Mer spekulativt søppel fra Renee Moses/ Rapture Puzzel -spår bortrykkelse enten den 6 eller 7 juni-2020

Renee Moses bygger sine siste spekulasjoner og spådommer på tøvet presentert av Barry Awe til venstre i bildet.

Den falske profeten og You Tube profilen Renee Moses som nå har omdøpt sine to kanaler til “Rapture Puzzle” har under Corona krisen postet en rekke videoer med spådommer om mulige datoer for det hun mener er menighetens to bortrykkelser. I følge hennes siste spekulative spådommer vil den første bortrykkelse, “førstefrukts-bortrykkelsen” antagelig finne sted den 6 eller 7 juni 2020. Renee Moses bygger deler av sin siste spådom på en You Tube profil som kaller seg Dr Barry Awe, som presenterer sine teorier omkring bortrykkelsen i noe som minner om en parodi

I sine heller tvilsomme utleggelser basert på jødisk kalender, jødiske høytider og tåpelige spekulasjoner om bortrykkelsen bygger Renee Moses delvis på teoriene til You Tube profilen Dr Barry Awe som i likhet med Renee Moses søker svar i stjernetegn og planeters posisjoner samt i gammeltestamentlige jødiske høytidsfester. Disse stadige feilslåtte forsøk på å fremsette datoen på Jesu komme eller menighetens bortrykkelse, ser ikke ut til å gjøre at tilhengerne mister tilliten til disse falske profetiske røster. Renee Moses som tror at Barack Obama er antikrist har så langt bommet på 100 prosent av sine spådommer, og baserer alle sine spekulasjoner på et opprør mot Skriftens ord som sier: ” Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader.” (Mark 13,32) Utover å skape mistillit til Guds eget ord bruker hun i tillegg å spe på sine tvilsomme videoer med okkulte symboler og bilder. Det er god grunn til å advare Guds folk mot denne falske profeten og løgneren.

https://www.youtube.com/watch?v=PBT_qgbM0Bc

https://www.youtube.com/watch?v=LlNQWeNJmG0&t=334

Enhver spådomsrøst som forsøker å overgå Jesu egne ord må forkastet som en falsk profet som i likhet med Harold Camping bringer skam over Guds navn ved å skyve Jesu egne ord tilside for tåpelige spekulasjoner og falsk profeti

https://www.youtube.com/watch?v=6iOSGPM-1tE

 

3 tanker om “Mer spekulativt søppel fra Renee Moses/ Rapture Puzzel -spår bortrykkelse enten den 6 eller 7 juni-2020

  1. Renee moses får sin straff (hvis ikke hun vender om fra sine onde gjerninger da) hun og mange har ødelagt for mange. Skulle ønske jeg slapp å se navnet hennes her -og på Y.T, men du gjør en viktig oppgave med å advare. Menighetene og kirkene har aldri råd å komme med. Ikke Norges kristne TV kanal heller, og lite i kristne aviser. Du og Rickard bl.a. gjør en god jobb 🙂 For kristne som er nye i dette skulle det vært en advarselliste.

  2. For meg spiller det ingen rolle om man setter frem en dato eller sier at opprykkelsen kan skje når som helst. Begge deler stemmer like dårlig med det som står i Bibelen. Paulus sier at de døde skal oppstå like før opprykkelsen. Og noen av martyrene som blir drept av antikrist skal være med i den første oppstandelse fra de døde, som Johannes skriver om i åpenbaringen. De andre døde vil ikke oppstå før tusen år senere. Hvis det er denne første oppstandelsen Paulus sikter til er det trolig at det ikke vil være noen kristne i tusenårsriket. Og det ville være veldig rart.

    Grunnen til at så mange falske profeter kan spre så mye falsk lære kommer av at mange ser mer på youtube enn de leser i Bibelen. Andre leser bare bruddstykker og får aldri noen sammenheng. Og atter andre lærer om hva som etter sigende står i Bibelen før de leser den selv. Og siden prøver de å lese Bibelen slik at den skal bekrefte noe som i utgangspunktet bare var spektakulære temaer for prekner. Typisk at de fleste evangelister har liten dybde i sin teologisk forståelse.

Det er stengt for kommentarer.