Massiv religiøs fordømmelser av koranbrenning i Kristiansand men taust når kristne kirker brennes i Allahs navn

Evangelist Ove Jan Ludvigsen som er en del av Nardus sekten mener at Nessa er en stakkars mann som trenger virkelig hjelp.

Ludvig Nessa og den islamkritiske organisasjonen SIANs forsøk på å brenne koranen i Kristiansand lørdag har skapt debatt også blant religiøse. Blant dem som har kommentert saken er den selvutnevnte evangelisten og modalisten Ove Jan Ludvigsen fra Lista. Ludvigsen som er mest kjent for å holde friluftsmøter uten en eneste tilhører skriver dette om dagens fortseelse i sentrum av Kristiansand: “Forstår ikke denne fanatiske presten, i hans overåndelighet, at han sannsynligvis har provosert til et uønsket sammenstøtt, finnes der vel neppe tvil om, stakkars mann, han trenger virkelig hjelp,” deler Ludvigsen i en kommentar på Facebook. Ludvigsen som i likhet med islam avviser at Gud har en evig sønn deler synspunkt med Nardus sekten og evangelist Torkild Terkelsen som brøt ut av pinsebevegelsen å skapte sin egen sekt på midten av 1980 tallet. Imidlertid er det mange som ikke er enig med den selvutnevnte evangelisten og uttrykker glede over at noen endelig våger å trosse den åndsmakt som preger islam.

Koranen skulle ha blitt brent på hvert torv i hele Norge. Islam er ikke noe relgion men verdens farligste Idiologi, skriver ingrid Sletteberg

Koranbrenningen i Kristiansand ser ut til å splitte kristenfolket. Mens Ludvigsen og domprosten i Kristiansand uttrykker sterk kritikk mot SIAN og dagens demonstrasjon, finnes det likevel mange som er enig med Nessa og SIAN i dagens markering mot islam. “Den norske kirken og deres tjenere, nemlig biskopene og prestene tillater å lese fra Koranen i kirken. De har forlatt de 10 bud og spesielt det første bud: “Du skal ikke ha andre guder enn meg,” skriver Harald Jan Vilster. Andre igjen heier på Nessa og uttrykker glede over at noen våger å stå opp i mot islamiseringen og den åndsmakt islam er. “Da Otto Jespersen brant Bibelen gikk det jo mer fredelig for seg. Da antar jeg at kreftene som motdemonstrerer mot koranbrenning er sterkere,” skriver Gøran Barka. “Å brenne Koranen er altså ikke tillatt, men å brenne Bibelen er visst godtatt??,” spør Per A Prytz. Andre igjen peker på at islam i dag utgjør en langt større åndelig kraft i Norge enn hva kirken og kristendommen utgjør. “Den norske kirke og kristenheten har lenge vært åndelig sjakkmatt og det er på tide at Guds menighet reiser seg mot den demoniske åndsmakt islam er, den kristentro som har preget Norge de siste 30-40 år er både kraftløs og tannløs og har ikke utgjort noe bolverk mot de åndsmakter som har inntatt Norge,” skriver Per Vemund Hansen som får følge av Josef Meluzin Jr  som skriver dette: “vi må ikke gå i noe kompromiss men må si at det vi ser er satan herjer og prøver å få mest mulig vekk fra frelsen ved at den forfører en hel religion og dens undersåtter tåler ikke noe form for kritikk og motstand. makan til åndelighet at man blir krenket så mye av en verdslig sak som at noe som det står ISBN nummer på. virker ut som om symbolikk er mer verd enn enn det som er av ånden, i dette henseende den falne engel,” Andre igjen uttrykker takknemlighet for dagens markering mot islam: “Takk til SIAN og Ludvig Nessa! Det står respekt av deres heltemot,” skriver Sybil Solvang mens andre igjen er kritiske til dagens koranbrenning med å  vise til Lukas 6,31 som sier: “Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem,” som om det har noe med dagens koran-brenning å gjøre. Georg Birkelids tilsynelatende fromme bibeltekst-utlegging høstet følgende respons fra Anne-Grete Hermansen Brevik: “Georg Birkelid: “Husk det når de kapper hodet av deg!”

Labert engasjement når kristne drepes og kirker brennes

At kirken og kristenfolket langt på vei har kapitulert overfor de sterke åndsmakter som avkristner Norge er det lite tvil om. Både folkekirken og flere av de lavkirkelige organisasjonene har kapitulert fullstendig overfor homobevegelsen og mange kristne løfter knapt øyenbrynene når de ser den spott og hån mot det hellige vi ser fra gay-pride og regnbuebarna. Kristi navn blitt vanæret av vår tafatte og feige unnfallenhet og mange troende reagerer mer på at koranen blir tent fyr på enn når kristne kirker blir brent og kristne blir halshugd i muslimske land. Selv om det å brenne koranen kanskje ikke er den beste ideen for å møte utfordringen fra islam i vår egen kultur, er det likevel nødvendig å stå opp mot den åndelige kreftsvulst islam utgjør. Islam med dens fullstendige forkastelse av ideen om at Jesus Messias er Guds sønn bærer tydelig antikrists merke. Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. (1.Joh 2,18+2,22 og 2 Joh 1,7: For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.