Israels statsminister måtte avbryte valgkampmøte og ble ført i sikkerhet etter palestinsk rakettangrep mot Ashkelon

Statsminister Netanyahu måtte avbryte et valgkampmøte og ble i all hast ført i sikkerhet etter at palestinske aktivister avfyrte en rakett mot Ashkelon som hadde besøk av statsministeren

Også under den tredje valgkampkampanjen måtte Israels statsminister Benyamin Netanyahu avbryte et møte med velgere på grunn av palestinske rakettangrep. På tross av at Israel og Hamas har inngått et stort antall våpenhvile-avtaler for å få slutt på angrepene, fortsetter de palestinske terrrorgruppene sin rakett-terror mot sivile israelske områder. På samme måte som i september hvor et tilsvarende angrep fant sted måtte den israelske statsministeren raskt bli ført i sikkerhet av sitt sikkerhetspersonell, og for statsministeren er det direkte pinlig og ydmykende at det samme nå skjer igjen.

I etterkant av onsdagskveldens rakettangrep har israelske fly bombet mål i Gaza. Det var under et valgkamp-arrangement at den israelske statslederen fikk en smak på hvordan sivilbefolkningen i det sørlige Israel har det. De palestinske terroristene var åpenbart klar over at Netanyahu igjen var innenfor rekkevidden av deres raketter og avfyrte således en rakett mot området Netanyahu var i. Da sirenene som varslet at et rakett-angrep ble utløst ble Netanyahu og noen støttespillere raskt ført til et tilfluktsrom. Etter et kvarter var faren over og Netanyahu kunne da fortsette sitt valgkampmøte hvor han kommenterte hendelsen slik. “Den personen som var ansvarlig for et tilsvarende angrep i september er ikke lenger iblant oss. Og personen som stod bak dette angrepet bør begynne å pakke sammen sine ting,” sa statsministeren som tydelig refererte til forrige måneds attentat mot Baha Abu al-Ata som var leder for islamsk hellig krig. Det er grunn til å anta at Israel vil sette alt inn på å ta ut den ansvarlige for onsdagens rakettangrep.

35 tanker om “Israels statsminister måtte avbryte valgkampmøte og ble ført i sikkerhet etter palestinsk rakettangrep mot Ashkelon

 1. GUDS SANNE ISRAEL ER EN ÅNDELIG “NASJON”:

  Nasjonen Israel kan for mange virke som et sympatisk land omgitt av et ondskapens imperium. Men for sanne kristne er ikke noen verdslig nasjon med militærindustri og politiske partier noen representant for himmelen og jordens Skaper Jehovah Gud. ”Hele jorden ligger i den ondes vold”, sier Bibelen.

  Da Jerusalem ble endelig ødelagt i år 70 evt., konverterte Guds Israel til et åndelig folk bestående av salvede, sanne kristne fra alle verdens folk, også etniske jøder. Bibelen slår derfor fast at ”ikke er den jøde som er omskåret på kroppen, men ved hjertets omskjærelse i ånden”.

  De som venter på at dagens bokstavlige Israel plutselig skal fremstå som Guds Israel vil bli svært skuffet når det som virkelig vil skje er at alle nasjonene i ett nu – tvunget av Jehovah ved Kristus – via FN vil forby all offentlig religiøs utfoldelse world wide. Denne åndelige ”skjøgens” fall vil raskt avstedkomme et voldsomt utrop om ”fred og sikkerhet” kloden rundt. Og midt i utropet vil Gud ved Kristus vende seg mot alle de som ikke tjener Ham i Harmageddon!

  Det er derfor ingen tid å miste for de som vil nærme seg Jehovah og unngå evig død og fortapelse når Dagen snart er her. Påkall Jehovahs store Navn og begynn å gjøre Hans velsignede vilje. Det er hva hvert livsglad menneske bør gjøre. Gjør 2020 til året DU blir ”født på ny”! Lykke til!

  26
  37
  • Og DIN overtro fører til en evig fortapelse og evig pine i ildsjøen.

   29
   22
  • Ordet kolasis (gresk) i NT betyr direkte oversatt evig avskjærelse – fra livet. Pine er her feilaktig benyttet av de som trosmessig heller til grekeren Platons eventyr om at menneskene har en udødelig sjel.

   Derved fikk Platon et filosofisk problem på kjøpet. De onde døde jo følgelig heller ikke, og måtte oppbevares et sted. Stedet ble hentet fra andre religioners straffesteder – som igjen utkrystalliserte seg over tid som helvete.

   Bibelen derimot er klar i Forkynneren 3:18-20:

   18 Jeg sa i mitt hjerte om menneskene:
   Gud prøver dem så de selv kan se
   at de er som dyr.

   19 For det går mennesket
   som det går dyrene,
   den ene som den andre:
   Begge skal dø,
   samme livsånde har de alle.
   Mennesket har ingen fortrinn framfor dyrene.
   For alt er forgjengelig.

   20 Alle går til det samme sted.
   Alle er kommet av støv
   og skal bli til støv igjen.

   Kolasis betyr altså evig avskjærelse fra livet. Eller ikke-eksistens. At det er evig betyr at det gjelder mennesker som Gud i fremtiden IKKE vil gi noen oppstandelse til nytt liv på jorden. De som imidlertid har dødd opp i gjennom tidene siden Abel, og ikke er avskåret fra nytt liv slik fariseerne ble, kan se frem til en oppstandelse på en paradisisk jord under det tusenårige riket.

   Det er BARE de utvalgte 144000 kvinner og menn som når de dør vil komme rett til himlene. NT er skrevet til disse, liksom GT var skrevet for Jesu Kristi komme. Under det tusenårige riket vil de som har overlevd Harmageddon samt de etterhvert oppstandne menneskene få den tredje bokrullen spesielt dedikert til jordmenneskene.

   20
   34
  • Det hjelper ikke med verken ånd, logikk eller filologi hr. Ambassadør. Enkelte mennesker er på “tissen,bærsjen,prompen”-stadiet livet ut. De er lik stemmekveget i vesten – uten forstand. Og da gjenstår bare å klemme på hue og tyte ut uadekvat gørr. Den lyse siden er at det gir deg anledning til å undervise enda mere i bibelske sannheter. Dette forstår ikke engang Djevelen. Og en tjener er som kjent ikke større enn sin herre.Derfor går han og de i baret. Hver bidige gang.

   17
   29
  • Vakttårnet bruker skriftstedet “For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. Men den som er jøde i skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven” (Rom. 2:28,29) til å hevde at de kjødelige jødene ikke lenger er Guds utvalgte folk. Men det er ikke temaet Paulus tar opp i denne sammenhengen. Paulus bygger her læren på det gamle testamente : “Så omskjær da deres hjertes forhud, og vær ikke så hårdnakket!” (5. Mos. 10:16). Og “Omskjær dere for Herren (Jahve) og ta bort hjertets forhud, Judas menn og Jerusalems innbyggere!”

   Bare en minoritet blant israelittene var det vi kan kalle omskåret på hjertet. Slik var det gjennom hele deres historie i bibelsk tid og slik er det i dag. De som var omskåret på hjertet kaltes “løftets barn”, i motsetning til “kjødets barn” som bare var omskåret på kjødet, jvf forholdet mellom Isak/Ismael og Jakob/Esau som Paulus trekker fram (Rom. 9: 8-13).

   Det samme prinsippet gjelder forsåvidt for kristne. At en er medlem av et kirkesamfunn eller organisasjon er ingen garanti for at en er “omskåret på hjertet”.

   En dag skal hele Israel bli frelst: “Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudeligheten fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder”. (Rom 11:26,27) Se også Jeremia 31: 33 Amen. Halleluja.

   12
   17
  • Den som forsøker å holde loven til jødene ”pelfester Kristus på ny”. Hele poenget med loven til jødene var at INGEN kunne holde den på grunn av ufullkommenheten Adam påførte sine etterkommere ved sitt fall.

   Loven sier ”like for like, liv for liv”. Men ingen kunne oppfylle dette som ufullkomne. Loven var fullkommen. Derfor måtte det et fullkomment menneske til for å oppfylle den. Jehovah lot derfor sin førstefødte himmelske sønn implanteres i Maria i form av en fullkommen sædcelle. Marias eggcelle var resessiv, men fordi Gud lot en fullkommen sædcelle implantere i henne ble sistnevnte dominant og overskygget Marias ufullkomne morsliv.

   Det var selvfølgelig ikke Gud som lot seg implantere. Da ville ikke loven om LIKE for LIKE vært oppfylt. Gud er ikke vår like. Men sønnen var en himmelsk skapning som på denne måten ble menneske – Adams like – i det begge var fullkomne. Når Jesus døde som fullkommen ble Jehovahs lov oppfylt av Kristus, slik at Jehovah – lovgiveren – kunne oppheve denne loven som slo oss andre i hjel. Og vi kom da under nåden – kristendommen. Om det hadde vært Jehovah Gud selv som døde, hvem skulle da ha vekket Ham til live. Kristenhetens lære er her ren blasfemi. Jehovah rommes ikke av himlenes himler, og langt mindre et bittelite menneskes morsliv.

   Når Jesus døde fikk vi altså våre ufullkomne synder utkvittert, og vi står i dag nullstilt og kan velge eller velge bort vår personlige evige fremtid. Akkurat det samme gjelder for jødiske etterkommere i dag. ”Her er ikke jøde eller greker…”) Jødenes kollektive rett til Guds rike ble forkastet i år 70, da tempelet brant og forsvant med sine ættelister. I dag vet INGEN hvem som er opprinnelige jøder, men det bor et folk av innflyttere innenfor det gamle Israels grenser.

   Derfor sier Paulus at det er de ÅNDELIGE KRISTNE som etter Jesu død er de sanne jøder, uansett hvilken etnisitet de enn tilhører. Det er innsamlingen av dette Guds Israel av salvede kristne som i dag er det ”hele Israel som skal bli frelst”. Og blant disse finnes det opprinnelige jøder fra Pauli tid frem til i dag. Men den etnisiteten du etterlyser har NULL interesse for Jehovah Gud. De opprinnelige jødene fikk sin sjanse og forspilte den som nasjon betraktet i år 70 evt., i det Jehovah ved Kristus IKKE fant 144000 opprinnelige jøder blant disse til å utgjøre det nye åndelige Israel. Thats it. Og det vil dere merke kvikkere enn kvikkest når det hele drar i gang.

   15
   29
  • Hei JEHOVAHS AMBASSADØR.

   Johannes 8-24:
   Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder.

   Johannes 1-18:
   Ingen har noen gang sett Gud,
   men den enbårne, som er Gud,
   og som er i Fars favn,
   han har vist oss hvem han er.

   den enbårne, som er Gud.den enbårne, som er Gud,den enbårne, som er Gud,den enbårne, som er Gud,

   Jesus er Gud!!!!

   Johannes 14,8-11

   Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

   Igjen,Jesus er Gud! ORDET BLE MENNESKET

   4
   6
  • Hei Bjørn.

   Selvfølgelig var Jesus det eneste mennesket som hadde sett Gud Jehovah. Han var jo den første Gud skapte, og levde som odelsgutt under Ham i himmelen mens de sammen skapte resten i himmel og på jord.

   Ordet ”gud” – theos – betyr en person som står over andre. Derfor heter det ”i himmelen i gudenes forsamling”. Det betyr at englene også kalles guder i forhold til oss mennesker. Ja selv på jorden blir dommerne i Bibelen kalt guder. Dette viser oss at ordet ikke nødvendigvis alltid betyr den høyeste Gud Jehovah, men har et større innhold.

   Jeg ser dessuten at du skriver ”Gud” med stor ”G”. Da skal du vite at verken paleo-hebraisk eller koine-gresk vekslet mellom minuskler eller versaler – store og små bokstaver. Bokstavene sto ofte helt tett i tett, og setningene måtte dannes i leserens hode.

   I Johannes 1:18 er din oversettelse helt feil, og preget av oversetterens ideologiske ståsted. I grunnteksten står det slett ikke ”som er Gud”. I Lyder Bruns oversettelse heter det:

   ”Gud har ingen noensinne sett; den enbårne som er av guddomsart, han som er i Faderens favn.”

   I Studiebibelen oversettes det ord for ord. Der kan du lese det slik:

   ”Gud ingen har sett noensinne. Den enbårne sønn, gud han som værende i fanget faderens han forklarte (ham)”.

   I Living-oversettelsen heter det: ”Faderens ledsager”. Andre sier ”ved faderens side”, ”som er tett forbundet med faderen”, ”nærmest faderens hjerte”. Jesus oversettes også ”som faderens tolk”. Jesus var altså ”EN GUD” – han sto over oss fordi han var fullkommen, men disse versene oversatt ord for ord kan ikke benyttes til å fuske med en blanding av store og små bokstaver og feil oversettelser for å få til at Jesus er Faderen selv.

   Det er også svært ulogisk. Jesus bad til Faderen i Fadervår, ikke til seg selv. Han utbrøt på pelen: ”Min far min far, hvorfor har du forlatt meg?” Bare dårer tror han snakket til seg selv. Jesus er ”den enbårne gud”. Det betyr at han står over alle andre skapninger, og er den eneste som er ”båret frem” av Jehovah alene. Etterpå skapte de jo resten sammen og det gjør oss ”flerbårne”.

   Når Filip sa ”Herre (Jesus) vis oss Faderen”, så var jo det en umulighet. Bibelen er klar på at ”Gud er lys”, og ”INGEN kan se Gud og leve”. Men det nærmeste mennesker har sett Jehovahs personlighet er den fullkomne sønnen da han var på jorden. Han var i fullkommen harmoni med sin Fars personlighet og hensikter. Derfor kunne han si: ”Den som har sett meg har OGSÅ sett Faderen”. Deretter forklarer Jesus at han er det nærmeste de kommer Faderen. Han har vært hos Ham og han skal tilbake til Ham, og har eksakt samme syn på rett og galt som sin Far Jehovah. Ulike språk har ulike idiomatiske former for ordenes betydning. Og i dette tilfellet betyr ”sett” at Jesus og Jehovah var i fullkommen harmoni med hverandre, slik det også fremgår av de påfølgende versene.

   Derfor konkluderer Jesus i Johannes 17:3: ”Dette er det evige liv at de kjenner deg, DEN ENESTE SANNE GUD, og ham du utsendte, Jesus Kristus”. Vi kan derfor konkludere at Jesus etterlignet sin himmelske Far så fullkomment at dersom Jehovah selv hadde vært på jorden ville Han ha handlet eksakt som Hans sønn gjorde. Derfor sier han da også at :” Jeg gjør ingenting av meg selv, men taler kun det som min Far har lært meg…jeg gjør det som er Han til behag”. (Joh. 8:28,29)

   Jesus sier også følgende: ”Jeg går til Faderen, for Faderen er STØRRE enn meg”. (Joh. 14:28) Og han sier: ”Faderen er min Gud og deres Gud”. (Joh. 20:17) Og i Johannes 14:6 sier han: ”Jeg er VEIEN, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg”. Jesus sier altså selv at han IKKE er MÅLET. Han er bare en VEI, et middel, frem til MÅLET som er Jehovah Gud.

   6
   15
  • Vi ser samme språklige utfordring når Jesus sier: ”

   ”Jeg og Faderen, vi er ETT”.(Min uthevelse) her må vi åpenbart se forskjellen på ”ett” og tallordet ”en”. Bibelen sier jo også at ”mann og hustru skal være ETT”, og at ”dere (Jesus taler til disiplene) må være ETT liksom jeg og Faderen er ETT”.

   Her blir det enkelt å observere at ”ETT” ikke betyr ”en” og samme, men at ”ETT” betyr at Jesus og Faderen, mann og hustru, og disiplene må være ”fast forent i samme sinn og samme mening og det må ikke herske splittelse blant dem”, slik Bibelen flere steder aksentuerer. For mann og hustru er jo slett ikke samme person, og ei heller disiplene. ”Den som har visdom, bruke den”.

   6
   14
 2. Det er vel ikke nødvendig å nevne navn men det er noen på dette forumet som stadig miner meg om ap. gj. 16, 17. Hvor lenge hadde hun holdt på hvis ikke Paulus hadde stoppet henne tro? Antagelig så lenge hun greide å åpne munnen.

  Hun ble stoppet etter noen dager. Men her inne har vi en som har fått holde på i årevis.

  Bibelen er veldig klar på hvordan Ordet skal formidles. Kristne skal få tiltale tre ganger. Ikke mer. Og hvis vanlige folk avviser Ordet skal man trampe støvet av føttene og gå til en annen by. Det å være direkte plagsom er synonymt med å vannære Guds Navn. Man kan kalle det “negativ misjon”.

  Hvis noen pga notorisk trass ikke ønske å følge Guds Bud så er det lett å sette dette i sammenheng med nevnte skriftsted i apostelgjerningene. Den onde ånden hadde en notorisk trang til å plage Paulus på en syk måte.

  Men det største problemet er vel at et nettsted som tar mål av seg til å advare mot vranglære blir et sted hvor nettopp slik åpenbar vranglære kan formidles fritt. Litt på samme måte som når predikanter som farer med vranglære lett asossieres med det trossamfunnet som slipper dem til.

  7
  7
  • Når slike som deg ikke lenger har bibelske argumenter og taper hver debatt roper dere alltid på sensur og utestengelse. Akkurat som globalistene nå lanserer nye “hatpratlover” etterhvert som det viser seg at det grenseløse multikulteksperimentet knuser den vestlige kultur. Sannheten er at du og de blir redde når resultatene uteblir og stupet nærmer seg. Og frykt skaper deretter aggresjon og krav om sanksjoner. Husk at de feige skal i ildsjøen.

  • @ Det å være direkte plagsom er synonymt med å vannære Guds Navn

   Det verste er vel de som ikke engang bruker Guds Navn. Da blir det jo ikke noe igjen å vanære.

 3. 29/12/2019, kl. 01:32 sa Ansgar:

  Når slike som deg ikke lenger har bibelske argumenter og taper hver debatt roper dere alltid på sensur og utestengelse. Akkurat som globalistene nå lanserer nye “hatpratlover” etterhvert som det viser seg at det grenseløse multikulteksperimentet knuser den vestlige kultur. Sannheten er at du og de blir redde når resultatene uteblir og stupet nærmer seg. Og frykt skaper deretter aggresjon og krav om sanksjoner. Husk at de feige skal i ildsjøen.

  “Ansgar” er en av de mange falske identitetene til “ambassadøren”. Det er ikke vanskelig å finne paraleller i Bibelen til de som presenterer seg som “guds utvalgte” under falsk identitet. Djevelen kan jo aldri gi seg ikke åpent til kjenne hvis han skal fremstå som en “lysets engel”. Ei heller de som velger å gå i hans fotspor.

  De nye politiske trendene i dag handler ikke bare om globalisering. Det brukes også mye resurser på å skape et ideologisk grunnlag for dette. Men for å få til dette må de samtidig bryte ned de føringene Bibelen og kristen tro har lagt inn den vestlige kulturen gjennom snart totusen år.

  Som mannen med den falske identiteten sier, politikerne vil gjerne sensurere kristne. Men lite tyder på at de ønsker å stoppe de som oppfører seg påtrengende og uakseptabelt hvis det bare tjener deres agenda. Nemlig å bekjempe evangelisk kristendom.

  I løpet av de to tusen årene kristendommen har eksistert har man sett utallige former for sektrisk vranglære. Disse kommer og går. Men den evangeliske bibeltro kristendommen har overlevd. Og det er ikke vanskelig å finne ut hva den består i. Den eksisterte 1900 år før noen hadde hørt om “profeten Rutherford”, jehovas vitner og deres veldig spesielle harmageddonreligion.

  10
  2
  • JW, viser han har stor bibelkunnskap. Derimot hevder han å være en av de 144000 som skal styre verden, det nedgraderer troverdigheten av den bibelkunnskap han formidler igjen og igjen. Han har endog evnen til å formidle bibelkunnskaper på en glimrende måte, så om man ikke kjenner sin bibel og forstår at man ikke kan påberope seg å være en av de 144…som skal til himmelen og styre, kan han fint med sin lære vippe mange av pinnen så de endog gir hans lære rett. Dette går under ytringsfriheten, og den benyttes flittig da det er mange som muligens leser, men ikke kommenterer. Så ikke vet jeg hvor mange han omvender her inne på Søkelys med sin bibelkunnskap og sine meget logiske svar på alt som motsies.

   13
   2
  • Brev til det høye råd:

   ”Denne Jesus viser han har stor torahkunnskap. Derimot hevder han å være Guds sønn og at han skal styre verden. Det nedgraderer troverdigheten av den torahkunnskap han formidler igjen og igjen. Denne Jesus har endog evnen til å formidle torah-kunnskaper på en glimrende måte, så om man ikke kjenner sin torah og at man ikke kan påberope seg å være sønn av Gud som skal til himmelen og styre, kan han fint med sin lære vippe mange av pinnen så de endog gir hans lære rett. Dette går under ytringsfriheten, og den benyttes flittig da det er mange som muligens leser, men ikke kommenterer. Så ikke vet jeg hvor mange denne Jesus omvender her blant oss rettroende med sin torahkunnskap og sine meget logiske svar på alt som motsies.”

   PS. Noen bør derfor gjøre noe med denne usle nasareeren. Overlat ham til romernes hatkrimgruppe før ”hele verden renner etter ham”. Da tenker jeg de henger ham opp og vi blir kvitt denne brysomme ødeleggeren av vår åndelige idyll.

   På vegne av flere
   Deres rettroende tjener

   4
   18
  • Er du blitt Jesus frelseren også nå? Forfulgt på søkelys under så mange nick navn at du ikke vet hvem av dem du er. Så kan du gjenta dette også, da får alle det inn med teskje.

   13
   2
  • Han har vært frelseren i ganske mange år. Ikke bare på Søkelys. Han briljerte i andre forum og under navnet WOX. Det er bare så rart at frelsen hans, for det meste, består i redselen for Harmageddon. Ikke gleden i å få frelse i Jesus Kristus, og bli vasket hvit i Jesu blod. Frelsen hans består også i selvopphøyelse og selvskryt.

   10
   2
 4. GJEST: ”-Djevelen kan jo aldri gi seg ikke åpent til kjenne hvis han skal fremstå som en “lysets engel”

  DET ER ALLTID AVSLØRENDE Å VÆRE VITNE TIL DE SOM SKRIKER HØYEST OPP OM ANDRES ANONYMITET MENS DE SELV STÅR FREM ANONYMT. NÆRMERE FARISEERNE KAN MAN NEPPE KOMME. HJELPE SEG MANN – SER DE DET IKKE SELV?

  • For mitt eget vedkommende er saken klar. Jeg er intet. Jehovah er ALT. Det er HANS NAVN som må frem. Og ikke stakkaren meg som skal frem i lyset. Heldigvis sier Bibelen i 1. Korinterbrev 1:28:

   28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.

   At det skulle komme noe godt fra Nasaret irriterte jødene. Hvor meget mer irriterer det kristenheten at Gud skulle velge ut en snekker fra Norge. Men sånn er det. Det lever jeg greit med og dere dør med det. Om dere ikke vender om.

   En tjener er ikke større enn sin herre. Forfulgte de Jesus, så vil også jeg bli forfulgt. Men jeg skuer med stoisk ro og en ubrytelig visshet rett frem mot det strålende målet som ligger like foran meg – HIMMELEN – hvorfra jeg skal styre universet sammen med mine 143 999 brødre og storebror Kristus.

   6
   20
  • Kanskje jeg tok feil «Ansgar»? Det var en Ansgar som pleide kommentere på Søkelys før, nå er det en annen med samme navn, men de har så vidt jeg har lest ikke samme mening

   6
   1
 5. A)
  I henhold til Bibelen skal de salvede ”bli Kristus lik” og ”herske sammen med ham – under Jehovah Gud. Vi er også guds diplomatiske UTSENDINGER – altså Hans ambassadører.

  B)
  I henhold til Bibelen ”skal en gift kvinne underordne seg sin mann i alle ting og være i stillhet, for HAN er en FRELSER for hennes legeme”, står det skrevet. Enhver gift manns oppgave er således å være en FRELSER og bidra til at hustruen også frelses for Gud.

  Men akkurat som ordet demokrati ikke lenger har noen relevans for folk flest, er Bibelens teokrati, dens lover, normer og prinsipper ukjente for flertallet. Og hovedtyngden av de som hevder seg kristne kjenner verken Jehovah Gud eller sønnen Hans. Langt mindre Hans jordiske tjenere og profeter. Derfor vil historien gjenta seg. Og derved vil profetiene gå i perfekt oppfyllelse.

  8
  22
 6. 29/12/2019, kl. 12:05 sa Ansgar:

  GJEST: ”-Djevelen kan jo aldri gi seg ikke åpent til kjenne hvis han skal fremstå som en “lysets engel”

  DET ER ALLTID AVSLØRENDE Å VÆRE VITNE TIL DE SOM SKRIKER HØYEST OPP OM ANDRES ANONYMITET MENS DE SELV STÅR FREM ANONYMT. NÆRMERE FARISEERNE KAN MAN NEPPE KOMME. HJELPE SEG MANN – SER DE DET IKKE SELV?

  Gjesten har aldri gjort krav på å ha den “eneste sanne lære” og aldri påtvunget andre forvrengte omskrivninger av det som står i Bibelen. Slik du gjør døgnet rundt.

  Du gir deg ut for å være en som aldri har besmittet seg med kvinner og som er som en jomfru. Du følger Lammet hvor enn det går og det har aldri blitt funnet løgn i din munn. Du krever å være uten feil eller lyte! Slik som de 144 tusen jødene som blir beskrevet i Joh åp. 14.

  Når man tenker på alt det du har skrevet på dette forumet under falske identiteter så fremstår dette som ekstremt komisk. Helt latterlig. Utrolig at du fremdeles prøver å fremstå som noe annet enn det du er. Din forståelse av det som står i Bibelen må jo være veldig begrenset.

  Så lenge du bare terper på Rutherfords hjemmelagede armageddonreligion i det uendelige er du nok uønsket. Den alkoholiserte advokaten Rutherford, som tjente store penger på å publisere falske profetier, gjorde et stort nummer av å kalle alle som ikke underordnet seg ham selv for “djevelens barn”. Akkurat som du har gjort. Snakk om å mangle evne til å se ting selv!

  Men rett skal være rett, Rutherford turte i det minste å stå frem med fullt navn. Selv om religionen har kokte sammen var en åpenbar forfalskning av evangelisk tro.

  12
  3
 7. Nå pleier ikke jeg kommentere JW, sine innlegg lengre, men synes det er trist når han briljerer med sine velformulerte innlegg, og samtidig er veldig tydelig på at all kristenhet er bunnfalsk. Jesu død på korset, intet helvete osv. Bibelen taler om ulike straffer på dommens dag, men læren til JHV, utelukker det da alt tilintetgjøres. Dermed får alle syndere samme straff, noe som ikke står skrevet. Matt:10/15 «Sannelig sier jeg dere: « Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåeligere på dommens dag, enn denne by». Det forteller at det er ulike straffer land/byer/mennesker dømmes til på dommens dag, det er stikk i strid med læren til JW. Det blir mye JHV, sin lære på Søkelys som krasjer når andre kommenterer bibelen. En type meningsutveksling med litt mer variasjon hadde vært mer givende på et kristent nettsted, og gjort det mer interresant å delta i de ulike innleggene. Men for all del JW, jeg kan ikke nekte deg å formidle det du er overbevist om, selv om jeg ikke er enig med deg.

  20
  6
  • Bettina:
   Dermed får alle syndere samme straff, noe som ikke står skrevet. Matt:10/15 «Sannelig sier jeg dere: « Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag, enn denne by».

   Det er tydelig at de som Gud fullbyrdet dommer over i tidligere domsavsigelser ikke nødvendigvis ble tilintetgjort for bestandig. På Sodoma og Gomorras tid hadde jo ikke menneskene fått anledning til å ta stilling til den kristne frelsesplanen. Det er derfor muligens slik at flere av disse som døde kollektivt kan få en ny mulighet til å ta standpunkt til Kristus ved en oppstandelse i det tusenårige riket.

   Jesus mente i så fall at menneskene han talte til i Korasin, Kapernaum og Betsaida lå dårligere an til en fremtidig oppstandelse etter døden enn Sodoma og Gomorra fordi de hadde forkastet Guds sønn ansikt til ansikt. Det hadde tross alt ikke sodomittene og gomorianerne gjort. Men det er intet her som gir noe grunnlag for å mene at Gud differensierer straffen til annet enn døden/bortfall av liv.

   Men hebreerne benyttet også tidvis hyperboler – illustrerende overdrivelser for å vekke folk. ”Når Sodoma og Gomorras innbyggere måtte dø – hvor meget mer disse som forkastet selveste Kristus. Det blir det samme med mange av dere som her på Søkelys forkaster min forkynnelse. For verken mine eller min storebror Jesu ord kom/kommer fra oss selv, men de kommer fra Jehovah Gud selv utlagt gjennom Hans rene ord. ”Slik talte også profetene Guds ord drevet av Hans ånd”.

   Jeg aner deg muligens dithen at du og mange blant de navnkristne mener Gud har sadistiske tilbøyeligheter og at dere helst ser at Gud torturerer synderne i varierende grad før han dreper dem. Eller kanskje torturerer dem i all evighet.

   Slike sadistiske tanker har imidlertid ikke Skaperen. Han vil etter hvert bare ha orden i sysakene og fjerne de menneskene fra livet som fører andre til fall. Slike som deg, dersom du ikke vender om. Verken Jehovah Gud eller Kristus er slike sadister som du tydeligvis ønsker deg.

   Tvert imot gjør slike synspunkter fra den frafalne kristenheten at kristendommen mister terreng fordi den virker avskyelig på mennesker i sin alminnelighet. Og dere setter også Guds personlighet i et dårlig lys. Guds ord er klart:

   ”Se, jeg har lagt fremfor dere livet eller døden. Så velg da livet!”

   9
   21
  • Når JVen sier all kristenhet er bunnfalsk, så gjelder det selvfølgelig også hans egen kristenhet. Alt han gulper ut av seg er gjennomsyret at falskhet, selvopphøyelse, selvskryt og løgn. Og han har selvfølgelig opphøyet seg til å være en blant de 144000 av Israels stammer. Jeg har tidligere spurt han HVILKEN av Israels tolv stammer han tilhører, men han har ikke svar på det. Nei.

   19
 8. Ambassadøren skrev: ”Når Sodoma og Gomorras innbyggere måtte dø – hvor meget mer disse som forkastet selveste Kristus. Det blir det samme med mange av dere som her på Søkelys forkaster min forkynnelse. For verken mine eller min storebror Jesu ord kom/kommer fra oss selv, men de kommer fra Jehovah Gud selv utlagt gjennom Hans rene ord. ”Slik talte også profetene Guds ord drevet av Hans ånd”.

  Forkynnelse!!!

  Dette tar helt av. I beste fall kan det sies å være en farse som kan lære oss litt om religiøse sekter.

  Hvor i Bibelen kan vi lese om de som må skjule seg? Vel, det begynte med Adam og Eva etter syndefallet. I det Nye Testamentet advares det hele tiden om folk som gir seg ut for å være noe annet enn det de er. Det kalles å være falsk. Og når noen som påberoper seg en så “skyhøy status” som JV-ambassadøren og ikke tør å gi seg til kjenne, ja da må det sannelig være lov til å lure på om han har noe å skjule. Eller kanskje han bare er feig? Slik som Peter når han ville skjule sin identitet den natten de tok Jesus til fange?

  Mest sannsynlig er det at JV-amassadøren er en slik person som nærer sitt eget selvbilde gjennom å snakke andre i senk. En person som suger energien ut av sine medmennesker gjennom å domminere dem med en overdreven, selvsentrert kommunikasjon som aldri tar slutt. En skrekk for alle lokale menigheter.

  Det virkelig avslørende, som ut fra Bibelen tar fra ham enhvær troverdighet, er hvordan han på gennerellt grunnlag dømmer alle som ikke vil “ta imot hans lære” til den evige ilden. “Og da kan de sannelig ha det så godt”.
  Sykt?

  At han ved å ta avstand fra jehovas vitner blir stående som den eneste i hele verden som har den “eneste rette lære” blir helt surialistisk når man vet at det i all hovedsak dreier seg om klassisk JV-religion.

  Og for ordens skyld, JV’ers religion er noe helt annet enn vanlig evangelisk kristendom. JV lære ble til for hundre år siden og ble laget slik at den skulle skremme svake sjeler til å melde seg inn i “guds eneste organisasjon”. I praksis var dette synonymt med å måtte jobbe gratis for JV. Og JV var praksis en organisasjon eid og styrt av Rutherford. Han sørget også for at mye av det som står i Bibelen skulle forvrenges så mye som mulig slik at hans religion ikke på noen måte skulle kunne forveksles med vanlig kristen tro. Den evangeliske kristne troen som hadde eksistert helt siden Jesu tid skulle stemples som “djevelsk”. Kun Rutherford forvaltet den hele og fulle sannhet”. Og eksempler på slikt finner vi overallt på dette forumet.

  I dag, etter hundre år, utgjør JV en helt mikroskopisk andel av verdens befolkning og de teller overhodet ikke blandt de som fremstiller seg som kristne trossamfunn.

  Når en som ikke for noen pris tør å si hvem han er, går ut av et slikt trossamfunn og fremstiller seg som “den eneste sanne”, “jehovas utvalgte” og likestiller seg med Jesus, da trenger ingen lure på hva de skal mene. Han går rett og slett i fotsporene til Rutherford og mange andre sektledere. Men som anonym er han jo dømt til å mislykkes. Det vet han nok selv. Men som nevnt, motivet hans er nok bare å nære sitt eget selvbilde gjennom store mengder domminerende og påtrengende kommunikasjon.

  20
  6
  • En god beskrivelse av en adferd mange har opplevd.
   Hva er vel bedere enn å hevde at “alt man sier er fra gud” når folk blir fed up?

   Tror dette er en typisk synd man må omvende seg fra.

   12
   5
  • Alle dere som skjeller og smeller og bruker julehelgen til å klikke dislikes mot ambassadøren. Dere er alle hans våte drøm. Jo mer oppmerksomhet han får jo mer koser han seg og skriver. En slik mann vil ingen klare å psyke ut. All vår skriving gir han bare ny energi og bøttevis av gratisreklame.

   22
 9. Det er fantastiske tider! Alt som før er skrevet går NÅ i oppfyllelse for deres øyne. Bibelen kaller det ”denne verdens scene” nå rett foran oppgjøret mellom Gud og menneskene.

  Himmelen er allerede renset for de falne englene – demonene – som er ”kastet ut og ned til jordens nærhet”. Satan og demonene leder det store flertallet av menneskeheten mot det endelige stupet.(Åpb.12:9)

  Derfor vrir og vender de onde menneskene seg i frustrert angst mens de venter på dommen i ”avgjørelsens dal”. ALT ligger nå klart. Anglo-Amerika samles nå som reminisensen av det syvende verdensriket/sydens konge. Nordens konge (europeerne for øvrig og den tradisjonelt sosialistiske verden) ligger også klar i den endelige vektskålen.

  Og Jehovahs religiøse motstandere skriker som vanlig mens de slenger rundt seg med personrettede ukvemsord der de skyr Guds ord som pesten. Det kan derfor ikke bli bedre sett fra en sann kristens ståsted. Det gir oss stort mot til å forkynne Jehovah Guds dommer når vi ser at alt går i eksakt oppfyllelse slik det står skrevet i Skriften.

  Pris Jehovah Gud alle dere folk og nasjoner så dere kan unngå Hans veldige hånds vrede og bli stående på Hans store dag!

  19
  22
  • Aiiiaiiaii. Fantastisk! La oss alle rulle oss i støvet for ambassadøren og hans presentasjon av Rutherofrds lære. Rutherfords endetidslære utspiller seg nå for våre øyne her på søkelys! Og hvem andre enn “guds ambassadør” spiller hovedrollen? Kunne det ha vært andeledes?

   Jeg kan nesten ikke tro det er sant!! Dette er STORT!

   Og så trenger man bare å “prise jehova” da gitt. Gratis billetten til et uendelig liv her på denne gamle jordkloden. Den jordkloden som Peter sier skal brenne opp og gå i oppløsning.

   Men ambassadøren har nå greid å HINDRET DET! Hvem andre enn amassadøren kunne funnet på noe slikt?

   Er det noen som vil bli skomaker i evigheten? I hundretusner av millioner år kan man sitte å lage sko. Millioner milliarder trillioner par sko. Og etter det kan man lage nye milliarder av trillioner par sko.

   Det vil sikkert bli helt utrolig spennende.. .

   (ambassadøren selv har forståelig nok sikret seg en plass i himmelen)

   13
   14
  • Nei, ikke alt går nå i oppfyllelse JV.
   Etter opprykkelsen av alle Guds barn (alle dem som tok imot Ham, gav Han rett til å bli Guds barn) blir det tøffe tider her nede. Det kan skje når som helst.

   En ting jeg reagerer på er at du skriver til flere her inne som om de er fortapt. Det om “gav dem rett til å bli Guds barn” er jo Bibelens egne ord. Og flere her inne bekjenner Jesus som sin Frelser.

   Gud vet alt om oss alle her inne.

   22
   15
  • Du har helt rett i at ”alle som tar i mot ham, ga han rett til å bli Guds barn.” Men da må de også ta imot Han som sendte ham – Jehovah Gud, som er den Faderen Jesus ber oss be til i Fadervår. ”Å ta imot ham” betyr en god del. Blant annet alt det jeg underviser dere i her på Søkelys. Jesus selv ropte ofte til Jehovah og tryglet om hjelp. ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”,ropte han. Det var neppe seg selv han ba til. Derfor bør også vi be til Jehovah og avslutte våre bønner med ”i Jesu navn amen”. Godt nytt år!

   11
   1
  • Tusen takk for det 🙂

   Ja, be til Faderen i Mitt navn sa Jesus.

   Og ja, skal man bli frelst så kommer man heller ikke utenom punkt 2 (og selvfølgelig punkt 1) i Rom. ti-ni-ti, å tro i vårt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde.

   13
  • Det må ha vært ekstremt vondt for den ondes ambassadør, at ikke Harmageddon skjedde da han reiste til Syden i 2018, der han sto klar til å innta sin utvalgte eiendom.

Det er stengt for kommentarer.