Dommer beordret fjerning av monument med de 10 bud innen 30 dager

10-budFlere og flere tegn som indikerer frafall fra Guds ord  manifester seg nå i de forente stater. En distriktsdommer i Oklahoma beordret i en kjennelse et monument med de 10 bud om å bli fjernet fra delstatens grunn innen 30 dager. Det var dommer Thomas Prince som fredag fattet kjennelsen som innebærer at monumentet må fjernet. Tidligere har Oklahomas øverste rettsinnstans fattet et lignende kjennelse da de har konkludert med at momentet som fremmer de ti bud krenker delstatens konstitusjon som sier at ingen spesiell religion kan promoteres på offentlig grunn. Dermed ser vi nok en rettskjennelse i det amerikanske rettsapparater som fordriver kristne symboler og fenomener knyttet til den kristne religionen vekk fra offentlig grunn, og mange tror at dette bare er en begynnelse. Målet er å jage all form for kristen religion ut av det offentlige rom og inn i lukkede forsamlingslokaler. Mange frykter at det neste som vil bli slått ned på er utadrettet forkynnelse som “streetpreaching” og evangelisering.