Mer enn tjue millioner amerikanere har fått sparken siden Corona-viruset utslettet alle arbeidsplasser skapt på 11 år

Det private næringslivet i USA har så langt sparket 20,2 millioner arbeidstakere bare i april måned. I følge de reviderte tallene som viste at 149 000 arbeidstakere ble oppsagt i mars måned. Tallet på 20,2 millioner oppsagte er høyere enn det som var forventet av de fleste eksperter. 20,2 millioner oppsagte arbeidstakere er det største fall som er målt noensinne og fallet er langt større enn det som fant sted etter finanskrisen i 2008.

Desperate amerikanere i stadig større antall mister nå jobben. Bare i april 2020 ble mer enn 20,2 millioner amerikanere oppsagt fra jobben. De elendige tallene burde ha sendt Wall Street inn i panikkmodus, men siden sentralbanken nå stiller med ubegrensede mengder av kreditt og kjøper opp nær sagt alt som kan kjøpes av gjelds og verdipapir, ble utslagene på Wall Street knapt merkbare. Allerede i forkant av Corona-pandemien viste amerikansk økonomi flere svakhetstrekk, men Corona og nedstengningen av samfunnet har skapt en økonomisk krise folk flest vil komme til å merke kraftig. Imidlertid vil nedturen og mange av de økonomiske konsekvensene av Corona komme snikende og gradvis med konsekvenser som vil merkes over tid. De sektorer av privat næringliv som sa opp flest var de tjenestegjørende sektorer som tapte 16 millioner arbeidsplasser. 8,6 millioner av disse var innenfor hotell og restaurant-næringen mens 3,5 millioner arbeidsplasser ble borte innenfor transport og handel. Også blant vareprodusentene gikk 4,22 millioner arbeidsplasser tapt mens innenfor produksjon forsvant 1,67 millioner arbeidsplasser. Vi snakker ikke her om arbeidere som er permitert, men om arbeidstakere som har mistet jobben for godt og må ut å lete etter ny jobb i et arbeidsmarked som er preget av at mer enn 30 millioner mennesker har måttet søke arbeidsledighetstrygd den siste måneden. Torsdag kommer det nye “jobless claims” tall og det er ventet at ytterligere 3,1 millioner amerikanere må sette frem krav om arbeidsledighetstrygd.