Liturgi for par av samme kjønn?

tomme-kirker2“Det er åpen høring frem til 8. september på de foreslått liturgiene for par av samme kjønn i Den norske kirke. Det betyr at alle som ønsker det kan sende en uttalelse om disse til Kirkerådet innen 8. september. Vi har utarbeidet et felles høringssvar (se under) som vi ønsker flest mulig skal stille seg bak. Alle som fyller 15 år i 2016 og eldre kan skrive under, uansett kirketilhørighet på,” skriver Jo Hedberg som er en av svært mange som reagerer skarpt på at kirkemøtet har vedtatt å skyve Bibelens Ord og veiledning til side.

Opprop om kirken og ekteskapet
Bibelen lærer at ekteskapet er Guds skaperordning for én mann og én kvinne. Kirkemøtets vedtak om å innføre ekteskap for personer av samme kjønn er derfor klart i strid med Bibelen.
Verken biskoper eller kirkemøter har mandat til å omdefinere ekteskapet. Hvis de allikevel gjør det, blir resultatet at Den norske kirke tilpasser seg en populistisk og ubibelsk lære om familie og barn, kjønn og foreldreskap. Kirken tar på denne måten avstand fra Bibelens Gud. Det er dramatisk.
Vi er grunnleggende uenige i Kirkemøtets vedtak. Vi ønsker med vår underskrift å markere dette. Samtidig vil vi oppfordre kirkens ledelse til å ta inn over seg alvoret i situasjonen og å revurdere vedtaket. Det er svært mye som står på spill. Alle som skriver under på dette oppropet innen 7. september vil få sitt navn og poststed på oppropets lister som blir levert Kirkerådet 8. september. Spre gjerne dette oppropet til kontakter, venner og familie,” heter det i innlegget postet på Verdidebatt.

Underskriftskampanjen som oppfordrer til protest mot den norske kirkes frafall kan man finne på nettsiden til Guds kirke som kan besøkes her 

Den aktuelle underskriftskampanjen finner du her 

Én tanke om “Liturgi for par av samme kjønn?

  1. Jeg har herved skrevet under. Det var en grundig prosess, må man kunne si …

Det er stengt for kommentarer.