Lars Gule på Verdidebatt: Mistillitsforslag mot Siv Jensen?

“Siv Jensen har ved mer enn én anledning presentert ekstreme synspunkter. Hun går guleimidlertid langt over streken når hun som statsråd uttrykker vilje til å krenke menneskerettighetene og tråkke på Grunnloven,” skriver førsteamanuensis og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund Lars Gule i et innlegg på verdidebatt. Bakgrunnen for Lars Gule`s skriverier onsdag kveld er det faktum at FRP leder og finansminister Siv Jensen uttrykker vilje til å krenke menneskerettighetene og tråkke på Grunnloven. “Det er likevel enda mer forstemmende at minister Siv Jensen bare for noen få dager siden gjentar og bekrefter det hun sa i 2009. Dette innebærer at vi har en minister som uttaler at hun er villig til å trampe på norsk lov. Menneskerettighetene var inkorporert i lovgivningen i 2009…”Det er opplagt at dette berettiger et mistillitsforslag i Stortinget. Jeg har ikke dermed sagt noe om sjansene for at et slikt forslag vil få flertall.  Dette bør likevel ikke forhindre Stortinget i å markere hvor skapet skal stå. Regeringen skal beskytte, forsvare og håndheve loven, ikke undergrave den,” skriver Gule i sitt innlegg som du kan lese i sin helhet på verdidebatt.no Les videre