Lovsanger Per Søetorp ut mot NLMs avlysning av konsert med Solveig Slettahjell

Norsk Luthers Misjonssambands kansellering av en konsert med artisten fikk store oppslag i helgen. Bakgrunnen for at Norsk Luthersk Misjonssamband som er en konservativ kristen organisasjon avlyste konserten er at artisten har engasjert seg for organisasjonen Åpen folkekirke som jobber for å få den norske kirke til å åpne for full aksept av såkalte homofile ekteskap. NLMs kansellering av konserten har falt mange tungt for brystet og en av dem som bruker klarest ord er den forhenværende orkesterleder for OKS Singers & Band på 1990-tallet. I tillegg har Søetorp utgitt en rekke intetsigende album med religiøs lovsang. I sitt innlegg “Salmesang til besvær” med undertittel “Så har det skjedd igjen: Kristen-Norge fornekter seg ikke og driter på draget,” gyver den forhenværende OKS lovsangeren løs på NLMs beslutning i sitt innlegg på verdidebatt.no

Bibeltro kristendom har lenge under sterkt press i det norske samfunn. TV, aviser, media
og underholdningsbransjen samt homoseksuelle pressgrupper har gjennom flere tiår jobbet hard for at den kristne kirke skal neglisjere bibeltekster som fordømmer homoseksuell praksis eller helst få dem fjernet fra Den Hellige Skrift. Norsk Luthers Misjonssamband er en organisasjon som har markert seg som motstandere av homofile ekteskap og som har et ønske om å stå for de verdier Bibelen fremmer. Det er derfor ytterst gledelig at NLM følger opp sitt teologiske standpunkt gjennom å avlyse en konsert med en artist som står for verdier og synspunkter som direkte undergraver de verdier dagen-debattenNLM står for. Det er derfor ikke vanskelig å slutte seg til Ingvar Mork som skriver dette om avgjørelsen: “Men så er bibelen krystallklar når det gjelder homofili, så da er dette en korrekt avgjørelse av NLM.” Imidlertid er det langt verre og finne felles trosgrunnlag med Per Søetorp som i sitt innlegg på verdidebatt i dag avleverer følgende kraftsalver mot NLM og beslutningen som er fattet: “Sangerinnen Solveig Slettahjell har blitt resolutt tatt av plakaten fra NLMs storstevne i sommer, der hun opprinnelig var invitert til å ha en konsert. Årsak: Hun har bidratt som en av 13 artister på en musikkproduksjon til støtte for Åpen Kirkegruppe, som fronter en aksjon for homofiles rettigheter. Plata har ikke engang rukket å komme ut, men lanseres først i september sammen med en releasekonsert i kulturkirken Jakob. Men det hjelper jo seff ikke. Patriarkatet har talt, og dommen har falt,” og Søetorp fortsetter: “Hjorden må da beskyttes for slikt. Ihvertfall de mange tusen giverne vi tross alt er avhengige av. Legfolket har jo ikke vett nok til å tenke sjæl..”

Omtales som meningsdiktatur

“Hvilken posisjon har så NLM satt seg selv i med et slikt selektivt meningsdiktatur? Jo, en posisjon der de tydelig og klart demonstrerer for all verden at keiseren er naken og taler med to tunger: På den ene siden hevder de å «…leve godt med en viss uenighet om ulike tema». På den annen side – og i samme åndedrag – slår de seg selv på munnen ved å si: «Men siden vi mener at en kristen kirke tydelig må fastholde at ekteskapet er en ordning mellom en mann og en kvinne, blir det vanskelig…» Akkurat. Så mye for den takhøyden. Så til de grader utrygge på eget ståsted og fattige på raushet for annerledes tenkende, at slike bare ikke kan inkluderes. Nei, de må selvsagt ekskluderes. Kanselleres. Utfryses. Risikoen er for høy. Her må det markeres behørig avstand. Behøver man virkelig ha teologisk embetseksamen for å skjønne at slike holdninger ikke harmonerer særlig bra med kjærlighetens ånd? Hvem er det egentlig her som setter seg selv utenfor?” skriver Søetorp som også føyer inn dette: “Men det er altså ikke nok. Nå må hun betale prisen for å ha sunget på feil sted for feil sak og for feil folk. Spedalsk. Veid og funnet for lett. Tygd og spytta ut igjen av den kristenkonservativt korrekte, bibeltro eliten. Hun hadde gledet seg til å komme til sine egne. Men hennes egne ville ikke ta imot henne. Stygt, hardt og brutalt.” og Søetorp fortsetter: “Uten sammenligning forøvrig har jeg derfor stor sympati for Solveig Slettahjell, som ikke på noen måte har gjort seg fortjent til en slik behandling av det kristelige kalifatet.” skriver Søetorp i innlegget som kan leses i sin helhet her 

Red bemerker: Sitatene av Søetorp er kun utdrag av hans innlegg

 

7 tanker om “Lovsanger Per Søetorp ut mot NLMs avlysning av konsert med Solveig Slettahjell

  1. Altså, Søetorp er imot handlingen til Gud som utryddet Sodoma, Gomorra, som et forbilde for de ugudelige i endetiden!?

  2. Leste innlegget til Søetorp i sin helhet. Jeg ble en smule overrasket over den forakt han spydde ut mot Norsk Luthersk Misjonssamband og oss som står for Guds ord. Det var trist lesning. Avkristningens ånd har nådd langt inn i karismatiske kretser men mitt hjerte sørger over de holdninger Søetorp og en rekke liberale kristne står for. Det er en trist utvikling vi ser blant norske kristne. All respekt for NLM og må Gud velsigne dem.

  3. Takk Gud at det ennå finnes en organisasjon med et lederskap som tror at Gud (JHVH) er hellig, at Guds Ord er gyldig, at ALT Jesus Kristus forkynte og lærte sine disipler er Sannheten – og – takk Gud for et lederskap som ikke lar seg manipulere av mennesker, men tør å ta konsekvensen av hva Guds Ord forkynner. Guds velsignelse er viktigere enn verdens gunst.

  4. Merkelig å svak denne JKC er når det kommer til homofili. I dag håner han NLM fordi de tok dette valget angående den konserten som ble avlyst. Skulle nesten tro at JKC bagatelliserer den synd som homofili er. NLM har i utgangspunktet et restrektivt syn på gjengifte, men det er ikke godt nok for denne hateren som kontrollerer himmelske blogg. Håper virkelig at han blir dømt i Oslo tingrett i september.

  5. Jeg kjenner litt til PS og hans opplevelser av norsk menighetsliv de siste 15 – 20 år og forstår godt hans utgangspunkt for innlegget han har skrevet, selv om jeg ikke er enig. PS har blitt ganske lemferdig behandlet i forskjellige menigheter, at han derfor forfatter et slikt innlegg er nok derfor veldig farget av dette.

Det er stengt for kommentarer.