Mark Dice om Rosie O’Donnell: “Et nytt tilfelle av kugalskap”

Humor: Den kjente kristne You Tube personligheten Mark Dice har helt siden Donald Trump vant valget vært en tydelig tilhenger av Donald Trump og en skarp kritiker av alle som driver heksejakt på Donald Trump. Ei som har markert seg som en fanatisk motstander av Donald Trump er standup-komiker Rosie O’Donnell som blant annet gikk til angrep på Donald Trumps 10 år gamle sønn Barron. Noe hun i ettertid ble tvunget til å beklage. Likevel, Rosie O’Donnell’s krig mot Donald Trump fortsetter. “Et nytt tilfelle av kugalskap,” sier Mark Dice i sin aller siste video

Sjekk ut

6 tanker om “Mark Dice om Rosie O’Donnell: “Et nytt tilfelle av kugalskap”

 1. For meg fremstår Donald Trump som en MULIG moderne kong Kyros – den persiske kongen som inntok Babylon i 539 f.v.t. og befridde og løslot jødene kort tid etter – i 537 f.v.t.

  I Åpenbaringen tales det om “Babylon den store”, som jeg tror er et symbol for all verdensvid falsk religion i likhet med “skjøgen” som også omtales der. Det er Gud selv som ved sin sønn Kristus vil legge nasjonenes ledere i hjertene å “kle skjøgen naken og brenne henne opp med ild” – symbolsk for å ødelegge og forby henne.

  Falsk religion har lenge vært et nyttig redskap for de styrende opp i gjennom tidene. Til bruk for undertrykkelse av all opposisjon, generering av kanonføde og legitimering av sine lederposisjoner som konger og keisere. Men nå på slutten av endetiden er religion blitt et hinder for verdensfreden ikke minst p.g.a. islam.

  For å generere legitimitet for å kvitte seg med et stadig mere truende islam, vil de også legge resten av religionene i forbudspotten. Når folkene ser dette vil de “stå med blussende ansikter av forbløffelse” og utrope Fred og Sikkerhet worldwide. Men som kristne vet vil det da komme en brå undergang over dem – Guds den Allmektiges store dag i Harmageddon.

  Slik vil Gud rense sitt navn for all den fornedrelse myrderier og ondskap har knyttet til Hans Navn. Genialt ved først å la “skjøgen” tas av sine tidligere “elskere” – Dyret og dets eliter – før Han lar sin hellige vrede ramme elitene selv når Han “ødelegger de som ødelegger jorden”.

  Dette står vi nå rett foran, og dersom det blir Donald Trump som fyller rollen som Babylons ødelegger er det all mulig grunn til å se den nære fremtid lyst i møte. Ja dersom man er kristen da…

  • En kommentar fra “Erik” på Document.no:

   “Totalitære systemer og deres underbyggende falske narrativer har alltid vært avhengig av særlig to ting.

   En massiv indoktrinering og propaganda, kombinert med utestengelse – ja endog kriminalisering – av kritikk.

   Og regel nummer en hvis man blir tatt med buksene nede er å anklage motstanderne for det man er skyldig i selv.
   Hentet rett fra de gamle marxistiske læremestre, og understreket og raffinert i Saul Alinsky’s “Rules for radicals”.

   Vi er på ville og meget farlige veier, og har vært det en god stund nå.”

  • Vi er jo alle klar over at situasjonen for kristne skal bli stadig vanskeligere, jo nærmere vi kommer Jesu gjenkomst og trengselstiden.
   Likevel, dette er bare noen som ønsker å forby Franklin Graham å komme inn i Storbritannia, men det kommer neppe til å skje.
   De antikristelige kreftene blir jo stadig sterkere og sterkere, og et eller annet tidspunkt vil kristne møte stengte dører mange steder.

  • Ja til sist vil vi ikke en gang få lov til å kjøpe eller selge noe uten å ha avskrevet oss vår tro offentlig for å motta Dyrets tillatelse og merke til dette. Det blir knallharde tider og det gjelder å bygge opp en grunnfast tro nå på forhånd.

 2. Det er interessant å lese i Jesja i kapittel 45. Der går det frem at Gud valgte Kyros til å knuse Babylon uten at Kyros selv visste det. Profetien ble dessuten nedtegnet om lag 200 år før Kyros ble født.

  Så sier JHVH
  til den han har salvet,
  til Kyros,
  som jeg har grepet i høyre hånd
  for å tvinge folkeslag under ham
  og løse kongenes belter,
  for å åpne dører for ham,
  og ingen port skal være stengt:

  4 For min tjener Jakobs skyld,
  for Israel, min utvalgte,
  kaller jeg deg ved navn.
  Jeg gir deg hedersnavn
  enda du ikke kjenner meg.

  5 Jeg er JHVH, ingen annen,
  det finnes ingen annen gud enn jeg.
  Jeg spenner beltet om livet på deg,
  enda du ikke kjenner meg,

  6 for at de skal kjenne i øst og vest
  at det ikke er noen annen enn jeg.
  Jeg er JHVH, ingen annen.

  Kyros lot vannet i elvene som beskyttet Babylon som vollgraver ledes vekk og soldatene hans gikk tørrskodd over og inntok byen På samme måte er vannene rundt Babylon den store – med kristenheten som fremste eksponent tørret ut for troende kristne, noe statistikkene viser med all tydelighet.

  Om Trump er Kyros i motbildet vil det være lett match å forby offentlig religiøs praksis i en “by” som ikke lenger er omgitt av de mengder av vann/troende “byen” tidligere bestod av.

Det er stengt for kommentarer.