Millioner av amerikanere vil bli satt på gata etter at Høyesterett satte foten ned for forlengelse av utkastelsesforbudet

Millioner av amerikanere som ligger etter på husleien vil nå kunne settes på gata etter at Biden administrasjonen opplevde et sviende nederlag i høyesterett

Utleiere over hele USA er nå i ferd med å sende kravet om at leietakere som ikke har gjort opp for seg til retten slik at de kan kaste ut leietakere som ligger etter på husleien. Millioner av amerikanske leietakere risikerer dermed å bli kastet på gata i løpet av de neste uker og måneder. Det midlertidige utkastelsesforbudet som ble forlenget til 6 september, er i følge USAs høyesterett lovstridig og dermed kan utleiere sette i gang prosessen med å kaste ut dem som ikke har betalt husleie eller ligger etter på leien. Da Coronapandemien traff USA i mars 2020 ble det innført et midlertidig utkastelsesforbud, som har blitt forlenget flere ganger. Dette har satt mange utleiere i en umulig posisjon og har gjort at mange av disse ikke har vært i stand til å betale nødvendige avgifter, forfalte låneavdrag eller utbedringer på eiendommer.  Dermed har utkastelsesforbudet satt hundretusener av utleiere i en vanskelig situasjon.

Etter at høyesterett har satt ned foten for videre forlengelse er det lite Biden administrasjonen kan gjøre. Millioner av amerikanske leietakere ligger bak på husleien og risikerer nå både utkastelse og betalingsanmerkninger forteller Brad Harris i videoen under. Det er med andre ord bare et spørsmål om tid før dårlige betalere blir satt på gata til en tilværelse uten fast bopel. Om kort tid er det også slutt på den ekstraordinære Corona-støtten som er gitt som tillegg til den faste ledighetstrygden

Facebook Comments

4 tanker om “Millioner av amerikanere vil bli satt på gata etter at Høyesterett satte foten ned for forlengelse av utkastelsesforbudet

 1. Ja nå høster usa av hva president trump sådde.
  Han innsatte konservative Høyesterettsdommere, det penger er i fokus!
  Trump som skulle være redningen, he- he

  2
  2
 2. Økonomien er antagelig den største trusslen nå. Demokratenes vanvittige pengebruk kombinert med lockdowns og prisstigning kan skape en situasjon hvor stadig flere bruker stadig mindre penger og tilsvarende mange arbeidsplasser forsvinner. Nye arbeidsløse eller annsatte i arbeid uten verdiskapning og stadig flere overbetalte offentlig ansatte vil skape et stadig større samfunnsøkonomisk underskudd. Hvis Bidenadministrasjonen helt mister tilliten internasjonalt kan det skje at dollaren blir vraket som verdensvalutta. Da vil alle selge dollar slik at den raskt kan bli verdiløs. Det var dette som nesten skjedde i 2008 da kjeltringer tjente store penger på å kamuflere råttne lån fra eiendomsboblen i fonds. Reddningsaksjonen som reddet bankene tynger verdensøkonomien fremdeles.

  Rentenivået er nå så lavt at folk låner voldsomt. Lån gir nettogevinst akkurat som i “jappetiden”. Verdens gjeld er i dag så stor at en renteforhøyelse vil få samme effekt som da Gro Brundtland tok over makten etter Willoch. Hun sa at hun måtte øke renten drastisk for å “kjøle ned økonomien”. Konsekvensen ble at folk måtte selge lånefinnansierte boliger for en brøkdel av den prisen de hadde gitt slik at de kunne betale Brundtlands rekkordhøye renter. Eiendommene som bankene hadde tatt sikkerhet i bli alt for lite verdt og bankene ble innsolvendte i tur og orden. Da bestemte Det Norske Arbeiderpartiet med Brundtland i spissen at staten skulle ta over store deler av banknæringen. Så ble rentevivået redusert, boligprisene steg igjen, og den marxistisk innspirerte Arbeiderpartistaten ble sittende med en kjempegevinst på vanlige folks bekostning. Det var på denne tiden Brundtland lanserte den co2-baserte klimakrisen og kravet om “bærekraft” også. Brundtland fremstod aldri som spesiellt intelligent. Jeg tror hun handlet på vegne av globale politiske nettverk i FNsystemet for å bruke Norge som prøvekanin. Jeg tror noe lignende kan skje nå på et globalt nivå.

  Det som forundrer meg er at så ytterst få ser at det går mot stupet slik tilfelle var i 1929, 1973, 1987, 1997 og i 2008. Det samme gjaldt selvsagt for utbruddene av de to verdenskrigene også. Veldig få greide å se de fryktelige konsekvensene og alltid spiller mediene en nøkkelrolle for å glatte over det som skjer. Og folk klamrer seg til medienes forsikringer om at alt vil gå bra hvis de gjør som politikerne sier. Slik er det idag også.

  Et økonomisk sammenbrudd idag kan utløse en bankkrise, valuttakrise, eiendomskrise og aksjekrise samtidig. For aldri har dette blitt vevd så tett sammen som nå. Faren ligger mye politisk udugelighet og uansvarlig privat overforbruk. Men uærlighet i finansbransjen og global marxistisk aktivisme er en like stor fare. I tillegg har vi all den grønne politikken som vil stoppe bruken av fossilt brensel. Et vestlig fenomen som kan sette oss 170 år tilbake i tiden. Økonomiske stormakter som f eks Kina derimot skal øke sitt forbruk av fossilt brensen i mange år enda og vil på et tidspunkt kunne utkonkurrere alt næringsliv i vesten. Men uansett hva som skjer har folk seg selv å takke. Storpolitikk styres i mye større grad av vanlige folk enn man aner. Det er nok bare å tenke på det som fremstår som demokratienes største fiender idag, big-tech og pengemakten de gennererer. Mange forstår det men veldig få velger dem bort. Folk kan gnåle om alt det fæle som skjer men selv gjør de absolutt ingen ting hvis det koster dem det aller minste. Derfor vil nok antikrist snart overta.

 3. Trump ble kraftig lurt da han trodde han innsatte konservative dommere til USAs høyesterett. Høyesterett er blitt illegitim og jobber for NWO. Det handler om å utarme folket og innsette en hersker elite som skal herske over menneskeheten med hard hånd. Man skal ikke eie noe, men være prisgitt staten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *