Menneskerettsdomstolen i Strasbourg skal behandle omstridt barnevernssak som Søkelys først omtalte

Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) har bestemt seg for å behandle den omstridte barnevernssaken i Naustdal i Sogn og Fjordane. Saken dreier seg om en norsk-rumensk pinsevenn-familie som ble fratatt sine fem barn i 2015, etter at barnevernet i Naustdal i Sunnfjord mistenkte foreldrene for fysisk avstraffelse av barna. De fem barna ble plassert i tre ulike fosterhjem. Nå skal EMD behandle saken melder Nettavisen. Som kjent var Søkelys det første medier i Norge som omtalte saken som i ettertid fikk store oppslag både i Norge og utlandet. Søkelys har fra dag 1 støttet Ruth og Marius Bodnariu og velger med dette å gjenta støtten

Les saken fra nettavisen:

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/menneskerettsdomstolen-i-strasbourg-skal-behandle-omstridt-barnevernssak/3423598955.html