BIMOB kulten som hevder Bibelen er dyrets merke: Full krig mellom Harland og Chase Jester som kjemper om tilhengernes gunst

Harland Hoy begikk karakterdrap på sin tidligere kampfelle i krigen mot Bibelen, intern strid i Bible Is The Mark Of The Beast kulten truer med å splitte den religiøse kulten.

harland-hoyDet hersker nå full krig mellom to av de mest markante skikkelsene innenfor den kontroversielle “BIMOB-kulten” (Bible Is The Mark Of The Beast) som er mest kjent for å rive i stykker bibler i video snutter de poster på You Tube. Harland Hoy og Chase Jester som begge hevder at Bibelen er dyrets merke er nå blitt bitre fiender. som gjensidig hater hverandre. Harland Hoy som er kultens leder publiserte for en uke siden to videoer hvor han retter harde anklager mot Chase Jester og beskyldt han for å være alkoholiker og for å ha syndet mot Den Hellige Ånd og skapt et ulegelig sår. I tillegg blir Jester beskyldt for å ha forledet noen bort fra Harlands hjord. Chase Jester på sin side sier i sine svar at Harland Hoy lyver og har misforstått.

chase-jester2“Bible Is The Mark Of The Beast kulten (BIMOB) som er mest kjent for å rive i stykker bibler i Den Hellige Ånds navn befinner seg nå i full krise etter at det er brutt ut krig mellom to av kultens mest sentrale figurer. Harland Hoy som kan sies å være bevegelsens pioner har i en rekke videoer gått knallhardt ut mot Chase Jester (bildet) som beskyldes for å ha syndet mot Ånden, skal være en alkoholiker og i følge Harland Hoy kan man ikke overgi Chase Jester til Satan fordi han allerede tilhører Satan. Chase Jester skal i følge Harland Hoy ha forført noen av fårene og “jeg kan ikke få dem tilbake” sier Hoy sint i sin video. De to figurene har begge fremstått som ledere for ideen om at bibelen er dyrets merke og begge de to kamphanene har sine You Tube kanaler hvor de gjensidig nå skjeller hverandre ut. I videoen nedenfor tar Harland et kraftig oppgjør med Chase Jester som har lagd et sår “tiden aldri kan fjerne”. Jester på sin side har besvart på angrepene med å publisere tre videoer hvor han forsøker å forsvare seg mot Harland Hoys massive anklager. Blant andre figurer innenfor den kontroversielle kult-gruppen finner vi navn som Callum eller Cowl Geier som han nå kaller seg som nylig publiserte en video hvor han igjen river bibelen i stykker.

Harland Hoy og Chase Jester ble tidligere ansett som de mest sentrale figurer i den omstridte kult-gruppen som primært bruker You Tube, Google+ og Facebook til å fremme sine ubibelske teser. Nå snakker de utelukkende til hverandre gjennom videoer på You Tube hvor hatet mellom de to er tydelig. I følge informerte kilder i miljøet skal konflikten ha ført til at flere tidligere aktive nå har tatt avstand fra tesen om at Bibelen er dyrets merke. Chase Jesters respons til Harland Hoy’s krigserklæring kan du sjekke ut her og her.

cowl-geier-bible-rip

Cowl Geier som på Facebook kaller seg Callum Geier skal etter det vi erfarer ha gitt sin fulle tilslutning til Harland Hoy i krigen mot Chase Jester. Bildet er tatt fra Cowl Geiers siste bible-rip video som ble publisert den 21 september 2014. I videoen forklarer kultmedlemmet at “han ikke trenger Bibelen som for han er døde bokstaver og for å illustrere at Kristi ord ikke har makt over han river han i stykker deler av en utgave av bibelen før han foraktelig slenger Guds ord over sin skulder. Cowl eller Callum som han egentlig heter utløste nylig litt debatt etter å ha postet sitt idiotiske “bible is the mark of the best mantra” i kommentarfeltet til en video av Paul Begley.

Hvordan BIMOB sektens tilhengere gyver løs på Bibelen kan du sjekke ut her