Militant mini-ateist organisasjon klarte å stanse avslutningsbønn i amerikansk barnehage

Ateistorganisasjonen “Freedom From Religion Foundation (FFRF) er ateismens svar på Taliban  Den fundamentalistiske amerikanske ateistorganisasjonen, “Freedom From Religion Foundation” er en liten men svært effektiv kamporganisasjon som har satt ateist-talibanseg fore å fordrive kristen tro og religion ut av både skole og barnehage. Den Wisconsin-
baserte gruppen har ført en årelang kamp mot kristendommens innflytelse i skoler og barnehager, men er tilsynelatende ikke opptatt med å begrense islams skadelige innflytelse i samfunnet. Denne gang var det skolestyret som også har ansvar for en barnehage i Indiana, som bøyde unna for kravene fra ekstremistgruppen og stanse en takkebønn-seremoni for 5-6 år gamle barn ved barnehagen. I følge ateistgruppen skal det være en anonym foreldre som tipset dem om bønnepraksisen ved barnehagen.

obama-gay-presidentDet foregår en voldsom avkristning av USA som har pågått gjennom flere tiår, men under Barack Obama’s styre har avkristningen for alvor skutt fart. Skoler og barnehager som tidligere praktiserte bønn og bibellesning får nå hissige brev fra den lille militante organisasjonen som forlanger at skoler og barnehager avslutter all kristen praksis, fordi den angivelig er i strid med ideen om skille mellom stat og kirke. Og igjen og igjen ser vi hvordan høye skrik fra en liten gruppe klarer å fordrive alt som har med kristen tro og gjøre ut av skoler og barnehager. Det som nå egentlig skjer er at kristnes rett til tros og ytringsfrihet igjen og igjen blir begrenset. Bibelen, kors, de ti bud, frivillig bønnemøter osv osv, -alt vil den militante ateistorganisasjonen ha slutt på. Før Barack Obama kom til makten i USA var dette en ikkesak i media, -men etter at Obama kom til makten har antallet saker økt betraktelig, og skole etter skole har måttet sette en stopper for kristen virksomhet. Det er grunn til å frykte at denne utviklingen vil fortsette, spesielt dersom Hillary Clinton kommer til makten i USA.

 

8 tanker om “Militant mini-ateist organisasjon klarte å stanse avslutningsbønn i amerikansk barnehage

 1. Kristenfundamentalistisk helveteslære og forakt for annerledeshet er barnemishandling. Overtro og religiøs dumhet har skadet det amerikanske samfunnsprosjektet og ført til stor sosial urettferdighet og blodige hevnkriger. Det er fattig trøst at muslimsk dumhet i Midtøsten er enda verre. Eller at pavekirken støtter død og fordervelse gjennom sitt menneskefiendtlige moralsyn. Enda godt fornuftige amerikanere stopper galskapen!

 2. Joda, voksne kristne må få lov til å tro hva de vil i sine lukkede kirker, men ikke påtvinge andre sine fordummende og fordømmende vrangforestillinger og forpeste uskyldige barns liv.

 3. Det amerikanske samfunnet er i oppløsning nettopp på grunn av frafallet fra kristendommen. Når folket vender seg vekk fra Israels Gud forsvinner velsignelsene. Det samme skjer her i Norge.

  • Bruk fornuften. Bruk øynene. Nordmenn har aldri hatt det så godt som nå. Det gjelder helse, levealder og materiell velstand. Om vi sammenlikner med alle tidligere tider ser vi i dag absolutt ingen tegn på at den ekstremsadistiske og ultraegoistiske guddommen som Bibelen forteller om, straffer landet med sin maktsyke. Heldigvis. Gud er rett og slett en evolusjonær illusjon.

  • Vent å se Aron. Det som kommer vil komme i sin tid.
   Gud er den suverene og gjør ting når det er hans vilje og plan.

 4. Dette har vi diskutert før Torodd. Jeg mener at disse militante ateistene presser frem løsninger som betyr at kristne frihet blir innskrenket.
  Den amerikanske grunnloven garanterer religiøs frihet, men det er denne rettigheten som nå gradvis blir fratatt kristne.
  Et eksempel vi har sett fra mange skoler de siste 8 år er at kristne studentgrupper har blitt utestengt fra skoler, selv om det var frivillig for studentene å oppsøke klasserommet der det ble holdt bønn.
  Vi har her forskjellig oppfatning av hva amerikansk grunnlov sier, og jeg ser av mange saker at advokater faktisk bestrider det du prøver å fortelle.
  Og det er ikke tvil om at det har blitt langt flere slike saker under Barack Obamas tid som president enn tidligere.
  Det er faktisk Fuglesteg som her forakter Bibelen.

 5. Nær sagt som vanlig. Torodd Fuglesteg, Norges fremste netttroll, tullebukk, ikkekristen og sikkert satanist og hedning av verste klasse, er igjen ute med sin ondsinnede taktikk.
  Selvfølgelig vil en slik ateist som latterliggjorde den kristne tro. Det er lett å merke at Torodd fremdeles er preget av den ånd han gjenspeiler her: “I have never been a christian. Those are the rumors the kindergarten rejects in Moonfog spread about me to further the sales of their own records. These rumors are completely unfounded. I am an atheist and that is why I do not like black metal or it’s religious views. In my view; there is no difference between white and black metal, christians and satanists. For me; Moonfog is a religious label, on the same line as other christian record labels. They all preach the same lie; the existence of God and Satan. The truth is; there is no God; there is no Satan.”

  Legg merke til hva Torodd her skriver. Ingen mann med vettet i behold klarer vel å tro at Torodd er en kristen?

  Det trengs åndens lys for å forstå Gudsrikets hemmeligheter. Svært lett å merke at det fremdeles bare er mørke i Torodd Fuglesteg.
  Måtte han en dag finne omvendelse

  • Randi. Ikke fint å sitere noe gammelt som Torodd sa for noen år siden. Han kan faktisk ha forandret seg på dette. Dog konstaterer jeg at jeg er uenig i deler av det han skriver. I denne saken gjengir jeg kun hva den kristne presse i USA har skrevet om dette.

Det er stengt for kommentarer.