Massive dommedags-spekulasjoner omkring september 2015 gjør mange nervøse

Dommedags-spekulasjoner om september 2015 engasjerer på verdidebatt

Har du allerede lagt planer for høst eller juleferien 2015? I så fall er det kanskje på tide å astroidelegge dem i en skuff eller kansellere planlagte ferier, fordi vi neppe vil oppleve å se november før bortrykkelsen har funnet sted, eller asteroide har slått ut millioner på millioner av mennesker. Dommedags-teoriene omkring september 2015 blir stadig flere og mer skremmende. I følge en rekke hobby-profeter som brennende presenterer sitt budskap til dem som sitter foran datamaskinen er en asteroide, en dødbringende asteroide med vårt navn på, på kollisjonskurs med jordkloden og vil treffe oss med stor kraft i slutten av september 2015. Konsekvensen av dette apokalyptiske sammenstøtet vil bli hundretusener av døde og det hevdet at amerikanske myndigheter vet at den er på vei, men av redsel for å skape panikk blant massene hemmeligholdes opplysningene om den dødbringende asteroiden som i dette sekund slynges i stor fart mot moder jord.

Hvor treffpunktet blir er ennå ingen sikker på, men flere har spådd at det er USA som vil storm-is-commingbli rammet når den angivelige asteroiden vil ramme jordkloden og utløse en katastrofe av apokalyptiske dimensjoner. Andre troende hevder at bortrykkelsen vil finne sted i september 2015 mens andre igjen forventer et større krasj i aksjemarkedet. Profetiene, enten det er snakk om krakk på børsen, en apokalyptisk katastrofe utløst av en veldig asteroide, en tsunami eller bortrykkelsen av Guds menighet henger nøye sammen med blodmånefenomenet vi vil bli vitne til den 28 september, den jødiske feiringen av Yom Kippur eller teoriene om at 29 Elul (13 september) vil være den siste dagen i Shemitah året og at dette vil bli en “Wipe Out day” hvor enorme verdier forsvinner i aksje eller obligasjonsmarkedet. Selv årets “dommedag” ikke har fått samme mediaoppmerksomhet som det Harold Camping fikk om sine spådommer om dommedag 21 mai 2011, -er spekulasjonene omkring hva som kan skje i september mer omfangsrik nå enn de var i forkant av mai 2011 flausen.

Verdens ende – september?

I et innlegg postet på Verdidebatt i dag onsdag 24 skriver debattanten Daniel Hisdal dette: “Man kan ikke ha unngått å få med seg at det er svært mange ting, kall de gjerne profetiske om du vil, som skjer i september 2015. Det kryr av videoer på youtube, samt artikler og websider som tar for seg det hele. Jeg skal ikke gå inn på hva disse tingene er, da jeg går ut fra de som har klikket seg inn her vet hva det dreier seg om. Jeg skal dommedag-23-september-2015imidlertid se litt på hvorvidt det faktisk kan være at noe er i ferd med å skje. Det første mange vil si er: “ingen kjenner dagen og timen”. Til dette er det mye og si. Først og fremst vil jeg understreke at dette stemmer. Jeg vil imidlertid også understreke to ting til. For det første står det “vet”, altså at man er 100% sikker på noe. Ingen vet, og hvis noen skulle få rett i slike antagelser, er det ikke fordi at de vet. Som et lite underpunkt vil jeg si at hvis det hadde vært slik at Jesus ikke kommer tilbakee på en dato som noen har gjort oss oppmerksom på, så kunne all verdens ateister rottet seg sammen i evigheter og sagt at han kommer da og da. På den måten hadde dagens ateistiske befolkning, ca halvparten av verdens befolkning, kunne valgt seg en dag hver. 3.6 milliarder dager, blir ganske mange år. For det andre står det “dagen og timen”. Det står ingenting om uken, måneden eller året. Hvis noen peker på september 2015 og sier at noe kommer til å skje da (de som tror på pre trib bortrykkelsen tenker kanskje september er måneden det vil skje, mens de som ikke tror på pre trib mener det kan være starten på de syv vanskelige årene som skal markere enden) kan jo da ha rett, uten at de sier nøyaktig hvilken dato det er snakk om. Til slutt: Poenget med dette innlegget er IKKE å si at noe kommer til å skje i september i år, men snarere å påpeke noen svakheter i argumentasjonen til de som mener det ikke kommer til å skje noe…” skriver Hisdal i en debatt-tråd som kan følges her

En begivenhetsrik måned

shemitah-bokSeptember 2015 kan med andre ord ble en temmelig hektisk og spennende måned. Hvis vi ser på det mest troverdige scenariet er nok et fall i aksjemarkedet det mest sannsynlige som vil kunne skje. Jonathan Cahn’s bok “The Mystery of the Shemitah” avdekker en hemmelighet som er mer enn 3000 år gammel og viser hvordan hvert sjuende år er et sabbatsår som innebar at gjeld ble kansellert. I utgangspunktet ansett som en velsignelse, men når et folk eller nasjon vender ryggen til Gud blir det snudd til dom og forbannelse. I følge Cahn har det funnet sted en Wipe Out av verdier på aksjemarkedet hvert sjuende år på datoen 29 Elul i den jødiske kalender som i år tilsvarer vår 13 september. Dette sju års mønsteret kan ses helt tilbake til til 1966 da USA opplevde det som for ettertiden heter “The Forgettable Crash of 1966“. Neste Wipe Out i følge dette sju års mønsteret kom i 1973 og var en langvarig nedtur som varte fra 11 januar 1973 og til 6 desember 1974 hvor aksjemarkedet (Dow Jones indeksen) falt mer enn 45 prosent på 699 dager. Fallet i økonomien da skyldes oljekrisen og utløste et smertelig og langvarig “Bear marked” som skapte inflasjon og ledighet både i USA og Europa. Hardest rammet dette Storbritannia hvor krakket i 73/74 sendte “London Stock Exchange’s FT 30 ned med hele 73 prosent over kriseperioden.

Krasj nummer 3 blir kalt 1980 nedturen i økonomien blir kalt “Early 1980s recession” og krakk-panikk-87begynte i USA i januar 1980 og plaget økonomien frem til november 1982 som innledet og deretter tok økonomien helt av og skapte en kraftig boble som her hjemme blir omtalt som “Jappe tiden”. I følge det 7 års mønsteret Jonathan Cahn og andre har omtalt skulle neste “Wipe Out” komme 1987, noe som også slo til på “Black Monday” den 19 oktober 1987 da bunnen falt ut av markedet og sendte New York børsen ned med 22,4 prosent på en eneste dag. Det største fallet på en dag noensinne. Neste nedtur i følge denne sju år syklusen kom i 1994. I den økonomiske historien har vi noe som kalles “The great bond massacre of 1994” eller den store obligasjons-massakren i 94. Verdier for mer enn 1 trillion gikk tapt i denne obligasjons massakren som følger 7 års mønsteret blant annet Jonathan Cahn omtaler. Det neste store nedturen for aksjemarkedet som en følge av terrorangrepet mot USA den 17 september 2001 da Dow Jones indeksen gikk på historiens største poengmessige fall noensinne frem til da, på den 29 Elul da Dow Jones indeksen falt med 684.81 poeng.  Den neste “Wipe Out” kom nøyaktig 7 år senere, i 2008, på datoen 29 Elul som tilsvarer 29 september i vår kalender. Den tunge Dow Jones indeksen opplevde da nok en gang sitt største poengmessige fall noensinne da Dow Jones falt med 777.68 poeng da Kongressen avviste daværende president George W Bush krisepakke.

I følge Jonathan Cahn vil et eller annet skje den 13 september (som er en søndag) som vil kunne utløse et storkrasj i aksjemarkedet den påfølgende mandag og som mange tror kan bli en ny “Black Monday” eller “2015 massakren”. er)

Bortrykkelse september 2015????

En mer tvilsom teori man finner blant troende på You Tube er at menigheten, de sanne Guds barn vil erfare bortrykkelsen eller “The rapture” i september 2015. En av dem som har fremmet ideen om at bortrykkelsen skal finne sted i september 2015 er You Tube profilen Renee M eller Renee Moses som har innpå 50 000 abonnenter som følger hennes oppdateringer. Renee Moses har en lang fortid i å fremsette datoer på bortrykkelsen som ikke har funnet sted, og i følge Renee Moses som i dag kaller seg “Renee M” skulle bortrykkelsen ha funnet sted senest fredag 24 januar 2014 og i forkant av denne spådommen skal kvinnen også ha operert med andre datoer som har slått feil. En rekke You Tube profiler har hengt seg på ideene og det er lite lystige spådommer vi møter blant annet hos Renee Moses med sine nærmere 50 000 abonnenter. Videoen nedenfor ble postet 22 september 2014 og forteller at vi er gitt ett års advarsel. (ikke uventet har den falske profeten Renee Moses i etterkant av den feilslåtte bortrykkelsen fjernet videoen hun opprinnelig hadde postet.

Spådommene om at kloden i september 2015 vil bli rammet av en asteroide blir forfektet av mange og fremst i køen av selvutnevnte profeter som formidler disse spådommene er igjen Renee Moses. Denne videoen ble publisert i april 2015 og har mer enn 600 000 visninger og demonstrerer en interesse for det eskatalogiske som ikke er fanget opp i den kristne forkynnelsen vi møter i menigheter og bedehus. Ikke overraskende har den falske spåkvinnen fjernet videoen da hennes spådom falt i fisk. Den mest sette videoen om en mulig asteroide koalisjon er videoen nedenfor med nærmere 1,6 millioner visninger. At mange tror at noe vil skje i september er tydelig, det store spørsmålet for mange er hva? Vil det bli et krakk, vil det bli en apokalyptisk katastrofe eller vil Kristus hente sin brud? Eller kanskje alle tre? Uansett om hva som skjer eller ikke vil skje er det viktig å ha sin sak i orden med Gud, leve rett og leve hver dag som om det er den siste og samtidig vite at det eneste som ligger fast, er at Kristus en gang vil komme og hente sin brud og sitt folk.  Følg også debatten på verdidebatt.no

 

 

 

Facebook Comments

4 tanker om “Massive dommedags-spekulasjoner omkring september 2015 gjør mange nervøse

 1. Det er enno 13 år til dei 6000 åra er slutt.
  Då kjem 1000-årsriket eller sabbatsriket.
  http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png

  Enno må nokre viktige ting skje.
  Antikrist må stå fram.
  Tempelet må byggjast opp igjen på tempelhøgda.
  Antikrist må inngå denne 7-årspakta med Israel.
  Denne pakta mellom Israel og endetidas USA – Babylon vil han så bryta.

  Mange fokuserer på 2015- 2017, men det er litt for tidleg.

  https://lightgateblogger.files.wordpress.com/2013/08/2013-08-01_1316.png

  Syndefloda kom 1656 år etter Adam og det skjedde 2317 år f Kr.
  Det er 3972/3 år frå Adam og Eva fram til Yeshuas fødsel og nøyaktig 4000 år fram til Yeshua vart døypt og las frå Esaias 61- jubileumsprofetien.

  http://www.alef-ic.net/shabbat.htm

  “I den gamle, jødiske endetidslæren trodde de at tiden var en sjutusenårig periode, som begynte med skapelsen av himmel og jord i 1. Mosebok, og sluttet med det Messianske riket i årene 6000 – 7000 (Åp.21.). Tiden var, oppdelt i tre trinn på 2000 år hver.

  Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.
  Årene 2000 – 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)
  Årene 4000 – 6000 ble kalt Y’MOT MASHIACH, Messias’ dager (begynte ved Jesu DÅP i det 4000. år).
  Vi er fremdeles i denne tidsperiode.
  I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.
  Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket.”

  http://bki.net/6000/clip_image015.jpg

  Det er Iran og atomstriden som vert den utløyande faktoren for Antikrist kome.
  30 juni er deadline .
  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33253488

  “In a speech on Tuesday night, Ayatollah Ali Khamenei insisted Iran would only dismantle its nuclear infrastructure if economic sanctions were lifted first.
  He also ruled out a freeze on research and development for 10 years, as well as inspections of military sites.”

  Det er slaget ved Ulai, Elam Daniel 8 beskriv.

  http://atthattimedaniel12.weebly.com/uploads/8/3/0/1/8301729/6683860.jpg?285

  ————————–
  Rapture eller bortrykkelsen er falsk lære.
  Mange kristne sit i kunstig forventning og trur dei skal plutseleg forsvinna frå jordkloden.

  http://www.hebrew4christians.com/Holidays/Fall_Holidays/Elul/Accounts/sixdays.gif

  Dei 120 jubelårsyklusane er snart til ende.
  Då vil Messias koma og oppretta sitt rike her på kloden, slik Tanakh så tydeleg fortel oss.

  “Eg vil samla alle folkeslaga til krig mot Jerusalem. Byen skal bli teken, husa plyndra og kvinnene valdtekne. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikkje ryddast ut frå byen.
  3 Herren skal fara ut og føra krig mot desse folkeslaga slik han før har ført krig på stridens dag. 4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget som ligg rett mot Jerusalem, i aust. Oljeberget skal rivna i to frå aust til vest, og det skal bli ein veldig dal. Den eine halvparten av fjellet vik mot nord og den andre mot sør. 5 Då skal de rømma gjennom fjelldalen min, for dalen mellom fjella skal nå heilt til Asal. De skal rømma slik de rømde for jordskjelvet i dei dagane då Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma, og alle dei heilage med han.
  6 Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. 7 Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. 8 Den dagen skal det renna levande vatn ut frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.
  9 Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans eitt.”

 2. Det er ei ljos framtid menneska har i vente.
  Messias vil koma tilbake og styra kloden med fast, bestemt hand.
  Det kallast å styra med “jernstav”.

  Uttrykket finn me fyrst i Salmane 2.

  “Be meg, så gjev eg deg folka som arv
  og HEILE JORDA I EIGE.

  9 Du skal knusa dei med JERNSTAV,
  som ei krukke frå pottemakaren skal du slå dei sund.»

  10 KONGAR, ver forstandige!
  LAT DYKK REFSA, DE SOM STYRER PÅ JORDA.

  11 Ten Herren med ÆREFRYKT,
  gled dykk og skjelv for han!”

  ——————-
  Livet i 1000-årsriket (år 2028) vert på mange måtar likt det livet me no lever.

  Menneska skal bu på kloden og Messias skal læra dei å leva i fred.
  Det vert slutt på våpenindustrien.
  Esaias 2 fortel enkelt korleis framtida vert.

  ” I dei siste dagar skal det skje
  at Herrens tempelberg skal stå urokkeleg
  som det høgaste av fjella
  og raga over høgdene.
  Dit skal alle folkeslag strøyma.

  3 Mange folk skal dra av stad og seia:
  «Kom, lat oss gå opp til Herrens fjell,
  til huset åt Jakobs Gud,
  så han kan læra oss sine vegar
  og vi kan ferdast på hans stigar.
  For lov skal gå ut frå Sion,
  Herrens ord frå Jerusalem.»

  4 Han skal dømma mellom folkeslag
  og skifta rett for mange folk.
  Dei skal smi sverda om til plogskjer
  og spyda til vingardsknivar.
  Folk skal ikkje lyfta sverd mot folk,
  ikkje lenger lærast opp til krig.”

  I 1000-årsriket vert TORAHEN fundamentet for menneska. Dei må læra seg å leva etter Guds bod.

  Difor skriv Sakarja 14 desse orda.

  “Då skal dei som blir att av alle folkeslaga som kom mot Jerusalem, år etter år fara opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, og feira lauvhyttefesten. 17 Om nokon av slektene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, skal regnet ikkje falla over dei. 18 Det skal heller ikkje falla over egyptarane om dei ikkje fer opp og ikkje kjem. Dei skal råkast av same plaga som Herren lèt råka dei folkeslaga som ikkje fer opp for å feira lauvhyttefesten.”

  Erna Solberg eller Støre, dei må alle læra seg Guds vilje og LAUVHYTTEFESTEN vert ein test.
  Regnet vil ikkje koma om nasjonane om dei let vera å halda denne viktige høgtida.

  Gud har gitt sine 7 festar eller høgtider (appointed times)

  http://endtimepilgrim.org/calfeasts.gif

  Dei 4 fyrste vart oppfyllt då Yeshua kom fyrste gong. Han er Guds Lam.

  Dei 3 siste vil oppfyllast ved Yeshua andre kome.
  Det er

  Basundagen 1/7 – Yom Teruah-varslingsdagen (ingen kjenner dagen og timen- uttrykket kjem frå dennefesten)

  Den store forsoningsdagen -Yom Kippur 10/7 – dommens dag.
  Den fell i jubelåret etter 6000 år eller 120 jubileum.

  Lauvhyttefesten – Sukkot – 15/7.
  Denne dagen eller festen kjem 5 dagar etter Yom Kippur.

  Me skal då samlast i Guds rike i det bokstavlege Jerusalem ved tempelhøgda til denne store festen eller festmåltidet
  Esaias 25 fortel om.

  “Herrens festmåltid
  6 På dette fjellet (TEMPELHØGDA)
  skal Herren over hærskarane
  gjera i stand for alle folk
  eit festmåltid med feite retter,
  eit festmåltid med gammal vin,
  med feite, mergfulle retter
  og gammal, klåra vin.

  7 På dette fjellet (TEMPELHØGDA) skal han sluka
  sløret som slører til alle folk,
  dekket som dekkjer til alle folkeslag.

  8 Han skal SLUKA DØDEN for evig.
  Herren Gud skal tørka tårene frå kvart andlet.
  Frå HEILE JORDA skal han ta bort
  vanæra til folket sitt.
  For Herren har tala.

  9 Den dagen skal dei seia:
  «SJÅ, DETTE ER VÅR GUD!
  Vi vona på han, og han frelste oss.
  Dette er Herren, vi vona på han.
  Lat oss jubla og gleda oss over hans frelse!»

  ———————–
  Det er heilt bokstavlege konkrete hendingar som er i vente.

  Mange kristne har falske forventningar om det som no kjem
  Det har med den falske erstatningsteologien å gjera.

  Frå aust og vest vil menneska verta henta for å delta på dette store gjestemåltidet

  “Og det skal de vita: Mange skal koma frå aust og frå vest og sitja til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. ” Matteus 8

  Når Messias kjem vil levande vatn renna ut frå det bokstavlege Jerusalem og tempelet og livsens tre vil vera ved elvebreidda.

  “Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og sjå, vatn strøymde ut under dørstokken på austsida av tempelet, for framsida på tempelfasaden vender mot aust. Vatnet rann ned på høgre sida av tempelet, sør for altaret… På kvar side av elva skal det veksa alle slags tre til å eta av. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse.» Esekiel 47

  Israel vil som Esekiel 47 fortel få sine bestemte område i Guds Land.

  http://www.trackingbibleprophecy.org/images/millennium_land.gif

  Israel vil verta føregangslandet for dei andre nasjonane.

  ————–
  Før alle desse tinga vert oppfyllt om nokre få år vil me gjennomgå ei vanskeleg tid under Antikrist.

  http://www.antipasministries.com/images/jpeg/image5542.jpg
  Han er nummer 8, men samtidig ein av dei 7.

  Verdas nasjonar under Antikrist vil samla seg mot Guds Folk. Nasjonen Israel vil lida.

  Fann eit bilete som nesten viser det riktige.(ikkje Prins William sjølvsagt)

  https://dreamer0fdreams.files.wordpress.com/2010/04/beastly.jpg

  “Den dagen aktar eg å utrydda alle dei folkeslag som kjem mot Jerusalem. 10 Men over Davids hus og dei som bur i Jerusalem, auser eg ut ei nåde- og bøneånd. Då skal dei SJÅ PÅ MEG, PÅ HAN SOM DEI HAR GJENNOMSTUNGE. Dei skal klaga over han liksom ein klagar over einaste sonen, og sørgja sårt over han liksom ein sørgjer over den førstefødde.” Sakarja 12.

 3. Det er ofte den store hendelsen som det blir fokusert på. Eksemelvis verdens undergang, eller andre store katastrofer. Det finnes sekter som har en spesifikk dato som en, eller annen katastrofe vil skje. Noen forbereder seg med å hamstre inn matvarer for derved å ha et beredskapslager. Men hvor forberedt er mennesket egentlig? “Den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far” (Mat 24:36).

  Et sitat av Luther:”Om jeg visste at verden gikk under i morgen, ville jeg likevel gå ut i min hage og plante et epletre i dag” Men å være forberdt betyr å være forberedt på hva som kan skje i neste sekund.

  • Nå har det vært mange datoer som har slått feil, adventistenes 1844 bortrykkelse ble til “den store skuffelsen” og 88 grunner til at Jesus kom tilbake i 1988 var åpenbart også mangelfulle. Vi har jo også i nyere tid Harold Campings dommedag 21 mai 2011, en sak som fikk bred oppmerksomhet i pressen, VG hadde faktisk et web kamera som filmet Oslo live under den dommedagen som falt i fisk. Når det gjelder september så hersker det litt forskjellige teorier, først har vi Jonathan Cahns tanker om en økonomisk smell (som jeg anser som mest troverdig)
   Bortrykkelsen av menigheten kan selvfølgelig skje i september, selv om det er lite trolig i å med at ordet sier: “Menneskesønnen kommer i en time dere ikke tenker” oppfordringen er dermed å være rede til enhver tid, enten det skjer i dag, i morgen eller om 250 år.
   Når det gjelder denne asteroiden er det nok endel som er skremt. Åpenbaringsboken forteller om stjerner som faller ned på jorden Åp 6,13 og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom et fikentre kaster sine umodne fikener ned når det rystes av en sterk vind.
   Åp 8,10 Og den tredje engel blåste, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, brennende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene.
   Åp 9,1 Og den femte engel blåste i basun, og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden, og nøkkelen til avgrunnens brønn blev gitt den.
   Vi har ingen forutsetning for å kunne si noe om hvorvidt jorden vil bli rammet av en slik katastrofe i september, men det er store teologiske problemer med all denne datosettingen som pågår blant kristne.

   Mitt inntrykk av den dialog jeg har hatt med noen av dem som publiserer disse datoene er at det er langt flere som er troende på dette, en antallet mennesker som trodde på Harold Campings spådommer.

   Dette fenomenet er langt på vei et fenomen som har skjedd under radaren, dvs mainstream kristendommen har liksom ikke oppdaget at titusener av mennesker tror og forfekter sine egne versjoner av endetidsteologien.

   All denne mer eller mindre tvilsomme virksomheten forteller vel kanskje at kirken/menighetene har skapt et vakuum blant mange ved å unnlate å gi dagens kristne nødvendig opplæring i hva Ordet sier om de siste tider.

   Man har overlatt titusener av kristne unge til mer eller mindre tvilsomme “profeter” med egenproduserte tolkninger og profetier som går langt ut over de rammene Guds ord gir oss.

   Kanskje menighetspastorene må begynne å forkynne Jesu gjenkomst igjen og ta opp de siste tider i forkynnelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.