Kritikken fortsetter mot Visjon Norge etter helgens religiøse fyllefest og Visjon Norge økonomisk i rødt i 2018

Dionny Baez besøk til Norge i 2018 førte ikke til den fremgang og vekst Visjon Norge ønsket

Etterdønningene etter helgens tv-sendte religiøse fyllefest fortsetter å prege diskusjonen på flere Facebook sider knyttet til kritikere og motstandere av Tv Visjon Norge. Selv om det er lite sannsynlig at statens helsetilsyn eller noen annen instans vil gripe inn overfor Jan Hanvolds omstridte tv kanal, legger ikke det noen demper for debattene og de mange utfall som kommer mot den religiøse kanalen som stadig må se fall i omsetningen. Mens Visjon Norge i 2016 tok inn 94 843 000 kroner og da hadde et underskudd på mer enn 7,5 millioner, så ting litt lysere ut rent resultatmessig i 2017. Riktignok sank driftinntektene til 94 157 000, men likevel kunne kanalen da vifte med et driftsresultat på 514 000. Imidlertid kom smellen virkelig i 2018 og driftsinntektene falt markert. Mens man i 2016 hadde driftsinntekter på 94 843 000 stupte driftsinntektene i 2018 med hele 8 350 000 til 86 493 000. Driftsresultatet ble for 2018 et underskudd på  6 368 000 kroner. Selskapets gjeld er nå på  28 648 000 kr og det er den kortsiktige gjelden som har vokst.

Siden regnskapsåret 2015 har Visjon Norges gjeld økt fra 19 162 000 kroner til svimlende 28 648 000 og aldri har Visjon Norge hatt større gjeld enn nå.  Et annet av selskapene under Jan Hanvolds paraply er “Visjon Norge nødhjelp. Også her ser vi at beløpene som kommer inn blir mindre og mindre, og i 2016 tok selskapet inn 231 000 og satt igjen med et driftsresultat på minus 147 000. 2017 var noe bedre for selskapet som da tok inn 281 000 med et driftsresultat på minus 63 000. 2018 falt driftinntektene til nødhjelpen tilbake med nærmere 90 000 og til driftsinntektene ble da knappe 193 000. Dette gav selskapet et underskudd på minus 204 000. Jan Hanvolds konsern som består av de to selskapene beskrevet overfor samt Visjonskirken hadde i 2018 tilsammen driftsinntekter på 91 282 000 kr mens årsresultatet ble minus 5 266 000 kr så det er lite fremgang og suksess å spore i tallene til Visjon Norge. Med litt andre ord må dem som setter seg foran fjernsynet for å se på Visjon Norge belage seg på mange “kollekt-taler” og mas og tigging etter penger også i år. Noen må jo dekke kanalens millionunderskudd, og det blir nok minstepensjonister og håpefulle syke som tror at Gud vil være høre litt ekstra på deres bønner dersom de blar opp noen tusenlapper i måneden til kanalen.  Tekst Søkelys

Religiøs fyllefest på Visjon Norge

“Lederen av Visjon Norge, Jan Hanvold, har flere ganger på sin TV-kanal omtalt erfaringer med Den hellige ånd som «fyll» – altså en gledelig rus som også påvirker kropp og muskulatur. Under organisasjonens såkalte Kickoff- arrangement i helgen brukte han de samme betegnelser, og fortalte at det hadde hendt at møtedeltakerne var blitt så «fulle» av Ånden at de ikke kunne kjøre hjem i egen bil, men måtte overnatte på stedet,” skriver Levi Fragell i et innlegg publisert på verdidebatt.no

Visjon Norge, Skandinavias største og mest populære kristne TV-kanal, baserte seg også denne gang på mirakelpredikanten Dionny Baez, med helbredelser, profetier og spådommer, i solid tryllekunstnertradisjon knyttet til «åpenbaring» om tallet 12. Men møtet bekreftet også på rystende vis Hanvolds sammenligning mellom religiøs ekstase og alkholbasert beruselse. Jeg ble av TV-sendingen minnet om fyllefester i egne ungdomsår, som ikke-troende i lystige lag. Det begynte også den gang – som nå hos Visjon Norge – med sexy dans til suggererende rytmer, skrik, skrål og latter. Og etterhvert som fylla tok overhånd kunne berusede deltakere bli ustø til bens og snuble overende. Det var skremmende nå å oppleve den nykristne karismatiske varianten, og min medfølelse med ofrene gav meg en søvnløs natt. Og jeg må igjen spørre: Hvordan kan kristne organisasjoner overse – og endog støtte – dette, spør Levi Fragell som også legger til dette: “TV Visjon Norge, Nordens største kristne kanal – holdt på lufta 24 timer i døgnet av både pinsekarismatiske og lutherske trossamfunn – brukte sendetiden ikveld til å legge nye strategier for sitt virke. Jan-Aage Torp og Levi Jensen gav Jan Hanvold råd og støtte. Og NRK og avisen Dagen ble dømt til den sosiale fortapelse for sine avsløringer og journalistikk. Dette blir dummere og mer vulgært fra uke til uke – karakteristikker jeg sjelden bruker,” konkluderer Fragell som i likhet med mange andre reagerer på at Levi Jensen nå syntes å ha limet seg tett opp mot Jan Hanvold

Vi ble for øvrig i helgen minnet om at festligheter også koster penger, og Dionny Baez avsluttet seansen med å hevde at det profetiske tallet 12 også omfattet den nødvendige «kollekten» – men nå gjaldt det 12 tusen kroner pr. giver. Og Gud hadde også plusset på en ekstra null for en mulig kanal-lytter, slik at beløpet for vedkommende ble 120 tusen. Tidligere i helgen hadde Jan Hanvold betrodd oss at flere millioner av de innsamlede kroner ble forært til navngitte samarbeidende pinse- og misjonsorganisasjoner. En finansiell allianse av en slik art understreker partnernes ansvar.

Skrevet av Levi Fragell

 

 

 

 

2 tanker om “Kritikken fortsetter mot Visjon Norge etter helgens religiøse fyllefest og Visjon Norge økonomisk i rødt i 2018

 1. Hvorfor Levi Fragell m.fl. dessverre er nødt til å si noe om fyllefestene på V.N fordi pinsetopper og andre topper svikter, er for meg uforståelig. Hver dag venter jeg på at en modig sjel og venn av Hanvold trer frem. Jeg glemmer aldri en modig sjel som en gang på Studio Direkte prøvde å si ifra angående noe annet. Han hadde også tatt det opp før sending.
  Takk til Søkelys som skriver om disse sakene.

 2. Takk for deling igjen. Og din beskrivelse av Fyllefest , Dionny Baez og tallet 12 som Baez, Visjon Norges sanne profet, ofte bruker.
  Jeg delte et innlegg på “stans pengepredikantene ” under innlegget ” Tv pastor går i minus, tar ut millioner.” Hvor jeg også deler denne video på spansk, og hvor jeg oversetter sammenhengen, så godt det lar seg gjøre med ” translate” Jeg valgte engelsk ,da Norsk blir alt for om stokket i ord og mening.
  Dionny som er dømt for korrupsjon, hvor han opererer med vann til vin, edelstener, oljer ,salvede profetkapper, og tall. (videoer av de såkalte mirakler ligger på youtube. Og avsløringene av dem. Men da helst på spansk.Jeg har delt noen av dem.)
  Og han er dømt for seksuelle overgrep.(saken ligger også på nett.)
  Dette er mannen som blir kalt klovn på sine hjemtrakter. Og nå søker han nye beitemarker i Norge og Europa.
  I videoene jeg deler her ,og skrev mer utfyllende om på ” stans pengepredikantene” brukes tallet 12 ,212 og tallet 16.
  Hvor han hele tiden sier at “Gud sier”
  Baez spør hvilke dato det er 12 dager frem i tid . Og det er da d.16. Velger så ut en tilsynelatende tilfeldig mann i salen, og spør han om talet 16 . Jo det er hans bursdag. d.16.
  Og videre sier Gud at d.16 skal hans økonomi akselerere. Til jubel, trompet, og kvinende gitarer.
  Videre spør han mannen om hva tiden 1 time og 20 min. kan bety.
  Mannen svarer at det er den tiden det tar fra hans hjem til hans egen Kirke.
  Videre sier Dionny Baez at innen 12 sekunder skal kirken hans bli fylt helt opp av engler. Til jubel rus og svaiende gitar og trompet rytmer.
  Og Dionny spør så om hvor det har blitt av pastoren som var i lokalet tidligere i møtet. . Jo ,han ligger bak på gulvet full,i åndelig rus,får han vite.
  Så sier Dionny at Gud sier at denne pastoren skal få en viktig plass i forbindelse med mannens kirke. (økonomisk e.l.) og kirken skal bli betalt kontant uten bank forbindelse.
  Ja ,dette er profeten som Visjon Norge inviterer for å så inn gryn, og lure mennesker i stry. Både med falske profetier, falske forhåpninger, og utnyttelse. Hvor profeten bruker multiplisering av tallet 12 for å presse mennesker for penger. Gud sier. Enkelte her kan gi 12000 og enkelte kan gi 120000. osv. Korrupsjon og utnyttelse.
  Men han var også på besøk i fjor ,hvor han profeterte i august 2018 og sa at innen 12 mnd. August 2019 så skulle maskene rives av, og det skulle ikke bli pent. Idet han fektet gjentagende ganger ut over forsamlingen til Visjon Norge og snappet etter maskene. Uten at hverken profeten eller forsamlingen forstod hvem det i realiteten kunne være myntet på.
  Slik den stolte og velstående kong Nebukadnesar fikk drømmer og syner som gjaldt kongens eget rike som skulle styrte, og hvor Daniel ,Gud sanne profet tolket kongens drømmer, som gjaldt kongen selv. Og kongen ble som drømmen tilsa, fratatt alt, og ble vanvittig og gal, i hele 7 år, inntil han måtte erkjenne at Gud innsetter og avsetter akkurat den han vil.(Daniel.k.4)
  Dionny Baez har profetert over Norge, Regjeringen, Europa, m.m. og selveste tjenesten til Jan Aage Torp, som skal akselerere. (enkelt for en falsk profet å snoke opp ting på sosiale medier, koblet til gjennkjennelse av ansikter, navn og bruk av tall )
  Men Visjon Norge som gjerne snoker på b.a. Levis side, og ” stans pengepredikantene” og som kaller disse sidene for “hatsider.” De velger å enkle grep, når avsløringene kommer på løpende bånd. Ingen kommentar, er gjerne strofen,som repeteres da. Med hodet i sanden, og en svaiende struts hale, til fengende rytmer ,så er alt glemt.

  https://www.youtube.com/watch?v=a701e4BBfDA&fbclid=IwAR32b5iPAHKQYeVBqOzetrPr6PW0GTm4gPH299zxKY_XJkzq48v2O5uJ2qY

Det er stengt for kommentarer.