Lars Gule på Verdidebatt: Mistillitsforslag mot Siv Jensen?

“Siv Jensen har ved mer enn én anledning presentert ekstreme synspunkter. Hun går guleimidlertid langt over streken når hun som statsråd uttrykker vilje til å krenke menneskerettighetene og tråkke på Grunnloven,” skriver førsteamanuensis og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund Lars Gule i et innlegg på verdidebatt. Bakgrunnen for Lars Gule`s skriverier onsdag kveld er det faktum at FRP leder og finansminister Siv Jensen uttrykker vilje til å krenke menneskerettighetene og tråkke på Grunnloven. “Det er likevel enda mer forstemmende at minister Siv Jensen bare for noen få dager siden gjentar og bekrefter det hun sa i 2009. Dette innebærer at vi har en minister som uttaler at hun er villig til å trampe på norsk lov. Menneskerettighetene var inkorporert i lovgivningen i 2009…”Det er opplagt at dette berettiger et mistillitsforslag i Stortinget. Jeg har ikke dermed sagt noe om sjansene for at et slikt forslag vil få flertall.  Dette bør likevel ikke forhindre Stortinget i å markere hvor skapet skal stå. Regeringen skal beskytte, forsvare og håndheve loven, ikke undergrave den,” skriver Gule i sitt innlegg som du kan lese i sin helhet på verdidebatt.no

Lars Gule`s innlegg på Verdidebatt med overskriften “Mistillitsforslag mot Siv Jensen?” målbærer et synspunkt vi faktisk er enig med Lars Gule i. Når en statsråd så tydelig siv-jensensignaliserer vilje til å bryte menneskerettighetene som er noe vi alle setter svært høyt, er det alvorlig. Når hun med dette også viser vilje til tråkke på grunnloven for å få kastet ut Mulla Krekar av Norge sender hun faktisk det et signal om at man faktisk ikke behøver å ta lover som veldig nøye. Vi mener klart at FRPs leder og finansminister her sender ut feil signal når hun bombastisk og som statsråd faktisk proklamerer at både menneskerettigheter og grunnlov er underordnet det å få kastet ut Mulla Krekar, og vi kan si oss enig med Gules avslutningsord når han skriver dette i sitt innlegg: “Uansett bør ikke Stortinget ta lett på en statsråd som utviser forakt for lovverket. Det bør heller ikke den fjerde statsmakt og kommentariatet. Siv Jensen er avkledd av seg selv og står avdekket som noe annet og mer enn en populistisk politiker. Hun har i realiteten leflet med de verste og mest autoritære ideer. Som hun også gjorde da hun sommeren 2012 ville deportere EU-borgere fra landet. Siv Jensens ekstremisme har med andre ord blitt ekspontert ved mer enn én anledning. Det er mer enn nok!” Les hele Gules innlegg på verdidebatt her