Mens amerikanerne vurderer å sende våpen trapper separatistene og russerne opp krigen i Ukraina

Russlands invasjon av Ukraina blir tema på NATO møtet torsdag, polakkene frykter for den russiske bjørn

ukraine-war

“Den russiske militæraksjonen i Ukraina forteller med all tydelighet at Russland nå er tilbake som en farlig militærmakt som utgjør en trussel ikke bare mot Ukraina, men også mot Latvia, Estland, Litauen og andre land som ligger innenfor det russiske interesseområde,” sier en polsk analytiker. Polakkene er nå mer bekymret for sin egen suverenitet enn på noe annet tidspunkt i løpet av de siste 20 årene. I en ny meningsmåling sier 80 prosent at Russland er den største trusselen mot rikets sikkerhet. Den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina som krever stadige flere dødsofre er i ferd med å tvinge frem en ny Ukraina policy i Washington.

Det blir stadig mer og mer aktuelt for USA og begynne våpenleveranser til den ukrainske hæren slik at de er bedre rustet til å stå i mot alliansen av russere og separatister som har trappet opp krigen mot Kiev. Etter at de russiske styrkene og separatistene gang på gang har brutt den inngåtte våpenhvilen er fredshåpet i Ukraina i realiteten skutt i stykker. Derfor tvinger det seg nå frem et nødvendig policy skifte i Washington. De økonomiske sanksjonene mot Russland har på langt nær vært tøffe nok til stagge den blodige russiske presidenten ekspansjons politikk. Under Vladimir Putin`s ledelse har Russland tatt flere steg i feil retning og fremstår nå mer og mer som et diktatur hvis målsetting er å gjenopprette tapte tiders stolthet. I 2008 satte Russland i gang en krig mot det vesle Georgia som angivelig hadde provosert Putin da  georgiske styrker inn i Sør-Ossetia – som krevde selvstendighet fra Georgia. Den russiske ekspansjonspolitikken fortsatte bare dager etter at OL i Sotsji var over, -og på tross av Putins forsikringer til Angela Merkel om det motsatte -med en russisk invasjon av Krim som tilhørte Ukraina. Siden har området vært preget av krig og uro og hittil har mer enn 5200 mennesker blitt drept som følge av den russiske intervensjonen til fordel for separatistene. En absolutt topp ble nådd da separatister med støtte av Russland skjøt ned et malaysisk passasjerfly over det østlige Ukraina den 17 juli 2014. Hele 298 mennesker ble drept i nedskytingen som må tilskrives Russland.

Siste nytt: Neville Chamerlain X 2 til Moskva for å snakke fred Russlands mektige leder.

Tysklands lettlurte statsminister Angela Merkel og den franske François Hollande reiser i dag til Moskva for å forsøke å fremforhandle en fredsløsning for Ukraina. De to statsledere vil møte Russlands mektige president og håpet er å kunne komme tilbake med budskapet “Fred i vår tid”. Det er frykt for at konflikten som ble utløst av Moskva som søker mer Lebensraum skal utvikle seg til en mer omfattende krig som gjør at de to feige Europeiske ledere drar til Moskva. Verken EU, NATO eller USAs Neville Chamberlain er interessert i å stanse den russiske ekspansjonspolitikken i Øst

Bør sende avanserte våpen til Ukraina

General Philip M. Breedlove som er NATOs militære øverstkommanderende sier han støtter ideen om å forsyne den ukrainske regjeringshæren med våpen, skriver avisen New York Times. Tanken om våpenstøtte er også i ferd med å vinne terreng i Pentagon og Det hvite hus, hevder avisen. Samtidig sier de russisk kontrollerte separatistene at de planlegger betydelig opptrapping og vil mobilisere ytterligere 100 000 mann til krigen. Den russisk kontrollerte konflikten mellom Ukraina og russisk kontrollerte separatister har gått fra ille til verre de siste ukene. Den inngåtte våpenhvilen har forlengst kollapset og det østlige Ukraina pågår det nå knallharde kamper mellom ukrainske regjeringssoldater og russiske styrker som kjemper sammen med separatistene i den blodige krigen som bare de siste tre dager har krevd innpå 100 dødsofre. Ifølge New York Times kilder har president Barack Obama ennå ikke fattet en endelig beslutning om å sende våpen til Ukraina, men utenriksminister John Kerry er åpen for å diskutere dette når han reiser til Kiev torsdag, opplyser USAs forsvarssjef Martin Dempsey.

Nødvendig med tøffere sanksjoner mot Russland og våpenstøtte til Ukraina

putin-angryEU og USAs halvhjertede sanksjoner mot Russland har så langt ikke gjort inntrykk på den russiske diktator. I følge de siste meldinger fra Ukraina er Russland og de Moskva kontrollerte separatistene i ferd med å gjennomføre en offensiv mens EU virker ute av stand til å få på plass tøffere sanksjoner mot den russiske bjørn som nå har reist seg opp for å ete meget kjøtt som profetordet sier. Kan hende nettopp det er derfor at de baltiske land frykter for sin mektige nabo i øst. Både i Latvia, Polen og de andre baltiske land hersker det reell frykt for hva Putin kan ha i tankene. Under Putin`s ledelse har Russland rustet betydelig opp og denne opprustningen vil fortsette i årene som kommer. Mens det daglig drepes sivile ukrainere i den blodige konflikten er naive europeiske politikere for feige til å gi Ukraina annet enn ord og tom moralsk støtte. Etter den siste russiske opptrappingen drøftet EU før helgen nye sanksjoner mot Russland men klarte ikke annet enn å bli enige om å forlenge de nåværende sanksjonene som ikke gjør inntrykk på en selvbevist russisk leder.

 En konflikt som utløser endetidsspekulasjoner

Russlands posisjon i det bibelske endetidsbildet kan man i følge mange profetigranskere finne hos profeten Esekiel i form av skikkelsen Gog i Magogs land. Er dette som nå skjer i Øst preludiet til det de hendelser bibelen forteller skal finne sted i disse siste dager? Mest sannsynlig er svaret JA på dette og skal vi tro det profetiske ord vil Russland komme til å spille en avgjørende rolle i endetidens store puslespill. Videoen nedenfor forteller om en rekke spådommer som er fremsatt, blant annet en tyrkisk invasjon av Hellas, en dødelig tredje verdenskrig som er nært forestående, en tredje verdenskrig vil i følge en spådom begynne i mars 2014 under de olympiske leker i Sotsji, fem dager etter at OL var slutt. Tja…

Facebook Comments

5 tanker om “Mens amerikanerne vurderer å sende våpen trapper separatistene og russerne opp krigen i Ukraina

 1. Det er ein veldig skummel situasjon.
  Ukraina vil om dei ikkje får hjelp verta fullstendig overkøyrt av Russland .

  Dersom USA og EU går inn med våpen og kanskje soldatar, så er helvetet laus.

  Profetien i Esekiel 38 og 39 handlar om den aller siste striden der GOG vert drepen av Gud sjølv.

  “Eg sender eld mot Magog og mot dei som bur trygt på kystane. Dei skal få kjenna at eg er Herren. 7 Eg vil gjera mitt heilage namn kjent i Israel, folket mitt, og aldri meir vil eg la mitt heilage namn bli vanæra. Då skal folkeslaga kjenna at eg, Herren, er heilag i Israel. 8 Sjå, det kjem, det skal henda, seier Herren Gud. Dette er dagen eg har tala om.
  9 Då skal dei som bur i Israels byar, gå ut. Dei skal setja fyr på våpna og brenna opp både rundskjold og langskjold, bogar og piler, klubber og spyd. Dei skal fyra med dei i sju år. 10 Dei treng ikkje henta ved frå marka og ikkje hogga i skogane, for dei nører elden med våpna. Dei skal røva frå dei som røva dei, og plyndra dei som plyndra dei, seier Herren Gud.
  11 Den dagen gjev eg Gog ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen, «ferdadalen», austafor sjøen. Dalen skal stengja vegen for dei som ferdast der. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast Gog-flokkens dal. ..skal dei setja opp eit merke der til gravarane kjem og gravlegg han i Gog-flokkens dal. 16 Der er det òg ein by som heiter Hamona. ”

  Som teksten fortel sender Gud ELD mot Magog – landet til GOG.
  Du finn det same omtala i Åp 18.

  “På ein einaste time er all denne rikdomen lagd øyde.»
  Alle som fører skip på havet, og dei som ferdast langs kystane, sjømennene og alle som har sitt arbeid på havet, stod langt borte. 18 Dei såg røyken då ho BRANN”..

  Magog er USA.

  Inn i 1000-årsriket må Israel rydda opp etter striden mot GOG. Der skal iiggja ein by som skal heita Hamona.
  ——-
  GOG er Antikrist som lokkar verda med seg i den siste striden mot nasjonen Israel.
  Det er ikkje Putin.

  http://absolutetruth613.blogspot.no/2012/04/who-is-gog-and-magog.html

  “The Hebrew word for prince is nausi which happens to be the word used in modern Hebrew for President. But the best part is in the name of the place Meshech and Tuval in Hebrew we find with skip rate of two (every other letter) BUSH. It even goes from left to right just like English.”

  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  • Enig i at det er en svært skummel situasjon. Vi får håpe at neste president i USA blir mer Israelvennlig. Langesæter, det er ingen mulighet for at det kan bli Bush. Du bør forlate den tanken.
   Bibelen gir oss mange biter i endetidens puslespill, men så langt har vi ikke klart å sette dem helt riktig sammen, for tiden er ennå ikke inne til at vi kan få frem hele bildet. Hittil har det blitt synsing og spekulasjoner, men jeg tror at vi fram i tid vil få vite mer om endetidens drama.

  • Det kan bli Bush Anna Serine.. Jeb Bush. Det er lite trolig at George Bush vil president igjen.

  • Langesæter, det er ingen mulighet for at det kan bli Bush. Du bør forlate den tanken
   ——————–
   Det er dette Åp 17 fortel oss vil skje.
   Heile jorda vil UNDRA SEG når dei ser dyret (Antikrist) George Walker Bush som har styrt før koma tilbake.
   ——————–
   Det skjer når Iran bombar USA og valet i USA skal haldast.
   “When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the PREVIOUS PRESIDENT of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”
   Valet er 8 november 2016.
   Eg hadde trudd det skulle skje tidlegare, men det kjem no.
   Obama har ikkje teke Iran på alvor og det vert ei skrekkens oppleving for amerikanarane når boma fell.(sannsynlegvis i New York).
   Då kjem unntakstilstand og krisetid og BUSh vil fara over dei muslimske landa i raseri og bomba dei i stykker.

   Du finn beskrive Antikrists grusomme gjerningar i Esaias 14.

   “….skal du syngja denne spottevisa om kongen av Babel (ANTIKRIST):

   Det er ute med UNDERTRYKKJAREN,
   ute med TYRANNIET.

   5 Herren har knekt staven til DEI LOVLAUSE,
   septeret til herskarane,

   6 det som SLO FOLKESLAG I HARME,
   SLO UTAN STANS,
   som HERSKA OVER FOLK I VREIDE,
   FORFØLGDE UTAN NÅDE”.

   I starten er Antikrist beskrive i Åp 6 som ryttaren på den kvite hesten som går frå siger til siger.

   Til slutt går han under namnet “Døden og dødsriket” eller “Death and Hell”.
   I starten er Antikrist Israels beste ven og støttespelar.

   I Esaias 28 les me om at nasjonen Israel inngår denne “agreement eller covenant “(pakta) med DEATH and HELL. Dei trur framtida er sikra. “Fred og ingen fare”. Så snur Antikrist om og vert jødane sin verste fiende.
   Han går til angrep på landet. Dette skapar Jakobs trengsel”.
   —–
   I Habakkuk 2 er Antikrist beskrive som “Death and Hell” og som alkoholikar.
   Herren svara meg:

   ” For synet ventar på si fastsette tid,
   det vitnar om enden, og det lyg ikkje.
   Om det dryger, så berre vent!
   For koma skal det, det kjem ikkje for seint!

   4 Sjå, i han er det ei OPPBLÅSEN og UÆRLEG sjel.
   Men den rettferdige skal leva ved sin truskap.

   5 Sanneleg, vinen er trulaus.(TRANSGRESSOR OF WINE)
   Den STOLTE skal ikkje nå sitt mål.
   Som DØDERIKET spilar han opp gapet,
   han er UMETTANDE SOM DØDEN.
   Han SAMLAR ALLE FOLKESLAG hos seg,
   sankar saman alle folk.
   Alle desse skal setja i med ei NIDVISE(SPOTTEVISE) om han, med spottord og gåter. Dei skal seia:

   Ve den som SKAFFAR SEG RIKDOM SOM IKKJE ER HANS”
   ——————
   Det er hundrevis av henvisningar til han.
   Dei passar KUN på ein person – “THE BURNING BUSH”
   Han er “THE DESTOYER” eller øydeleggjaren i Åp 911.
   ———
   I GT var det neBUSHadneazzar som utførte desse stygge handlingane mot nasjonen Israel.
   I endetida vert det George Bush.
   GOG eller GeOrGe er og namnet hans.
   ——
   Sanhedrin og templeinstitute har fortalt oss kven denne personen som jødane kallar for Ahriman og vert.
   http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

   Det er ikkje Jeb Bush som kjem. Ingen ville undra seg over det.
   Nei, det er Skull and Bones – Bohemian Grove – Moloktilbedaren som RETURNERER.
   ———–
   The bramble Bush – tornebusken er det nasjonane samlar seg rundt.(dommarane 9)

   Han vert i Salmane og kalla for ” The Fool” – idioten.

   https://www.youtube.com/watch?v=moutUEfqUQ4
   ——————–
   Det er krig og uro i vente for oss alle.
   Yeshua fortel om desse siste åra.

   ” Folk skal reisa seg mot folk og rike mot rike, og det skal vera hungersnaud og jordskjelv på stad etter stad. 8 Men alt dette er berre byrjinga på fødselsriene.
   9 Då skal dei gje dykk over til forfølging og slå dykk i hel. Ja, alle folk skal hata dykk for mitt namn skuld. 10 Mange skal då falla frå, og dei skal svika kvarandre og hata kvarandre. 11 Mange falske profetar skal stiga fram og føra mange vill. 12 Og fordi lovløysa har vorte så stor, skal kjærleiken kolna hos dei fleste. 13 Men den som held ut til enden, skal bli frelst. ”

   Det er viktig å vera uthaldande.
   Habakkuk vart og utolmodig.
   Skjer det ikkje snart?

   “No vil eg stå på vakt,
   stilla meg på muren og speida
   og sjå kva han vil seia til meg,
   kva svar eg får på mitt klagemål.

   2 Herren svara meg:
   Skriv synet tydeleg på tavler
   så det blir lett å lesa!

   3 For SYNET VENTAR på si fastsette tid,
   det VITNAR OM ENDEN, og det LYG IKKJE.
   Om det DRYGER, så BERRE VENT
   For KOMA SKAL DET, det kjem ikkje for seint!”
   —————
   Anna, du får fylgja med.

  • Jeg tviler sterkt på at USA vil gå til krig mot Israel eller at antikrist kommer fra USA. Foreløpig vet vi ikke hvem antikrist er, men en mulighet er at han er muslim.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *