Mange falske forkynnere og profeter skal stå frem i de siste dager

Som vi tidligere har vært inne på, sier Bibelen at det i de siste tider skal stå frem falske forkynnere som vil forføre mange. Forførelsen gjelder naturlig nok ikke dem som allerede er forført av den onde, men troens folk. Kristne mennesker vil bli lurt av forkynnere som ikke forkynner Guds ord, men som leder liv og tanker i feil retning. Noen ganger kan det rett og slett være feil fokus for forkynnelsen. Man overfokuserer på noe som i Bibelsk målestokk er et mindre tema, mens man overser emner som i Bibelen er et stort tema. På denne måten leder man folket feil vei, skriver den anonyme forfatteren av dette innlegget

Et knippe falske profeter

Andre ganger er det direkte i strid med Bibelen og den tro som en gang for alle er overlevert oss. Så fort vi begynner å nevne navn på slike forkynnere, vil motstanden naturlig nok komme. Fordi da vil deres tilhengere føle at man gjør disse forkynnerne urett. De gjør jo så mye godt. Men å gjøre godt, har aldri vært et kriterium for å være en sann og sunn forkynner. Mange troende bruker tusener av kroner for å delta på deres møter. Man gir penger til deres private forbruk, som ofte er i mangemillioners klassen, og man kjøper deres bøker. På denne måten opprettholder man deres “tjeneste.”

Jan Kåre Christensen er en typisk falsk profet. Han samler inn penger til sitt eget forbruk og fremmer falsk lære og forkynner en annen Kristus og et annet evangelium

Listen over forkynnere kunne vært lang, men på bildet er noen av de mest kjente av dem. Apellen må være at vi ikke lar oss blende av vitnesbyrdene om under og mirakler, også de falske profetene skal gjør slikt (det gjorde også faraos prester i Egypt). Men la oss søke inn til Guds ord. Hva sier Bibelen? Hva er det sentrale i evangeliet? Hvordan skal vi bruke våre penger rett, så flere kan få oppleve frelsen i Jesus Kristus? Still deg selv disse spørsmålene og be om veiledning fra Han som har gitt oss det ekte og sanne livet i Gud. For mer informasjon om hvorfor man bør våre våken for bestemte forkynnere: Benny Hinn, Bill Johnson, Heidi Baker, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Guillermo Maldonado, Jan Kåre Christensen og mange flere …. Dessverre !

12 tanker om “Mange falske forkynnere og profeter skal stå frem i de siste dager

 1. Sitat: ” Man overfokuserer på noe som i Bibelsk målestokk er et mindre tema.”

  “En LITEN surdeig syrer (ødelegger) HELE deigen”.

  • For ikke å glemme Bibelens klare ord om at “trofast i lite er trofast i stort, og troløs i lite er troløs i stort”.

 2. Er det noen som kan forklare på norsk hva disse seks falske profetene på bildet lærer. .? Som gjør dem til falske profeter. .?
  Spesifiser gjerne hver enkelt . Det er sikkert mange som ønsker å vite dette.

  2
  3
 3. Dette vert gale, Herr Langesæter. Det er ikkje redelig av deg å operera på ein kristen nettstad, med vranglære. Det same gjer pseudonymet Josef, som ikkje heller er ein kristen, men tilhøyrer den religiøse sekta, Jehovas Vitner.
  Vær ærlege på kva dykk står for!

  2
  4
 4. Olga V er ein ny klarsynt spåkone som veit kva trussamfunn Josef høyrer tel i. Tru meg – spåkonar høyrer ikkje heime bland kristenfolket. Bruk bøn og få slik falskheit bort frå denne kristne siden.

  4
  2
 5. Hvis du ikke tror at Jesus er Guds sønn og det ikke finnes frelse i noe annet navn, da sprer du et annet evangelie, og det er alvorlig.

  1
  3
 6. Det er stoor forskjell på å være Gud og å være Guds sønn. Men kanskje du er din egen far?

  4
  1
 7. Årsaken til forvirringen er ikke bare vond vilje og uforstand, men faktisk uklar tekst og lære.

  Hundretusenvis av intelligente mennesker har gjennom århundrene brukt lange liv på å studere Bibelen for å forstå. Hadde det ikke vært for følelser og barnetro, hadde de innsett at prosjektet er forgjeves.

  Men menneskehjernen er uovertruffen i å lure seg selv. Den finner mening og forbindelser der mening ikke finnes. Istedenfor noenlunde samstemt tale ser vi derfor hundretusenvis av ulike tolkninger og teologiske konflikter overalt. Dessuten blir det lett for profeter og sjarlataner å utnytte menneskets følelsesmessige behov, deres overtro og godtroenhet.

  Beklager å måtte si det så direkte.

  OK å ha noe å tro på. Det gir retning og trøst. Men når dogmene fører til frykt og lidelse, er det ikke like greit for dem det går ut over.

  2
  1
 8. Det er då inga hemmelegheit at Josef er eit Jehovas Vitne. Det har han sjølve stadfesta uttalege gonger.

  2
  2
  • Eg er ny her på Søkjeljos. Kven er eigentleg denne “Josef”? Eg hatar desse vitnane. Eg meiner at deii som vitnar for ein framand gud som Jehovas vitner gjer ikkje borde ha talarett nokon plats. Særskild bland oss sanne kristne som gud elskar, Ein kan undrast på kvifor vor eige gud ikkje maktar å kasta deim ut.

   Helsing ei god gamaldags kristeleg bakstekjæring

Det er stengt for kommentarer.