Mars Hill kirken stenger dørene men lar Rick Warren preke under siste gudstjeneste

Den kontroversielle Mars Hill kirken som ble ledet av Mark Driscoll vil holde sin siste gudstjeneste førstkommende søndag, heter det på menighetens nettside. Mars Hill har sagt ja til et tilbud fra megakirke leder og forfatter Rick Warren om å avlevere det siste budskapet til forsamlingen søndag 28 desember og dette vil være den siste gudstjenesten i menigheten ledet av den nå avgåtte pastor Mark Driscoll som trakk seg etter massiv kritikk om sin lederstil og behandling av menighetens medlemmer. “Denne søndagen, 28 desember vil bli vår siste søndag som “Mars Hill Church” kan besøkende på nettsiden til kirken lese, som også får med seg at pastor Rick Warren vil forrette når Mark Driscolls menighet blir begravd for godt. 

Driscoll som trakk seg i august etter massiv kritikk fra blant annet 21 tidligere pastorer som anklaget han for maktmisbruk. Driscoll selv har i ettertid beklaget sin oppførsel og handlinger. “Gud blir ikke æret av konflikt, krangel, mangel på enhet, argumentering, baktalelse, sladder og alt annet som ikke samstemmer med “Åndens frukter”, og jeg beklager dypt og ekte for den tid jeg ikke har levd i fred med mennesker, sa Driscoll i sommer. To måneder senere -trakk han seg fra Mars Hill Church og uttalte Mark Driscollda at han ikke ønsket å fortsette å bli et uro-moment i tjenesten selv om han formelt er renvasket fra å ha gjort noe galt moralsk. I 2012 ble det kontroverser internt i Mars Hill da Mark Driscoll inviterte Rick Warren til å tale under en konferanse. En rekke medlemmer reagerte på at Warren tilsynelatende søker å være alt for absolutt alle. “Når det gjelder Warren er det åpenbart en stor grad av tilpasse seg absolutt alt. Han vil være en ting for et publikum og noe helt annet for et annet publikum. -Han vil være A og ikke en A ettersom situasjonen krever det, ” hevder kritikere av Rick Warren. I 2009 talte Rick Warren på den årlige konvensjonen til det islamske samfunnet i Nord-Amerika og på arrangementet oppfordret han muslimer og kristne til å danne en inter-religiøs koalisjon for å bekjempe fordommer. Sayyid Syeed, en av det islamske samfunnets ledere, har bekreftet at han og Warren jobbet sammen om en rekke prosjekter, hvor flre omhandlet epidemier av malaria og AIDS. Rick Warren var også blant dem som deltok under seremonien da Obama ble innsatt som president i 2009 hvor også den åpne homoseksuelle biskop Gene Robinsom var invitert til å gi sin velsignelse. Når Warren hørte at også Robinson ble utnevnt applauderte han valget og sa at det var rett gjort i navnet til en felles plattform. Nylig var det også kontroverser rundt det faktum at Warren deltok på et fellesreligiøst arrangement med den katolske kirke.

12 tanker om “Mars Hill kirken stenger dørene men lar Rick Warren preke under siste gudstjeneste

 1. Er det noen som kan linke til at Rick Warren har fokynt falsk lære? Selvsagt trår han feil og gjør feilvurderinger, som alle andre. Men, jeg syns det er oppsiktsvekkende når man finner bagateller og blåser dem opp for å sverte en forkynner, som ikke bare har bygget opp kjempestore menigheter(med en svært sunn lære), men også har skrevet flere bestselgere. Og alle millionene han har tjent gir han bort. han lever slik han gjorde før han fikk penger! Dette er en Guds mann, og en hedersmann, og da er det bare latterlig når typisk mennesker som tilhører små bedehusmiljø på sør-vestlandet, med 12 stykker på møtene finner feil og belærer:-)
  Jeg har hørt mye på Warren, og en mer jordnær kar skal man lete lenge etter. Han har noe genuint som mange av de store pastorene mangler.Jeg er også en generelt skeptisk type, men kan ikke si at jeg har registret at han har forkynt noe som var mot Guds Ord!
  At han har, sammen med 50 andre kristenledere vært invitert til vatikanet er utelukkende positivt. Økomeisk samarbeid er bra, så lenge man klarer å ha klare grenser og linjer. Og den evnen tror jeg Warren har!

  • Problemet til Warren er at han bekrefter/går god for den katolske kirke som forkynner et annet evangelium. Da er han medskyldig i å forføre, ved å anerkjenne paven som er en falsk profet.
   2 Johannes 1:9-11
   Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

  • “et annet evangelium”? Det uttrykket misbrukes i alle kretser, kan jeg konstatere…:-) Han anerkjenner ikke noe som helst, men vil ha et kristent samarbeid, hvilket er bra. “Går god for”??? Dersom du som lutheraner går i en barnevelsignelse til ditt barnebarn i en pinsemenighet; går du da automatisk god for denne læren?
   Hvorfor er paven en falsk profet? Den katolske kirken har ting de har lagt til i forhold til Guds Ord, men det har så sannelig også lutheranerne. Mange lutheranere opphøyer Luther som om han var guddommelig.
   PS! Dersom du du skal ta bokstavlig det siste du skriver, så kan man ikke ta i mot en ufrelst i sitt hus, for å fortelle ham om Jesus. Man kan heller ikke ta i mot ufrelste i menigheten…(og heller ikke muslimer som ønsker å høre om Jesus). Kanskje du skulle tatt med ALT om dette emnet, ikke bare et løsrevet bibelsitat?

  • Dette handler ikke om å være luthersk eller ikke. Sann kristen tro er ved tro alene,Nåde alene og på Kristus alene. Katolske kirke tror på tro+gjerninger, nåde+egen rettferdighet..i tilegg setter de sin egen kirke tradisjon parallelt i autoritet som bibelen. Dette gjør at deres fundament ikke er et kristent fundament. Dette er like for lutheranere,pinsevenner,metodister osv..Når det gjelder det siste du skriver skjønner jeg ikke hva du mener. Teksten gjelder falske lærere som bevisst fører en anti kristelig lære, ikke mennesker som ikke har noen spesiell tro..Poenget mitt er at den katolske kirke med paven i spissen fører en annen lære. At Warren står ved deres side uten å konfrontere deres lære er problematisk. Da anerkjenner han dem. Ellers har Warren tidligere gjort mye bra og sier mye bra og er absolutt ingen falsk profet.

  • Katolikkene har selvsagt fullt bibelsk belegg for å ha et visst fokus på gjerninger, og ikke troen alene.
   Les Jakob kap 2, vers 14-27.
   Har inntrykk av at alle kristne forsamlinger har taket på dette, muligens med unntak av den liberale delen av folkekirkene i norden og noen ytterliggående trosmenigheter!

  • Jakob snakker om at beviset på en sann tro er at den vises i gjerninger. Ikke at gjerninger frelser. Det er hele konteksten i Jakob 1og 2. Kristen tro er at frelse av tro alene. Gjerninger er frukt av frelsen. Katolikkene “ofrer” Jesus på ny hver messe fordi de ikke tror at forsoningen var en gang for alle. Dette er blasfemi mot Jesu forsoning.
   Romerne 3:28
   For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.

  • Galaterne 2:16
   Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.

  • Jeg legger til at det var kontroverser i Mars Hill da Driscoll i 2012 inviterte ham til å tale på en konferanse. Det var interne reaksjoner i menigheten og kritikken gikk på at Warren var så pragmatisk i møtet med forskjellig publikum -at det var vanskelig for tilhørere å forstå hva han egentlig mener. Dermed står Warren i fare for å fremstå som en utydelig røst og det klinger ikke bra i mange kretser. Det ligger mange advarsler ute mot Warren på You Tube av vekslende kvalitet og troverdighet. Dette er en lengre dokumentar som ser ut til å være en mer seriøs. Det er en sak på nærmere 2 timer og jeg ser den akkurat nå selv. https://www.youtube.com/watch?v=jJkVvFfZpbQ
   Denne er mer kort og tydelig og kanskje et eksempel på at han sier en ting til et publikum og noe annet til et annet publikum. https://www.youtube.com/watch?v=XOHlf-3ozfA

  • Ja det er det som er problemet med Rick Warren. Han tilpasser budskapet publikum og blir dermed veldig utydelig. I Efeserne 4:14-15 står det at vi ikke skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind. Vi skal være sannheten tro i kjærlighet og i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. I denne tiden hvor vi lever hvor verden er av den oppfatning at det egentlig ikke finnes noen sannhet fordi hver og en av oss kan finne vår egen sannhet, står man i sterk motvind hvis man hevder noe annet. Men bibelen er veldig klar på at Jesus er sannheten og at ingen kommer til Faderen uten gjennom han! Hvis en pastor ikke er tydelig på dette men prøver å tilfredsstille alle for fredens skyld, kan han nok bli svært populær. Men er han sannheten tro i kjærlighet? Tenk for eksempel på et skip som er i ferd med å forlise. Hvis kapteinen ikke gir tydelig beskjed til passasjerene hva de skal gjøre kan det få en katastrofal utgang. Hvor meget viktigere er det vel ikke for en pastor å være sannheten tro i kjærlighet og i alt å peke på han som er hodet og eneste som kan redde oss: Jesus Kristus! Dette er også en utfordring for meg som ikke er så lett og som jeg trenger hjelp fra Herren. Tør jeg å være sannheten tro og gjør jeg det i kjærlighet? Er jeg villig selv om det kan koste meg alt;ja,selv om det kan koste meg livet, slik det gjør for en stor skare av forfulgte kristne over hele verden? Måtte Herren hjelpe meg og måtte han hjelpe oss alle som tror på Jesus til det.

  • Det er en god og viktig egenskap, å klare å møte den forsamlingen, der de er. Så lenge man ikke går mot Ordet, så det utelukkende en meget positiv egenskap:-) Det er feks naturlig å tale anderledes til ungdom enn til godt voksne mennesker!
   Jeg syns det blir noe smålig og patetisk over de som finner bagateller å kritisere feks Rick Warren for…Har feks ikke sett en eneste en som kan vise til at han har forkynt noe som er mot Guds Ord. Og så lenge de ikke kan det, så syns jeg faktisk de skal HOLDE KJEFT!!!

  • Jeg mener ikke å kritisere talemåten. Selvsagt er det bra hvis man tilrettelegger for å nå inn med budskapet alt etter som hvilket publikum man har. For eksempel taler man annerledes til barn enn til en forsamling med ungdommer. Men budskapet må være det samme. Rick Warren har valgt å samarbeide tett sammen med ledere fra både New Age og forskjellige religioner. Fokuset synes, i hvert fall etter det jeg har inntrykk av, ikke på å forkynne Evangeliet, men på forskjellige sosiale og politiske program som skal føre til fred. Men er det riktig at kristenledere kan tone ned på Evangeliet til fordel for fred i verden? Jeg tror det er såpass viktig å holde fast på forkynelsen av Evangeliet at man ikke skal holde kjeft når men ser at noe annet er i ferd med å skje.Sann fred i hjertet kan man bare få ved å ta imot Jesus.

  • Nå er ikke Warren det store temaet, men det ligger mye kritikk ute av han av vekslende kvalitet. På sikt tror jeg alle inklusiv Rick Warren selv er tjent med å være tydelig og kommunisere det samme budskapet til alle grupper så han unngår å bli kalt “A Big Fat Liar and Here’s Why” https://www.youtube.com/watch?v=fGzT1OrbHAI

   Rick Warren beveger seg i et vanskelig grenseland i mange spørsmål og han har åpenbart et ønske om å kommunisere sitt budskap ut til et bredest mulig publikum og risikerer da å gjøre begge sider misfornøyd som videoene kan illustrere. Pro gay gruppene er lite fornøyde fordi han sier en ting til kristne grupper, og de kristne gruppene er lite fornøyde fordi han sier noe annet på eksempelvis Larry King. Det er ikke lett å gjøre alle sider fornøyde Ansgar

Det er stengt for kommentarer.