
   2
  • Artig. ?Det kom så den selverklærte diagnosesetteren på banen igjen. Godt nyttår.

 13. DÅRLIGE TEGN ER GODT NYTT FOR SANNE KRISTNE

  Det dårligste tegnet for det nye året er at kunnskapsløse politikere, turbokapitalistiske ”sosialister” og tanketomme religiøse skrikerunger kjører på autopilot mot stupet. Til akklamasjon fra et åndelig neddopet bygdedyr som for lengst har nådd kulturgenetisk endeholdeplass.

  «Det är synd om människan», sa hin nobelprisvinner i litteratur August Strindberg i teaterforestillingen ”Ett drömspel” i 1902. Dette var fremdeles under ”hedningenes tider” – før endetiden begynte med 1.verdenskrig i 1914. Hva ville han latt ”Indras datter” utbryte i dag – ved slutten av endetiden?

  Men hva skal sanne kristne si om all elendigheten? Jovisst – for oss er alle dårlige tegn i verden rundt oss i realiteten et godt tegn bibelsk sett. Det viser oss at pprofetiene om endetiden er sanne og at vi står like foran vår forløsning.

  Kristenheten serverer fortsatt sine livsløgner til menneskene der de lar sannhet og løgn ende i en symbiose av dødbringende coctails. ”En liten surdeig ødelegger hele deigen”, sa Jesus og viste til fariseernes og sadukeernes læresetninger mens han underviste et ytterst fåtall av ydmyke sjeler i livsnødvendigheten av ”å granske skriftene daglig for å se om det stemte det som ble fortalt dem”, slik Jesu apostel, legen Lukas, i Apostelgjerningene berømmet de i Berøa og kalte dem for ”edlere sinn” som tok imot Paulus og gransket nøye selv.(Apgj. 17:.11)

  Spør deg selv – ville DU en sommerdag ha drukket en glass friskt, kaldt vann dersom du visste at noen hadde blandet inn en eneste dråpe dødelig gift? Selvsagt ikke! La 2020 bli året DU renser brønnen og kun holder deg til bibelske argumenter som faktisk er hentet fra skriftene og oversatt av nøytrale filologer uten ideologiske briller. I så måte et riktig godt teokratisk nytt år!

  10
  2
  • Din egen kunnskap er ikke mye å rope hurra for. Det er visst og sånt.

  • Hysj nå, Birgir.
   Husk at denne Ambasasdøren er broren til Jesus, en av de 12 viktigste mennesker i Gud rike og som bruker all sin tid til å vende mennesker bort fra Jesus og den kristne tro. En mann som rekrutterer friskt og godt for Satan selv og hans rike.

   Slike må du da ikke skrive stygt om.

   1
   1
 14. Det ser ut til at den som kaller seg “ambassadøren” vil fylle det nye året med enda mere vranglære-spam.

  “Ambassadøren” skrev:

  “Kristenheten serverer fortsatt sine livsløgner til menneskene der de lar sannhet og løgn ende i en symbiose av dødbringende coctails. “
  sitt. slutt.

  Det finnes mange eksempler på slike coctails på dette forumet. For eksempel skrev ambassadøren:

  Du har helt rett i at ”alle som tar i mot ham, ga han rett til å bli Guds barn.” Men da må de også ta imot Han som sendte ham – Jehovah Gud,
  -sitt slutt.

  Må man ta imot “to guder”?
  Jeg og Faderen er ett sa Jesus. Og videre har han sagt: den som tar imot meg tar imot han som har sendt meg. Slik lurer ambassadøren inn grunnleggende vranglære først markedsført av den alkoholiserte advokaten Rutherford. Dette er for å redusere Jesu gudommelighet.

  “Ambassadøren” skrev:

  Jehovah Gud, som er den Faderen Jesus ber oss be til i Fadervår. ”Å ta imot ham” betyr en god del.
  -sitt slutt.

  Hvor i bibelen står det at dette betyr en “god del”? Mener virkelig amassadøren at det er mulig og ta imot Jesus uten å ta imot Gud??? En slik påstand bygger faktisk også på en helt grunnleggende vranglære.

  “Ambassadøren” skrev:

  Derfor bør også vi be til Jehovah og avslutte våre bønner med ”i Jesu navn amen”.
  -sitt slutt.

  Alle som har lest Bibelen vet at når Jesus skulle fortelle disipplene hvordan de skulle be så begynte det slik: “Far, la ditt navn holdes hellig”. Når de som er født på ny skal be, så skal de altså tiltale Gud som “Far”.

  Praktisk talt alt “amassadøren” legger ut på denne bloggen bygger på grader av forvrengninger og direkte feiltolkninger av det som står i Bibelen. Det handler om alt fra hva Bibelen sier om Den Hellige Ånd, Om Jesus som Gud og om denne verdens undergang, som er beskrevet helt bokstavelig både i det nye og gamle Testamentet. Man kunne ramse opp en lang rekke med giftige coctails som opprinnelig stammer fra Rutherfords forfalskede kristendom. Grunnen til at vi kan være så sikre på dette er fordi JV publiserte så voldsomt mange bøker og trykksaker. Og fordi det ikke eksisterte en slik religion tidligere. Det å lage en ny religion var selve poenget for å kunne eie sin egen organisasjon.

  Rutherford hevdet at han var det eneste mennesket i hele verden som kunne fortelle hva det som stod i Bibelen betydde. Akkurat som “ambassadøren”.

  Hvis “ambassadøren” er uenig kan han jo skrive litt om hva som skiller hans egen religonsvariant fra Rutherfords religionsvariant. Men det spørs om “guds ambassadør” tør å si så mye om dette.

 15. Når Jesus sa ”Jeg og Faderen vi er ETT” betyr ikke dette at de er EN. Den gifte mann og kvinne skal også være ETT, sier Bibelen. Det samme sier Jesus videre om disiplene: ”..de må være ETT liksom vi er ETT (Jesus og Faderen). Det betyr ikke at en disippel er den samme som Gud. Det betyr selvsagt at kristne skal være i harmoni med hverandre slik som også Jesus og Jehovah er det. Som Bibelen understreker det: ”Dere må være fast forent i samme sinn og samme mening og det må ikke herske splittelse blant dere”. (1.Korinterbrev 1:10)

  Ordet ”gud” – theos – betyr bare en overordnet skapning i himmel eller på jord. I gamle Israel ble dommerne kalt guder, og i himmelen tales det om ”gudenes forsamling”. Det er derfor Bibelen sier: ”Hver den som påkaller Jehovahs navn skal bli frelst”. Vi skiller altså vår eneste, øverste Gud fra alle de andre. Jesus ba selv til sin Far, og det var ikke seg selv han ba og ropte i nød til. Rådsherrenes viktigste ankepunkt i rettssaken mot Jesus var at han uttalte Jehovahs navn høyt. Dette ble han dømt til døden for.

  Guds navn er Jehovah – ikke ”far”. Far er en tittel fedre kan benytte, men er ikke et navn. Guds navn står over 7000 ganger i Bibelen. NT siterer GT 237 ganger der Jehovahs navn er involvert. Grunnen til at NT oversetter JHVH til ”herren” disse stedene er nettopp at det var forbundet med dødsstraff for jødene å si navnet Jehovah høyt. Men man har også funnet tidlige ruller der Navnet står skrevet inn.

  Bibelen profeterer at det i endetiden ”atter skal finnes et folk for Hans Navn”. Og det gjør det, selv om deres ledere i øyeblikket er motbildet til det frafalne Israel. Dette vil endre seg mot slutten, på samme måte som jødefolket i sin tid gikk bort fra Adonja og over til Salomo i siste øyeblikk.

  ”Å ta i mot ham (Jesus) betyr selvsagt mye. Først og fremst å handle i samsvar med det vi tror på, ”ellers er vår gudsdyrkelse forgjeves”. ”En tro uten gjerninger er en død tro”, sier Jakob, Jesu halvbror. Og da må vi først lese oss opp for å vite hva som er Guds vilje i Bibelen. Vi må så forkynne det for andre og etter beste evne leve etter det selv.

  Jeg setter stor pris på å ha det privilegium å forkynne for dere som tross alt har en viss interesse for min Fars og min storebrors ord, og er det andre ting dere lurer på så bare spør.

  8
  3
 16. Ambassadøren er et interessant kasus. Forstår at han har fått det for seg at han er utvalgt til Jahves eksklusive råd og finner støtte for alle sine drømmer i Skriften – slik paver og prelater og forleste lekmenn har gjort i århundrene før ham.

  Vel, Ambassadøren passer for så vidt godt i hopes med den selvgode terrorguden Bibelens fabler beretter om. Ambassadøren ville blitt den perfekte, tyranniske medherskeren. Jeg har i alle fall aldri opplevd verre menneskeforakt i måten han hånlig omtaler medmennesker og samfunnsgrupper som har andre politiske syn enn han selv har.

  Ambassadørens stormannsgalskap er gammelt nytt for både psykiatrien og dem med livserfaring. Megalomanien er tilfeldigvis religiøst fundert, men kan for øvrig måle seg med både Anders Behring Breiviks og Donald Trumps. Det er godt Ambassadøren ikke har virkelig makt over mange mennesker.

  Istedenfor å ønske sine neste gode liv, sier Ambassadøren “vondt, nytt år!” i møte med en virkelighet han ikke lenger kan utstå. Herskerguden har angivelig bestemt alt og det blir som Jahve har spådd. Ambassadøren blir ayatollah og torturist i Jahves lekegrind.

  Godt det er bare en skrøne.

  3
  1
  • PS. Norge ser forresten ut til å bli godt representert i det guddommelige hoff; Både Jan Kåre Christensen og Jan Hanvold synes vel å være tiltenkt tilsvarende taburetter i Jahves braintrust hvis vi skal stole på deres egen religiøse psykopatologi.

   PPS. Min syrlige omtale er deilig inspirert av Ambassadørens egne dommedagsskriblerier. Det er herlig å slakte mens man slakte kan!

   3
   1
 17. TIL DEG

  Etter hvert som vi nærmer oss slutten for denne verdensordningen kommer alle aktørene virkelig opp og frem i lyset på det Bibelen kaller ”denne verdens scene”. Guds ord sier videre at ”denne verdens gud” Satan Djevelen og hans jordiske representanter blir stadig mer desperate.

  I økende grad aksentuerer de sine bestrebelser på å desavuere og undergrave alt som kan forbindes med virkelig gudstro. I den nye, globale verden er det FN som skal tilbes – akkurat som Åpenbaringsboken sier de skal ”i en kort tid” overfor dette ”dyrets bilde”. De store kirkesamfunnene har de nå rimelig god kontroll over. Men det både skremmer og irriterer dem at det fortsatt finnes opponenter tilbake som ikke har underkastet seg planene om en ny verdensorden i FN’s egen Agenda 2030.

  Samtidig som de kaller alle med et annet syn enn seg selv for farlige torturister og massedrapsmenn forsøker de å kneble all ytringsfrihet ved å infiltrere massemedia der de betaler rundelig statsstøtte til den delen av pressen som fremmer deres egen agenda. Globalismen er Verdensherredømme versjon 3.0 etter at kommunismen og den ideologiske fetteren nazismen havarerte i de to første forsøkene.

  Vi er nå vitne til siste akt i endetidens siste runde. Jehovah Gud vil ikke tillate menneskene å etablere en varig verdensregjering i opposisjon til Hans rike ved Kristus. Denne onde verden er øyeblikkelig kommet til veis ende og står foran et oppgjør de ikke kan forestille seg der de nå hersker og sier ”jeg troner som en dronning og sorg skal jeg aldri vite av”.

  Men straks vil disse maktkåte streberne gi FN muskler og ”kle skjøgen naken og brenne henne opp med ild”. Med andre ord gå til angrep på og forby all offentlig religiøs utfoldelse world wide. De vet ikke at det er Gud Jehovah selv som legger dem i hjerte og sinn å gjøre nettopp dette. Slik vil Jehovah hevne all den falskhet og ondskap nasjonene (”dyret”) og de religiøse medhjelperne deres (”skjøgen”) har påført menneskeheten helt siden verdensherskerne bygget Babels tårn. Statens religiøse klakører er lik quislinger som mot horelønn har ført menneskene bak lyset. Derfor får de snart sin straff av den hånden som foret dem. Hvilken ironi!

  Ikke å undres over at disse Satans tjenere vrir seg som den gamle slang selv når de ser sine behagelige posisjoner truet. Men verken Jehovah Gud eller Kristus kan de nå. Derfor kaster de seg over Guds jordiske tjenere med skyllebøtter uten annet egentlig substansielt innhold annet enn å forsvare sine egne djevelgitte posisjoner via stakkarslige narrede øyentjenere,

  For oss som er Gud Jehovahs sanne utsendinger er dette svært glederikt i det vi vet at det åpenbart nærmer seg slutten med stormskritt. Vil DU overleve den kommende store trengsel og komme inn på en ny, renset jord er tiden derfor kort for å ta standpunkt. Valget er DITT – lykke til!

  10
  2
  • Hei JEHOVAHS AMBASSADØR

   Du har ikke en sjanse uten Jesus!

   Matteus 28:18
   Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.

   Du må bli født på ny!

   5
   2
  • Bjørn har rett JV.

   Og så lenge du degraderer Jesus kan du ikke bli et Guds barn. Du er en klok sjel og jeg tror at du skjønner selv at uviljen din til å annerkjenne Jesu’ frelsesverk på Golgata hindrer deg i å bli et Guds barn.

   Håper du har lest om Jesus i Getsemane som jeg hilste deg med sist.

   “Eier du Jesus da eier du alt. Mister du Jesus da mister du alt.”
   Med det menes alt. Det er intet liv. Vi er fortapt.

   4
   2
  • Til Bjørn

   Det er riktig at Kristus er GITT all makt i himmel og på jord i tusen år. Etter de tusen år skal han atter underlegge seg Jehovah og Gud skal fra da av være alt i alle”, sier Bibelen.

   Grunnen er at Kristi og vår himmelske Far er så opphøyd at Han ikke kan skue urett”. Jesus tok derfor på seg å reetablere det paradiset Adam og Eva forskuslet.

   Den suverene overherre Jehovah Gud begynte sin 7000-årige hvile etter Evas skapelse. Når hvilen etter de 7000 år er slutt er altså hele skaperverket i himmel og på jord like åndelig rent og fysisk fullkomment som da hvilen startet. HVILKEN STORSLÅTT SKAPER VI HAR!

   5
   3
  • Til JV.

   1 kor 10:2-4
   Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, 3 og alle spiste de den samme åndelige mat 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.

   (Ser du Kristus var i gt.også)

   Joh.1:1
   I begynnelsen var Ordet.
   Ordet var hos Gud,
   og Ordet var Gud.
   Joh.1:10-11
   Han var i verden,
   og verden er blitt til ved ham,
   men verden kjente ham ikke.

   11 Han kom til sitt eget,
   og hans egne tok ikke imot ham.

   Joh.1:18
   Ingen har noen gang sett Gud,
   men den enbårne, som er Gud,…………….

   Jesus sier jo selv at JEG ER!!

   Johannes 8-24:
   Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder.

   Jesus er Herre!

  • Til JV.

   Se hva Gud sier gjennom profeten Sakarja…..12:10
   Sakarja levde ca 500 f.kristus

   Her sier Gud: ……Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. !

   Gud sier om seg selv at han skal bli GJENNOMBORET…!!!

   Tenk over det JV.

  • “I BEGYNNELSEN var ordet.” Helt korrekt. Jehovah Gud har INGEN begynnelse. Men det har Jesus Kristus, den første Han skapte. Sammen skapte de resten av skaperverket. Da står det: “La OSS skape…”

   Store og små bokstaver finnes ikke på koinegresk eller paleohebraisk. Det står heller ikke “ordet var Gud”. Det står “og gud var ordet”. Slik gramatikken fremstår er korrekt oversettelse avc dette “og ordet var en gud”.

   Og det var han i høyeste grad. Gud – thgeos – betyr overmenneske. Det samme sies om de jødiske deommerne som ble kalt guder, og andre engler som møttes i “gudenes forsamling”. Du er narret Bjørn. Kom til hektene ellers vinner du ikke livet.

   4
   2
  • Bjørn: “Joh.1:18
   Ingen har noen gang sett Gud,
   men den enbårne, som er Gud,”

   Feil oversettelse igjen. Det som står er direkte oversatt:
   “Det er den enestefødte gud som ligger opp mot faderens bryst som har forklaret ham”.

   “Gud Jehovah rommes ikke av himlenes himler” sier skriftene, og kan ikke få plass i en menneskekropp. Hvem skulle latt Ham oppstå om det var Ham som var på jorden. Det er helt ulogisk.

   Gud lar seg heller ikke gjennombore. Gud er ÅND, og ikke kjøtt og blod.

   Du er narret av Satan selv Bjørn. Våkn opp og vend om ellers er du snart fortapt.

   4
   2
  • Hei JV.

   Jo Gud lot seg gjennombore,for at vi skulle slippe!
   Gud måtte bli som en av oss!
   Da skjønner man hvor høyt vi er elsket!

   Nei,jeg er ikke narret JV.Har full kontroll!
   Men alle mine lamper lyser rødt,når jeg ser hva du skriver JV.
   (Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg.) Joh. 10:27

   Du må bli født på ny JV,

   Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Joh 3:3

  • Alle som er kalte (144000) og vil se Guds rike må dø fordi “kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Derfor må vi – etter vår død – fødes på ny med himmelske legemer.

   4
   2
 18. Det finnes mange eksempler i Bibelen på at folk skjuler seg. Saul gjemte seg i trenet da isralittene krevde en konge men de sprang av sted for å hente ham. De hentet den kongen som skulle bli Davids fiende. Saul hatet David på samme måte som mange idag hater Jesus. Dvs. den virkelige Jesus. Saul ble også årsaken til Israels sammenbrudd og at paktskisten kom i fiendens hender. Noen bør forbli i det mørket de skjuler seg i. Rett og slett fordi mye tyder på at de trives bedre i dette mørket enn i lyset.

  De som vil skjule seg har alltid et bestemt motiv for dette. Og spesiellt bør man lure på hva som er motivet hvis dette kombineres med med bruk av flere forskjellige falske identiteter. Og virkelig mistenksom bør man bli hvis slik fremferd brukes ensidig for å konvertere folk til en ny og lite trovedig religion.

  Det å skjule seg indikerer det motsatte av frimodighet. Og det er selvsagt greit hvis man ikke er frimodig. Men hvis noen fremstiller seg som “guds spesiellt utvalgte i endetiden” og ikke for noen pris tør å si hvem han er, så ligger det i kortene at vedkommende enten er et forumtroll eller en som bare vil manipulere eller bedra.

  Manipulatører kan noen ganger være direkte inspirert av den onde. Det finnes mange historiske eksempler på dette. De sikreste tegnene på dette er at de ønsker å devaluere Jesus. Typiske måter å gjøre dette på kan f. eks være å bytte ut den rollen Jesus har fått med utrykk som “verdien av et offer” eller at man i stedet bare må “påkalle jehova”. Når Jesus er devaluert så kan man gå videre og devaluere Guds Ord, som er synonymt med Jesus, og si at Ordet må tilpasses tiden vi lever i eller blandes med andre religioner. Og til slutt kan man gjerne konvertere hele kristendommen til Sosialistisk Venstreparti slik statskirken har gjort. Men alt til sin tid.

  Navn er bare ord. De trenger ikke å bety noe som helst. Det avgjørende er hva hver enkelt legger i dem.

  Noen ganger har jeg sett at journalister har vært veldig aktive på nettet i slike sammenhenger som nevnt. Det kan se ut som om de prøver seg frem for å finne ut hvordan de best kan argumentere for å undergrave folks tro. Og andre ganger ser det ut som om de ønsker å delegitimere evangelisk tro. Det mest spesielle er alle eksemplene på hvordan de prøver å spille på samme lag som de ønsker å bekjempe for å ødelegge sine motstandere innenifra. Dette er klassiske fremgangsmåter som har blitt brukt av uredelige folk til alle tider.

  En ting er i hver fall sikkert. Journalister befinner seg som regel langt ute på venstresiden. Og de som befinner seg langt ute på venstresiden hater veldig ofte evangelisk kristendom. Sekulær religionskristendom kan aksepteres men Den Hellige Ånd kan skape veldige reaksjoner.

  Hebreerbrevet er skrevet med tanke på dem som vil devaluere den evangeliske kristendommen med Jesus som evig Konge og Herre. Kapittel 1. sammefatter det meste.

  De som lurer på den utspekulerte bruken av ordet “jehovah” kan f. eks lese litt https://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah

  Det finnes mye informasjon om ordet jehovah andre steder også. En god del er lagt ut av Vakttårnet og Jehovas Vitner for å sette fokus på sin egen rolle som “guds eneste organisasjon”.

  Alt tyder på at religioner, som f. eks islam, men kanskje også Jehovas vitner, brukes aktivt for å ødelegge levende kristen tro. Dels ved å sette likhetstegn mellom religionene hvis det handler om noe negativt og dels ved å kreve at evangelisk kristendom skal fortrenges av andre mindre troverdige religioner. Det skjer hele tiden. Men få bryr seg. Kampen mot levende kristendom begynte i de statsstøttede mediene, særlig aviser som f. eks vårt land, i statskirken, skoleverket osv. Og etter hvert som de bibeltroende blir stadig færre så konsentrerer man seg om de få stedene disse fremdeles kan nås.

  • Jeg har også tenkt at “guds ambassadør” er en journalist med veldig god tid. Det er et missforhold mellom mengden tekst, form og innhold som ikke stemmer. De stupide påstandene om utvelgelse skulle tilsi at han var mer følelsesmessig ustabil. Men innleggene hans er veldig ensartet og målrettet. Det er helt sikkert en som har angrep på kristendommen som hobby. Tipper han spammer andre nettsteder han ikke liker også. Slikt har jeg sett før.

  • Hvis jehovahs ambassadør er ikke har store psykiske problemer så må han være en svært uredelig og ondskapsfull person siden han legger så mye energi i bare å lage kvalm.

   Slik sett kan sannsynligheten for at han er en journalist være stor. Journalister, som har lavest troverdighet av alle yrkesgrupper, tror at det å være en hennsynsløs aktivist kan forsvares gjennom “pressefriheten”.

   Journalistenes trang til å bestemme hva folk skal tro og mene har vært den viktigste drivkraften for fremveksten av de aller fleste farlige ideologier og negative utviklingstrekk.

  • Deter alltid avslørende når de som selv stadig bytter nick selv er de første til å kritisere andre for akkurat det samme de selv praktiserer. Nærmere fariseerne er det neppe mulig å komme. Lykke til i Harmageddon!

   PS! Og hils deres herre Satan og si at han snart er ferdig.

   Tjohoo og hei!

   11
   1
  • Laila. Ta imot Jesus Kristus som Herre og Mester i livet ditt. Så unngår du Harmageddon.

 19. ”FØDT PÅ NY” OG DIMENSJONENE

  ”Å ”bli født på ny” er en nødvendighet for å kunne forlate vår fire-dimensjjonale tilværelse og forflytte seg over i de neste dimensjonene. Grunnen til at vi må dø og fødes på ny er rett og slett Bibelens klare ord om at ”kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike”.

  Stephen Hawking sa at det må finnes minst 11 dimensjoner. Menneskene annammer kun fire av disse. Sansenes oppfatning av virkeligheten er meget begrenset. ”Gud er lys”, forteller Bibelen. Vi vet at i lyshastigheeten på +300 000 km/sek. Står tiden stille. Derfor er ikke Gud rommet av vårt tidsbegrep.

  Planetene reiser rundt solen i ca. 104 000 km/t, og jorden dreier rundt seg selv i ca. 1500 km/t. Dette betyr at vi farer betydelig saktere gjennom rommet enn lyset. I og med at noe går saktere enn lyshastigheten oppstår begrepet tid. Tid karakteriseres som avstand mellom begivenheter og tid er pr. definisjon ulik hastighet.

  Gud er altså ren energi – elektromagnetisk stråling – noe våre øyne ikke oppfatter dersom den lengre frekvensen nedover når infrarødt eller oppover blir kortere og genereres til ultrafiolett eller radioaktiv stråling. Men alt dette er blant oss og rundt oss hele tiden. Vi kan derfor fastslå at himmelen er her, men vi ser det ikke i vår fire-dimensjonalitet. Derfor sier skriftene at ”Gud er ikke langt borte fra en eneste en av oss”.

  Masse og energi er imidlertid ekvivalenter. De har en dualitet, og masse er bare bunden energi. Energi kan heller ikke ødelegges og bli til ingenting. Det kan derfor heller ikke ha blitt til av ingenting. Følgelig finnes en entitet som har brukt litt av sitt eget gigantiske energilager og generert noe masse av dette. Vi vet fra hydrogenbombe-implosjoner at en viss mengde masse oppstår i kjølvannet av sprengningen.

  Slik kan vi altså tenke oss at Gud skapte masse av sin egen lysenergi. Vi ser i dag fortsatt reminisensene av denne eksplosjonen gjennom Hubble-teleskopet som observerer rødforskyvningen i ytterkanten av universet der lyset farer fra oss i lysets hastighet mens vi blir hengende etter.

  Dersom vi altså skal forflyttes til himmelen må vi konverteres til en ny skapning og rekonstrueres eller ”fødes på ny”. Masse – som vi består av – kan ikke oppnå lyshastighet uten at vår strukturelle molekylærbiologi ødelegges. Oppnår vi runddt 87 prosent av lyshastigheten går vi i oppløsning og konverterer til ren energi.

  Jeg håper min undervisning av dere ikke blir for komplisert. Det holder selvsagt at dere vet at de 144 000 kvinner som har himmelsk håp må fødes på ny for å kunne arve Guds rike. NT er skrevet til oss. De fleste skal imidlertid som Jesus sier i saligprisningene ”arve jorden”. De som overlever Harmageddon vil da motta den tredje og siste lovsamlingen med tanke på evig liv her nede.

  Hyggelig å få anledning til å vise dere Jehovahs gigantiske storhet. Storebror Kristus, de andre 143 999 og jeg gleder oss til å ta fatt på ”alle tings gjenopprettelse” etter Edens hage. Bli med da vel!

  13
  2
  • Har du glemt hva du har skrevet før ? Du er jo en av de 12 utvalgte som først skal styre hele jorden. Deretter skal du og disse 11 andre til Himmelen og styre sammen med de øvrige 12 disiplene som allerede er der.
   Siden du prøver å fremstå som fysiker ; kan du forklare meg den enkle formelen :
   c = lambda x f

  • Du har helt rett Ture. Bortrykkelsen for oss salvede som blir tilbake på jorden etter Harmageddon kommer først når vi har etablert Jehovahs nye administrasjonssenter nord for Jerusalem – ”Yehovah shaamah” – som betyr ”Jehovah er der”. Midt inne i denne byen ligger den nye tempelliknende bygningen kalt ”den hellige gave”.

   Her vil vi i tolv skift ta imot ”de nye bøker” som Kristus på vegne av Jehovah vil overgi oss som rettledning for menneskeheten – den tredje pakt etter GT til Kristus og NT til oss salvede. Da blir all fokus på menneskeheten frem til slutten av de tusen år. Når de siste salvede så rykkes opp, vil det himmelske bryllupet mellom Kristus og oss avholdes. Hele bruden må jo være tilstede i sitt eget bryllup.

   11
   3
  • Da vil jeg spørre deg igjen. HVOR HAR i Guds Ord står det skrevet om de der dimensjonene? Bok, kapittel og vers. Og ikke Hawkins’ gudsfornektende bøker. Jeg er ydmyk nok til å tro at du ikke vil svare på det nå heller. Sist jeg spurte, reiste du til Syden for å stå klar til å overta den eiendommen du hadde utvalgt deg før Harmageddonet ditt skulle oppfylles. Og der skulle du opprette din egen blogg, hvor du kunne utfolde deg i det vide og brede med ditt evindeluge gudsfornektende budskap. Og så skulle du ikke skrive mer på Søkelys.

  • Ambassadør !
   Du svarer meg ikke når det gjelder den enkle fysiske formelen :

   c = lambda x f

   Formelen er høyst relevant når det gjelder din forståelse av både lys og elektromagnetiske bølger.
   Men du kommer med nye opplysninger her : Før har du skrevet at DU sammen med 11 andre skal styre hele jorden. Videre så vet du ikke hvem disse andre er. Du vet heller ikke hvilken del av jorden du skal styre. Men nå kan du fortelle at dere 12 skal styre jorden på skift. Da er det innlysende og logisk at DU alene skal styre jorden den tid ditt skift varer.
   Det er ikke min oppgave å dømme noen på denne jord – slikt er det andre som skal gjøre – ifølge Skriften. Således avslutter jeg her.

 20. 02/01/2020, kl. 15:42 sa JEHOVAHS AMBASSADØR Bla:

  Gud er altså ren energi – elektromagnetisk stråling – noe våre øyne ikke oppfatter dersom den lengre frekvensen nedover når infrarødt eller oppover blir kortere og genereres til ultrafiolett eller radioaktiv stråling.

  Følgelig finnes en entitet som har brukt litt av sitt eget gigantiske energilager og generert noe masse av dette.

  Slik kan vi altså tenke oss at Gud skapte masse av sin egen lysenergi.

  Dersom vi altså skal forflyttes til himmelen må vi konverteres til en ny skapning og rekonstrueres eller ”fødes på ny”. Masse – som vi består av – kan ikke oppnå lyshastighet uten at vår strukturelle molekylærbiologi ødelegges. Oppnår vi runddt 87 prosent av lyshastigheten går vi i oppløsning og konverterer til ren energi.

  Jeg håper min undervisning av dere ikke blir for komplisert.
  ———————————- –

  “altså” “altså” “altså”.
  Hahahahahahahahah…
  Nei dette var ikke komplisert. Det er slik journalister vanligvis skriver når det handlere om noe de ikke forstår. Da bare later de som og durer i vei i håp om at andre ikke skjønner noe mer enn dem selv. Hvis de synes det de skriver virker høres litt vitenskapelig ut så tror de at alle andre synes det virker litt vitenskapelig også. Selv om det er bare svada.

  Men dette var så dumt at du selvsagt vet det selv.

  02/01/2020, kl. 15:42 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:
  Det holder selvsagt at dere vet at de 144 000 kvinner som har himmelsk håp må fødes på ny for å kunne arve Guds rike. NT er skrevet til oss. De fleste skal imidlertid som Jesus sier i saligprisningene ”arve jorden”. De som overlever Harmageddon vil da motta den tredje og siste lovsamlingen med tanke på evig liv her nede.

  Hyggelig å få anledning til å vise dere Jehovahs gigantiske storhet. Storebror Kristus, de andre 143 999 og jeg gleder oss til å ta fatt på ”alle tings gjenopprettelse” etter Edens hage.
  ————————-

  Dette var bare dum hastverkssvada for å gjennvinne legitimiteten som tullete religionskverulant. Veldig typisk og barnslig plumt at du skrev “kvinner”. Som om det å spille dum skulle gi deg rett til å være forumtroll.

  Det er med forumtroll som med andre troll. De sprekker i lyset. Så derfor holder du deg godt skult i mørket.

 21. JEHOVAHS KVINNE OG KRISTI KVINNE

  Hvorfor kaller Bibelen de 144000 for ”kvinner”, selv om både kvinner og menn er kalte til liv i himmelen? Jo fordi vi er underordnet Kristus lik en kvinne er sin jordiske mann i alle ting som under Jehovah Gud selv. Kristus forbereder nå bryllupet i himmelen som inntreffer etter at den siste av de 144000 er rykket opp. Dette kan bli en tid inn i 1000-årsriket.

  Som Kristus har en ”kvinne”, er alle englene Jehovahs ”kvinne” som lyder Ham dag og natt.

  9
  3
 22. 02/01/2020, kl. 19:10 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:

  JEHOVAHS KVINNE OG KRISTI KVINNE

  Journalisten har gått over til å skrive bare tøv. Tror ingen vil tro på skriveriet til den “kvinnelige ambassadøren” / “Sadoks sønn” heretter. Du er åpenbart bare ute etter å plage folk.

 23. 02/01/2020, kl. 19:10 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:

  JEHOVAHS KVINNE OG KRISTI KVINNE

  Journalisten har gått over til å skrive bare tøv. Tror ingen vil tro på skriveriet til den “kvinnelige ambassadøren” / “Sadoks sønn” heretter. Du er åpenbart bare ute etter å plage folk.

  3
  3
 24. Hei JV. Du er ikke en av de 144000. Men jeg skjønner godt at du tror det.
  Gud har gitt deg og meg en fri vilje, vi kan ta imot Jesus som vår redningsmann -eller ikke. Det haster. Gud er rettferdig og Han elsker meg og deg like høyt. Det står ikke i Bibelen om et spesielt JV-folk. Du må ikke la deg lure lenger. De 144000 er jøder. Gud reddet Noah og Lot. Og de frelste kommer Han heller ikke til å svikte. Han rykker oss opp i skyen før trengselstiden, for å møte Jesus i luften, så skal vi alltid være sammen med Ham. Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Les gjerne denne sidens nederste kommentar.
  God helg fra Hannah.

Det er stengt for kommentarer.