Gateforkynnere mot katolikker -men hvem er egentlig fariseerne her?

katolsk-streetpreacherAt det er store teologiske forskjeller mellom evangeliske kristne og katolske kristne i synet på mange ting er ikke noe vi kan stikke under stolen. I videoen nedenfor oppsøker en gruppe gateforkynnere området utenfor en katolsk kirke og begynner der å presentere sin utgave av den kristne tro: “Kom ut av henne mitt folk, gå ut av horen,” ropes det til dem som samler seg for å lytte til de katolske prestene. På et punkt koker det over for en av kirkens menn kledd i sin grønne kjortel: “Get out of here!” roper han til gateforkynnerne og fortsetter “-Dere er fariseere, -selvrettferdige fariseere,” hvorpå en av gateforkynnerne roper til katolikken: “Løgner”. En politimann på stedet roer situasjonen og gateforkynnerne fortsetter å rope sine budskap: “Kom ut av henne, av Babylons hore samtidig som kortet om pedofile prester i den katolske kirke spilles ut. Hendelsen utspilte seg foran en katolsk kirke i New Orleans under Mardi Gras våren 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=H3YaYQQt-qg

Gateforkynnelse kan være en fin ting, men det vi ser i videoklippet ovenfor er et soleklart misbruk av det kristne misjons-budskapet og direkte respektløst overfor dem som samles til gudstjenesten i den katolske kirke. Man kan jo direkte spørre seg hvem som egentlig er fariseere her? Selv om vi er dypt uenige i katolsk tro og mange av de dogmer den katolske kirke praktiserer og fastholder har vi ingen tro på at disse gateforkynnere har valgt en bibelsk farbar måte å formidle sitt budskap på til disse katolikkene. Dialog og samtale over en kopp kaffe hadde kanskje hatt større effekt. Er dette en okey måte å presentere evangeliet på eller er det respektløst og bortkastet?

Facebook Comments

7 tanker om “Gateforkynnere mot katolikker -men hvem er egentlig fariseerne her?

 1. “Kom ut av henne mitt folk, gå ut av horen,” ropes det til dem som samler seg for å lytte til de katolske prestene.
  ————
  Babylon i Åp 17/18 er ikkje den katolske kyrkja, men verdas supermakt – USA.
  ———————–
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm
  ———————
  Babylon i GT var Nebukadnesar og riket hans Babylon, der byen Babylon var hovudstaden.
  På slutten beskriv Gud USA slik:
  “Etter alt dette såg eg ein annan engel stiga ned frå himmelen. Han hadde stor makt, og jorda vart opplyst i glansen frå han. 2 Han ropa med høg røyst:
  « Fallen, fallen er Babylon den store!
  Ho har vorte ein bustad for vonde ånder,
  ein gøymestad for alle ureine ånder,
  ein gøymestad for alle ureine fuglar,
  ein gøymestad for alle ureine og avskyelege dyr.

  3 For alle folkeslag har drukke
  vreidevin frå horeriet hennar.
  Kongane på jorda har drive hor med henne,
  og kjøpmennene på jorda har vorte rike
  av hennar overdådige luksus.”
  ———–
  Dei som vil unngå Guds bokstavlege straff mot endetidas Babylon, må reisa frå området om dei vil unngå å verta tekne med i dragsuget.
  Det same står skrive i Jeremias 51.
  “FLYKT FRÅ BABYLON, berg dykk alle!
  Gå ikkje til grunne når byen får si straff.
  For dette er hemnens tid for Herren,
  han gjev dei att for det dei har gjort.

  7 Babel var eit GULLBEGER I HERRENS HAND,
  ho gjorde heile jorda drukken.
  Folkeslaga drakk av vinen,
  difor vart dei som galne.

  8 Brått er Babel fallen og knust.
  Sørg over henne!”
  ————-
  I Jeremias 51,34 vert og Antikrist avslørt.
  “Kong Nebukadnesar av Babel
  har ete meg, gjort ende på meg
  og sett meg bort lik eit tomt kar.
  Som eit SJØUHYRE slukte han meg,
  fylte magen med mitt beste kjøt
  og spytta meg ut.”
  ——————
  “neBUSHadrezzar the king of Babylon hath devoured me, he hath crushed me, he hath made me an empty vessel, he hath swallowed me up like A DRAGON, he hath filled his belly with my delicates, he hath cast me out.
  he violence done to me and to my flesh be upon Babylon, shall the inhabitant of Zion say; and my blood upon the inhabitants of Chaldea, shall Jerusalem say.”

  • Syntes du Torstein at disse gateforkynnerne var respektløse? Uten at jeg trekker konklusjoner om noe som helst vedrørende hvem som er “horen” i åpenbaringsboken syntes jeg teksten i kapittel 18 peker med på et internasjonalt handelssentrum enn den katolske kirke. Les selv: tales det her om en kirke eller en verdensomspennende handelsnasjon/handelssystem?

   Åp 18,9-19 Og kongene på jorden, som har drevet hor og levd i vellevnet med henne, skal gråte og jamre sig over henne når de ser røken av hennes brand, 10 mens de står langt borte av frykt for hennes pine, og de skal si: Ve, ve, du store by Babylon, du sterke by, at din dom er kommet i en time! 11 Og kjøbmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mere kjøper deres skibsladninger, 12 skibsladninger av gull og sølv og edelstener og perler og fint lin og purpur og silke og skarlagen, og allslags velluktende tre og allslags kar av elfenben og allslags kar av kostelig tre og av kobber og jern og marmor, 13 og kanel og hårsalve og røkelse og myrra og virak og vin og olje og fint mel og hvete og storfe og får og hester og vogner og træler og menneskesjeler. 14 Og den frukt som din sjel hadde lyst til, er blitt borte for dig, og alt det fete og glimrende er blitt borte for dig, og aldri mere skal nogen finne det igjen. 15 De som handler med slikt, de som er blitt rike ved henne, skal stå langt borte av frykt for hennes pine og gråte og sørge og si: 16 Ve, ve den store by, som var klædd i fint lin og purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler, at så stor en rikdom er ødelagt i én time! 17 Og hver styrmann og hver skibsfører og alle sjøfolk og alle de som ferdes på havet, stod langt borte 18 og ropte da de så røken av hennes brand, og sa: Hvem er lik den store by? 19 Og de kastet støv på sine hoder og ropte med gråt og sorg og sa: Ve, ve den store by, hvor alle som har skib i sjøen, er blitt rike av dens kostbarheter, at den er lagt øde i en time!

  • ..”peker med på et internasjonalt handelssentrum “
   ————————-
   Ja, det burde ikkje vera vanskeleg å sjå at teksten handlar om bokstavlege handelsvarer.
   ————————————–
   Protestantane har alltid trudd at deira religion er reinare eller betre enn katolikkane.
   I skrifter vert Martin Luther framstilt som ein engel som har redda oss frå den katolske villfaringa. Alle som har lese litt om kva “protestantane sin far “sa, bør innsjå at han var ein liten djevel.
   ———
   “Hvis jeg støter på en from jøde som vil bli døpt, så skal jeg ta ham med ut på broen over Elben, binde en stein om halsen hans og dytte ham uti.
   Nest etter djevelen selv, har en kristen ingen giftigere, bitrere fiende enn en jøde.
   Vi bør setter fyr på jødenes synagoger eller skoler og dekke med jord det som ikke vil brenne, slik at intet menneske til evig tid får se hverken steiner eller slagg av det mer. Og dette skal man gjøre til Guds og kristenhetens ære, for at Gud skal se at vi er kristne?”
   ———
   “Fordi de ikke vil høre på Gud, så skal de ugudelige heller ikke få komme til ham, men de skal være til evig tid i djevelens eget helvete. All slags smerte, plage, lidelse og jammer skal de utsettes for. Evig skal de brenne og ikke få en dråpe vann som kunne leske dem et øyeblikk.”
   ——-
   !Bøndene nå for tiden er bare svin? det er på høy tid at de blir kverket som gale hunder.”
   ——————–
   “Om kvinnene sliter seg ut ved stadige barnefødsler, så spiller det ingen rolle. La dem bare fortsette å føde barn til de dør av det; det er derfor de er her i verden.”
   ———————-

  • Tja, respekt og respekt! Dersom noen ble frelst av dette var det jo bryet verd for gateforkynnerne, men jeg tror nok en samtale over en kopp kaffe kan utrette mer. Slik jeg tolker det kan ‘horen’ være all falsk kristendom, blant dem både pavekirken og den norske kirke. Når Jesus sier; kom ut av henne, mitt folk – så tilsier dette at det finnes sanne kristne her og at de må komme seg ut av de falske systemene. USA står vel i en særstilling med sitt vell av falske ‘ministries’ (Benny Hinn er kanskje den aller verste?) som når ut til hele verden med sin falske lære om prosperity m.m. gjennom bøker, filmer, tv m.m.
   USA kan godt være det moderne Babylon. Tenk bare på hvilken skade filmindustrien har gjort i sin eksport til hele verden av voldelige og gudløse filmer. Likeledes har USA’s krigføring i flere land og eksport av våpen vært ødeleggende.
   Replikk til Langesæter: Når det gjelder Luther så liker jeg ikke betegnelsen luthersk kirke. Luther så riktignok at man ble frelst ved tro, men han var som du sier en grusom mann mot jødene.

  • “Luther så riktignok at man ble frelst ved tro”
   ————————
   Uttrykket ” den rettferdige skal leva ved si tru”- kva kjem det frå?
   Paulus brukar det i Heb 10.
   —-
   —–
   For enno er det berre ei lita stund,
   så kjem han som skal koma,
   og han skal ikkje dryga.

   38 Min rettferdige skal leva ved tru”
   —-
   —-
   Mange biblar har henvisning til orginalteksten i Habakkuk 2.
   “For synet ventar på si fastsette tid,
   det vitnar om enden, og det lyg ikkje.
   Om det dryger, så berre vent!
   For koma skal det, det kjem ikkje for seint!

   4 Sjå, i han er det ei oppblåsen og uærleg sjel.
   Men den RETTFERDIGE SKAL LEVA VED SIN TRUSKAP”
   —–
   —–
   På nynorsk står det no ” TRUSKAP”.
   I 78 oversetjinga står det slik (bokmål):.
   ” Om det dryger, så bare vent!
   Det kommer sikkert og uteblir ikke.
   4 Se, frekk og uærlig er han.
   Men DEN RETTFERDIGE SKAL LEVE VED SIN TRO.
   5 Rikdommen skal svikte den stolte,.
   ———————-
   ———————-
   Paulus brukar uttrykket om Jesus/Yeshua og hans gjenkomst.
   Orginalteksten brukar orda om endetidas Antikrist.
   ——————
   Antikrist har desse kvalitetane.
   “Om det dryger, så bare vent!
   Det kommer sikkert og uteblir ikke.
   4 Se, FREKK OG UÆRLIG er han.
   Men den rettferdige skal leve ved sin tro.
   5 Rikdommen skal svikte DEN STOLTE,
   han(ANTIKRIST) skal ikke nå sitt mål.
   Som dødsriket HELL)spiler han opp sitt gap,
   umettelig er han som døden (DEATH).
   Han soper til seg alle folk
   og SAMLER FOLKESLAGENE TIL SEG”
   ————————
   På engelsk kjem det tydlegare fram at Antikrist er alkoholikar.
   “Yea also, because HE TRANSGRESSETH BY WINE, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:”
   ——————
   Paulus tek med andre setninga “den rettferdige skal leva ved si tru” ut av sin rette samanheng .
   Ordet “truskap” er mykje betre, fordi det beskriv to sider av same sak.
   Ein må ha TRU på at det Gud har sagt er riktig. Samtidig må ein handla i TRU.
   Jakob seier det slik:
   —–
   ——
   “For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle. 11 For han som sa: «Du skal ikke bryte ekteskapet», han sa også: «Du skal ikke slå i hjel». Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. 12 Dere skal dømmes etter FRIHETENS LOV, og etter det må dere leve, i ord og gjerning. 13 For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertighet roser seg mot dommen.

   Tro og gjerninger
   14 Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16 og en av dere sier til dem: «Farvel, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 17 Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett DØD”.
   ———————-
   Habakkuk venta på den tids “Babylons konge” som skulle innta Guds Land – Israel fordi Guds Folk hadde vore ulydige.
   ——————-
   Sameleis er det no. Det kan sjå ut som det DRYGER og synet slår feil.
   Difor svara Gud på Habakkuk sitt klagemål. “Synet slår ikkje feil”.
   ———–
   Luther oppdaga ingenting. Det han presterte var å misforstå nokre heilt enkle tekstar i bibelen.Dette byggjer protestantane på. Kor mange taler om denne villfaringa høyrer me ikkje ?
   ———
   Det er ikkje rart Luther fekk problem, når ein ser “kor rå og stygg” han var.
   Namnet han burde vore sletta for alltid.
   “Fire dager før sin død i 1546 i Eisleben, holdt han en fanatisk tale mot jødene, og forlangte deres totale utryddelse. Noen av de unge ledende protestanter var rystet over Luthers jødehets. Den sveitsiske reformator Heinrich Bullinger skrev om dette: ”Man har ved å lese Luthers nye predikener det inntrykk at dette er skrevet av en svinegjeter og ikke av en sjelehyrde.”
   Luther ringeaktet på det sterkeste de protester daværende protestanter kom med, og forgiftet den protestantiske verden med sin jødefiendtlighet. Adolf Hitler brukte dette som underlag og kilde for sin ferd mot jødene.”
   —–
   —–

  • Enig i at Luthers navn aldri skulle komme fram i kristen sammenheng.
   Dersom jeg tolker deg rett betyr ‘leve ved tro’ å følge forskriftene i GT, noe jeg er dypt uenig i. Loven er sammenfattet i å elske Gud og sin neste. Det er kun dette som kreves av oss.

  • Gud har i Toarhen gitt mange lover om korleis me bør leva.
   Kristne framstiller desse lovene som ei forbanning eller eit åk som Jesus fjerna.
   Det er totalt feil.
   I 1000-årsriket må menneska læra seg å leva etter Torahen.
   I Esaias 2 seier Gud :
   Dit skal alle folkeslag strøyma.
   3 Mange folk skal gå av stad og seia:
   «Kom, lat oss fara opp til Herrens fjell,
   til huset åt Jakobs Gud,
   så han kan læra oss sine vegar,
   og vi kan ferdast på hans stigar!
   For frå Sion skal lovlære (TORAH) gå ut,
   og Herrens ord frå Jerusalem.»
   4 Han skal døma mellom folkeslaga,..”
   ————-
   Det er slik at alle ting må lærast.
   Gradvis vil menneska og forstå at Guds lover er til VELSIGNINGog skapar eit betre liv.
   I 1000-årsriket vil folka strøyma til det bosktavlege Jerusalem for å LÆRA.
   Kunnskapen skal fylla HEILE JORDA.
   ———–
   Me må prøva å innretta oss etter dei reglane so me kan praktisera her.
   Det er td enkelt å kutta ut alle desse ureine, avskyelege dyra som mange puttar i munnen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *