Fortsetter sin krig mot fylkesmannen og Plan og bygnings-etaten også i 2020 -sammenligner PBE og kemnerkontoret med Pol Pots drapsregime i Kambodsja

“Oslo kemnerkontor, Kommunal inkasso, tar til etterretning at du ikke ønsker betalingsavtale med oss,” skriver Oslo kemnerkontor i et skriv til Christensen.

Kommunal inkasso tar til etterretning at Christensen ikke vil ha betalingsavtale med dem  2019 ligger nå bak oss og vi er allerede 36 timer inne i 2020. Mens andre av oss spør hva som ligger foran oss av gleder og sorger, medgang og motgang i 2020, kan vi i hvertfall slå fast at en ting ikke kommer til å endre seg. Nemlig blogger Jan Kåre Christensens langvarige krig mot norske myndigheter og forskjellige offentlige etater. I kjent stil formelig gyver bloggeren og bibellæreren løs på de personer og etater som har fattet vedtak som innebærer at bibellæreren må rive en trapp, mur og bod som er ulovlig oppført på hans eiendom. I følge bloggeren er disse representanter for den onde som står i mot Jahves vilje og utelukkende er ute etter å ødelegge og rive ned. I sitt siste blogginnlegg sammenligner Christensen PBE og Oslo kemnerkontor med Pol Pot og 1970 tallets Røde Khmer regime i Kambodsja

Krokstien slik den så ut kort tid før bloggeren oppførte sin berømte mur som myndighetene nå krever revet.

Mens de forskjellige profetiske røster nå kommer med sine forutsigelser og spådommer om hva 2020 vil bringe, behøver man ikke være rare profeten for å forutsi at 2020 vil bli et utfordrene år for blogger Jan Kåre Christensen. Christensen som står bak bloggen “den himmelske blogg” brukt store deler av 2019 på å angripe og kritisere norske myndigheter, og da spesielt Oslo kommune, bygningsetaten og fylkesmannen fordi disse har slått fast at han har bygd i strid med regelverket. Også 2020 tegner til å bli et år hvor Christensens nettsider vil være preget av hans konflikt med den lokale øvrighet. Etter å ha spandert et blogginnlegg på selveste Jan Aage Torp har bloggeren i løpet av de siste fire dagene publisert fire blogginnlegg som helt og fullt er viet til hans langvarige konflikt med fylkesmannen, Oslo kemnerkontor og Plan og bygningsetaten.

Kaller seniorrådgiver Marius Vamnes en omvendt Robin Hood

Mens tiden for rivning av mur, bod og trapp nærmer seg med stormskritt tyr bloggeren til stadig sterkere ord og fordømmelser av den øvrighet som i følge Romerbrevet 12 er innsatt av Jahve Gud. En som nå rammes av Christensens kritikk er Marius Vamnes som er seniorrådgiver ved fylkesmannen i Oslo og Viken er i følge den himmelske blogg en “omvendt Robin Hood som både er urettferdig og ond fordi han ikke er god og føyelig nok. “Marius Vamnes er den egentlige lederen over PBE her i Oslo da han er den øverste sjefen hos Fylkesmannen her i Oslo. Hans direktive og beslutninger står øverst og alle må innrette seg etter denne mannen som er som en motsats til hva en embetsmann skulle og burde ha vært. Rettferdig, god og føyelig, mens Vamnes er urettferdig, ond og elsker å ta «middelklassen» og la de rike få viljen sin. Han er den omvendte Robin Hood som tok fra de rike og gir til de fattige. Vi leser om Robin Hood her, som er motsatsen til Marius Vamnes. Robin Hood han har vært sett på som en som kjempet mot urettferdighet og hjalp de svake. Marius Vamnes det stikk motsatte, som kjemper for urettferdigheten og vil at de rike skal få enda mer. Mens vanlige folk og fattige skal bli fratatt selv det de har,” skriver Christensen i sitt innlegg på årets første dag.

Sammenligner PBE og Oslo kemnerkontor med Pol Pot og Røde Khmer

PolPotSamtidig som klokken teller ned for dagen da bloggeren må bite i det sure eple og krype til korset å begynne å rive det han har oppført som er i strid med gjeldende lovgivning, blir språkbruken og retorikken på Christensens blogg stadig mer desperat og ekstrem. “Plan- og bygningsetaten i Oslo bruker nå Oslo Kemnerkontor imot oss, som i alle andre diktaturer prøver enn å knekke de innbyggerne som ikke følger ordrer, selv om det offentlige fremstår som korrupte, arrogante og ikke skikket!,” heter det i overskriften på blogginnlegget hvor Christensen går så langt som å sammenligne PBE og Oslo kemnerkontor med Pol Pot og Røde Khmer regimet i Kambodsja. “Hensikten var å utrydde alle «fiender av revolusjonen», noe vi åpenbart er når andre får lov å bl.a. å utnytte tomtene sine 57 ganger mer enn oss. Bilde av Pol Pot som var grusom. Men jeg skjønner ikke heller at en kan bli så grusomme og onde som Iver Helmo, Marius Vamnes, Lena Catrine Amdal, Lisbeth Nordli, Astrid Myhra og Regjeringsadvokat Elisabeth Sawkins Eikeland,” skriver bloggeren som dermed sammenligner sin egen situasjon med kommunist regimets massedrap av minst to millioner mennesker i Kambodsja under Pol Pots regjeringstid.

Ingen betalingsavtale likevel

I tidligere eposter har Christensen gitt uttrykk for at Oslo kemnerkontor hadde gått med på å trekke ham kroner 2000 pr måned fra og med 30 januar 2020. Ut fra tidligere korrespondanse mellom Christensen og Kommunal inkasso så det ut som om Christensen og kemneren hadde inngått en betalingsordning der kommunal inkasso skulle trekke ham med kroner 2000 pr mnd. Imidlertid må et eller annet ha skåret seg i dialogen mellom Christensen og kommunal inkasso som nå har låst seg fullstendig. I et skriv gjengitt på Christensens blogg skriver fagkonsulent Iver Helmo følgende: “Oslo kemnerkontor, Kommunal inkasso, tar til etterretning at du ikke ønsker betalingsavtale med oss. Vi har ikke særnamsmannsmyndighet og kan ikke besluttet utleggstrekk med kr 2000 pr måned. Kravet gjelder tvangsmulkt. Inkassovarsel vil bli sendt 06.01.2020. Senere vil vi sende utleggsbegjæring til Namsfogden i Oslo Med vennlig hilsen
Iver Helmo, fagkonsulent. I realiteten betyr dette at Christensen vil bli tvangstrukket med kroner 20 000 i et jafs. Christensen selv er ikke nådig i sitt svar til fagkonsulenten og skriver dette: “Det er klart at vi ikke vil ha noen betalingsplan, ikke en krone kommer vi til å betale frivillig. Hvorfor? Fordi PBE oppfører seg vulgært, lyver, svarer ikke på henvendelser. Skriver kun sine egne vedlegg som er proppa full av løgn, urettferdighet og de er dirkete ufine!  De opptrer som vi er skurker, men det er de som er det! Her blir alt snudd på hodet, der vi skulle få oppreisning! Slik som det offentlige oppfører seg imot oss er ikke noe annet enn en leser om at en oppfører seg i diktator stater,” skriver bloggeren å viser til et innlegg på egen blogg.

Et tøft år

2020 tegner til å bli det året der siste kapittel i føljetongen omkring bloggeren og hans kamp mot den offentlige myndighet skrives. Prosessen mellom Christensen og PBE har i realiteten pågått siden helt siden 14 august 2015 da PBE skriftlig varslet at de anså Christensens byggeprosjekt som ulovlige: “Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 09.06.2010, sak 232, jfr. byrådsvedtak av 29.06.2010, sak 08/2010. Ved besiktigelse er kommunen gjort oppmerksom at det er etablert en støttemur utenfor Krokstien 2 C og ned mot Stormyrveien. Det er også foretatt en terrengendring i form av oppfylling av masse inntil muren, jf vedlagte foto. Slik det fremstår for etaten er tiltakene gjennomført inn i regulert vei. Det foreligger verken søknad eller tillatelse for forholdene som beskrevet.
Kommunen konstaterer at forholdene er i strid med pbl. § 20-2 1. ledd jf.§ 20-1 1.ledd bokstav a) og k) – og forholdet er følgelig ulovlig.” I etterkant av dette skrivet har PBE konsekvent stått fast på sine pålegg mens Christensen har anvendt alle mulige klagemuligheter uten at det har ført frem. Både domstolen, fylkesmannen, sivilombudsmannen, FrP, kommunestyret, Christensens egen advokat og alle offentlige myndigheter han har henvendt seg til har alle sagt samme sak: Nemlig at Christensen må etterkomme PBEs pålegg. Konsekvensene av å ikke gjøre det vil først svi i lommeboka, deretter vil det svi ennå mer i lommeboka og på et eller annet tidspunkt må man rett og slett bøye seg for øvrighetens beslutninger selv om det føles ubehagelig og urettferdig. Øvrigheten er som kjent en institusjon innsatt av Jahve Gud, en institusjon som man bør unngå å legge seg ut med. Dette fordi de bærer sverdet. ” for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.” (Rom 13,4)

14 tanker om “Fortsetter sin krig mot fylkesmannen og Plan og bygnings-etaten også i 2020 -sammenligner PBE og kemnerkontoret med Pol Pots drapsregime i Kambodsja

 1. Det er trist å se de som kaller seg kristne forfølge en stakkars mann slik. Og så er det noen som lurer på hvorfor de fleste her skriver anonymt.

  4
  6
  • Forstår ikke denne kommentaren. Hvem er de kristne som forfølger JKC?Tenker du på PBE? Eller Søkelys? JKC har jo selv skrevet her at all oppmerksomheten rundt sakene hans er velkomne og ønsket fra hans side. Hadde han skrevet at han ikke lengre ønsket blest om sakene sine og bedt Søkelys m.fl la være å skrive om det,så kunne jeg forstått din kommentar. Men nå fremstår den som uforståelig. Forøvrig godt nytt år til alle her på søkelys.

   4
   3
  • Christensen ønsker oppmerksomhet om denne saken, han formelig kritiserer massemedia fordi de ikke vil omtale hans sak.
   http://blog.janchristensen.net/2019/12/nr-2634-jeg-tror-ikke-norsk-presse-om.html
   Christensen ønsker blest om dette og har henvendt seg til en rekke presseorgan som ikke vil omtale saken hans.
   Dette er ingen forfølgelse av Jan Kåre, men oppmerksomhet han trenger og ønsker. Det står mye på spill for han og hans familie rent økonomisk.
   Min mening er at han har dradd denne saken svært langt og kanskje han nå bør erkjenne at han ikke kan vinne mot staten og den offentlige myndighet.

   3
   2
  • Søkelys; …har henvendt seg til en rekke presseorgan som ikke vil omtale saken hans.

   Og hvorfor tror du de ikke vil det?

   1
   2
  • Media omtaler en rekke byggesaker og ulovlighetssaker. Som oftest er det lokal presse som omtaler slike saker. Slik jeg har forstått Christensen har han henvendt seg til en rekke medier, deriblant Brennpunkt og en rekke aviser som har hatt forskjellig begrunnelse for å ikke omtale saken. For Brennpunkt var saken for lokal og ubetydelig. Jeg har anbefalt Christensen å henvende seg til lokalpressen i Oslo, hadde dette skjedd her i Sør, hadde Fædrelandsvennen dekket saken da de har omtalt en rekke lokale byggesaker som har medført rivning etter krav fra byggeetaten.
   Hva slags svar de har gitt Jan Kåre på hans henvendelser er ukjent for meg, men at saken er for liten for de store mediene som VG, TV2 osv er innlysende.
   Dog burde han heller ha henvendt seg til Nordstrands Blad med egne utgaver for Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø
   dittOslo (tidligere Østkantavisa) med egne utgaver for Gamle Oslo og Grünerløkka/Sagene
   Lokalavisen Groruddalen med egne utgaver for Grorud/Stovner og Alna/Bjerke
   dittOslo (tidligere Lokalavisen Frogner/St. Hanshaugen) med egne utgaver for Frogner og St. Hanshaugen
   Nordre Aker Budstikke
   Ullern Avis Akersposten med egne utgaver for Ullern og Vestre Aker

   3
   1
 2. Kristne forfølger ikke mennesker. Særlig ikke de som “ber” om det. I vår tidsalder med så mye medisinsk opplysning vet vi mer enn før. Tenk bare på familien. Nei mobberne her viser sitt sanne ansikt. De er like langt fra kristendommen som øst er fra vest.

  1
  5
  • Jan Kåre er ikke en kristen mann og hans lære er ikke den kristne lære. Hans agenda har vært å angripe kristne mennesker.
   Lise F mener tydeligvis at forsvar av kristne mot Jan Kåre er forferdelig. Her er hun i samme hus som Hamas.

 3. Jan Kåre tror at Fylkesmannen kun er en mann, og at det er han person, og har nå gått til angrep på den personen som innehar embedet “Fylkesmann” (som like gjerne kan være en kvinne… Denne mannen har selvsagt ikke engang hørt om Christensen. Fylkesmann-kontorene har som oftest et sted rundt 100-150 ansatte, som jobber på en rekke fagområder.
  Forøvrig er det feil at Namsmannen vil gå inn å ta hele kravet i et jsfs, slik Søkelys, hevder. Det vil bli etablert trekk i begges lønninger, alt etter hvor mye de har til livsopphold. Men, tåpelig at han ikke betaler, da dette vil medføre en betalingsanmerkning på begge to, med alt det dette fører med seg.

  • Det er ikke nødvendigvis riktig. Namsfogden som sorterer under politidirektoratet vil ta beløpet i ett eller to jafs. De vil se på husstandens samlede inntekt, og så foreta trekk ut fra det.
   Jeg har ingen oversikt over hvor mye husstandens inntekt er, men etter tvangstrekk skal Ektefelle/samboere samlet ha 15 028 kr (14 661 kr) til livsopphold.
   De regner dette ut utfra Inntekter (nettolønn eller trygdeytelser, barnetrygd, m.m.)
   ÷ Utgifter (boutgifter, barnepass, m.m.)
   ÷ Livsopphold
   og for ekteparet betyr dette at de må klare seg på rundt 15 000 pr mnd. Siden begge er i jobb og tjener ok er det mest sannsynlige at de vil ta alt i ett jafs. Muligens i to jafs over to måneder.
   I lignende tilfeller dersom staten skal tvangstrekke pleier det å være en dialog mellom dem som skal trekke og den som blir trukket for å finne en løsning. Christensen avviser å ville ha en avtale med noen, utfra deres antatte inntekt er det grunn til å forvente at de trekker alt i en omgang.
   Konkret står det her: https://www.sismo.no/no/pub/tema/trekk-i-lonn-eller-trygd

  • Mulig det er rom for å ta det i to jafs. Men, ser at det det er pant på 7 mill i eiendommen deres. Og dersom lånet er så høyt, så snakker vi om ca 37-39.000 kr ved eks over 20 år. Det spørs om ikke økonomien i Krokstien 2c er såpass anstrengt, at beslutningen om å ikke betale, er mer fattet på grunn av manglende likviditet, etter mange utlegg til advokat osv.
   Det er ikke mye velsignelse der i gården…

 4. Ser det skrives her om oss.
  Men det er hovedgrunn for at vi ikke vil rette oss etter PBE pålegg er deres urettferdighet og likebehandling.

  Se her: http://blog.janchristensen.net/2019/12/nr-2623-etter-telefonsamtale-med-marius.html

  Naboer og andre har eiendommer som ser ut som en stabel med byggeklosser.
  Hos oss ser en ikke det vi har bygget før en kommer inn på og opp på vår eiendom.
  At vi ikke får dispensasjon, mens andre får det. Er ikke noe annet en total skandale!

  1
  2
  • Vi anser som det vi har erfart er makt- og myndighetsmisbruk imot oss.
   Derfor anser vi alle vedtak gitt imot oss som ugyldige og ikke holdbare.
   Vi er ikke bare misfornøyde med avslag etc.
   Men selve behandlingen fra a til å, og ikke minst den forskjellsbehandlingen da andre får dispensasjon for det meste. Men vi trenger kun en minimal dispensasjon, og blir behandlet på verst tenkelig måte.

   De aller fleste ting som taler til vår favør er oversett, fortiet og ikke vektlagt.
   Det som taler til vår disfavør, er forstørret opp til det ugjenkjennelige og vektlagt ute av alle profesjoner og overtolket i vår disfavør.
   Kan dermed ikke se at vi på noen som helst punkter skal og må innrette oss etter pålegg gitt av PBE, og som vi har anket videre til Fylkesmannen.
   Vil også si med det samme, at her er det så mange løser baller i luften, at alle pålegg gitt anker vi videre til Fylkesmannen. Klarer ikke å holde hele oversikten da PBE opptrer så uryddig og lite profesjonelt det er mulig å gjøre det, med tåkelegging og alltid med nye pålegg hvis vi kommer med innvendinger.

   De lovet oss å søke på møte med dem i 11 april, eneste møte vi har hatt med dem.
   Så kommer de med en lefse av pålegg for å søke som gjør det hele umulig.
   Selv om vi har søkt før, blir da å søke på nytt en umulighet da det blir lagt på så mange nye ting for å kunne søke. At det viser bare PBE ønske om å gjøre ting så vanskelig for oss, at det ligger åpenbart bare onde hensikter bak å opptre på en slik måte. Innrette oss etter slike personer, det kommer aldri til å skje!

   1
   2
  • Det dere holder på med, er bare gjenstridighet og trass. Som jo sammenlignes med trolldoms-synd og avgudsdyrkelse.

   1
   2
  • Jeg skjønner at dette føles urettferdig siden andre har fått disepensasjon og tilgivelse istedet for tillatelse. Likevel er tiden inne nå til å erkjenne at dette slaget er tapt. Dersom fylkesmannen avviser din klage, er løpet kjørt og det vil bli kunne bli vanvittig dyrt å fortsette denne kampen. Myndighetene og kommunen bryr seg døyten om du blir ruinert og går personlig konkurs på grunn av dette. De har reglene og paragrafene på sin side. Vil anbefale deg å søke fred og kompromiss med PBE nå.

   1
   1

Det er stengt for kommentarer.