Megakirke pastor TD Jakes kom ut med “ja til homoekteskap” og LGBT-kirker

td-jakes-gay-marriageMegakirke leder og forfatter TD Jakes sier at homofile bør få delta i menigheter som bekrefter deres livsstil, og at politikk ikke behøver å reflektere bibelske etikk, og legger til at hans posisjon om homofili har endret seg. Apostat-pastoren som er kjent for å forkynne det såkalte velstands evangeliet leder det såkalte “The Potters House” som er en av de ti største megakirkene i Amerika. Det var under et intervju med The Huffington Post at Jakes kom med utsagn som at hans syn på homofili var og er i utvikling. Den omstridte figuren som av mange blir ansett for å være en “prosperity pimp” fortalte en leser om han trodde at homoseksuelle og svarte kirker kunne sameksistere og hans svar var “ja absolutt” selv om det ville være forskjellig fra kirke til kirke. (Foto: Skjermdump Christian News Network)

TD Jakes er en populær forkynner, jevnlig samler han omkring 17 000 møtebesøkende og hans kirke er den tiende største i Amerika i følge tall fra 2008. I intervjuet med td-jakes-falsk-profetHuffington Post understreket Jakes at de homofile måtte finne forsamlinger som aksepterer deres livsstil. I følge Jakes må folk fra LGBT samfunnet finne et sted å tilbe som reflekterer deres egne synspunkter slik alle andre å gjøre. En kirke skulle ha retten til å ha sine egne verdier og overbevisning. Hvis du ikke liker deres synspunkter og overbevisning og er uenig med dem, ikke prøv å forandre mitt hus, flytt inn i ditt eget, -og finn noen som har samme tro som deg selv,” sa Jakes som understreket at spørsmålet om homoseksualitet er “komplekst” . Paulus brukte mye tid på å kjempe frem og tilbake og forsøkte å forstå hvorfor kvinner skulle ha hodet dekt og om man skulle klippe håret,” sa Jakes videre og viste til at det var et stridsspørsmål tidligere. På spørsmål om hans posisjon i forhold til homoseksualitet hadde “utviklet” seg, svarte Jakes bekreftende.  “Utvikling og i utvikling” sa Jakes som la til: “Jeg tror at der jeg er nå, er jeg bedre i stand til å forstå, at vi, kirken, har villedet oss til å tro at dette er en kristen nasjon.

 

Tidligere i år, besluttet den amerikanske høyesterett at alle delstater måtte legalisere likekjønnede ekteskap og dette utløste en kamp mellom kirken og staten over spørsmålet. I sine kommentarer mandag gjorde TD Jakes seg til talsmann for et tydelig skille mellom kirken og stat, noe som vil tillate at “alle typer mennesker” å ha de rettigheter de måtte ønske på tross av bibelske forbud. Han sa videre at politikken so debatt-td-jakesføres ikke behøver å være basert på kristendommen. Når du kommer deg forbi de standpunkt å tro at Amerika er en kristen nasjon…da begynner du å forstå demokrati og at republikken faktisk er designet for å være et overordnet system som beskytter forskjeller og nyanser, da ser vi ikke lenger om den offisielle politikken reflekterer bibelsk etikk,” forklarte Jakes. Hvis vi kan skulle mellom kirke og star, da kan vi bo sammen mer effektivt fordi ateister, agnostikere, jøder, alle typer mennesker, muslimer være en del av regjeringen. Myndighetene kan ikke reflektere et spesielt syn fremfor et annet, bare fordi vi er i et flertall -som stadig forandrer seg,” la han til. Vi trenger en nøytral regjering som beskytter vår rett til å være uenig med hverandre eller enig med hverandre,” sa Jakes som med dette har gitt sin anerkjennelse til likekjønnede ekteskap. Jakes omvendelse fra det bibelske synet på ekteskapet utløste lørdag debatt blant leserne i “ChristianNews” og flere har kommet med harde utsagn mot megakirkelederens frafall.

Relevant: T.D. Jakes On Homosexuality & Same-Sex Marriage

 

 

 

8 tanker om “Megakirke pastor TD Jakes kom ut med “ja til homoekteskap” og LGBT-kirker

  1. Når TD Jakes nå omfavner synden som homofili er jo ikke det en overraskelse. Sannhetten er at han har et svakt syn på ekteskapet og en av hans døtre er gjengift og likevel aktiv i hans kirke som er mer en åndelig svinesti.

  2. Jeg er forsåvidt enig med “enig med Jan Kåre”. TD Jakes har beveget seg fra ille til verre og inn i frafallets mørke. Tragisk er det, men ikke uventet, da slike forkynnere som opererer med velstandsforkynnelse enten er svært uklare eller som vi ser her, direkte i krig med Guds ord.

  3. surprised? Not me. I watched him over the years and anyone that knows me would tell you that I always said that he does not do it for me. When he first started out he was fighting for the faith but then as he grew more popular etc I always felt that he got bigger than his boots. IMO anything that is contrary to the bible (God’s holy word) is wrong. Only this morning while I was sweeping my home the thought came to me that there will never be a time when God the good LORD decides to change His view or position on anything in His word. In Isaiah the LORD says that He never changes therefore (that’s why) the sons of Jacob (Israel) and I put myself and all believers there, that’s why we are not consumed. To God be the glory, great things He has done. Remember in the last days people will move away from the faith, being led astray by false doctrine etc.

  4. Det er hva TD gjør i sin menighet som teller – ikke hans politiske ståsted. Spørsmålet er ikke om han anerkjenner myndighetenes definisjonsrett til hva som er ekteskap eller ikke – det er hva han godkjenner i sin menighet som er av betydning. Vil TD f.eks. anerkjenne homofile samliv – ekteskap eller ikke – som medlemmer i kirken? I så fall har han begynt på en reise som vil resultere i det som alle andre kirkesamfunn opplever som går i liberal retning: Sterk reduksjon i medlemsantallet. Folk flest ønsker en grunnvoll for troen i form av et hellig skrift og en bekjennelse til dette langt sterkere enn de ønsker å være med i en kirke som er politisk korrekt.

    • Det Åndelige stabpunktet er i hver mening man har, om Guds ord, ligger i hjertet til den som formidler ordet.Om det er politisk styrt eller i menighets sammenheng betyr ikke noe i slike sammenhenger. Det kommer an på hva man støtter. Støtter man det som strider i mot Guds ord, så vil man bli en del av synden. Hjertet blir besmittet, og man besmitter mange andre. Hvorfor hyrder gjør slike forandringer, jo det er for å beholde flokken. for det snakkes mye om kjærlighet men lite om hva Guds ord sier, og dermed så mister man ankeret i sitt eget hjerte som er sannhet. skal man blidgjøre menneskene omkring seg så ser man ofte etter lette løsninger. slik er det med alt, men det triste med det hele er at man selv skader sin sjel og andre sine sjeler. Slik skapes forførelser igjennom falsk kjærlighet til Guds ord.

  5. Ingen overaskelse..de falske lærerne i trosbevegelsen viser før eller senere sitt sanne ansikt som de ulvene de er. Jakes er jo avslørt for lengst ved å fornekte treenigheten..hans syn på homofili er bare den dårlige frukten av hans sanne natur: Ulv i fåreklær.

Det er stengt for kommentarer.