Martyrkirken: Iransk kristen pastor risikerer dødsstraff for å korrumpere jorden med kristendom

Irani-273x300Teheran, Iran -En iransk kristen pastor som allerede soner en seks år lang fengselsdom risikerer nå dødsstraff for å korrumpere jorden gjennom sitt vitnesbyrd og religiøse aktiviteter. Behnam Irani som leder den 300 medlemmer store “Church of Iran i Karaj ble arrestert i 2006 da han holdt bibelstudier og dømt til fem år i fengsel for “statsfiendtlige handlinger”. I juni ble han avhørt i fire timer hele fem ganger og myndighetene rettet deretter 18 nye anklager mot den 41 år gamle pastoren. Blant anklagepunktene finner vi “Mofsed fel-Arz” som betyr “å spre korrupsjon på jorden” som kan innebære dødsstraff. En annen oversettelse av uttrykket i anklagen er å “være en fiende av Gud på jorden”. I følge de lærde refererer uttrykket i koranen til korrupsjon forårsaket av vantro og urettferdige som truer samfunnets sosiale og politiske stabilitet.

Forfølgelse av troende kristne er ikke noe nytt i den muslimske verden og heller ikke i Iran som holder en rekke kristne pastorer og prester fengslet for sin tro. I følge islamsk tenkning er den eneste belønning de som fører krig mot Allah og hans budbærer og Death-sentence-to-four-Iranianssom dermed forsøker å korrumpere og bederve landet vil få, -er at de vil bli drept, korsfestet eller få sine hender og føtter kuttet av, eller og bli utvist fra landet. Dette vil være deres skjebne i verden og i det hinsidige vil de møte en forferdelig dom, heter det i følge utlegninger av koranen. Anklagene som nå blir rettet mot pastoren og andre kristne i Iran er i realiteten en tiltale mot kristendommen i seg selv og på tross av at landet har fått en ny president med et “moderat” image utad opplever kristne i Iran at myndighetene eskalerer kampanjen mot persiske kristne under president Hassan Rouhani’s styre,” sier Mervyn Thomas som er president for “Christian Solidarity Worldwide.”

I følge rapporter slår den iranske regjeringen langt hardere ned på kristne under styret til Hassan Rouhani som ble valgt i fjor. “Det er mange mennesker i Iran som er misfornøyde med regjeringen og mange har vendt seg til kristendommen,” sa Jason DeMars som er grunnlegger av “Present Truth Ministries” til Fox-News som forklaring på hvorfor anklagene mot de kristne er blitt skjerpet. Skjerpede anklager betyr strengere straffer og kristendom oppfattes som en direkte trussel mot regimet,” sa DeMars videre. Fem kristne ble også arrestert i denne uken i Isfahan og deres bibler, datamaskiner og mobiltelefoner ble beslaglagt. Tallet på kristne i Iran utgjør mindre enn en halv prosent Nadarkhaniav befolkningen og mange kristne har gått under jorden og møtes i hemmelighet for å forsøke å unngå å bli tatt. Tidligere har nyheter om Youcef Nadarkhani fått overskrifter i vestlige medier da også han risikerte dødsstraff etter anklager om frafall fra Islam. Han ble første gang arrestert i oktober 2009 for å ha protestert i mot myndighetenes nye policy som påla alle barn å studere koranen. Nadarkhani ble anklaget for frafall og for å ha forsøkt å omvende muslimer, og ble fengslet i påvente av rettssak. I 2011 informerte den iranske høyesterett at saken ville bli droppet dersom han konverterte til islam. Han nektet og forble derfor fengslet. Han ble løslatt i september 2012 etter omfattende press fra ulike internasjonale grupper. Imidlertid har det fra kristent holdt vært noe bekymring omkring Nadarkhani’s religiøse tro siden han avviser troen på den treenige Gud.

.

 

 

In 2011, the Iranian Supreme Court informed Nadarkhani that they would drop the charges if he converted to Islam. He refused, and remained imprisoned. He was released in September of the following year after outcry from a number of international groups, although some expressed concern about Nadarkhani’s beliefs, namely his rejection of the tripartite Godhead.