Nyhetsanker mener “Greta Thunberg trenger behandling mer enn et podium” Pastor Jan Hanvold: Fly og nyt din biff med god samvittighet

Mener at vi gjennom å kjøre bil og bruke fosilt brennstoff har ødelagt hennes barndom. Flere mener jenta trenger behandling og ikke et podium i FN

Saken er oppdatert  Selv om statsledere og politikere nærmest står i kø over å hylle den 16 år gamle klimaktivisten Greta Thunberg, er det nå stadig flere som stiller spørsmål med hvor sunt det er å utnytte en hysterisk og panikkslagen Asperger’s rammet jente til å fronte det pågående klimahysteriet som har rammet mange i den vestlige verden. Nærmest daglig hjernevaskes vi med påstander om klimadommedag, at Nordpolen smelter, at byene våre snart vil stå under vann og konspirasjonsteorier om menneskeskapt global oppvarming. Det vi kan se ut av klimabevegelsen og hysteriet blant mediafolk og politiske ledere, har mye til felles med en religion der den 16 år gamle Greta framstår som en dommedagsprofet eller klima-gud, som forteller oss at verdens frelse går gjennom å kjøre Tesla, spise kaninfor, føle skyld dersom man tar seg en flytur, og hamburgere og kjøtt må ikke spises fordi kua slipper ut mye gass.

“Greta Thunberg trenger åpenbart både omsorg og behandling og burde aldri blitt paradert slik i det offentlige rom,” sier Chris Kenny i SkyNews Australia. Foto You tube

Å kritisere Greta Thunberg er nærmest for helligbrøde og regne dersom du skal tro PK media og massene som er hjernevasket av klimahysteriet. Et viktig poeng for pengekreftene som står bak Greta er at mennesker skal sett til side vett og klokskap. “Jeg vil ikke ha deres håp, jeg vil ikke at dere skal være håpefulle, jeg vil at dere skal ha panikk,” sa Greta til fremmøtt presse. Selve talen er neppe skrevet av den 16 år gamle jenta personlig, men er veloverveiede ord forfattet av multinasjonale selskaper og pengemakten som står bak Greta Thunberg. Det er et destruktivt og ødeleggende budskap den unge jenta fremfører. “Å frata unge mennesker håpet og erstatte håp med håpløshet og panikk,” er direkte ondskapsfullt og kan føre til at unge mennesker faktisk mister livshåpet -og enkelte kan nok også tenke slik: Siden vi alle skal drukne av det stigende havet eller bli stekt levende av den globale oppvarmingen, kan jeg like godt selv gjøre det slutt,” kan bli en konsekvens av det usunne budskapet til kreftene som kontrollerer Greta Thunberg. “Denne jenta hadde mer trengt behandling og omsorg fremfor å bli paradert og gitt et podium for sitt heldystre budskap,” sier Chris Kenny. Journalister som vanligvis stiller kritiske spørsmål har tydeligvis lagt til side alle sine vante journalistiske egenskaper,” sier Chris Kenny i Sky News Australia. Kenny er bare en av flere som nå peker på hvor uheldig det er å løfte frem en asperger rammet jente med åpenbar angst for global oppvarming og klimadommedag. “Dere har stjålet mine drømmer og min barndom med deres tomme ord,” var budskapet fra den svenske jenta som har skremt opp tusenvis av unge med sine spådommer om at vi bare har noen få år igjen før klimakatastrofene er et faktum. Det faktum at Greta Thunbergs foreldre har latt deres asperger-rammede datter ble utsatt for slik massiv skremsel burde være et tankekors for alle dem som hyller Greta som en slags dommedagsrøst eller klimavgud.

Klimahysteriet og miljøvern er budskapet om at mennesker skal frelse seg selv

Apostelen Peter skriver dette: “Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse.  Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og opløses, og jorden og tingene på den skal opbrennes.  Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt,  idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand!  Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor,” (2 Pet 3,9-13)  Budskapet Greta Thunberg og pengemakten som står bak promoteringen av den angstfulle og paniske 16 åringen er et håpløshetens budskap om at verden går under som følge av global oppvarming og klimakrisen. Selv her i Norge har Gretas klimahysteri blitt tatt i mot med åpne armer av en presse og media som ikke har noen motforestillinger mot å la den asperger-syke jenta uhemmet bli misbrukt for å fremme interessene til dem som står bak klimabløffen, og søker å gjøre profitt på tesen om at vi kan frelse verden gjennom egne gjerninger. Selv om Greta på ingen måte presenterer et budskap av håp, -blir hun på mange måter fremstilt som et håp av en presse som ukristisk tar til seg av klimahysterikerne som åpenbart kjører showet.

Klima messias og mennesket skal frelse seg selv

Menneskeheten er håpløst fortapt i seg selv og menneskets største problem er verken krig, trussel om at verden vi gå under om få år takket være det faktum at folk flest unner seg en flyferie en gang i mellom eller svir av noen tusen liter fosilt drivstoff for å komme seg til jobb, kjøre barna på skolen, kjøre ut og handle eller kjøre barna til idrettsforeningen eller ta bilturen for å hilse på bestemor og bestefar eller andre slektnininger. Det hele har nå blitt så fanatisk at unge mennesker føler på flyskap, bilskam og enkelte føler endog på skyld fordi de gjennom å spise hamburgere sponser opp om det man mener forårsaker den innbilte klimakrisen. For oss som kjenner hva Guds ord sier om de siste dager, er det som skjer nå egentlig ikke noen overraskelse. Mennesker som ikke kjenner Gud eller som avviser at Jahve Gud er den som har skapt alt og opprettholder alt med sin mektige hånd, er  teorien om klimakristen nærmst blitt å regne som en ny religion. I en rekke land, inklusiv vårt eget land, og Sverige, har klimahysteriet ført til at barna skulker skolen for å delta i klimaprotester og klimabrøl. Den kritiske tenkningen er så og si død, og våre barn og unge blir helt fra barnehave-alderen foret med skremsel fra folk og klimahysterikere som tror de kan frelse verden med å bytte ut biler som bruker fossilt drivstoff, men en Telsa eller en annen el-bil som ikke slipper ut eksos. Budskapet i dette falske evangeliet er rett og slett av verden går under om få år som følge av global oppvarming, -og vi kan utelukkende frelse oss selv og våre etterkommere med å parkere bensin eller diesel bilen og bytte den ut med Elbil. Den nye form for “avlat” vi skal betale er “klimaavgifter, bompenger, CO2 avgifter og alskens klimakvoter og seteavgifter hjernevaskede myndigheter innfører.

Dersom vi spiser oksekjøtt må vi spise det med dårlig samvittighet og å ta seg en flytur en sjelden gang bør gi oss dårlig samvittighet. Samtidig som almuen skal føle skyld og betale skyhøye avgifter for hver minste gode, er klimafanatistene dem som selv mest forurenser med å bokstavlig fly verden rundt for å komme på klimakonferanser. Klimabevegelsens dommedagsprofeter tegner et dystert bilde av fremtiden med mer ekstremvær, poler som smelter og flommer og oversvømmelse som en følge av klimaforandringer de hevder er skapt av oss mennesker. Den eneste veien til frelse, går gjennom å gi opp bilen, gi opp oksestek eller ekte hamburgere lagd av kjøtt. Verdens håp ligger i å avskaffe alt som bruker fosilt brennstoff, kjøpe Tesla eller Leaf og gjøre nøyaktig det klima-influenserne formaner oss til. Dersom du en sjelden gang skulle bøye av fra frelses-veien klimabevegelsen peker på, er det viktig at du føler flyskyld, og gjør botsøvelser som å delta under klimabrølet eller streike utenfor stortinget i protest. Klimabevegelsen budskap er tilsyvende og sist budskapet om at mennesket må frelse seg selv -mens det kristne budskapet er budskapet om at frelse er en gave, gitt oss av en Gud som elsket oss så høyt at han sendte sin enestefødte sønn. Bibelen og de kristne trosbekjennelsene lærer oss at det kommer en dag hvor Herren skal holde dom. En dom verken elbiler, klimahysteri eller klimabrøl kan frelse oss fra. Det er dagen som Bibelen omtaler som “Herrens dag” og vi siterer: “Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og opløses, og jorden og tingene på den skal opbrennes.  Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt,  idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand!  Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.  Derfor, elskede, da I venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred.” (2 Pet 3,10-14) Derfor sier vi nei takk til klimabevegelsens “frels oss selv budskap” og vil løfter frem evangeliet om Kristus Jesus og det kommende Gudsriket som verdens håp om frelse. ”

Når jeg får en masse oppmerksomhet angående Klima hysteriet. Er det jo fordi jeg med flere av meg mener at Greta, er misbrukt i dette store klima hysteriet. Som jeg mener, at en misbruker barn i denne klima saken. Selvfølgelig er jeg imot forurensing og at vi skal ta vare på jord kloden. Men når ting blir over dimensjonert, å en sier til barna, at verden går under om 12 år. Er dette ikke fakta som blir presentert. Men klima hysteriet, gjør barn fortvilet. Når de grønne skal fase ut 240.000 oljearbeidere. Og disse skal leve av tang og tare, blir dette for dumt. Norge gror igjen. Det vi trenger er flere beitedyr, som kan beite i Norge så vi ikke gror igjen. Så derfor er våre dyr ikke en klima belastning, men en gave ifra Gud. Så mitt budskap er spis norsk kjøtt og norske grønnsaker. Nyt livet og slutt, å tro på at verden går under om 12 år. Jeg synes det er forferdelig, at vokse skal misbruke barn, på denne måten. Og bli brukt et et stort pr-jipo. Dette vet selvfølgelig pr-experten Ingmar Rentzhog. Når han misbruker Greta i sitt pr-jipo. Jeg bare gjør noen refleksjoner, angående hvordan en skaper en masse suggesjon.
Slev vokste jeg opp på 50 tallet, da var vi livende redd for atomkrig. Jeg husker at vi fikk beskjed av læreren om , at når sirena lød måtte vi løpe ned i bomberommet på skolen. Alle skoler og offentlige bygninger, var utrustet med bomberom. Fordi en trodde på atomkrig. Nå 60 år etter, har en sluttet å bygge bomberom. Så vi kan bare konstantere i ettertid at dette var også et hysteri. Selvfølgelig er vi imot atombomber og krig. Slik vil det også være om 60 år, vi vil se tilbake på 2019. Og si tenk, på det klima hysteriet som var. Verden går fremover, vi har fått el-biler, etterhvert vil vi få el-fly. Og en masse andre teknologiske løsninger, som vil berge klima. Og vi er selvfølgelig for klima tiltak. Men hysteriet er vi imot. Det er det disse fanatikerne ikke skjønner. At de ødelegger arbeidsplasser, presser folk til, å reise kollektiv.Og skal påføre folk skam for, å kjøre bil, fly og spise kjøtt. Og hvis en ikke er enig med hysteriet, blir en stemplet som falsk profet, en som sprer konspirasjoner og har klimafobi. Jeg har og er ingen av delene, jeg er bare imot hysteri og fanatisme,” skriver Jan Hanvold på Facebook. Hanvold har fått massiv oppmerksomhet etter at han gikk ut med kritikk av Greta Thunberg og fanatismen Thunberg-budskapet har ført til.

Løftene kan ikke svikte – Sveinung Hølmebakk

20 tanker om “Nyhetsanker mener “Greta Thunberg trenger behandling mer enn et podium” Pastor Jan Hanvold: Fly og nyt din biff med god samvittighet

 1. Et helt presteskap har, sammen med politikereliten jobbet hardt med å avskaffe all tro på den eneste læreboken som oppebærer et plausibelt svar på menneskenes utfordringer – Bibelen.

  Men samtidig har de kreert et tomrom i folkenes forståelse av både vår tilblivelse og fremtidige løsninger. Dette tomrommet søkes nå fylt av et substitutt for gudstroen – og her kommer klimatruslene som en av globalateistenes følelsesbaserte genistreker. Mennesket er sin egen gud og kan skape sin egen gudløse, felles fremtid.

  Og mens vi avledes til å snikke og snakke om dette, ruller og går EU-tilpasningene, FN-tilpasningene og massemigreringen av totalt ikke-kompatible kulturer som aldri før. Og når alt dette skaper borgerkrigsliknende tilstander kan globaleliten benytte alt de har av militær kapasitet til å gripe makten totalitært og gjør Adolf til en smågutt.

  Kompleksitet oppstår ikke av seg selv. Noen står bak og serverer alt det vi er vitne til. Bilderberger-treffene er ikke rekreasjonseventer for fiffen. Ikke Davos-møtene heller. Og sanne kristne vet godt hvem som trekker i trådene aller øverst.

  6
  1
  • Hysterisk? Panikkslagen?
   Følelsene tar litt av, ingenting galt med det. Hun er ung. Man trenger ikke være enig med henne.
   Ja, hun kjenner sikkert innimellom på panikken hvis hun kanskje ikke ser håp i hverken voksne som kommer til å handle -eller Jesus.
   Det er kanskje å håpe på for mye, men jeg håper hun er tilbake på skolen og et mer normalt liv snart.

 2. Gud vil ødelegge denne jorden. Ikke forurensing, plast og metall i havet. Gud vil skape en ny himmel og en ny jord etter han har dømt folkeslagene. Denne syke jenta fører folk vill fra sannheten og bibelen. Les 2.peter 3 jenta mi. Og omvend deg.

  1
  6
  • Syke jenta?
   “Denne syke jenta fører folk vill fra sannheten og bibelen. Les 2.peter 3 jenta mi. Og omvend deg.” sier du.
   Vet du om Greta er kristen? Eller kanskje aldri har hørt evangeliet? Så du synes dette er måten å si det på… Ansikt til ansikt med henne også kanskje? Omvend deg selv. TROR du Greta vil være jenta di? Hjelp…

   3
   2
  • Salme 104: 5:

   Han grunnla jorden på dens søyler,
   aldri i evighet skal den rokkes.

   3
   1
  • 2 Pet 3,7 Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse.
   2 Pet 3,10-12 {Herrens dag}
   Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene* skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.
   <* himmellegemene.> 11 Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør dere da ikke holde ved i en hellig ferd og gudsfrykt, 12 mens dere venter på og framskynder Guds dags komme. På den dagen skal himlene fortæres av ild, og elementene* skal smelte med brennende hete.
   <* himmellegemene.>

   3
   1
  • Ikke mye til teolog nei -som ikke klarer svare på spørsmål.
   Det må være bedre å ha autistiske trekk eller ADHD enn å være verdensmester som deg. Du har enn lang vei å gå.

  • GT er en bok for jordiske mennesker og der Jehovah Gud forteller om jordens kjødelige skjebne. Bibelen kan ikke være i strid med seg selv. “Det er umulig for Gud å lyve”.

   NT er en samling åndelige bøker. Derfor må Peters tilsynelatende divergens fra salmene nettopp forstås på en åndelig måte. Åndelighet oppebæres KUN av levende skapninger fra og med menneskene og oppover til englene.

   Således må Peters tale bety at “himmelen” står for regjeringer og “jorden” for den generelle menneskeheten.

   Skulle du ha rett måtte Gud være en løgner når Han i salme 104: 5 sier:
   “Han grunnla jorden på dens søyler,
   aldri i evighet skal den rokkes.”,
   mens Peter altså sier det motsatte.

   Men svaret på dette får vi straks, og om du da skulle oppdage at du har feil, vil du samtidig måtte innse at du har forspilt ditt evige liv. Og da vil INGEN tårer hjelpe deg.

   1
   1
 3. Jan Hanvold har helt rett.
  Klimafanatikerne mener at jorda koker over og hvis vi ikke gjør noe så går jorda under om 10 år på grunn av ekstremvær og flodbølger.
  Nå har har vi hørt disse menneskenes versjon på helvete, så da er det vel på tide å få Bibelens versjon.
  Det er feil at jorda skal bli ødelagt med flod. Gud har med regnbuen lovet at det ikke skal skje med vann, men med varme. Så skal Gud skape en ny himmel og ny jord.
  Men vi skal derimot gå gjennom 7 års trengsel( tribunalet) og Gud skal ødelegge jorda med ild.
  Mattheus 24: Den store trengsel
  15 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det!
  16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.
  17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset,
  18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager!
  20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten.
  21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli.
  22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.(Rapture)
  John Macarthur gir oss en leksjon om
  The End of the Universe, Part 2
  https://www.youtube.com/watch?v=f_9S8dycLlw

  2
  2
  • Det er ikke ofte jeg er enig med Hanvold i noe, men i setningen “spis biff og fly som aldri før” er jeg tilbøyelig til å være enig i.
   Dette klimahysteriet ser ut til å ha ført til en global utkobling av folks hjerner, og det virker som om folk har glemt historien de lærte på skolen. Klima og vær har alltid vært i forandring. Vi har hatt store og lille istid, vi har hatt perioder med kjøligere vær og så mildere vær igjen. Det kan virke som om både Greta og samtlige som slutter opp om dette kollektive hysteriet har skulket historietimene.
   De som primært må kritiseres er de globalistiske kreftene som står bak Greta Thunberg. Det er ganske kynisk av pengemakten å utnytte en ung pike med Aspergers syndrom og gjøre henne til idol for den oppvoksende slekt.
   Det er kynisk fordi de vet at få medier vil våge å stille kritiske spørsmål til en ung pike som attpåtil sliter med aspergers. Kynisk og utspekulert, men i tråd med “the news world order” og det gudløse samfunnssystemet. Hanvolds problem er at han drøsser om seg med ord og setninger som om vi står overfor et psykriatisk tilfelle og sånn sett stemples han lett som en mobber.
   Hanvold er en løs kanon som skyter lett, og selv om jeg er enig i noe av det Hanvold sier, er jeg reservert for å hylle ham, siden han stigmatiserer en ung jente med slike sleivspark diagnoser.

   2
   2
 4. Hadde aldri sluppet til Hanvold ang.denne saken hvis Søkelys var mitt.
  En “leder” som prater sånn om Greta? Han har som kristen selvfølgelig bare en ting å gjøre. Men han fortsetter å skrive og ro til fiskeskjær,og har ikke noen planer om å være et eksempel. Han elsker oppmerksomheten.

  Av flere kristne ledere har vi de siste årene lært at man trenger ikke gjøre som Bibelen sier. Trenger jeg si at jeg har fått nok nå…

  • Jeg trenger ikke hanvold til å fortelle meg at Norge gror igjen, at vi må ha flere beitedyr, og at jeg kan spise kjøtt. Tilhengerne lovpriser ham for fantastisk tale, men INGENTING om hans stygge ord ang. Greta. Dette er sykt. De tilber ham visst… Dette er kristne mennesker?? Saken handler IKKE om at hanvold har rett i noe, men at han har hånet noen.

   Jarle Haugland setter så godt ord på det i Dagens debatt i dag:

   “Jeg kjenner en på dyp sorg over at Hanvold omtaler dyrebare mennesker på denne måten. Dette er kvinner og menn som Gud elsker med en evig kjærlighet.”

   1
   2
  • Jeg er enig i at han får mye oppmerksomhet. Det som er så tragisk er at kristenfolket holder med ham. Jeg ber om at flere må våkne og faktisk boikotte denne kanalen og Norge i Dag som står i så tett samarbeid med kanalen. Slik det er nå, blir han hyllet, til og med av kristne. Det er så trist.

  • Håper kanalen består og Gud får sin vilje med den. Jeg tror ikke Hanvold og V.N vil klare selv å se hvordan de fremstår. Jeg håper sendepartnerne snart sier klart og tydelig fra og stiller noen krav. Og jeg er redd noen av dem må velge å forlate Hanvold for at han skal skjønne hvor alvorlig galt mye er. Omtale mennesker slikt, falske profeter, fyllefester…
   Mange ensomme og eldre har kun Visjon Norge. Jeg ønsker å fortsatt kunne se undervisning fra Gordon Tobiassen og andre, Pottemakernes Hus og kanskje et møte innimellom fra Filadelfia.
   Hanvold er en sta nøtt, men jeg tror Gud ser veldig godt at han er villig til å gjøre mye mer enn de fleste av oss andre kristne, og setter det høyt.

 5. Komisk å lese kristne endetidsromantikere beskylde andre for dommedagsprofetier 😉

  Godt de gamle gubbene vil dø ut med sin forvirrede teologi, konspiratoriske ego-nasjonalisme og utdaterte barnelærdom.

  2
  1
  • Dommedagsprofetier får man servert i media hver eneste dag fra ulike retninger. Det blir litt snevert å rette skytsen mot kristne, når klimahysteriet skremmer vettet av flere unge og barn, enn Gud som har skapt alt. De er nå livredd for at verden går under om kort tid.

   3
   1
 6. Ikke mye jeg er enig med hanvold i. Her er vi i hvert fall enige i noe, men jeg ville nok ordlagt meg annerledes.

Det er stengt for kommentarer.