“Merkelige tegn” på Shmitaens sluttelige dager -fra Tore blogg

tore-bloggFra Tore Blogg: Den siste dagen av Shemitah året, elul 29 på den hebraiske kalenderen, begynte ved solnedgang lørdag og Rosh Hashanah, også kalt Basunhøytiden, starter søndag i solnedgang. Blant dem som har vært med for å studere og undervise på den syv år lange Shemitah syklusen, har forventningene variert vilt. Det hebraiske ordet “Shemitah” kan tolkes som “forløsning” eller “kollaps”, som har ført til spådommer om at aksjemarkedet kollapser og økonomisk undergang, kriger, naturkatastrofer og den tid Jesus referert til som «begynnelsen på fødselsveene.”

Jonathan Cahn, som løftet Shemitah`en ut av gamle testamente glemsel (den står beskrevet i Tredje Mosebok 25: 1-7 og Femte Mosebok 15: 1-3) med sin New York Times-bestselger “The Mystery of the Shemitah,” sier dom, i form av en “stor rystelse” kommer til Amerika og verden. De siste to Shemitah år, 2000-01 og 2007-08, førte til en rekord kollaps i børsmarkedet, i likhet med kollapser i Shemitah årene 1973, 1980 og 1987. Les resten av saken fra ToreBlogg her

Facebook Comments

2 tanker om ““Merkelige tegn” på Shmitaens sluttelige dager -fra Tore blogg

 1. (den står beskrevet i Tredje Mosebok 25: 1-7 og Femte Mosebok 15: 1-3)
  ————–
  Det er viktig å forstå Guds 7 høgtider eller festar.
  Dei beskriv frelsesplanen i TID og hending.

  https://preachingthelectionary.files.wordpress.com/2015/03/7jewishfeastscolor2012.jpg?w=990&h=582

  Dei 4 fyrste vart oppfyllt då Yeshua kom fyrste gong og oppfyllte vårhøgtidene.

  No gjenstår oppfyllinga av dei 3 siste som viser oss kva som skjer ved Messias kome.

  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f2/09/00/f2090075f33a4cddd7725027de1c3a86.gif

  Heilt avgjerande er å plassera jubelåret på rett plass.

  Gud har gitt menneska 120 år eller jubelårsyklusar, slik 1 Mosebok 6 fortel.
  Gud skal ikkje alltid måtte stridast med menneska. Dei har fått ei tilmålt tid.

  Desse 120 jubileum eller 6000 år aer heilt nøyaktig inndelt i 40-40-40 jubileum
  eller 2000-2000-2000 år.

  http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png

  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f2/09/00/f2090075f33a4cddd7725027de1c3a86.gif

  2015 er ikkje eit jubelår.

  https://a.disquscdn.com/get?url=http%3A%2F%2Fhebrewnationonline.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FYear-of-jubilee.jpg&key=pYt7w4umhEDRpV7XPZg7Rw

  Frigjevingsåret eller jubelåret skal minna oss om det Gud skal gjenoppretta.
  Adam og Eva gjekk omkring i Edens hage som låg der tempelhøgda er i dag.
  Dei synda og måtte gje slepp på livsens tre.
  No etter 6000 år skal igjen alt verta gjenoppretta.
  Menneska skal igjen få eta av livsens tre i Jerusalem, slik Esekiel 47 beskriv det.
  Jubelåret skal minna oss om dette.

  “Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra vert førtini år. 9 Og den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet. 10 De skal halda det femtiande året heilagt og lysa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma attende, kvar til sin eigedom og si ætt. ” 3 Mosebok 25

  Yom Kippur skal oppfyllast i jubelåret på den tiande dagen i den sjuande månaden.

  23 september fell Yom Kippur i år.

  https://www.templeinstitute.org/newsletter_archive.htm#updates

  Aktiviteten er stor for å få tempelet på plass på tempelhøgda. Det vil snart oppfyllast når den “raude kviga” er på plass.

  https://www.templeinstitute.org/donate.htm

 2. Så er dagen til Cahn kome.
  Ikkje noko spesielt har skjedd i dag.

  Børsane har gått opp og ned den siste tida og noko “1929”- skjelv har ikkje inntruffe enno.
  https://www.youtube.com/watch?v=FXNziew6C9A

  Cahn har lagt til grunn at JUBELÅRET er 2015.
  Det er feil.
  Det siste jubelåret nummer 120 kjem år 2028.
  Då er det gått på året 6000 år sidan Gud skapte Adam og Eva.

  http://water.livelyhope.co/bible_believers_6000_years.html
  Det har då og gått 80 år sidan staten Israel vart gjenoppretta av Gud.

  Her er ein artikkel eg skreiv for 7 år sidan.

  “ISRAEL – FIKENTREET – GJENOPPRETTA 1948 fritt oversett frå artikkelen http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm ”Og då han var på Oljeberget,kom disiplane til Jesus…dei sa: ”Gjer kjent for oss kva som er teiknet på Din gjenkomst og verdas ende,slik at me kan forstå det og fortelja andre om det”..og Jesus sa: ”Forstå likninga om fikentreet.

  Når de ser at det skyt knoppar og det blømer ,då veit de at det er nær slutten”.Og eg Peter svara og sa til han: ” Forklar dette med fikentreet, korleis me skal forstå det,for fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år.

  Kva er meininga med fikentreet?” Me forstår det ikkje.Jesus svara han og sa : ”Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus(nasjonen Israel).Likssom ein mann planta eit fikentre i hagne sin og det ikkje gav frukt sjølv om han venta på det i fleire år..då han såg at fikentreet ikkje gav frukt ,gav han beskjed om å riva treet opp med rota…Jesus seier : Har de ikkje forstått at fikentreet er Israels Hus (nasjonen Israel).Eg seier til deg at når fikentreet skyt knoppar og blømer i endetida,då skal forførande messiasar stå fram og gje håp til menneska med orda sine…” Likninga om fikentreet er forteljinga om Guds Folk – Israel eller jødane som fekk mange sjansar .

  Gud såg etter treet slik ein gartnar gjer det.

  Men frukta kom ikkje.Til slutt gav han beskjed om å fjerna treet.

  Men Gud har ikkje forkasta Folket sitt. I 1948 oppfylte Han likninga om fikentreet .

  Han gjenoppretta nasjonen Israel igjen , slik Han hadde lova. Jesu ord er at ” den generasjonen som ser fikentreet livna til liv igjen ,skal ikkje dø ut før alt har skjedd -før Jesu gjenkomst har inntruffe. Med andre ord skal nokon av dei som levde i 1948 ikkje dø ut før alt har skjedd.

  Dei 6000 åra har sin slutt i år 2028.

  Då har det og gått 80 år sidan staten Israel vart gjenoppretta.
  http://bki.net/forum/600aar.htm
  Dersom ein ser på den bibelske kronologien så vart Abraham fødd år 1948 (sjå artikkel) etter Adam.

  Det er nok ikkje nokon tilfeldighet at Israel og vart (fødd) gjenoppretta i 1948 . ”Vår levetid er sytti år, og åtti år, når styrken er stor. Deira herlegdom er strev og møde; snart er det slutt, vi flyr av stad ” .

  (Salmane 90,10) Jødane deler inn tida slik(sitert frå ei jødisk side) Olam Hazeh — This world; this present age.

  “According to the sages the Olam Hazeh will endure for 6000 years from the time of the impartation of the neshamah (soul) to Adam in the Garden of Eden to the coming of the Messiah (the idea that there are 6,000 years comes from the fact that there are 6 Alephs in the first verse of the Tanakh, and each o!?* represents 1,000). The Olam Hazeh is sometimes divided into three distinct periods: 1.The Age of Tohu – The age of desolation.

  The first 2000 years of the Olam Hazeh, i.e.

  from the fall of Adam until the calling of Abraham.

  2.The Age of Torah – The age of instruction.

  During this age, each of us is given the opportunity to honor the Name of the LORD by peforming mitzvot and learning Torah. 3 .

  The Age of Messiah — “Yemot Hamashiach” or the Messianic Era.

  The Messiah will usher in a new era of peace for humanity and restore national Israel to greatness.

  The Messiah will usher in Yom YHVH, the “Day of the LORD,” and the sabbatical millennium, the 1000 year reign of King Messiah.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.