Livet kan bli for tungt å leve. selv for kristne pastorer

Sjokk i det kristne samfunnet i North Carolina etter det tragiske selvmordet til ledende pastor for  “Community Bible Church” i North Carolina

pastor-robert.mckeehanHele det kristne samfunnet i High Point i North Carolina er sjokk og sorg etter at pastor Robert McKeehan, som ledet “Community Bible Church” forrige fredag tok sitt eget liv. Den 42 år gamle pastoren som var gift og etterlot seg kone og to barn hengte seg i sitt eget hjem forrige fredag, og dødsfallet har rystet både familien, hans egen forsamling og områdets andre menigheter som har reagert med medfølelse for den personlige tragedien som har rammet den kristne pastoren og hans familie. “Dette har vært grusomt tungt og hele forsamlingen er preget av sjokk og sorg,” sier Richard Curtis som er ledende eldste i den kristne forsamlingen. “Vi er alle i dyp sorg og dypt preget av tapet av vår ledende pastor. På pastor McKeehan’s facebook side ber hans kone Elizabeth om forbønn for seg og sine to barn som nå er blitt farløse.

“Hvorfor Robert tok sitt eget liv vil alltid komme til å være en av de tingene vi ikke vil forstå eller finne ut av, sa eldste Curtis til en lokal avis. På tross av at vi ikke vet eller forstår hvorfor vår ledende pastor tok dette valget, vil vi fortsatt komme til å prise og tilbe vår Gud. Under en følelsesladet gudstjeneste søndag forsøkte pastor-blackmenighetens ledere å sette ord på de vanskelige spørsmålene deres prests selvmord etterlater seg. Blant annet hvordan kan en pastor i det hele tatt ta sitt eget liv. “Virkeligheten er at vi aldri fullt ut og nøyaktig kan forstå hvordan og hvorfor det skjedde. Også pastorer er mennesker som er underlagt de samme prøvelser, følelser og kamper som alle andre. Rob Black (bildet) som er menighetens “voksenpastor” talte under gudstjenesten og pekte blant annet på ordene hos Moses som sier: “Det skjulte hører Herren vår Gud til, men de ting som er åpenbaret er for oss og våre barn til evig tid, Hvorfor Robert tok sitt eget liv kommer til å forbli en hemmelighet for oss, men de løfter som Gud har åpenbaret for oss, blant annet i Romerbrevet 8,28 som sier at “alle ting tjener til det gode for dem som elsker Ham” Gjentatte ganger, både tidligere og gjennom dette har Gud bevist sannheten av dette løftet,” sa eldste Curtis under gudstjenesten.

Medfølelse og forbønner fra andre lokale forsamlinger

Etter at nyheten om pastorens selvmord ble kjent blant de andre kristne forsamlingene i området har det strømmet på med kondolanser og medfølelse. “Av hensyn til hans familie vil ingen i offentlig diskutere detaljene rundt selvmordet og eventuelle årsaker til det. Det viktigste nå er å ta vare på hans kone og to barn som trenger forbønn og omsorg,” sier den ledende eldste i forsamlingen.

Var pastor i knappe fire år

McKeehan og hans familie – hans kone, Elizabeth, og deres to barn, John og Robert-McKeehan-familyScarlett – kom til Community Bible Church i november 2010 og de følte seg raskt hjemme i sin nye menighet, McKeehan var utrolig dyktig bibellærer som tok vår visjon om “å være en kirke hvor knuste mennesker kan gjenopprette sine liv” på alvor. Pastoren relaterte godt til forsamlingen og var klar over at levde for visjonen om at mennesker trenger Kristus for å være hele. Og de anså han også som en pastor som forstod å kunne hjelpe.(Bildet viser Robert, hans kone Elizabeth og barna John og Scarlett som i disse dager trenger massiv omsorg og forbønn)

Flere selvmord blant kristne 

Matthew WarrenSelv temaet ofte er tabu å snakke om er det ikke tvil om at selvmord også forekommer blant kristne. Også blant kristne pastorer har det vært en rekke mer eller mindre overraskende selvmord hvor noen helt åpenbart er blitt begått for å slippe unna ubehagelig kritikk etter utroskap eller lignende skandaler. Enkelte kristne selvmord har også blitt begått i av mennesker med mentale lidelser, hvor ett av de mest kjente kanskje var selvmordet til Matthew Warren som er sønn av den kjente pastor Rick Warren som blant annet skapte kontrovers da han ba i navnet til “Isa” under innsettelsen av president Obama. Warren er også kjent for sin bok “et målrettet liv”. Selvmord både blant troende og ikke troende er ofte et ikketema blant kristne. Imidlertid hører vi til tider om slike tragedier blant kristne, og også i Guds ord finnes det fortellinger om selvmord begått av mennesker som har vært i berøring med Gud. Oppriktige troende som Moses, Job og profeten Jonas kom med utsagn som indikerte at de ønsket seg døde, og at de dermed hadde selvmordstanker.

What About Christian Who Commit Suicide?

 Suicide: What does the Bible/God say? (Part 1)  

Suicide: What does the Bible/God say? (Part 2) 

Én tanke om “Livet kan bli for tungt å leve. selv for kristne pastorer

  1. Trist. Selvmord er en tragedie uansett. Vi må be for dem som sliter med ensomhet og annet mørke. Guds folk spesielt. Gud kalte oss til å være medmennesker fylt av kjærlighet, og hva er vi blitt? Egoister som kun tenker på oss selv.

Det er stengt for kommentarer.