Ellvill nabokrig mellom blogger Jan Kåre Christensen og naboene i Stormyrveien 4 og 6 om parkering -Christensen måtte ringe politiet

Naboen ba leietager parkere sin bil foran Christensens garasje etter at Christensen parkerte sin bil på plassen hvor naboen i Stormyrveien bruker å parkere. Naboene raser nå mot bloggeren og føler seg hengt ut av Christensen.

Den betente konflikten mellom bibellærer, evangelist og blogger Jan Kåre Christensen og Plan og bygningsetaten (PBE) i Oslo har nå resultert i krigslignende tilstander i Stormyrveien. Bakgrunnen for den langvarige konflikten er at Christensen som selv bor i Krogstien oppførte en støttemur langs Stormyrveien i strid med PBEs forskrifter og dette resulterte i at flere naboer gikk sammen og sendte en klage til PBE i Oslo. Klagen resulterte i at PBE kom på en skjult befaring og konkluderte med at Christensens byggverk var ulovlig og i strid med gjeldende forskrifter. I etterkant har saken vært behandlet både i byrådet, fylkesmannen, sivilombudsmannen og domstolene, uten at Christensen har fått medhold. Bloggeren sendte nylig et skriv til PBE i Oslo hvor han forteller hvor ille hans naboer behandler ham. Christensen har som kjent blitt ilagt tvangsmulkter på 50 000 kroner og en ny tvansmulkt på kroner 45 000 forfaller om tre uker.

Det er viktigere for Torps hjemmesnekrede Gud at homofile ikke har sex, enn at de elsker med sin neste,  sier Jan Kåre Christensen som dermed forsvarer homofili som er i strid med Bibelen.

Den famøse konflikten mellom Christensen og den offentlige myndighet har nå utviklet seg til å bli en konflikt mellom Christensen og naboene i Stormyrveien 4 og 6. Christensen som selv bor i Krokstien har anlagt sin ulovlige støttemur mot Stormyrveien. Dette førte til at flere naboer i Stormyrveien gikk sammen og tok kontakt med PBE for å klage på Christensens oppførte mur, trapp og bod. Naboklagene førte til at saksbehandlere i bygningsetaten foretok en befaring mens Christensen ikke var til stede og disse konkluderte med at Christensen byggverk var ulovlige. Siden da har bloggeren hatt en langvarig konflikt med kongeriket Norge og både lokale politikere, tingretten, sivilombudsmannen og fylkesmannen har gitt PBE medhold i saken.

Konflikt med naboene

Konflikten mellom Christensen og naboene har fortsatt å balle på seg, og naboene som skriftlig klaget på bloggeren slo fast at Christensens og hans leietakeres naturlige parkering var fra adressen i Krogstien og ikke fra Stormyrveien som var overbelastet fra før. Naboene har i lengre tid irritert seg over at Christensens leieboere og Christensen selv har parkert bilene sine i Stormyrveien, dette på tross av at den naturlige adkomst til Krokstien 2 C er fra Krokstien. I naboklagen heter det blant annet: “Vi registrerer at alle de fire bilene som disponeres av dem som bor i, eller hyppig oppholder seg i, Krokstien 2C i all hovedsak parkeres i Stormyrveien, og at trappen brukes som hoved-adkomst til denne delen av eiendommen.” Og naboene fortsetter:  “Han fikk klar beskjed om at en trapp på det stedet ville fremstå som et unaturlig fremmedelement, og på grunn av høyden, ville måtte ende rett ut i kjørebanen. Konstruksjonen stred også mot forutsetningene i byggetillatelsen vedrørende endringer av terrenget og fremstår meget farlig. Adkomst til Krokstien 2 er – og var kun ment å være – fra Krokstien,” skriver naboene som reagerer sterkt på at biler tilhørene beboerne i Krokstien 2 C, parkers overalt i Stormyrveien slik at dem som bor der ikke får plass til egne biler.

Blir skjelt ut av naboen

Leietagers bil parkert fremfor vår garasje, da vi parkerte på «deres» plass ioffentlig vei, er dette lov?” spør Christensen i sitt skriv til PBE

“At det er blitt som det er blitt, med naboer som skjeller oss ut for ingenting. Tar seg til rette og oppfører seg ufint. Tror de gjør det riktige, og skjønner ikke at oppfører seg som galninger. Dette har PBE det fulle og hele ansvaret for da de gir medhold til alle som har bygget her på Hellerudtoppen før oss,” skriver Christensen som mener at PBE er årsaken til den pågående konflikten i nabolaget.  Dette har forplantet seg over også på naboer. Når det har vist seg at alle argumenter imot oss om det er fra PBE eller naboer, at det ikke holder stikk,” skriver Christensen og fortsetter: “Nabo Roar Telje anførte som sitt sterkeste argument når det gjaldt vår mur, at brøytebil ville ikke klare å brøyte i Stormyrveien. Dette har vist seg kun å være skremsels propaganda, ingen plass i Oslo by som brøytebilen kjører så lett forbi som vår eiendom. Når det gjaldt trapp ville de som gikk ned trappa bli påkjørt. Dette er kun oppspinn, men at han selv og alle andre naboer må rygge rett ut i veibanen, som er egentlig livsfarlig. Dette er allright for alle! Her blir alt snudd på hode! Ord strekker ikke til hvordan vi blir diskriminert og forskjellsbehandlet. Det er regelrett makt- og myndighetsmisbruk imot oss av PBE og Fylkesmannen i Oslo, nå Oslo og Viken,” skriver Christensen som er blitt mektig upopulær i nabolaget. “Det er mye verre enn Søkelys beskriver,” sier Christensen som kan fortelle at naboene hans skjeller han ut etter noter. “Jeg rinte politiet, de ringte til naboen, og i løpet av sekunder var bilen borte,” skriver Christensen og fortsetter: “Her vant jeg seier, men fikk tatt bilder der de sto foran vår garasje, det bruker jeg imot dem for alt det er verd! De skal komme imot deg på en vei, og flykte på syv, det er løfte nr 1,” avslutter Christensen som nå har klaget til sivilombudsmannen på at diskriminerings-nemda henla hans klage over at Plan og bygnings etaten i Oslo har diskriminert ham. Så langt har myndighetene ikke trukket han en krone for de to forfalte tvangsmulktene på tilsammen 50 000. Flere av Christensens naboer er i harninsk over at intet syntes å skje med muren og de er også rasende fordi bloggeren har hengt dem ut på nettet.

Christensens skriv til plan og bygningsetaten om den pågående parkeringskonflikten kan leses i sin helhet her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020055909&fileid=9018402

18 tanker om “Ellvill nabokrig mellom blogger Jan Kåre Christensen og naboene i Stormyrveien 4 og 6 om parkering -Christensen måtte ringe politiet

 1. hva i…! det ligger jo en annonse midt over artikkelteksten, og når jeg fjerner den, blir det feltet blankt. Altså får jeg ikke lest hele artikkelen. Gjør ikke redaktøren noe med dette, er det ikke vits i å lese Søkelys lenger. Kan ikke forstå poenget med å annonsere på denne måten

  • Adsense putter inn adskoder automatisk. Det er nok å ta en linjeskift for mye så puttes det inn koder. Prøver noen endringer nå. Jeg får nå opp teksten fri for annonser.

 2. Morsom nabolag og morsom nabo. Er det noen Christensen ikke er i bråk med?
  Christensen er Norges mest konfliktsøkende mann. Skulle tro han fungerer som en magnet for konflikt og bråk.

  4
  2
  • Det er bare konflikter med denne mannen. Krig med naboene i Stormyrveien om parkering av biler.

   Hvorfor i alle verden kjører ikke bilene inn til hans egen plass utenfor huset hans?. Og hans egen bil inn i garasjen.
   Men, skjønner med er veldig lettvindt og parkere i gaten og gå rett opp den ulovlige trappen som fører rett ut i veien.
   Skjønner at naboene er rasende. Hva blir det neste…..

   1
   2
  • Det er en offentlig vei, og det er ganger vi må parkere i veien da vi har flere biler.
   Det må da være lov?

   2
   1
 3. Denne mannnen trekker til seg bråk slik et lik trekker til seg fluer.
  Har aldri sett på makan jeg. Hva slags kristent vitnesbyrd etterlater Christensen seg i sitt nabolag? Både naboene i Krokstien og Stormyrveien lever med en gnagende følgelse av frykt for hva denne mannen kan finne på.
  Er han voldelig? Vi vet han er rabiat, ganske gal og både blodtørstig og hevnlysten.
  Han har gjort seg svært upopulær i nabolaget og er en stor snakkis her oppe.
  Nabolaget sammenligner han med det å være kronisk rammet av Korona viruset.
  Plutselig en dag kan han finne på å ripe opp bilene i nabolaget som en eller annen hevn.
  Alle vi naboer opplever han som en narsissistisk psykopat som terroriserer alle rundt seg. De eneste han har et godt forhold til er egne leieboere. Alle oss andre frykter ham.

  4
  3
  • Tøv alt du skriver, og jeg har aldri ripet opp noen kjøretøyer eller andre påstander. Latterlig det du skriver, har aldri være voldelig imot et menneske hele mitt liv!

   2
   2
  • Det er neppe noen fare for at biler blir ripet opp av Christensen. Christensens måte er å utprøve alle muligheter som ligger i forvaltningen og klageinstanser som finnes. Tror ikke at nabolaget behøver å frykte herværk fra Christensen.

  • Riktig Kjell, jeg har aldri gjort noen ganger vært voldelig eller drevet med hærverk.
   Det er det siste jeg kunne tenkt meg å gjøre ????

  • Det finnes forskjellige måter for terrorisme. Du har din måte for terrorisme og andre bruker voldelige midler som bomber og kuler som terrorisme.

   Men rett skal være rett: Jeg har aldri hørt om noe voldelig hærverk, terrorisme eller ufinheter fra Jan Kåre Christensen.
   Og det reiser vi vår nytraktede kopp kaffe for til hans heder og ære.

  • Sannheten er at det er jeg som blir utsatt for riping av bilen eller bilene minne.
   Spesielt Audi A 8 min er de helt ville etter.

  • Da synes jeg du skal legge ut dette om ripingen på din egen blogg. Jeg tror ikke på at dine biler har blitt ripet. Hadde de blitt det hadde du skrevet om det i din blogg.

   Men nå slipper du å tenke på bil eierskap da Namsmannen om kort tid tar disse som betaling for ubetalte tvangsbøter fra PBE. Du blir fotgjenger og buss bruker om noen dagers eller ukers tid.

   Tenk litt over hvordan du skal komme deg til bussdepoet og hvordan Berit skal komme seg til hennes arbeide uten bil.

   1
   1
  • Betraktende betrakter
   Skjønner ikke at du er bekymret for meg, Danmark tar imot oss med åpne armer, det er mitt fødeland og hjemland vet du!
   Vi er kun på gjennomreise, vi regner med at når jeg har både Dansk personnummer og Dansk pass så er vi sikret!!!!!!!!

 4. Så, så la oss roe oss. Jeg kjenner ikke Torps inntekt.
  Han lever vel slik de bibelske apostler gjorde.
  Ingen inntekt, ingen skatt, leve fra hånd til munn.
  Torp drar mye rundt i verden og følger kanskje dette ordet fra Jesu munn: Luk 9,3 Og han sa til dem: Ta ikke noget med på veien, hverken stav eller skreppe eller brød eller penger! heller ikke skal I ha to kjortler hver.
  Du kaller ham en klovn: Paulus omtalte seg selv et skuespill for verden og hebreerbrevets forfatter omtaler kristne som forhånede og et skuespill.
  1 Kor 4,9 For mig tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte; for et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker.
  Hebr 10,33 idet I dels blev til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således.

  Dog ser vi jo at Torp møter fremtredende personer fra hele verden, alt fra ambassadører til kirkeledere og parlamentsmedlemmer.
  Du snakker over deg når det gjelder Torp.
  Jeg er langt fra enig med Torp rent teologisk, men jeg er klok nok til å forstå at hans innflytelse som President of European Apostolic Leaders (EAL) har langt mer innflytelse utad enn det den samlede skare av norske pastorer har tilsammen.

  1
  2
 5. Det er løgn! Dere har gitt oss tillatelse til å bygge den muren.
  Muren er perfekt, ikke til hindring for noen.
  Det er kun direkte tyrannskap og ondskap som ligger til grunn for hva dere
  holder på med.
  Det er uverdig, simpelt og helt, helt unødvendig å oppføre seg på denne måten
  av voksne mennesker.
  Dere vil med disse påleggene ruinerer oss og få oss på gata.
  Det er også brudd på menneskerettigheten å holde på slikt!
  Alle skal ha rett å bo i egen bolig, ikke drives der i fra med falske pålegg fra
  PBE. Dette er menneskerettighetsbrudd, da disse påleggene i realiteten driver
  oss fra gård og grunn. Slike bøter er ikke noe annet enn dette, bøtenene står
  ikke i samsvar til våre såkalte ulovligheter

 6. Det er løgn! Dere har gitt oss tillatelse til å bygge den muren.
  Muren er perfekt, ikke til hindring for noen.
  Det er kun direkte tyrannskap og ondskap som ligger til grunn for hva dere
  holder på med.
  Det er uverdig, simpelt og helt, helt unødvendig å oppføre seg på denne måten
  av voksne mennesker.
  Dere vil med disse påleggene ruinerer oss og få oss på gata.
  Det er også brudd på menneskerettigheten å holde på slikt!
  Alle skal ha rett å bo i egen bolig, ikke drives der i fra med falske pålegg fra
  PBE. Dette er menneskerettighetsbrudd, da disse påleggene i realiteten driver
  oss fra gård og grunn. Slike bøter er ikke noe annet enn dette, bøtenene står
  ikke i samsvar til våre såkalte ulovligheter

 7. Vi som er kristne kan se at du helt åpenbart er drevet av onde ånder, at du er besatt av demoner. Satan styrer deg, i et
  forsøk på å ikke bare rakke ned på og ødelegge flotte kristne mennesker, men også sette kristendommen i vanry.

  Du har ingen rett til å kalle deg en kristen. INGEN sanne kristne oppfører seg sånn som du gjør.

  Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.

  Her er hva som skal skje:

  1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem
  om tilgivelse.

  2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all
  aktivitet på sosiale medier.

  3. Du rådes på det sterkeste å søke både åndelig veiledning og psykiatrisk hjelp.

  4. Du rådes på det sterkeste å søke frelse og utfrielse. Bare Jesus kan sette fri. Jeg vil anbefale deg

  http://ellel.org/uk/

  De er fantastiske på å hjelpe mennesker, og har blant annet kurs som heter “Healing Through Deliverance”, der du får
  både undervisning, samtaler og forbønn. Jeg har selv vært vitne til mektige utfrielser, mennesker som har blitt satt fri
  for demoner.

  Anbefaler deg, for din egen del å følge disse rådene, da du ellers vil få en svært vanskelig vår, sommer og høst.

Det er stengt for kommentarer.