Landets pinsevenner advares mot samarbeid med homoliberale prester i den norske kirke

Landets pinsemenigheter blir nå advart mot å inngå samarbeid med prester i den norske kirke som vier homofile. Prester som vil vie homofile bør holdes unna pinsevennenes prekestoler. – Vi kan ikke samarbeide med prester som står for dette, sier pastor i  Filadelfia, Kristiansand, Michel Andreas Rivas.  I følge Fædrelandsvennen har 14 ledere i den norske pinsebevegelsen  vurdert hvordan pinsemenighetene bør håndtere at homofile nå får gifte seg i Den norske kirke – et vedtak de mener bryter på en avgjørende måte med Guds ufeilbarlige ord. Vi kan ikke bruke liberale forkynnere, sier Sigmund Kristoffersen som til Fædrelandsvennen sier dette:  “Et brudd med Bibelens ekteskapssyn har en langt mer fundamental betydning enn ulike dåpssyn, sier Kristoffersen, som sier at heller ikke uenighet om gjengifte eller samboerskap ville vært like ødeleggende for tverrkirkelig samarbeid,” heter det videre i avisens oppslag

Pinsebevegelsens tydelige signal om å ikke samarbeide med prester og kirkelige ledere som sier ja til å vie såkalt likekjønnede er et viktig signal i den kritiske situasjonen den norske kirke har skapt gjennom å si ja til homofile vielser. Selv om vårt primære standpunkt er at vi må bryte all samarbeid med den norske kirke -er likevel dette et skritt i riktig retning og et tydelig signal som landets pinsemenigheter bør ta til følge. Dette er også det skrittet vi vil oppfordre andre frikirker og kristne organisasjoner til å ta. Fullt brudd med enhver prest eller biskop som vier likekjønnede. Homofili er i følge Guds Ord synd, og selv om vi mener Kristoffersen her er for utydelig om gjengifte og samboerskap, er vi likevel av den mening at kirken gjennom å tilby kirkelig vielser av likekjønnede, har tatt steget ut av det kristne fellesskapet og inn i frafallets mørke. Gjennom vedtaket som ble fattet av kirkemøtet begår kirken en synd som vil vise seg å være utilgivelig. Hebreerbrevets forfatter, som mest sannsynlig var apostelen Paulus sier dette: “For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder,” (Hebr 10,26)  Med å åpne for likekjønnede ekteskap erklærer kirken i realiteten at homofil praksis ikke er synd i Guds øyne -selv om Bibelen klart og tydelig sier det motsatte. En rekke røster har advart kirken mot nettopp dette, men på tross av advarslene og på tross av Guds ords klare forbud -har kirken inntrodusert sin ugudelige praksis og nedber Guds velsignelse over noe Bibelen kaller en styggedom eller vederstyggelighet.

Les hele saken fra Fædrelandsvennen her. (Betalingstjeneste)

2 tanker om “Landets pinsevenner advares mot samarbeid med homoliberale prester i den norske kirke

Det er stengt for kommentarer.