I åpent brev krever kvinne at Joel Osteen ber millioner av mennesker om unnskyldning, er det berettiget?

joel_osteen-false_prophetLynda Cheldelin Fell, forfatter og grunnlegger av AlyBlue Media har i et åpent brev navngitt og kalt ut Joel Osteen og argumentert med at den verdenskjente pastoren skylder henne og millioner av andre mennesker en unnskyldning. “Jeg tilgir deg,” skriver Fell innledningsvis og mer spesifikt: “Jeg tilgir deg dine overtredelser i mot meg og millioner av andre. For du har blitt ledet inn til fristelsen om å dømme om noe du selv aldri har opplevd, og dem som har opplevd har du kastet til løvene,” skriver kvinnen i sitt åpne brev. “Overtredelsene” hun refererer til er Joel Osteens behandling av mennesker som har mistet noen av sine kjære, spesielt barn og ektefeller. Lynda Cheldelin Fell som selv har mistet en tenåringsdatter i en bilulykke og hvis ektemann fikk slag kort tid etter i en alder av 46, tok opp visse problematiske sider med predikantens ord og forkynnelse.

“Jeg tilgir deg for å utnytte sørgende foreldre i din bok ” Your Best Life Now” for å illustrere ditt poeng med at noen mennesker i følge deg trives med selvmedlidenhet. Eller enda verre, når du hevder at noen mennesker koser seg med den oppmerksomheten den angivelig gir,” fortsetter hun. “For deres overtredelser i mot de etterlatte er ikke din feil. Your-best-life-nowMen trist nok, du fremstår som det perfekte eksempel på et større problem i samfunnet som er kjent som kalles sorg-analfabetisme,” skriver kvinnen videre. Sorg-analfabetisme stammer i følge Fell fra foreldede forestillinger om sorgprosessen som rammer dem som har tapt noen av sine kjære. -Pastor Osteen, din påstand om at de etterlatte bare trenger noen måneder på å “gi slipp på sin sorg” er en grov antagelse som har lite med virkeligheten å gjøre,” skriver Fell videre. Slik som Phil og Judy, det etterlatte paret du skildrer i din “Your Best Life Now” som finner fred og glede i kjølvannet av et dypt tap, men dette kan for mange ta år og kanskje et helt liv å finne frem til,” skriver kvinnen videre. “Og på samme måte som du, mange velmenende familiemedlemmer og venner vender ryggen til, slutter å komme på besøk, slutter å ringe og begynner å unngå dem som har mistet noen de er glad i, på grunn av en foreldet forestilling om at sorg bare er akseptabelt noen få måneder. Det er riktig at man i de første ukene etter et tap av noen ofte får hjelp og utallige klemmer. Men sorgprosessen har akkurat begynt når omsorgen tar slutt og den siste besøkende har dradd.

Joel Osteen som er kjent for sine budskap om håp og oppmuntring har blitt kritisert av en rekke fremtredende kristenledere for å glatte over de vanskeligere sider ved den kristne vandringen og de menneskelige erfaringer.   Lynda Cheldelin Fell skriver også at Joel Osteen selv ikke har gjennomgått den type tap han omtaler i sin bok men uansett ser ham det som sin oppgave å belære dem som har erfart slike tap. “Jeg har forståelse for at du har mangler kjennskap til temaet siden du selv ikke har mistet noen barn,” skriver Fell videre. “Men la meg hjelpe deg til å forstå at din fremstilling av Phil og Judy for å få frem et poeng om selvmedlidenhet er utrolig ufølsomt overfor dem som erfarer sorg, og sannheten er at det bare er tragisk når det kommer fra en kjent person som deg,” skriver hun videre.

 

Deretter fortsetter hun med å i detalj beskrive den smerten hun selv følger over tapet av sin datter og anvender analogier om en smertefull og lidelsesfull brannskade som er usynlig å se for de fleste mennesker, men som er der og er ødeleggende likevel. Hennes beskrivelse tar har gjennom en følelsesladet beskrivelse av hvordan dagliglivets gjøremål lynda-c-fellsom folk tar for gitt faktisk konstant påminner henne om hennes tap. Hver eneste tap er unik for hvert enkelt menneske som et fingeravtrykk, men for de fleste tar sorgprosessen mot legedom mange år,” sier hun. “Ikke uker eller måneder, men flere år. “Når man mister noen av sine kjære er ringvirkningene av det hele betydelig både emosjonelt, fysisk og psykisk. Sorg etter dødsfall koster helsevesenet millioner av dollar hvert eneste år. I sitt åpne brev anklaget hun også Osteen for å ha “klandret en enkemann for at han uttrykte savn etter sin kone på tross av at det var ti år siden hun hadde gått bort, dette var noe Osteen skal ha skrevet i en blogg. I aktuelle blogginnlegg sammenlignet Osteen denne enkemannens tap, med det å ikke få den jobben man ønsker seg eller et relasjonsforhold som ikke gikk,” skriver kvinnen og fortsatte: “Joel Osteen, skam deg!”  -Ved å fremstille det slik at sorg som varer lenger enn noen få måneder ikke er annet enn selvmedlidenhet, krenker du sorgprosessen til millioner av etterlate og frarøver dem en viktig prosess for å overleve og komme videre i livet. De massive protester mor deg som har kommet i de siste ukene over din analfabetiske skildring av de som har mistet noen av sine kjære er velfortjent pastor Osteen. Noen har krevd at du kommer med en unnskyldning, men jeg tilgir deg for din overtredelse mot meg og millioner av andre mennesker. Jeg tilgir deg for å ha uttalt deg om noe du ikke selv har opplevd, fordi du er et menneske også. Men å fortsette å kaste de sårede til løvene vitner om uvitenhet og ignoranse,” avslutter kvinnen sitt åpne brev.